Přesnější odraz reálných jízdních podmínek

Nová evropská metoda měření spotřeby paliva

Na této stránce najdete potřebné informace o nových homologačních testech na zjištění emisí a spotřeby paliva, kterými budou muset v Evropě projít všechny nové vozy.

Proč budou mít z přesnějších údajů prospěch všichni?

Současné homologační testy na základě jízdního cyklu NEDC (New European Driving Cycle) budou nahrazeny novým způsobem měření spotřeby paliva a emisí dle standardu WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure). Jízdní cyklus WLTP představuje novou sérií testů, které podrobí nové vozy většímu rozsahu jízdních situací (město, předměstí, hlavní silnice, dálnice), čímž pomůže spotřebiteli lépe pochopit, jak se bude výkon motoru projevovat v reálných podmínkách.

Klíčové rozdíly

Přestože bude homologační testování WLTP stále probíhat v laboratorních podmínkách, budou při něm brány v potaz jízdní situace, do kterých se řidiči běžně dostávají. Nový způsob testování nabídne spotřebitelům mnohem přesnější odhad denní spotřeby paliva, než bylo v možnostech homologačního jízdního cyklu NEDC. Další výhodou standardu WLTP je možnost prohlédnout si čísla, které jsou výsledkem různých jízdních stylů.

Srovnávací tabulka jízdních cyklů NEDC/WLTP
Pod kapotou se nic nezmění

Ačkoliv budou nová vozidla testována v jiných podmínkách, řízení Vašeho nového Volva Vás bude bavit stejně jako dosud a současně bude Váš vůz splňovat nároky moderních zákazníků na špičkovou hospodárnost a minimální produkci emisí CO2.

Novější řešení

Ačkoliv bude jízdní cyklus WLTP nabízet mnohem přesnější data, není možné, aby pokryl všechny globální odlišnosti a samozřejmě nemůže zohledňovat každý z individuálních stylů řízení. Nové testovací metody (WLTP) berou v úvahu rozmanité situace, ke kterým dochází při brzdění a akceleraci, přičemž odrážejí současný způsob řízení většiny z nás.

Simulace reálného života

Spotřeba paliva je ovlivňována různými aspekty, jako jsou povětrnostní podmínky, plynulost dopravy nebo počet cestujících ve voze. Z toho důvodu je zohlednění všech proměnných v laboratorních podmínkách stále velkou výzvou a není možné simulovat Váš individuální jízdní styl.

Henrik Green - senior viceprezident pro výzkum a vývoj

„Automobilka Volvo Cars nové metody pro měření spotřeby paliva a emisí přivítala. Všechny předpisy přispívající k vyšší transparentnosti posunují průmyslový vývoj správným směrem a současně přispívají k větší informovanosti zákazníků.“

Dotazy a odpovědi

Abychom Vám pomohli lépe pochopit, co konkrétně zavedené změny znamenají a co z nich vyplývá pro Vás, sestavili jsme několik klíčových dotazů a odpovědí.

 • Kdo testy stanovil?

  Za zavedení standardu WLTP je zodpovědná Evropská unie. Údaje získané při testování každého z vozidel budou součástí osvědčení o EU homologaci, které je nutné získat před tím, než je zahájen prodej nového vozu na území Evropy.

 • Koho změny ovlivní?

  V současné době se změna vztahuje na všechna nová vozidla prodávaná na území EU a na všechny země, které se řídí předpisy EU (například země Evropského hospodářského prostoru).

 • Co zkratka WLTP znamená?

  Zkratku WLTP lze do češtiny přeložit jako Světový harmonizovaný test lehkých vozidel (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure), zatímco zkratka NEDC (New European Driving Cycle) znamená Nový evropský jízdní cyklus.

 • Proč je to důležité?

  Veškeré podmínky pro testování, měření a shromažďování výsledků jsou definovány na základě předpisů EU. Díky tomu lze provádět standardizované a opakovatelné postupy, které usnadní srovnávání jednotlivých modelů osobních automobilů.

 • Proč je to lepší?

  Standard WLTP je přesnější, protože je v rámci testování zohledněno více proměnných. Mezi výhody patří: realističtější akcelerace a brzdění, přísnější příprava vozidel na testy, vedení testů i pro vyšší rychlosti a rozsáhlejší zohledňování volitelné výbavy a konkrétních technologií.

 • Co není součástí testů?

  V testech nejsou zahrnuty některé z proměnných reálného světa. Mezi ty patří: odlišné individuální jízdní chování řidičů, údržba vozidla, zatížení vozu, rozmanité dopravní podmínky a vlivy počasí.

 • Zavedení nových standardů

  Homologace dle jízdního cyklu WLTP se na nové modely určené pro Evropu vztahuje od září 2017. Od září 2018 budou standardu WLTP podléhat všechna vozidla.

Snížení emisí, úspora finančních prostředků

Sestavili jsme pro Vás seznam tipů, které Vám pomohou jezdit se svým vozem hospodárněji.

Tipy pro hospodárnou jízdu

Výkon, efektivita a inovativní technologie motorů

Věříme, že se nízká spotřeba paliva a mimořádný výkon nemusí nutně vylučovat. S touto myšlenkou se neustále snažíme vyvíjet nové inovativní technologie motorů, které využíváme napříč celou naší modelovou řadou zahrnující prémiové limuzíny, crossovery, SUV a kombi. Během vývoje motorů máme stále na zřeteli naší ambici vyrábět auta s minimálním dopadem na životní prostředí.

Více informací o elektrifikaci

Menší motory bez kompromisů

Počet válců již přestal být ukazatelem síly a jízdních vlastností. V automobilce Volvo Cars jsme optimalizovali velikost a hmotnost našich motorů, aniž bychom přistupovali na kompromisy na jejich síle či výkonu.

Lehké a efektivní

Stavba každého z našich motorů je vyladěna, aby byly zajištěny co nejnižší energetické ztráty a z každé kapky paliva se vytěžilo maximum. Jednotlivé součástky jsou opatřeny povrchovou úpravou přispívající k nižšímu vnitřnímu tření, zatímco se chytré senzory starají o to, aby měla každá ze vstřikovacích trysek optimální tlak a teplotu.

Přechod na elektřinu

Při navrhování našich motorů Drive-E jsme počítali s jejich elektrifikací. Kompaktní rozměry našich čtyřválcových agregátů znamenají, že lze do přední nebo zadní části vozu umístit ještě elektromotor. Akumulátor uložený ve střední části vozu přispívá k vyšší stabilitě a bezpečnosti vozidla.

Náš přístup k udržitelné mobilitě

Zavázali jsme se snížit dopad našich vozů na životní prostředí představením efektivnějších motorů, lehčích konstrukcí a široké nabídky hybridních a plně elektrických modelů.

Naše strategie udržitelného rozvoje