Volvo XC90 dimensionet

Eksploroni matjet kryesore për XC90.
Pamje e përparme dhe e pasme të dimensioneve të XC90
Pamja e jashtme
Lartësia 1776 mm
Gjatësi 4953 mm
Gjërësia 2008 mm
Gjërësia përfshir pasqyrat 2140 mm
Interaks (Distanca nga boshti para dhe prapa) 2984 mm
Udhë para 1665 mm
Udhë prapa 1667 mm
Kthesa Rrotulluese 11.8 mm
Pamje anësore e dimensioneve të XC90
Pamja e brendshme
Hapësirë koke para 1051 mm
Hapësirë koke pas 999 mm (997 mm*)
Hapsësira Kokë reshti I tretë (923 mm*)
Hapësira e shpatullave para 1465 mm
Hapësira e shpatullave prapa 1435 mm
Hapësira e shpatullave reshti I tretë (1192 mm*)
Hapësira këmbë para 1038 mm
Hapësira këmbë prapa 940 mm
Hapësira këmbë reshti I tretë (811 mm*)
Hapësira Këllk (ulëset) pjesa para 1422 mm
Hapësira Këllk (ulëset) prapa 1435 mm
Hapësira Këllk (ulëset) reshti I tretë (1140 mm*)