Sistemet e ndihmës së shoferit

Sistemet tona të ndihmës për shoferin ju japin komoditetin dhe kontrollin për të drejtuar automjetin me siguri kudo që të shkoni. Eksploroni disa nga sistemet në dispozicion.

Shmangia e përplasjes

Teknologjia inteligjente e ndihmës së shoferit mund të zbulojë dhe t'ju ndihmojë të shmangni një përplasje me automjete të tjera, këmbësorë dhe çiklistë - në çdo kohë, ditë ose natë. Sistemet ju mbështesin me paralajmërime të dëgjueshme, të dukshme dhe të pulsit të frenimit kur është e nevojshme. Dhe nëse një përplasje është e afërt ose nëse duhet të ktheheni në rrugën e një automjeti që vjen në një kryqëzim, makina mund të frenojë automatikisht. *

Ndihma për mbajtjen e korsisë

Ndihma për mbajtjen në korsi shton komoditetin dhe sigurinë në drejtimin e autostradës. Nëse do të kaloni një shënim korsie pa përdorur treguesin, ajo butësisht do ta drejtojë makinën tuaj përsëri në korsi. Nëse kjo ndërhyrje e drejtimit nuk është e mjaftueshme ose vazhdoni të drejtoni përtej shenjave të korsisë, do të alarmoheni me dridhje në timon. Vëzhgimi i vazhdueshëm i pozicionit tuaj në rrugë, ndihma për mbajtjen e korsisë ofron asistencë të qetë me shpejtësi nga 65 km / orë. ***

Run-off road mitigation

Run-off road mitigation ndihmon që të mos dilni aksidentalisht nga rruga. Nëse dilni nga vijëzimi i korsisë, do t'ju ndihmojë të ktheni makinën sërisht në rruge. Nëse është e nevojshme, kjo risi e sigurisë së Volvo mund të aktivizojë gjithashtu frenat për t'ju ndihmuar të qëndroni në rrugë. Run-off road mitigation operon me shpejtësi ndërmjet 65 km / orë dhe 140 km / orë.

Cross traffic alert me vetë frenim

Cross traffic alert me vetë frenim e bën më të lehtë daljen tënde nga hapësira të ngushta, me lajmërues për afrimin e makinave dhe frenim automatik për parandalim aksidenti. **

Blind Spot Information System (BLIS)

Blind Spot Information System (BLIS) me ndihmën timonit mund të lehtësojë tensionin në trafikun e zënë me alarme dhe mbështetje aktive, duke ju drejtuar përsëri në rrugën e duhur. Kur një automjet hyn në pikën tuaj të verbër (blind spot) ose afrohet me shpejtësi në një korsi në të dy anët e makinës suaj, BLIS mund t'ju paralajmërojë përmes një drite në pasqyrën e derës së majtë ose të djathtë. ***

Kamera me pamje rrethuese

Katër kamera HD ju japin pamjen parkimi 360° si nga syri zogjve, që ju mund te manovroni para mbrapa në çdo hapësire me vetëbesim.

Siguria e lidhur

Komunikimi i bazuar në cloud ju lejon të merrni dhe të ndani informacionin mbi gjendjen e rrugës. Të dhënat në kohë reale ju ndihmojnë, dhe të tjerët, të përgatiteni për atë që keni përpara përmes një simboli në ekranin e shoferit ose ekranit opsional head-up. Ju gjithashtu do të lajmëroheni nëse një automjet tjetër i lidhur në rrugën përpara jush zbulon kushte të rrëshqitshme. ***

Karakteristikat e përshkruara mund të mos jenë standarde ose të disponueshme për të gjitha stilet, opsionet e motorit, vitet e modelit dhe rajonet.

* Automjetet, këmbësorët dhe çiklistët që lëvizin në të njëjtin drejtim të veturës mund të zbulohen nën shpejtësi të caktuara dhe në kushte të caktuara; shoferi mbetet përgjegjës për drejtimin e sigurt në çdo kohë.

** Funksionet e mbështetjes së shoferit nuk janë një zëvendësim për vëmendjen dhe gjykimin e shoferit. Paralajmërimi për trafikun e kryqëzuar mund të ketë funksionim të kufizuar në situata të caktuara. Ndërhyrja e frenimit është aktive vetëm me shpejtësi më të ulët.

*** Shoferi ka mundësinë të çaktivizojë ndihmën për mbajtjen e korsisë, BLIS dhe sigurinë e lidhur dhe këto sisteme duhet të riaktivizohen në mënyrë aktive për të rimarrë funksionalitetin e tyre.