Budoucnost řízení - Inovace v našich vozech

Inovace v našich vozech

Budoucnost řízení

Zjistěte, jak může automobilka Volvo Cars změnit Váš život

Měníme způsob, jak se dostat z bodu A do bodu B

Naším cílem je poskytnout Vám svobodný způsob cestování podle vlastních pravidel, udržitelně a bezpečně. Proto stavíme na první místo Vaše potřeby, které chceme uspokojit prostřednictvím nejnovějších technologií, které Vám usnadní Váš každodenní život. Vyvíjíme nové technologie reagující na problémy a potřeby, které v tomto směru zatím nebyly řešeny, a současně kombinujeme stávající technologie, abychom Vám mohli poskytnout nové zážitky.

Naše ambice se soustředí na lidi, bezpečnost a udržitelnost:

v žádném novém voze Volvo by neměl nikdo utrpět smrtelné ani jinak vážné zranění.
Do roku 2025 chceme dosáhnout stavu, kdy bude 50 % námi vyrobených a prodaných vozů poháněno čistě elektrickým agregátem.
Do roku 2025 chceme navíc snížit naši uhlíkovou stopu na vůz o 40 %.

 

Nastal čas na změnu

Pracujeme na zlepšování silniční bezpečnosti již téměř celé jedno století. Naše stávající modely Volvo jsou bohatě vybaveny moderními bezpečnostními technologiemi a patří mezi nejbezpečnější vozidla, která kdy byla vyrobena. Další revoluce zaměřená na zlepšení bezpečnosti silniční dopravy je velkou výzvou pro všechny: z výzkumů vyplývá, že je v zájmu dalšího snížení počtu dopravních nehod s následky smrtelných a jinak vážných zranění třeba zaměřit se na chování řidičů. Třemi největšími problémy v chování řidičů, které mohou vést k vážným dopravním nehodám, jsou jízda vysokou rychlostí, řízení pod vlivem omamných látek a nepozornost.

Tři výzvy na cestě k bezpečné silniční dopravě

Jízda vysokou rychlostí
Nedostatečné přizpůsobení rychlosti dopravní situaci obvykle vede k oslabení kontroly nad vozem. Proto je jízda nepřiměřeně vysokou rychlostí jedním z hlavních důvodů dopravních nehod vedoucích ke smrtelným zraněním.

Řízení pod vlivem omamných látek
Lidé, kteří si sedají za volant pod vlivem omamných látek, představují na silnicích jedno z největších nebezpečí. Nedostatečná soustředěnost a delší reakční doba způsobené požitím omamných látek značně snižují schopnost řízení, což znamená, že může daný řidič způsobit dopravní nehodu s následky vážných zranění nebo smrti.

Nepozornost
Nepozornost představuje rizikový faktor, který se týká všech řidičů, přičemž se z hlediska bezpečnosti na silnicích jedná o jeden z hlavních problémů. Podobně jako v případě intoxikace může i nepozornost vést ke zpomalení reakční doby a ke ztrátě kontroly nad vozidlem.

Žena kráčející ke svému Volvu V90 Cross Country zaparkovanému na příjezdové cestě.
Volvo XC90 jedoucí městem

Podporujeme vyšší bezpečnost na silnicích

Díky tomu, že již celá desetiletí stojíme v čele výzkumu silniční bezpečnosti, máme možnost učit se na základě studia desítek tisíc reálných dopravních nehod. Vzhledem k tomu jsme mohli určit tři klíčové oblasti problematického chování řidičů. Na základě získaných informací jsme se zavázali najít způsoby, jak bychom mohli podporovat lidi, aby se stali těmi nejlepšími možnými řidiči.

Ze zkušeností víme, že pokročilé bezpečnostní inovace mohou znamenat velký rozdíl. Jedná se o inovace, které podporují řidiče ve chvílích, kdy to nejvíce potřebují, respektive o technologie, které pracují pro řidiče a ne proti nim. Jejich smyslem je rozpoznat potenciálně nebezpečné chování řidiče a v případě potřeby ho podpořit nápravnými akcemi.

Oranžový klíč Care Key automobilky Volvo Cars
Klíč Care Key

V nedávné době jsme představili klíč Care Key, jehož smyslem je přispět ke kompenzaci tendence některých řidičů jezdit vysokou rychlostí, které je jedním z hlavních úskalí bezpečnosti silničního provozu. Majitelé vozů Volvo mohou klíč Care Key využít k nastavení maximální rychlosti vozu, aby při jeho zapůjčení mladším nebo nezkušeným řidičům měli jistotu, že tito řidiči nebudou s vozem jezdit příliš rychle. Klíč Care Key, který odráží naši snahu pomoci řidičům jezdit bezpečněji, je od letošního roku součástí standardní výbavy všech nových vozů Volvo.

