Support for din Volvo

SUPPORT

Hvordan stille klokken i din Volvo

Stille klokken for hånd

Når du skal stille klokken i Volvoen din, må du først finne den lille knappen som er plassert nederst til høyre på klokken. Drei knappen mot høyre eller venstre for å stille klokken frem eller tilbake. Drei knappen til du møter motstand, og fortsett å dreie til du hører et klikk. For hvert klikk stilles klokken ett minutt frem eller tilbake. Hvis du vil stille klokken raskere, holder du knappen inne i «klikk-stillingen».

Stille klokken ved hjelp av My Car

Klokken i bilen din kan stilles manuelt eller ved hjelp av My Car. Hvis du vil stille klokken ved hjelp av My Car, går du til Innstill., velger System-alternativer og deretter Innstilling av klokkeslett. Nå ser du at markøren er plassert i den første ruten. I denne ruten stiller du timene. Drei Tune-bryteren for å stille timene, og velg OK når du er ferdig. Drei Tune-bryteren på nytt for å velge ruten for minuttene, og følg samme prosedyre. Når du er ferdig, dreier du Tune-bryteren og velger ruten merket OK. Nå har du stilt klokken.

Stille klokken ved hjelp av midtkonsollen

Du kan bruke talltastene på midtkonsollen eller piltastene (opp og ned) på navigasjonsknappen til å stille klokken i Volvoen din. Velg det tallet du vil justere, ved hjelp av piltastene (opp og ned) på navigasjonsknappen. Når du er ferdig med å stille klokken, trykker du på Enter for å starte den.

Background image of snowy road

Last ned appen for å få brukerveiledninger og filmer på telefonen eller nettbrettet.

VOLVO-HÅNDBØKER PÅ MOBILEN

Volvo-håndbøker på din mobil

Last ned appen for å få brukerveiledninger og videoklipp på din telefon eller ditt nettbrett.