Nye rutiner for utskifting av viskerblad bak

Nye rutiner for utskifting av viskerblad bak

Hvis du har hatt din bil inne til service og en servicetekniker har byttet pusserarmen til det bakre viskerbladet, er prosedyren for utskifting av frontruteviskeren annerledes.

Skifte viskerblad bak

Hvis pusserarmen skiftes av en servicetekniker i forbindelse med service, skal fremgangsmåten nedenfor følges ved utskifting av viskerbladet til bakrutenGjelder V60, V60CC, V60H produsert før 15w26, ved skifte av pusserarm i forbindelse med service..

16w26 - Support site - P3/P4 - Back Windshield Wiper

Trykk med tommelen ved pilen for å løsne bladet.

Fell pusserarmen utover.

Sett viskerbladet litt skrått fra pusserarmen.

Hold rundt pusserarmen, og trykk bladet frem med tommelen (ved pilen) for å løsne bladet.

Trykk på plass det mye viskerbladet. Kontroller at det sitter ordentlig fast.

Fell pusserarmen tilbake.

Bilmodell/årsmodell

Gjelder V60, V60 Cross Country, V60H produsert før 15w26, ved skifte av pusserarm i forbindelse med service

Denne artikkelen er aktuell for

Bilmodell/årsmodell

Gjelder V60, V60 Cross Country, V60H produsert før 15w26, ved skifte av pusserarm i forbindelse med service

Listet under tema

Vedlikehold og service Bruke bilen din

DCS Rating Article

DCS Thanks Headline

DCS Thanks Description