Το σύστημα Android Auto επιτρέπει τον έλεγχο πολλών λειτουργιών του κινητού σας τηλεφώνου Android από την κεντρική οθόνη του αυτοκινήτου σας.

Πιο έξυπνα και πιο εύκολα

Συνδέοντας ένα κινητό τηλέφωνο Android στο αυτοκίνητό σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα Android Auto του αυτοκινήτου σας για να ακούσετε μουσική, να τηλεφωνήσετε, να πάρετε οδηγίες πλοήγησης και να χρησιμοποιήσετε συγκεκριμένες εφαρμογές από το κινητό σας τηλέφωνο. 

Διατίθεται σε αυτά τα μοντέλα

Η εφαρμογή Android Auto δεν διατίθεται ακόμη για την Ελλάδα. Με την επιλογή Smartphone Integration το αυτοκίνητο διαθέτει την απαιτούμενη προεγκατάσταση για τη λειτουργία της εφαρμογής όταν αυτή διατεθεί από την Google.