Viskerblader i serviceposisjon

Viskerblader i serviceposisjon

Når du skal skifte, vaske eller løfte opp viskerbladene, for eksempel når du skal fjerne is fra frontruten, må viskerbladene være i serviceposisjon.

Slik aktiverer/deaktiverer du serviceposisjonen

Når bilen står stille og viskerbladene ikke er slått på, kan du aktivere/deaktivere serviceposisjonen fra funksjonsvinduet på denne måten:

16w06 - Support site - Wipers symbol

Aktivere/deaktivere serviceposisjonen ved å trykke på knappen Vindusvisker serviceposisjon. Lysindikatoren i knappen lyser når serviceposisjonen er aktivert, og viskerbladene settes i serviceposisjon. Lysindikatoren slukner når du deaktiverer serviceposisjonen.

16w17 - Support site Wipers Service Position V90/S90

Viskerblader i serviceposisjon. Bildet viser S90.

Viskerbladene går også ut av serviceposisjonen i følgende situasjoner:

  • Visking av frontruten aktiveres
  • Spyling av frontruten aktiveres
  • Regnføleren aktiveres
  • Bilen kjøres av gårde

Sørg for at viskerbladene ikke er fryst fast før de settes i serviceposisjon.

Hvis viskerarmene i forbindelse med service er løftet vekk fra frontruten, må de legges tilbake på frontruten før visking, spyling eller regnføler aktiveres, og før kjøring. Dette for å unngå riper i lakken på panseret.

Bilmodell/årsmodell

XC90 og XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 og senere

S90, V90 og V90 Cross Country av årsmodell 2017 og senere

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine og S90 Twin Engine av årsmodell 2018 og senere

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine og V60 Cross Country av årsmodell 2019 og senere

S60 og S60 Twin Engine av årsmodell 2020 og senere

Hvilke modeller som tilbys, kan variere avhengig av markedet.

Denne artikkelen er aktuell for

Bilmodell/årsmodell

XC90 og XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 og senere

S90, V90 og V90 Cross Country av årsmodell 2017 og senere

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine og S90 Twin Engine av årsmodell 2018 og senere

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine og V60 Cross Country av årsmodell 2019 og senere

S60 og S60 Twin Engine av årsmodell 2020 og senere

Hvilke modeller som tilbys, kan variere avhengig av markedet.

Listet under tema

Vedlikehold og service Bruke bilen din

DCS Rating Article

DCS Thanks Headline

DCS Thanks Description