Volvo pomáhá Neuron

Volvo pomáhá těm, kteří pomáhají

V čase, kdy téměř celý svět prochází nebývale náročnou zkouškou, je třeba, aby se každý, kdo může, zapojil do pomoci těm, kdo ji potřebují. A kdo třeba vedle lidí akutně postižených nemocí covid-19 nebo jejími důsledky nejsou až tak vidět. My ve Volvu můžeme, a tak jsme na počátku nouzového stavu nabídli naše předváděcí vozy těm, kteří je využijí k další pomoci potřebným.

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR

Prostřednictvím Nadačního fondu Neuron, jehož jsme partnerem, jsme oslovili tým vynikajícího virologa, biochemika a prorektora Univerzity Karlovy, docenta Jana Konvalinku z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. Jeho tým se soustřeďuje na izolaci virové RNA od pozitivních pacientů a vývoj nových testovacích sad pro jednotlivé vzorky. Při této práci je důležitá součinnost všech pracovišť, plynulá komunikace a také efektivní, rychlá výměna nasbíraných vzorků mezi laboratořemi a nemocnicemi. A protože nyní je vzorků na převoz mnohem více než obvykle, vědecký tým využívá vozy Volvo, které jsme jim pro jejich práci zapůjčili, nepřetržitě každý den.

Volvo pomáhá - Nadační fond Neuron
Volvo pomáhá

Centrum pomoci Paměť národa

Paměť národa je projekt neziskové organizace Post Bellum pro zachycení a uchování životních příběhů pamětníků významných okamžiků naší historie pro budoucí generace. Největší veřejně přístupná sbírka vzpomínek v Evropě zahrnuje především vzpomínky veteránů světových válek, přeživších holocaust, odbojářů, vyprávění politických vězňů a představitelů disentu či příběhy představitelů národnostních menšin.

Centrum pomoci Paměti národa se nyní orientuje na pamětníky, kteří se kvůli šíření koronaviru ocitli v komplikované životní situaci. Vedle nonstop telefonních linek je do projektu zapojeno 400 dobrovolníků po celé republice, kteří – od začátku března i s pomocí vozů Volvo – zajišťují donášky nákupů, léků či venčení psů až pěti tisícům potřebným.

Cesta domů

Nezisková organizace od roku 2001 poskytuje 24 hodin denně 7 dní v týdnu nevyléčitelně nemocným dětem i dospělým odbornou péči v jejich domácím prostředí. Svoji podporu nabízí jejich rodiny, jimž nabízí podporu při péči o jejich blízké. Kromě domácího hospice nabízí odborné sociální poradenství, odlehčovací služby, půjčovnu pomůcek a další návazné služby. V současné situaci potřebuje tato organizace posílit ambulanci paliativní a podpůrné péče, aby její lékaři paliatři i specializované zdravotní sestry mohli dojíždět na ambulantní návštěvy do rodin pacientů. Počet pacientů profitujících z domácí hospicové péče nyní narůstá i vzhledem k rostoucímu přeplnění nemocnic.

Volvo pomáhá
Volvo pomáhá SOS vesničky

SOS dětské vesničky

Následků koronavirové pandemie nezůstaly uchráněny ani rodiny, o které se stará nezisková organizace SOS vesničky. Vedle pomoc ohroženým dětem a rodinám a podpory pěstounům provozuje projekt Dům na půl cesty, jenž mladým lidem do 26 let pomáhá s osamostatněním, startem a integrací do nového života.

V těchto dnech pak především zajišťuje preventivní pomoc pro rodiny ve vyhrocených situacích, jejichž sociální status přináší nyní ještě závažnější důsledky. Sociální pracovníci a dobrovolníci se jim snaží zajistit trvanlivé potraviny, pomáhají jim s řešením dluhů a s vyřízením sociálních dávek. Vůz Volvo pracovníci SOS vesniček vyžívají i při spolupráci s pěstounskými rodinami s dětmi se specifickými potřebami.