Pasqyrë përmbledhëse e kapakut Volvo

Vetura me hibrië të butë

Një gjenerator i integruar fillestar mbështet benzinë ose motor nafte për një ngarje më të butë me konsum të zvogëluar të karburantit dhe emetim të ulët të tubave të bishtit.

Ngarje e butë

Teknologjia e butë hibride shton një përvojë më të rafinuar të drejtimit. Motori riniset menjëherë dhe ju mund të shijoni ngarjen më të butë nga qëndrimi në vend.

Konsum më i ulët i karburantit

Gjeneratori startues i integruar zvogëlon në mënyrë aktive ngarkesën e motorit për uljen e konsumit të karburantit, veçanërisht në situatat e drejtimit urban.

Më shumë fuqi

Duke përdorur energji elektrike të rikuperuar, gjeneratori i integruar i startit rrit motorin e djegies për përshpejtim më të fuqishëm.

pamje e pasme e XC90

Veturë me hibridë të butë - si funksionon?

Veturat tona me hibrid të butë rikuperojnë energjinë e frenave për të mbushur baterinë me kapacitet 48V gjatë frenimit. Gjeneratori fillestar i integruar e përdor këtë energji për të mbështetur në moment motorin me djegie. Së bashku, kjo ju jep një përvojë më të efektshme të karburantit dhe më të butë të drejtimit.

Çfarë dëshironi të dini për veturat me hibridë të butë?

 • Çfarë është hibridi i butë?

  Hibridi i butë konsiderohet të jetë edhe makina elektrike. Hbridi i butë poashtu shfrytëzonë motor me djegje të brendshme dhe motor elektrik për të reduktuar emetimet dhe përmirësonë ekonominë e karburantit. Këtë e bëjnë duke përdorur energjinë e ruajtur në bateri më vëllim 48 - volt që gjeneohet nga frenimet. Kjo energji më pas përdoret për të rritur fuqinë e motorit me djegje të brendshme gjatë nisjes dhe ngasjes.

 • A vë në lëvizje motori elektrik një hibrid të butë?

  Jo. Elektromotori është aty të ndihmojë motorin djegës dhe zvogëluar sasinë e punës që duhet ta bëjë.

 • Cili është përfitimi kryesorë i hibridit të butë?

  Hibridi i butë do të mundësoj konsum më të ulët të karburantit dhe ulje të emetimeve. Hibridi i butë në përgjithsi është më i volitshëm si hibridi i plotë ose ai kyçës.

 • Cili është dallimi midis hibridit të butë, të plotë dhe ati kyçës.

  Hibridi i butë përdorë motorin elektrik për ta ndihmuar motorin me djegje të brendshme. Hibridi i plotë ka motorë elektrik dhe bateri më të madhe sesa hibridi i butë. Hibridi i plotë mundëson fuqizimin e makinës duke përdorur motorin elektrik për distanca të shkurtëra dhe rimbush baterinë e saj duke përdorur motorin ose përmes frenimit rigjenerues. Hibridi plug-in mundë të rimbushet duke e lidhur atë në stacionin mbushës në shtëpi ose duke përdorur stacion publik të mbushjes. Hibridi plug-in ofron gamë më të madhe elektrike të pastert falë pakos së gjatë të baterisë dhe motorit elektrik.Hibridi plug-in do t'i plotësojë nevojat e përditshme të udhëtimit të shumë njerëzve.

Modulet tona të tjera elektrike

Recharge pure electric

Fuqia e plotë elektrike - për një eksperience ngarjeje të qetë, të fuqishme dhe zero emitime nga marrmita.

Recharge plug-in hibrid

Kombinimi i fuqishëm i motorit elektrik dhe motorit të benzinës mundëson reduktimin e emetimeve në zero të marrmitave në modelin Pure elektrik, si dhe ngarjen në distanca të gjata me efikasitet të karburantit në modalitetin Hybrid.