Volvo XC90 dimensionet

Eksploroni matjet kryesore për XC90.
Pamje e përparme dhe e pasme të dimensioneve të XC90
Pamja e jashtme
Lartësia 1776 mm
Gjatësi 4950 mm
Gjërësia 208 mm (2008 mm*)
Gjërësia përfshir pasqyrat 2140 mm
Interaks (Distanca nga boshti para dhe prapa) 2984 mm
Udhë para 1665 mm
Udhë prapa 1667 mm
Kthesa Rrotulluese 11.8 mm
Pamje anësore e dimensioneve të XC90
Pamja e brendshme
Hapësirë koke para 1051 mm
Hapësirë koke pas 999 mm (997 mm*)
Hapsësira Kokë reshti I tretë (923 mm*)
Hapësira e shpatullave para 1465 mm
Hapësira e shpatullave prapa 1435 mm
Hapësira e shpatullave reshti I tretë (1192 mm*)
Hapësira këmbë para 1038 mm
Hapësira këmbë prapa 940 mm
Hapësira këmbë reshti I tretë (811 mm*)
Hapësira Këllk (ulëset) pjesa para 1422 mm
Hapësira Këllk (ulëset) prapa 1435 mm
Hapësira Këllk (ulëset) reshti I tretë (1140 mm*)