Navigere i midtdisplayet

Navigere i midtdisplayet

Beskrivelse av bilens midtdisplay og hvordan du navigerer her.

Midtdisplay

Hvis du vil lære deg mer om hvordan du navigerer på bilens midtdisplay, se video og instruksjoner under eller førerveiledningen for bilen.

17w17 - P5 - Support site - Sensus - Navigate in the center display

Funksjonsvindu, hjem-vindu og applikasjonsvindu på midtdisplayetUtseendet på midtdisplayet kan variere avhengig av programvareversjon og bilmodell..

Navigere på midtdisplayet

Funksjonsvindu

Sveip fra venstre mot høyreGjelder venstrestyrt bil. For høyrestyrt bil sveiper du i motsatt retning. over skjermen for å nå funksjonsvinduet. Herfra aktiveres/deaktiveres forskjellige bilfunksjoner, f.eks. Head-up displayTilleggsutstyr/tilbehør. Ikke tilgjengelig for XC40 av årsmodell 2018 og senere.. De aktiveres/deaktiveres med et trykk. Visse funksjoner åpnes i et eget vindu.

Gå tilbake gjennom menystrukturen ved å trykke på den fysiske hjem-knappen under skjermen.

Hjem-vindu

Hjem-vindu er det første vinduet som vises når skjermen startes. Der finner du delvinduene Navigering, Media. Telefon og et ekstra delvindu for de andre funksjonene.

En app/funksjon som velges fra app-/funksjonsvinduet, starter i respektive delvindu i hjem-vinduet. F.eks. starter FM-radio i Media-delvinduet.

Trykk på et delvindu for å utvide det. I utvidet modus vises mer informasjon om funksjonen/appen.

Applikasjonsvindu

Sveip fra høyre mot venstreGjelder venstrestyrt bil. For høyrestyrt bil sveiper du i motsatt retning. over skjermen for å vise applikasjonsvinduet med de forskjellige applikasjonene (appene) til bilen, f.eks. FM-radio og CdTilleggsutstyr. Ikke tilgjengelig for XC40 av årsmodell 2018 og senere.. Trykk på en app for å åpne det.

Trykk på den fysiske hjem-knappen under skjermen for å gå tilbake til hjem-vinduet.

Bilmodell/årsmodell

XC90 og XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 og senere

S90, V90 og V90 Cross Country av årsmodell 2017 og senere

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine og S90 Twin Engine av årsmodell 2018 og senere

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine og V60 Cross Country av årsmodell 2019 og senere

S60 og S60 Twin Engine av årsmodell 2020 og senere

Hvilke modeller som tilbys, kan variere avhengig av markedet.

Denne artikkelen er aktuell for

Bilmodell/årsmodell

XC90 og XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 og senere

S90, V90 og V90 Cross Country av årsmodell 2017 og senere

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine og S90 Twin Engine av årsmodell 2018 og senere

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine og V60 Cross Country av årsmodell 2019 og senere

S60 og S60 Twin Engine av årsmodell 2020 og senere

Hvilke modeller som tilbys, kan variere avhengig av markedet.

Listet under tema

Bilsystem

DCS Rating Article

DCS Thanks Headline

DCS Thanks Description