Volvogarantier


Kontinuerlig support

Det er med garantier som med sikkerhetsdetaljer: som oftest tenker man ikke på at de finnes. Men om noe uforutsett skulle inntreffe, finnes det ikke noe som er viktigere.

Volvos garantier er utformet for å gjøre din tilværelse med bilen så trygg og bekymringsløs som mulig - uansett hva som skulle inntreffe.

Livstidsgaranti på originale Volvodeler

Livstidsgaranti på originale Volvodeler montert hos autorisert Volvo personbilverksted i Norge fra og med 01.09.2016

Forutsetningene er:

  • - Delen(e) må kjøpes og monteres hos et autorisert Volvo verksted i Norge.
  • - Garantien følger eier så lenge han eier bilen.
  • - Garantien gjelder ikke for deler solgt over disk. Her gjelder fortsatt 1 års delegaranti.
  • - Garantien gjelder ikke tilbehør.
  • - Garantien gjelder ikke for bytte som følge av normal slitasje, feil bruk eller at service- og vedlikeholds intervallet ikke er fulgt og dermed direkte eller indirekte årsak til defekten.

Garantidekning-/perioden

Garantiperioden gjelder så lenge den som kjøpte delen og fikk den montert på et autorisert Volvo personbilverksted i Norge, eier bilen.
Garantien gjelder hvis delen som er kjøpt og montert på et autorisert Volvo personbilverksted i Norge må repareres eller skiftes på grunn av fabrikasjonsfeil.

Reparasjon eller skifte av delen utføres kostnadsfritt hos et fritt valgt autorisert Volvo personbilverksted i Norge.
Garantien gjelder ikke for bytte som følge av normal slitasje, feil bruk eller at service- og vedlikeholds intervallet ikke er fulgt og dermed direkte eller indirekte årsak til defekten.

Nybilsgaranti

Fem års/100 000 km nybilgaranti for kundeleverte biler f.o.m. 1. januar 2011.

Gjelder for bil og fabrikkmontert utstyr i
fem år/100 000 km, hva som kommer først, fra førstegangslevering.

Reservedelsgaranti

Ett års reservedelsgaranti


Gjelder i ett år fra kjøpsdato for «ikke fabrikkmonterte» originale reservedeler.

Gjennomrustningsgaranti

12 års garanti mot gjennomrustning


Volvo garanterer at dersom det i løpet av garantiperioden skulle oppstå gjennomrusting på bilens karosseri, vil Volvo uten kostnad for kunden utbedre skaden.

Lakkgaranti

Følger bilens nybilgaranti på 5 år/100 000 km (det som oppstår først)

Tilbehørsgaranti

Volvo orginalt tilbehør ifølge Tilbehørskatalogen som leveres og monteres av en Volvo forhandler innen en måned eller 1 500 km (det som inntreffer først) etter at den nye bilen er overlevert, har 3 år/100 000 km tilbehørsgaranti.

Originalt tilbehør som blir levert og ettermontert senere enn en måned/1 500 km, har 1 års garanti.

Volvogarantien og forbrukerlovgivningen

Forbrukerkjøpere har uavhengig av garantiens vilkår, begrensninger og varighet en lengste reklamasjonsfrist etter forbrukerkjøpsloven på fem år.

Reklamasjon etter garantiene gjøres gjeldende ved at bilen leveres for utbedring på autorisert Volvo-verksted, eller at skriftlig reklamasjon blir sendt til verkstedet, forhandler eller Volvo Car Norway. Garantiene er utstedt av Volvo Car Norway, Postboks 540, 1327 Lysaker som importør/generalagent.

Drivstoff innblanding - Drivstoffnorm EN590

Gjelder nybilsgarantien på min bil ved bruk av diesel med 7% innblanding av biodiesel?

Service og Garantiboken som følger biler solgt frem til nytt direktiv trådte i kraft, inneholder informasjon om at Volvo kun godkjenner 5% innblanding av biodiesel.

Om din Instruksjonbok inneholder informasjon om at bilen kan benytte drivstoff etter norm EN590 vil nybilsgarantien bli opprettholdt ved bruk av 7% biodiesel godkjent etter EN590.

Våre innovasjoner

Alt vi gjør er designet for mennesker, og hver eneste innovasjon vi lager, er designet for å forenkle og forbedre livet ditt. Vi er spesielt stolte over alle våre fremskritt når det gjelder effektive ytelser, tilkoplingsmuligheter og sikkerhet. Vi kaller våre visjoner innenfor disse områdene: Drive-E, Sensus og IntelliSafe.