Slik fungerer det

Fra 1. juni 2020 kan du starte måleperioden på ett år i appen Volvo On Call. Kampanjen er knyttet til bilen sitt VIN-nummer, så når du registrer den nye i bilen i applikasjonen, vi du få informasjon om tilbudet øverst på startsiden i applikasjonen. Trykk på «Les mer», og godkjenn vilkårene. Husk å registrere deg innen 30 dager etter at du ser meldingen første gang. Antall kWh bilen din bruker gjennom det neste året vil da blir registrert, og for hver kWh du bruker, får du refundert 1 NOK – opp til 3000 kWh. Alt du trenger å vite om tilbudet og vilkårene, finner du lenger ned på siden her.

Husk at tilbudet gjelder alle nye ladbare hybrider fra Volvo, som er bestilt i perioden 16. oktober 2019 til 30. september 2020.

Reduser utslippene

Ett av målene våre er å bli klimanøytrale innen 2040. Som et naturlig steg på veien er alle Volvo-modeller tilgjengelige som ladbare hybrider. Ved å dekke ett år med lading når du kjøper en ladbar hybrid, ønsker vi å sette søkelyset på effektiv energiutnyttelse og muligheten til å gjøre den daglige pendlingen i elektrisk modus. Sjekk strømforbruket i appen. Snart vil du kunne sjekke strømforbruket og se hvor langt bilen har kjørt i elektrisk modus, via Volvo On Call-appen. Det er også her du vil motta refusjonsbeløpet.

Sjekk strømforbruket i appen

Snart vil du kunne sjekke strømforbruket og se hvor langt bilen har kjørt i elektrisk modus, via Volvo On Call-appen. Det er også her du vil motta refusjonsbeløpet.

Hva vil du vite om ladbare hybridbiler?

 • Hva er en ladbar hybrid?

  En ladbar hybrid, også kjent som PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle), er en bil som bruker både en konvensjonell bensinmotor og en batteridrevet elektrisk motor for å gi kraft til hjulene.

 • Hva slags batteri brukes i Volvos Recharge ladbare hybrider?

  Volvo bruker i dag litium-ion-batteripakker i sine Recharge-biler. 

 • Hvor langt kan du kjøre på ren elektrisitet med en ladbar hybrid?

  Våre Recharge ladbare hybrider er utviklet for å dekke det daglige pendlingsbehovet for de fleste. Rekkevidden vil selvfølgelig variere avhengig av modell, kjørestil, topografi og veiforhold. Den største fordelen med en ladbar hybrid er at du alltid har bensinmotoren i reserve mellom hver lading, så rekkevidden burde ikke være noe problem. 

 • Hvor og hvordan lader jeg min ladbare hybrid?

  De fleste lader bilene sine hjemme over natten, med en ladeboks i carporten eller garasjen. Andre har mulighet til å lade bilen på jobben eller ved offentlige eller kommersielle ladestasjoner, som det blir stadig flere av.

 • Hvor lang tid tar det å lade batteriet?

  Ladetiden vil variere avhengig av faktorer som utetemperaturen, batteriets temperatur, ladeutstyret, samt batteriets og bilens tilstand. Du finner spesifikke ladetider i de tekniske spesifikasjonene for hver enkel ladbar hybridmodell.

 • Hva er forskjellene mellom en mild hybrid, en fullhybrid og en ladbar hybrid?

  En mild hybrid, som ikke kan lades med kabel, bruker den elektriske motoren til å hjelpe forbrenningsmotoren. En fullhybrid har større elektrisk motor og batteri enn en mild hybrid. En fullhybrid kan drives av den elektriske motoren over korte avstander og lader batteriet ved hjelp av forbrenningsmotoren eller regenerativ bremsing. En ladbar hybrid, også kalt plug-in hybrid, lades som navnet tilsier, ved å plugge den til en hjemmeladestasjon eller en offentlig ladestasjon. En ladbar hybrid har større ren elektrisk rekkevidde, siden den har større batteripakke og elektrisk motor. En ladbar hybrid dekker det daglige pendlingsbehovet til de fleste mennesker.

   

   

 • Hvilke Volvo-modeller er tilgjengelig som Recharge Plug-in hybrid?

  Fra og med 2019 er alle modellene våre tilgjengelig med drivlinjeteknologien Recharge plug-in hybrid.

 • Hvilke ladekabler er tilgjengelig for Volvo Recharge ladbare hybrider?

