Inovace v našich vozech

Budoucnost řízení

Zjistěte, jak může automobilka Volvo Cars změnit Váš život

Osvětlená čipová deska, která byla použita ve videu podrobně vysvětlujícím závazek automobilky Volvo k vytváření nových technologií.

Zjistěte, jak může automobilka Volvo Cars změnit Váš život

Měníme definici osobní mobility

Naším cílem je poskytnout Vám svobodný způsob cestování podle vlastních pravidel, ekologicky a bezpečně. Toho jsme schopni dosáhnout tím, že na první místo stavíme Vaše potřeby, což v praxi znamená, že využíváme ty nejlepší dostupné technologie, aby Vám byly k službám, vynalézáme nové technologie řešící dosud neřešené problémy a prostřednictvím kombinace různých technologií Vám přinášíme zcela nové zážitky.

Proto jsme se také zavázali naplnit následující vize:

V žádném novém voze Volvo by nikdo neměl utrpět smrtelné ani jinak vážné zranění. Počínaje rokem 2025 Vám chceme prostřednictvím nových vozů Volvo každoročně vrátit jeden týden kvalitně stráveného času. Do roku 2025 chceme dosáhnout stavu, kdy bude 50 % námi vyrobených a prodaných vozů poháněno čistě elektrickým agregátem.

Ve společnosti Volvo Cars inovujeme, abychom zlepšili Vaše životy. Proto se soustředíme na Vás a na Váš svět.

Nastal čas na změnu

Z průzkumů vyplývá, že je v zájmu budoucího snížení smrtelných a vážných zranění na silnicích třeba zaměřit se na lidské chování. Jedná se obzvláště o tří klíčové aspekty související s lidským chováním za volantem:

nepřiměřeně vysoká rychlost
užívání omamných látek
nesoustředěnost

Tyto tři uvedené oblasti, kterým se níže věnujeme podrobněji, představují klíčové překážky, kterým musíme čelit, abychom úspěšně dosáhli naplnění naší vize, na jejímž základě by neměl v žádném novém voze Volvo nikdo utrpět smrtelné ani jinak vážné zranění.

Tři výzvy na cestě k bezpečné silniční dopravě

Jízda vysokou rychlostí
Nedostatečné přizpůsobení rychlosti dopravní situaci obvykle vede k oslabení kontroly nad vozem. Proto je jízda nepřiměřeně vysokou rychlostí jedním z hlavních důvodů dopravních nehod vedoucích ke smrtelným zraněním.

Řízení pod vlivem omamných látek
Lidé, kteří si sedají za volant pod vlivem omamných látek představují na silnicích jedno z největších nebezpečí. Nedostatečná soustředěnost a delší reakční doba způsobené požitím omamných látek značně snižují schopnost řízení, což znamená, že může daný řidič způsobit dopravní nehodu s následky vážných zranění nebo smrti.

Nepozornost
Ačkoliv představuje nedostatečná soustředěnost jedno z nejvíce podceňovaných rizik, ve skutečnosti se jedná o hlavní problém narušující bezpečnost silničního provozu. Podobně jako v případě intoxikace může i nepozornost vést ke zpomalení reakční doby a ke ztrátě kontroly nad vozidlem.

Žena kráčející ke svému Volvu V90 Cross Country zaparkovanému na příjezdové cestě.
Volvo XC60 jedoucí po bulváru směrem k mostu.

Podporujeme vyšší bezpečnost na silnicích

Jakožto průkopníci v dopravní bezpečnosti jsme došli k závěru, že je třeba zaměřit se na tři výše uvedené oblasti lidského chování. Naším cílem je najít cesty, které by nám pomohly podpořit lidi v tom, aby se stali těmi nejlepšími řidiči, jakými mohou být.

Proto se snažíme poukázat na tyto klíčové překážky k dosažení bezpečnosti na silnicích a v kombinaci s vyspělými technologiemi zmíněné problémy řešit. Jedná se o inovace, které podporují řidiče ve chvílích, kdy to nejvíce potřebují, respektive o technologie, které pracují pro řidiče a ne proti nim. Jejich smyslem je rozpoznat potenciálně nebezpečné chování řidiče a v případě potřeby ho podpořit nápravnými akcemi.

Oranžový klíč Care Key automobilky Volvo Cars
Klíč Care Key

V rámci naší iniciativy jsme vyvinuli klíč Care Key, který nám pomáhá potýkat se s jedním z největších problémů narušujících bezpečnost na silnicích, a tím je jízda vysokou rychlostí. Prostřednictvím této funkce mohou majitelé vozů Volvo nastavit maximální rychlost, jakou se může vůz pohybovat, což je obzvláště užitečné při zapůjčení vozu mladým a nezkoušeným řidičům. Klíč Care Key se od roku 2021 stane standardní součástí všech našich nových vozů, přičemž současně posílí naši ambici podporovat lepší jízdní chování řidičů.

