Systemoppdateringer for bilen

Systemoppdateringer for bilen

Systemoppdateringer gjelder de delene av bilen som har med nettilkoblet bil og infotainment å gjøre. Hvis oppdateringer av systemprogramvare er tilgjengelig, kan du utføre alle oppdateringene samtidig.

Håndtere systemoppdateringer

Se videoen eller anvisningene nedenfor for informasjon om hvordan du installerer systemoppdateringer direkte fra bilen.

16w17 - P5 - Support site - Download Center Symbol

Systemoppdateringer håndteres via appen Nedlastingssenter i applikasjonsvinduet på midtdisplayet. Ett trykk på knappen starter en nedlastingsapplikasjon i nederste delvindu av hjem-vinduet. Hvis det ikke er søkt etter tilgjengelige oppdateringer siden forrige gang infotainmentsystemet ble startet, utføres et søk. Ingen søk utføres hvis en programvareinstallasjon pågår. Et ikon i nedlastingsapplikasjonens knapp Systemoppdateringer viser hvor mange oppdateringer som er tilgjengelig. Ett trykk på knappen viser en liste med oppdateringer som kan installeres i bilen.

For at systemoppdateringene skal kunne gjøres, må bilen være nettilkoblet. Se Koble til internett via mobiltelefon (WiFi),

eller Koble til internett via Bluetooth-tilkoblet telefon for informasjon om hvordan du kobler bilen til internett.

systemoppdateringer

Innstillinger og menyer i midtdisplayet varierer avhengig av programvareutgave.

Installere alle systemoppdateringer

  • Velg Installere alt nederst i listen.

Hvis du ikke ønsker en liste, kan du velge Installere alt ved knappen Systemoppdateringer.

Installere enkelte systemoppdateringer

  • Velg Installere for ønsket programvare.

Avbryt nedlasting

  • Trykk på krysset i den aktivitetsindikatoren som har erstattet knappen Installere i begynnelsen av nedlastingen.

Husk at det bare er nedlastingen som kan avbrytes. Når installasjonsfasen har startet, kan den ikke avbrytes.

Søk i bakgrunnen etter oppdateringer av programvare.

Funksjonen kan deaktiveres via midtdisplayet:

Trykk på Innstillinger i toppvinduet.

Trykk på SystemNedlastingssenter.

Velg bort Bakgrunnskontroller for programvareoppdat..

Hvis oppdateringen er tilgjengelig, vises meldingen Nye pr.vareoppdateringer tilgjengelig i statusfeltet på midtdisplayet. Ett trykk på meldingen starter en nedlastingsapplikasjon i nederste delvindu av hjem-vinduet. Så snart nedlastingsapplikasjonen har startet, viser et ikon i nedlastingsapplikasjonens knapp Systemoppdateringer hvor mange oppdateringer som er tilgjengelig.

Søk i bakgrunnen etter oppdateringer av programvare er aktivert når bilen leveres fra fabrikk.

Datanedlasting kan påvirke andre tjenester som overfører data, f.eks. nettradio. Hvis påvirkning av andre tjenester oppleves som forstyrrende, kan nedlastingen avbrytes. Ellers kan det være passende å slå av eller avbryte andre tjenester.

En oppdatering kan bli avbrutt når tenningen slås av og bilen forlates.

Oppdateringen må imidlertid ikke være fullført før bilen forlates, siden oppdateringen gjenopptas neste gang bilen brukes.

Bilmodell/årsmodell

XC90 og XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 og senere

S90, V90 og V90 Cross Country av årsmodell 2017 og senere

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine og S90 Twin Engine av årsmodell 2018 og senere

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine og V60 Cross Country av årsmodell 2019 og senere

S60 og S60 Twin Engine av årsmodell 2020 og senere

Hvilke modeller som tilbys, kan variere avhengig av markedet.

Denne artikkelen er aktuell for

Bilmodell/årsmodell

XC90 og XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 og senere

S90, V90 og V90 Cross Country av årsmodell 2017 og senere

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine og S90 Twin Engine av årsmodell 2018 og senere

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine og V60 Cross Country av årsmodell 2019 og senere

S60 og S60 Twin Engine av årsmodell 2020 og senere

Hvilke modeller som tilbys, kan variere avhengig av markedet.

Listet under tema

Bilsystem Bilapper

Relatert informasjon

Oppdateringer fra bilen Laste ned og oppdatere apper Oppdatere kart direkte fra bilen

DCS Rating Article

DCS Thanks Headline

DCS Thanks Description