Uw privacy

Wanneer u onze website bezoekt, gebruiken we cookies om u een optimale site-ervaring te bieden. Deze cookies bevatten mogelijk informatie over u, uw voorkeuren of uw apparaat. De informatie is meestal niet direct te koppelen aan u, maar kan u wel een beter gepersonaliseerde site-ervaring opleveren. Omdat we uw recht op privacy respecteren, bieden we u de keuze om bepaalde cookietypes niet toe te staan. Klik de verschillende categorietitels aan voor meer informatie en om uw standaardinstellingen aan te passen. Het blokkeren van bepaalde cookietypes is mogelijk van invloed op uw site-ervaring en de diensten die we u kunnen aanbieden. Uw cookie-instellingen voor deze site worden bij een volgend bezoek aan een van onze www.volvocars.com-sites opnieuw gehanteerd.

Voor het vastleggen van de keuzes die u in onze Cookie Privacy Manager hebt gemaakt is een cookie vereist. Dit heeft een aantal gevolgen:

• Als u alle cookies wist, moet u uw voorkeuren opnieuw bij ons instellen.

• Als u een ander apparaat of een andere browser gebruikt, moet u uw voorkeuren opnieuw instellen.

Cookie-instellingen wijzigen


Information Notice – www.volvocars.com

Beheerder

Volvo Car Corporation, een Zweedse rechtspersoon met het handelsregisternummer 556074-3089 en het adres: Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Gotenburg, Zweden, hierna te noemen “Volvo”, “wij/we”, “ons”, zal/zullen als beheerder uw persoonlijke gegevens verwerken, zoals hieronder uiteengezet.

Doel van en juridische grondslag voor de verwerking

Wanneer u onze website(s) bezoekt, registreren en verwerken we uw IP-nummer en informatie over uw gedrag op onze website. Deze verwerking dient om terugkerende sitebezoekers te identificeren, om het gedrag van de sitebezoekers te analyseren, om onze communicatie en de opzet van onze website(s) te verbeteren en om een interesseprofiel voor u aan te maken, zodat we u ook op andere websites gerichte advertenties voor onze producten en diensten kunnen tonen. Voor zover toegestaan koppelen we de gegevens over uw sitegedrag aan de persoonlijke gegevens die u mogelijk eerder aan ons hebt verstrekt.

De verwerking van uw persoonlijke gegevens, zoals hierboven uiteengezet, is gebaseerd op de juridische grondslag dat de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Dit geldt niet voor vormen van verwerking waarbij we de gegevens over uw sitegedrag koppelen aan de persoonlijke gegevens die u mogelijk eerder aan ons hebt verstrekt. Voor zulke verwerkingen is uw toestemming vereist. U hebt te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken en het gebruik van dergelijke cookies te weigeren door hier te klikken en de cookiecategorie “Advanced Analytics” uit te schakelen. Een verzoek tot intrekking van de toestemming stuurt u naar het bedrijfsmanagement

Openbaarmaking/Deling van uw persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden openbaar gemaakt aan en verwerkt door onze dochterondernemingen en zakelijke partners voor de bovengenoemde doeleinden.

Bewaartermijn

We bewaren uw persoonlijke gegevens tot twee (2) jaar na uw laatste bezoek aan onze website.

Informatie over uw rechten en contactgegevens

Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, uw rechten – waaronder het recht om bezwaar te maken – met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens en over de contactgegevens waar u informatie kunt inwinnen en klachten kunt indienen alsmede de contactgegevens van onze Data Protection Officer, kunt u een bezoek brengen aan onze privacypagina.