Dvě dívky stojící opřené o žlutou zeď, zatímco se zleva objevuje příď vozu Volvo.
Zónové monitorování

Technologie zónového monitorování (geofencing) má do budoucna potenciál podporovat optimální přizpůsobení rychlosti v určitých situacích. Systém zónového monitorování dokáže rozpoznat citlivé oblasti, jako jsou například školní zóny nebo nemocnice, a na základě daného zjištění dát vozu signál, aby automaticky upravil rychlost v souladu s doporučeným limitem. V současné době hledáme způsoby, jak zmíněnou technologii využít v budoucnu.

Západ slunce pozorovaný skrz čelní sklo vozu Volvo zaparkovaném na venkovské silnici.
Palubní kamery

V současné době pracujeme na palubních systémech, které nám pomohou bojovat se dvěma hlavními rizikovými faktory narušujícími bezpečnost na silnicích, těmi jsou nesoustředěnost a řízení pod vlivem omamných látek. Úkolem palubních kamer je ve spolupráci s dalšími senzory rozpoznat jasnou intoxikaci nebo nesoustředěnost řidiče, v jejichž důsledku by mohlo dojít k dopravní nehodě s následkem vážných či smrtelných zranění, a nechat vůz zasáhnout. Cílem této připravované technologie je podpořit řidiče v extrémních situacích, kdy již nejsou schopní vůz dále bezpečně ovládat.

Seznamte se s naší představou budoucí mobility

Håkan Samuelsson, generální ředitel a prezident společnosti Volvo Cars, vysvětluje vize automobilky Volvo Cars na téma budoucnost mobility
Svoboda cestování

Håkan Samuelsson, generální ředitel a prezident společnosti Volvo Cars,
vysvětluje, jak automobilka Volvo Cars formuje budoucnost mobility.

Silueta částečně osvětlené tmavovlasé ženy.
Propojovací technologie

Zjistěte, jak podle automobilky Volvo Cars změní propojovací technologie
v oblastech konektivity, bezpečnosti a pohonných agregátů Váš způsob života.

Děláme věci jinak

Ve společnosti Volvo Cars jsme na první místo vždy stavěli lidi. Pokračujeme v tom i nadále s tím, že klademe důraz na následující tři klíčové oblasti inovování. Věříme, že by nás technologie měly osvobozovat, ne svazovat. Bližší informace o oblastech, které jsou pro nás ve smyslu inovování zásadní, najdete níže.

Pihatá žena s rudými vlasy opřená o střechu svého Volva V90 Cross Country, vítr jí fouká do vlasů
Dívka hledící z prostorného zavazadlového prostoru Volva V60 Inscription na švédské souostroví, za jejími zády jsou vidět rodiče.

Konektivita

Počínaje rokem 2025 Vám chceme prostřednictvím nových vozů Volvo každoročně vrátit týden kvalitně stráveného času

Volvo XC90

Elektrifikovaná vozidla

Plánujeme, že do roku 2025 budou 50 % našeho objemu prodaných vozů tvořit elektromobily

Žena oblečená celá v černém s koženou taškou přes rameno přechází na přechodu pro chodce před Volvem XC40 R-Design

Bezpečnost

Vizí Volvo Cars je, aby v žádném novém voze Volvo nebyl nikdo smrtelně ani vážně zraněn.

Tři stážisté v rámci Volvo Cars Tech Fund využívají své telefony, aby si užili zážitek ve virtuální realitě, který poukazuje na inovace automobilky Volvo.

Inkubátor inovací

Založili jsme nový investiční fond Volvo Cars Tech Fund, prostřednictvím něhož úzce spolupracujeme s technologickými startupy i zavedenými technologickými společnostmi, abychom podpořili vývoj inovací s potenciálem posunout nás směrem k lepší budoucnosti.

Bližší informace o fondu Volvo Cars Tech Fund

Vize věcí budoucích

V nepříliš vzdálené budoucnosti vidíme svět, ve kterém jsou odpovědí na potřeby osobní mobility čistě elektrická online vozidla s plně autonomním řízením. Abychom svou vizi budoucnosti přivedli k životu již dnes, vyvinuli jsme koncept 360c. Potřeby osobní mobility se stále vyvíjí. Řešení, která zákazníky uspokojí, musí nabízet bezpečí, ohleduplnost vůči životnímu prostředí a současně i osobní a komfortní cestovní zážitek. To bude vyžadovat zcela nový způsob přemýšlení o autech i o tom, jak je využíváme.

Bližší informace o konceptu 360c
Koncept automaticky řízeného vozu 360c automobilky Volvo Cars s otevřenými dveřmi zaparkovaný na příjezdové cestě k moderní vile.
Bližší pohled na legendární inovaci automobilky Volvo Cars, kterou je tříbodový bezpečnostní pás, na jehož pozadí je světle hnědé kožené čalounění.

Inovace nikdy nevyjdou z módy

Rádi hledíme dopředu a hledáme nové způsoby, jak Vás zaujmout, usnadnit Vám život a potěšit Vás. Tomu se věnujeme již celé roky.

Seznamte se s našimi průkopnickými inovacemi