  Volvo Recharge ladbare hybrider kommer med en standard ladekabel som oppfyller høye krav til elektrisk sikkerhet (modus 2). Kabelen er 4,5 m lang, 10 A og kobles til en vanlig stikkontakt, og har en kapasitet på opptil 2,3 kW. Denne kabelen er også tilgjengelig som ekstrautstyr i en versjon på 8 meter. Hvis du ønsker kortere ladetid hjemme, kan du komplettere med en 1-fase 16 A «Blue Plug»-kabel med en kapasitet på opptil 3,5 kW. Denne kabelen er tilgjengelig i 4,5 og 8 m lengde. Volvos 3-fase 16 A veggboks blir tilgjengelig senere i 2019, og gir deg en integrert og brukervennlig ladeløsning hjemme. Denne kraftige modus 3-hjemmeladestasjonen kan levere opptil 22 kW og er også kompatibel med kommende generasjoner ladbare hybrider og helelektriske biler.

  En 1-fase 16 A modus 3-ladekabel er også tilgjengelig som ekstrautstyr for praktisk og trygg lading utenfor hjemmet. Denne kabelen på 4,5 eller 8 m leverer opptil 3,5 kW og er grei å ha for hånden når det ikke er kabler på ladestasjonen. Ta kontakt med din Volvo-forhandler for mer informasjon.

 • Jeg får ikke opp varsel/informasjon om å sette i gang måleperioden i Volvo On Call, men skal kunne benytte meg av tilbudet. Hva gjør jeg?

  Dersom du ikke har fått opp varselet/oppdateringen i appen, er det første steget å sjekke at applikasjonen Volvo On Call er oppdatert til siste versjon, samt at bilen ellers er kjøpt i tråd med retningslinjene (ladbar hybrid, kjøpt etter 16. oktober 2019). Om det fortsatt ikke kommer opp, så kan du reinstallere appen, og logge inn på nytt. 

 • Jeg avslo tilbudet ved en feil, og nå får jeg ikke endret det. Hva gjør jeg?

  Dersom du har avslått tilbudet, men ønsker å endre dette, kan du reinstallere appen og logge inn på nytt. Da skal du få varselet opp på nytt.

Vilkår for refusjon av kostander til strømbruk

Vi, Volvo Car Norway AS, et norsk selskap med organisasjonsnr 958 684 975, påtar oss, å refundere strømkostnader ved din bruk av Volvo hybridbil («Strømkostnadsrefusjon») på de nærmere vilkår som fremgår nedenfor («Vilkårene»). 

Hvordan delta i ordningen 

For å få Strømkostnadsrefusjon må du:
  Akseptere disse vilkårene for Strømkostnadsrefusjon og Volvo Cars vilkår og betingelser for tjenester.
  Ha en Volvo ID, et aktivt Volvo On Call-abonnement og løpende ha aktivert funksjonen «kjørejournal» i Volvo On Call-applikasjonen.
  Være eier eller primær sjåfør av en ladbar hybridbil som berettiger til Strømkostnadsrefusjon (den «Ladbare Hybridbilen»), kjøpt mellom 16. oktober 2019 og 30. september 2020. 
  For fysiske personer: Være minst 18 år gammel.
  Være bosatt eller registrert i Norge, der bilen også er registrert.
• For å være berettiget til  Strømkostnadsrefusjon, må du ha eid den Ladbare Hybridbilen i minst ett år ved utløpet av Strømrefusjonsperioden. Dersom bilen selges etter et år, men før utløp Refusjonsperioden, vil du kun refunderes for strømforbruket fram til bilen selges. Rett til Strømkostnadsrefusjonen kan ikke overføres, og følger derfor ikke til ny eier.

Reglene om Strømkostnadsefusjon gjelder ikke ved korttidsleie, eller for ansatte eller oppdragstakere i Volvo Cars eller i et tilknyttet selskap, eller deres familiemedlemmer.

Vi tar forbehold om å fastsette ytterligere vilkår for gjennomføring av Strømkostnadsrefusjon.

Hvordan vil Strømkostnadsrefusjon foregå?

