Talestyring av tekstmeldinger

Talestyring av tekstmeldinger

Talestyringen gir deg mulighet til å styre funksjoner i bilen, for eksempel opplesing av tekstmeldinger fra en tilkoblet mobiltelefon.

Opplesing av tekstmelding

Bruk talestyring for å håndtere tekstmeldinger

Før talekommandoen til mobiltelefonens funksjoner (tekstmelding, telefonsamtaler og mediespiller) kan brukes, må en mobiltelefon være koblet til bilen. Se Koble mobiltelefonen til bilen via Bluetooth for informasjon om hvordan du kobler en mobiltelefon til bilen.

Innstillinger og menyer i midtdisplayet varierer avhengig av programvareutgave.

Hvis du vil lese opp en tekstmelding, trykker du på talestyringsknappen på høyre side av rattet og sier "Les melding".

Opplesing av tekstmelding fra iPhone

Ved opplesing av tekstmeldinger fra iPhone må du endre en innstilling i telefonen din for at meldingen skal sendes fra telefonen til bilen, se instruksjonene nedenfor.

Instruksjoner

I din iPhone: Gå til "Innstillinger".

I din iPhone: Velg "Bluetooth".

I din iPhone: Klikk på infotegnet (i) på tilkoblingen til bilen din.

I din iPhone: Slå på "Vise varsler".

Bilmodell/årsmodell

XC90 og XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 og senere

S90, V90 og V90 Cross Country av årsmodell 2017 og senere

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine og S90 Twin Engine av årsmodell 2018 og senere

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine og V60 Cross Country av årsmodell 2019 og senere

S60 og S60 Twin Engine av årsmodell 2020 og senere

Hvilke modeller som tilbys, kan variere avhengig av markedet.

Denne artikkelen er aktuell for

Bilmodell/årsmodell

XC90 og XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 og senere

S90, V90 og V90 Cross Country av årsmodell 2017 og senere

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine og S90 Twin Engine av årsmodell 2018 og senere

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine og V60 Cross Country av årsmodell 2019 og senere

S60 og S60 Twin Engine av årsmodell 2020 og senere

Hvilke modeller som tilbys, kan variere avhengig av markedet.

Listet under tema

Talestyring

Relatert informasjon

Komme i gang med talestyring Forbedre bruken av talestyring Språkinnstillinger for talestyring

DCS Rating Article

DCS Thanks Headline

DCS Thanks Description