Kjerneverdier

The Volvo way – Volvos tilnærming

Hos Volvo tar vi alltid utgangspunkt i mennesker. Vårt engasjement for å gjøre menneskers liv enklere, sikrere og bedre, er noe som alltid faller naturlig for oss. Det er Volvos tilnærming.

I dag er vi fremdeles like fokusert som noensinne på våre tre kjerneverdier: sikkerhet, kvalitet og omtanke for miljøet.

Vi verner om det som er viktig. Får folk til å føle seg spesielle. Og setter vår ære i å bidra til en bedre verden for alle.

Sikkerhetserklæring
Kvalitetserklæring
Miljøerklæring