I disse Vilkår skal nedenstående uttrykk anses definert slik:
«Strømkostnadsrefusjon» betyr beløpet som fremkommer ved å multiplisere antall kWh, oppad begrenset til 3000 kWh, brukt av den Ladbare Hybridbilen i løpet av Refusjonsperioden, med Strømprisen. 
«Strømprisen» betyr NOK 1 per kWh (inkl. eventuell mva.)
Med «Ladbar Hybridbil» menes i dette tilfellet enhver ny Volvo plug-in hybridbil som er bestilt etter 16. oktober 2019 og innen 30. september 2020. (eller en senere dato som måtte bli fastsatt av Volvo Cars).
«Primær sjåfør» har den betydning som er angitt i Volvo Cars vilkår og betingelser for tjenester. Les mer her
«Refusjonsperioden» betyr perioden for måling av strøm for beregning av Strømkostnadsrefusjon. Måleperioden kan startes i Volvo On Call-appen etter en større oppdatering av applikasjonen som er planlagt å være klar i uke 23, 2020. Dersom du får bilen utlevert etter dette, kan perioden startes da. Måleperioden vil vare i 12 måneder fra oppstart. Det er en forutsetning at Volvo On Call-applikasjonen er oppdatert slik at den registrerer den Ladbare Hybridbilens strømforbruk. 

Du vil kunne benytte din Volvo On Call-applikasjon til å se hvor mye strøm som er brukt av din Ladbare Hybridbil samt for få oversikt over opparbeidet Strømkostnadsrefusjon. Endelige Strømkostnadsrefusjon fastsettes av Volvo Cars ved utløpet av Refusjonsperioden basert på Vilkårene.

Ved hjelp av oppkoblet teknolog i din Ladbare Hybridbil, kan Volvo Cars registrere bilens strømforbruk og rapportere disse data tilbake til deg via Volvo on Call-applikasjonen. De data som fremgår av kjørejournalen er kun en indikasjon på, og ikke en nøyaktig måling av, det faktiske strømforbruket ved kjøring av bilen. Tjenesten leveres «som den er», uten noen form for garanti eller ansvar. Vi er ikke ansvarlig for at tjenesten vil være tilgjengelig uten avbrudd eller feil. Vi påtar oss heller ikke ansvar for kvalitet, nøyaktighet, rettidighet, sannferdighet, fullstendighet eller pålitelighet for noen av dataene. 

Volvo Cars vil behandle og gjennomgå dataene fra kjørejournalen etter utløpet av Refusjonsperioden. Strømkostnadsrefusjonen vil bli utbetalt etter utløpet av Refusjonsperioden. 

Hvis kjørejournalen i Volvo on Call-applikasjonen for den Ladbare Hybridbilen er deaktivert i Refusjonsperioden vil strøm forbrukt av bilen i denne perioden ikke inngå i beregningen av Strømkostnadsrefusjonen. 

Strømkostnadsrefusjonen utbetales  til eier eller primærsjåfør. Det vil kun skje én utbetaling av Strømkostnadsrefusjon. Dette gjelder selv om det benyttes flere Volvo ID-er. Du må eie eller bruke bilen selv i hele Refusjonsperioden for å få full refusjon. For å være berettiget til  Strømkostnadsrefusjon, må du ha eid den Ladbare Hybridbilen i minst ett år ved utløpet av Strømrefusjonsperioden. Dersom bilen selges etter et år, men før utløp Refusjonsperioden, vil du kun refunderes for strømforbruket fram til bilen selges. Rett til Strømkostnadsrefusjonen kan ikke overføres, og følger derfor ikke til ny eier. 

Flåtekunder og flåtebiler
Eieren av bilflåter er ansvarlig for enhver avtale som inngås med brukerne av vedkommendes Ladbare Hybridbiler. Strømkostnadsrefusjon for flåtebiler vil bli utbetalt til Primærsjåfør som har en Volvo on Call-applikasjon som gjelder den Ladbare Hybridbilen. Enhver Primærsjåfør som ønsker å få Strømkostnadsrefusjon knyttet til den Ladbare Hybridbilens strømforbruk er ansvarlig for å forsikre seg om at vedkommende har tillatelse til å koble den Ladbare Hybridbilen til Strømkostnadsrefusjonsordningen, inkludert, men ikke begrenset til, samtykke fra arbeidsgiver, forsikrings- eller leasingselskap. 

Ansvarsfraskrivelse 

Volvo Cars står fritt til når som helst å endre Vilkårene eller avvikle Strømrefusjonsordningen med virkning for ladbare hybridbiler som på det gitte tidspunktet ennå ikke er solgt.

Personvern
Din og alle våre kunders personvern er svært viktig for oss. Volvo Car Groups personvernerklæring for kunder gjelder for din bruk av Strømkostnadsrefusjonsordningen og er tilgjengelig på http://support.volvocars.com/legal. Dersom du har spørsmål knyttet til Strømrefusjonsordningen, vennligst kontakt oss på: kundesenter@volvocars.com.Finn din forhandler