Volvo V60 dimensione

Eksploroni matjet kryesore për V60.
Pamje e përparme dhe e pasme të dimensioneve të V60
Pamja e jashtme
Lartësia 1499 mm
Gjatësi 4784 mm
Gjërësia 1850 mm
Gjërësia përfshir pasqyrat 2040 mm
Interaks (Distanca nga boshti para dhe prapa) 2875 mm
Udhë para 1649 mm
Udhë prapa 1633 mm
Kthesa Rrotulluese 11.3 mm
Pamje anësore e dimensioneve të V60
Pamja e brendshme
Hapësirë koke para 1019 mm
Hapësirë koke pas 966 mm
Hapësira e shpatullave para 1425 mm
Hapësira e shpatullave prapa 1384 mm
Hapësira këmbë para 1074 mm
Hapësira këmbë prapa 895 mm
Hapësira Këllk (ulëset) pjesa para 1404 mm
Hapësira Këllk (ulëset) prapa 1356 mm