Volvo S60 dimensionet

Eksploroni matjet kryesore për S60
Pamja e jashtme
Lartësia 1431 mm
Gjatësi 4761 mm
Gjërësia 1850 mm
Gjërësia përfshir pasqyrat 2040 mm
Interaks (Distanca nga boshti para dhe prapa) 2872 mm
Udhë para 1603 mm
Udhë prapa 1603 mm
Kthesa Rrotulluese 11.3 mm (11 mm*)
Pamja e brendshme
Hapësirë koke para 1019 mm
Hapësirë koke pas 945 mm
Hapësira e shpatullave para 1425 mm
Hapësira e shpatullave prapa 1384 mm
Hapësira këmbë para 1074 mm
Hapësira këmbë prapa 895 mm
Hapësira Këllk (ulëset) pjesa para 1404 mm
Hapësira Këllk (ulëset) prapa 1356 mm