Volvo S90 dimensionet

Eksploroni matjet kryesore për S90

Pamja e jashtme
Lartësia 1443 mm
Gjatësi 4963 mm
Gjërësia 1879 mm
Gjërësia përfshir pasqyrat 2019 mm
Interaks (Distanca nga boshti para dhe prapa) 2941 mm
Udhë para 1628 mm
Udhë prapa 1629 mm
Kthesa Rrotulluese 11.4 mm
Pamja e brendshme
Hapësirë koke para 1027 mm
Hapësirë koke pas 961 mm
Hapësira e shpatullave para 1460 mm
Hapësira e shpatullave prapa 1420 mm
Hapësira këmbë para 1071 mm
Hapësira këmbë prapa 911 mm
Hapësira Këllk (ulëset) pjesa para 1432 mm
Hapësira Këllk (ulëset) prapa 1416 mm