Volvo XC60 dimensionet

Eksploroni matjet kryesore për XC60.
Pamje e përparme dhe e pasme të dimensioneve të XC60
Pamja e jashtme
Lartësia 1658 mm
Gjatësi 4688 mm
Gjërësia 1902 mm
Gjërësia përfshir pasqyrat 2117 mm
Interaks (Distanca nga boshti para dhe prapa) 2865 mm
Udhë para 1653 mm
Udhë prapa 1657 mm
Kthesa Rrotulluese 11.4 mm
Pamje anësore e dimensioneve të XC60
Pamja e brendshme
Hapësirë koke para 1037 mm
Hapësirë koke pas 988 mm
Hapësira e shpatullave para 1478 mm
Hapësira e shpatullave prapa 1430 mm
Hapësira këmbë para 1055 mm
Hapësira këmbë prapa 965 mm
Hapësira Këllk (ulëset) pjesa para 1433 mm
Hapësira Këllk (ulëset) prapa 1408 mm