Volvo V90 Cross Country dimensionet

Eksploroni matjet kryesore për V90 Cross Country.
Pamje e përparme dhe e pasme të dimensioneve të V90
Pamja e jashtme
Lartësia 1543 mm
Gjatësi 4939 mm
Gjërësia 1879 mm
Gjërësia përfshir pasqyrat 2052 mm
Interaks (Distanca nga boshti para dhe prapa) 2941 mm
Udhë para 1652 mm
Udhë prapa 1643 mm
Kthesa Rrotulluese 11.6 mm
Pamje anësore e dimensioneve të V90
Pamja e brendshme
Hapësirë koke para 1026 mm
Hapësirë koke pas 966 mm
Hapësira e shpatullave para 1460 mm
Hapësira e shpatullave prapa 1420 mm
Hapësira këmbë para 1071 mm
Hapësira këmbë prapa 911 mm
Hapësira Këllk (ulëset) pjesa para 1432 mm
Hapësira Këllk (ulëset) prapa 1416 mm