Náš příslib světu

Srdcem veškerého našeho jednání je odpovědnost.

V roce 1927 jsme začali vyrábět automobily, protože jsme věřili tomu, že je nikdo jiný nedokáže udělat dostatečně odolné a bezpečné pro švédské silnice. Během naší historie jsme přišli s mnoha inovacemi, z nichž některé doslova změnily svět. A právě tento závazek nás motivuje k vývoji dalších skvělých nápadů použitých ve vozech Volvo.

Naší prioritou jsou lidé

Uznáváme zásluhy těch, kteří přinesou svěží nápady k vyřešení největších problémů, kterým čelíme. A jsme hrdí i na naše zapálené zaměstnance. Takže pokud Vás láká práce ve skupině Volvo Cars, kontaktujte nás.

Kontakt

Vaše bezpečnost a péče o svět

Důležitou součástí našeho přístupu k udržitelnému rozvoji je ochrana lidí a světa kolem nich. Naši odpovědnost chránit Vás a omezovat dopad působení naší společnosti na životní prostředí bereme velmi vážně. Udržitelný rozvoj je středobodem všech našich rozhodnutí a investic. Je zároveň i klíčem k úspěšnému a etickému podnikání.

PROHLÁŠENÍ O ZÁKLADNÍCH HODNOTÁCH - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Vylepšujeme svět

Vždy jsme dbali především na bezpečnost, ale kromě toho chápeme i závažnost dopadu automobilů na životní prostředí - proto jsme vyvinuli naše nejhospodárnější hnací jednotky Drive-E, které se mohou pochlubit nižšími emisemi. 

Pečujeme i o Vaše osobní prostředí; díky našemu systému řízení kvality vzduchu je vzduch v kabině vozů Volvo čistší než vzduch venku. A také si uvědomujeme, že je automobily třeba lépe začlenit do Vašeho života. 

Přečtěte si více o systému Drive-E

Odpovědné podnikání

Prostřednictvím našeho uceleného Kodexu jednání, jenž vychází z již existujících zásad, chceme zajistit, že budeme vždy podnikat výhradně etickým způsobem a v souladu s právem. Tento Kodex platí pro všechny pracovníky společnosti Volvo Cars stejně jako pro konzultanty a agenturní pracovníky pracující pod vedením Volvo Cars. Dále očekáváme, že se budou všechny naše obchodní kontakty a partneři řídit stejnými či podobnými principy jaké jsou vymezeny v Kodexu jednání. Jde rovněž o důležitou součást našeho závazku pro udržitelný rozvoj.

Kodex jednání Volvo Car Group
Standardní podmínky Volvo Car Czech Republic s.r.o.
Seznam kontaktů Volvo Car Czech Republic s.r.o.

Zprávy o udržitelném rozvoji

Od roku 2000 zveřejňujeme všechny aspekty našich dopadů na životní prostředí, ochrany zdraví, bezpečnosti našich produktů a výroby. Začali jsme tedy dříve, než se to v roce 2003 stalo povinným standardem. Přečtěte si naši nejnovější Zprávu o udržitelném rozvoji připravenou podle mezinárodně platných pokynů vykazování v rámci iniciativy GRI (Global Reporting Initiative).

Zprávy o udržitelném rozvoji si můžete stáhnout zde

Jak kontaktovat specialisty na udržitelný rozvoj

Máte-li jakékoli dotazy týkající se Udržitelného rozvoje nebo nejnovější Zprávy, kontaktujte nás na následující adrese:

Volvo Car Group
Corporate Communications/Sustainability
50232, PVH 50
SE – 405 31
Göteborg, Sweden

citizen@volvocars.com