Volvo jedoucí přes most
Omezení maximální rychlosti

Každý nový vůz Volvo je nyní dodáván s omezením maximální rychlosti na 180 km/h, což plně koresponduje s naším závazkem zavést opatření přispívající ke snížení případů jízdy nadměrně vysokou rychlostí, která je jedním z hlavních rizikových faktorů ohrožujících bezpečnost silničního provozu. Motivování řidičů, aby dále snižovali rychlost, jakou jezdí, představuje jen část našeho závazku k aktivnímu převzetí odpovědnosti při podporování řidičů v lepším jízdním chování, které by vedlo ke snížení počtu vážných dopravních nehod na nulu.

Žena za volantem vozu Volvo
Palubní kamery

V současné době pracujeme na palubních systémech, které nám pomohou bojovat se dvěma hlavními rizikovými faktory narušujícími bezpečnost na silnicích: těmi jsou nesoustředěnost a řízení pod vlivem omamných látek. Palubní kamery umožní vozu ve spolupráci s dalšími senzory podpořit řidiče prostřednictvím systému Volvo On Call. Pokud by nicméně řidič jevil jasné známky požití omamných látek nebo nepozornosti, které by představovaly riziko způsobení komukoliv vážné nebo smrtelné zranění, vůz automaticky bezpečně zastaví. Cílem této připravované technologie je podpořit řidiče v extrémních situacích, kdy již nejsou nadále schopní vůz bezpečně ovládat.

Seznamte se s naší představou budoucí mobility

Volvo Recharged

Všechny naše modely jsme vždy navrhovali tak, abychom pomáhali chránit lidi. Nyní je naším cílem navrhovat auta, která přispějí také k ochraně naší planety.

Silueta částečně osvětlené tmavovlasé ženy.
Technologie konektivity vozu

Zjistěte, jak podle automobilky Volvo Cars změní nové technologie Váš způsob života s ohledem na konektivitu, bezpečnost a pohon.

Děláme věci jinak

Ve společnosti Volvo Cars jsme na první místo vždy stavěli lidi. Pokračujeme v tom i nadále s tím, že klademe důraz na následující tři klíčové oblasti inovování. Věříme, že by nás technologie měly osvobozovat, ne svazovat. Bližší informace o oblastech, které jsou pro nás ve smyslu inovování zásadní, najdete níže.

Tři nejdůležitější oblasti inovací pro Volvo
Konektivita je jednou z hlavních oblastí inovací pro Volvo

Konektivita

Počínaje rokem 2025 Vám chceme prostřednictvím nových vozů Volvo každoročně vrátit týden kvalitně stráveného času.

Elektrifikace je jednou z klíčových oblastí pro Volvo

Elektrifikace

Plánujeme, že do roku 2025 budou 50 % našeho objemu prodaných vozů tvořit elektromobily.

Bezpečnost je jednou z klíčových oblastí inovací pro Volvo

Bezpečnost

V žádném novém voze Volvo by neměl nikdo utrpět smrtelné ani jinak vážné zranění.

Investiční fond Volvo Cars Tech Fund

Líheň inovací

Založili jsme nový investiční fond Volvo Cars Tech Fund, prostřednictvím něhož úzce spolupracujeme s technologickými startupy i zavedenými technologickými společnostmi, abychom podpořili vývoj inovací s potenciálem posunout nás směrem k lepší budoucnosti.

Bližší informace o fondu Volvo Cars Tech Fund

Vize věcí budoucích

Vidíme svět budoucnosti, v němž Vás dopraví z bodu A do bodu B plně autonomní propojená elektrická vozidla. Abychom svou vizi budoucnosti přivedli k životu již dnes, vyvinuli jsme koncept 360c. Protože je každý z nás jedinečný a má jiné nároky na mobilitu, naše nová řešení musí mít schopnost vyvíjet se, aby Vám mohla nabídnout bezpečný a osobní způsob cestování, který je navíc přátelský vůči životnímu prostředí. To vyžaduje zcela nový způsob přemýšlení o autech i o tom, jak je využíváme.

Bližší informace o konceptu 360c
Koncept automaticky řízeného vozu 360c automobilky Volvo
Tříbodový bezpečnostní pás

Inovace nikdy nevyjdou z módy

Vždy hledíme dopředu a hledáme nové zajímavé způsoby, jak Vám usnadnit a zpříjemnit život. Vy jste naší hlavní prioritou již celé roky.

Seznamte se s našimi průkopnickými inovacemi