Informasjon om behandling av personopplysninger ved forespørsel fra kunde

 

Behandlingsansvarlig

Volvo Car Norway AS (i det følgende omtalt som «VCN», «vi», «oss», «vår» og «våre») vil være behandlingsansvarlig for de personopplysninger du gir. Personopplysningene vil bli behandlet slik det er beskrevet nedenfor.

 

Formål med og juridisk grunnlag for behandlingen

Vi behandler personopplysningene for å kunne tilby deg de tjenesteog den informasjon du har bedt om. For å kunne tilby deg relevant markedsføring av høy kvalitet og for å ha gode statistikker, behandler vi også opplysninger om din eventuelle respons på og aktivitet knyttet til den digitalmarkedsføring du mottar fra oss. Vi kan også benytte personopplysningene til å utvikle og forbedre vår markedskommunikasjon, eksempelvis ved å utarbeide nettprofiler. 

 

Hvis du har samtykket i at vi bruker informasjonskapsler («cookies»)kan vi kombinere dine personopplysningemed informasjon om din bruk av våre nettsider. 

 

Hvis du sender oss en forespørsel via nettet, en app, kundesenteret eller andre kanaler, samtykker du i at vi kan behandle dine personopplysningeslik det er beskrevet ovenfor. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket til at vi kan behandle dine person opplysningerBeskjed om slik tilbaketrekking gis til kundesenter@volvocars.com.

 

Videreformidling av personopplysninger

Dine personopplysningevidereformidles til og behandles av den forhandler du har utpekt samt av våre konsernselskap og samarbeidspartnere for ovennevnte formålPersonopplysningene blir også videreformidlet til og behandlet av Volvo Car Corporation (et svensk selskap med registreringsnummer 556074–3089). Når personopplysninger eventuelt overføres til samarbeidspartnere utenfor EØS-områdetvil dette skje på grunnlag av avtaler som oppfyller EUs krav til avtaler for slik overføring.

 

Oppbevaringstid

Vi lagrer de personopplysningene vi mottar i forbindelse med forespørselen i en periode på tolv måneder fra den datoen tjenesten ble levert til deg, eller fra den dato du gir beskjed om at du ikke ønsker å motta ytterlige markedsføring fra oss.

 

Dine rettigheter

Ytterligere opplysninger om dine rettigheter i forbindelse med vår behandling av personopplysninger finner du her:  https://support.volvocars.com/no/privacy

 

Kontaktinformasjonfor VCN

Hvis du har spørsmål om vår behandling av personopplysninger eller ønsker å inngi klage, kan du kontakte vårt globale personvern ombud på epostadresse: globdpa@volvocars.com eller per brev til Volvo Car Corporation, HB 32, 405 31, Gøteborg, Sverige, Att.:Personvernombudet.

 

 

Informasjonserklæring

Jobbsøknader

Informasjonserklæring

Kjøp av Volvo-produkter på Volvocars.com