Οικονομικά στοιχειά

Στη Volvo Cars, έχουμε δεσμευτεί να κρατάμε τους ενδιαφερόμενους διαρκώς ενημερωμένους για τα οικονομικά ζητήματα, τις διαδικασίες και την πρόοδο της εταιρείας.