Talestyring av medier

Talestyring av medier

Ved hjelp av talestyring kan du kontrollere mediespilleren i bilen. Du kan blant annet starte avspilling fra forskjellige enheter, starte avspilling av musikk og velge radiokanal.

Styre mediespilleren

Bruk talestyring til å søke etter og spille musikk

Ved hjelp av talestyring kan du starte avspilling av medier fra tilkoblede enheter, for eksempel fra en mobiltelefon. Se Koble mobiltelefonen til bilen via Bluetooth for å leste om hvordan du kobler til enheter.

Før talekommandoen til mobiltelefonens funksjoner (tekstmelding, telefonsamtaler og mediespiller) kan brukes, må en mobiltelefon være koblet til bilen. Se Koble mobiltelefonen til bilen via Bluetooth for informasjon om hvordan du kobler en mobiltelefon til bilen.

Bruk talestyringen for å lytte til FM-radio.

Innstillinger og menyer i midtdisplayet varierer avhengig av programvareutgave.

Aktivere en kommando

Trykk på rattknappen for talestyring.

Si kommandoen for den funksjonen du vil aktivere.

Vanlige kommandoer/utsagn

 • "Spill[artist]" - spiller musikk av valgt artist.
 • "Spill[låttitel]" - spiller valgt låt.
 • "Spill[låttitel]fra[album]" - spiller valgt låt fra valgt album.
 • "Spill[radiostasjon]" - starter valgt radiokanal.
 • "Still inn på [frekvens]" - starter valgt radiofrekvens i aktivt radiobånd. Hvis ingen radiokilde er aktiv, startes FM-båndet som standard.
 • "Still inn på [frekvens][frekvensbånd]" - starter valgt radiofrekvens på valgt radiobånd.
 • "Radio" - starter FM-radio.
 • "Radio FM" - starter FM-radio.
 • "Radio AM" - starter AM-radio

  AM-radio er ikke tilgjengelig for Twin Engine

  .
 • "DAB" - starter DAB-radio.
 • "CD" - starter avspilling fra CD.

  Ikke tilgjengelig for XC40 av årsmodell 2018 og senere.

 • "USB" - starter avspilling fra USB.
 • "iPod" - starter avspilling fra iPod.
 • "Bluetooth" - starter avspilling fra Bluetooth-tilkoblet mediekilde.
 • Lignende musikk - viser lignende musikk i spillelisten.

Sifferkommandoen angis forskjellig, avhengig av hvilken funksjon som skal styres:

Frekvenser kan sies nittiåtte komma åtte (98,8), etthundreogfire komma to eller hundreogfire komma to (104,2).

Generelle kommandoer

Følgende kommandoer kan vanligvis brukes uansett situasjon:

 • "Gjenta" - repeterer den siste taleinstruksjonen.
 • "Avbryt" - avbryter dialogen.
 • "Hjelp" - starter en hjelpedialog. Systemet svarer med kommandoer som kan brukes i en aktuell situasjon, en oppfordring eller et eksempel.

Bilmodell/årsmodell

XC90 og XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 og senere

S90, V90 og V90 Cross Country av årsmodell 2017 og senere

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine og S90 Twin Engine av årsmodell 2018 og senere

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine og V60 Cross Country av årsmodell 2019 og senere

S60 og S60 Twin Engine av årsmodell 2020 og senere

Hvilke modeller som tilbys, kan variere avhengig av markedet.

Denne artikkelen er aktuell for

Bilmodell/årsmodell

XC90 og XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 og senere

S90, V90 og V90 Cross Country av årsmodell 2017 og senere

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine og S90 Twin Engine av årsmodell 2018 og senere

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine og V60 Cross Country av årsmodell 2019 og senere

S60 og S60 Twin Engine av årsmodell 2020 og senere

Hvilke modeller som tilbys, kan variere avhengig av markedet.

Listet under tema

Talestyring

Relatert informasjon

Komme i gang med talestyring Forbedre bruken av talestyring Koble mobiltelefonen til bilen via Bluetooth

DCS Rating Article

DCS Thanks Headline

DCS Thanks Description