Endrede start/stopp-symboler

Endrede start/stopp-symboler

Start/stopp-funksjonen slår av motoren midlertidig ved stillstand og starter automatisk når det er nødvendig.

Tidligere har det blitt vist en tekst i turtelleren når funksjonen har vært tilgjengelig. Denne visningen er erstattet av følgende symboler når funksjonen er tilgjengelig:

19w17 - Support site - Symbol Stop/Start inactive

Hvitt – Vises i turtelleren når funksjonen er tilgjengelig.

19w17 - Support site - Symbol Stop/Start active

Grønt – Vises i turtelleren når funksjonen er aktiv og motoren er stoppet automatisk.

19w17 - Support site - Symbol Stop/Start not available

Grått – Når symbolet er overstrøket og grått, er funksjonen ikke tilgjengelig.

Hvis det ikke vises noe symbol, er funksjonen slått av.

19w17 - Support site - Start Stop in circle symbol in gauge

Funksjonen er aktiv, og motoren er stoppet automatisk.

Bilmodell/årsmodell

S90, V90 og V90 Cross Country av årsmodell 2017 og senere

XC40 og XC60 av årsmodell 2018 og senere

V60 og V60 Cross Country av årsmodell 2019 og senere

S60 av årsmodell 2020 og senere

Hvilke modeller som tilbys, kan variere avhengig av markedet.

Denne artikkelen er aktuell for

Bilmodell/årsmodell

S90, V90 og V90 Cross Country av årsmodell 2017 og senere

XC40 og XC60 av årsmodell 2018 og senere

V60 og V60 Cross Country av årsmodell 2019 og senere

S60 av årsmodell 2020 og senere

Hvilke modeller som tilbys, kan variere avhengig av markedet.

Listet under tema

Vedlikehold og service Bruke bilen din

DCS Rating Article

DCS Thanks Headline

DCS Thanks Description