Koble mobiltelefonen til bilen via Bluetooth

Koble mobiltelefonen til bilen via Bluetooth

Koble mobiltelefonen til Bluetooth for å kunne bruke håndfrifunksjoner eller strømme musikk trådløst i bilen. Denne artikkelen beskriver hvordan du oppretter en tilkobling mellom mobiltelefonen og din Volvo.

Koble mobiltelefonen til bilen via Bluetooth

Det er mulig å ha to tilkoblede Bluetooth-enheter samtidig, og den ene kan da brukes bare til å strømme medier. Den sist tilkoblede telefonen blir automatisk koblet til for å ringe, sende/ta imot meldinger, strømme medier og til internettilkobling. Mobiltelefonen må være ustyrt med Bluetooth og støtte internettdeling. Se Telefoner og Bluetooth-kompatibilitet for informasjon om mobiltelefoner og kompatibilitet.

Koblingen utføres én gang per enhet. Etter tilkoblingen kreves det bare at Bluetooth-enheten har Bluetooth aktivert.

Se instruksjonsfilmen eller følg instruksjonene nedenfor for å koble telefonen til bilen via Bluetooth.

Koble til telefonen

Innstillinger og menyer i midtdisplayet varierer avhengig av programvareutgave.

Instruksjoner

Nedenfor finner du en beskrivelse av hvordan du kobler bilen til telefonen.

Koble til telefonen

Aktiver Bluetooth på telefonen din.

For å koble bilen til internett via telefonens Bluetooth må du kontrollere at telefonen støtter internettdeling og at funksjonen er aktivert. Funksjonen kalles "internettdeling" på iPhone og "personlig trådløs sone" på Android-telefoner. For iPhone-telefoner må også menysiden "internettdeling" være åpen til internettilkoblingen er opprettet.

Åpne delvinduet for telefon.

  • Hvis ingen telefon er koblet til bilen, trykker du på Legg til telefon.
  • Hvis en telefon allerede er koblet til bilen, trykker du på Bytte. I tilleggsvinduet trykker du på Legg til telefon.

Tilgjengelige Bluetooth-enheter vises.

Trykk på navnet til telefonen som skal koples til, og følg instruksjonene på midtdisplayet.

På noen telefoner må meldingsfunksjonen aktiveres.

Alle mobiltelefoner er ikke fullt ut kompatible, så de kan vise kontakter og meldinger i bilen.

Hvis telefonens operativsystem oppdateres, er det mulig at koblingen brytes. Slett da telefonen fra bilen, og koble så på nytt.

Du finner mer informasjon om tilkobling via Bluetooth i førerveiledningen for bilmodellen din.

Varsling for meldinger iOS

Innstillinger for varsler kan variere avhengig av telefonmodell og programvareversjon.

Det kan hende du må aktivere varsling for meldinger i telefonens innstillinger for at varslinger om meldinger fra iOS-telefoner skal vises på displayet i bilen:

Innstillinger

Varsler

Meldinger

Aktivere Tillat varsler, Vis i varselsenter, Appsymbol, Vis ved låst skjerm og Varsler under Varselstil om ulåst.

Bilmodell/årsmodell

XC90 og XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 og senere

S90, V90 og V90 Cross Country av årsmodell 2017 og senere

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine og S90 Twin Engine av årsmodell 2018 og senere

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine og V60 Cross Country av årsmodell 2019 og senere

S60 og S60 Twin Engine av årsmodell 2020 og senere

Hvilke modeller som tilbys, kan variere avhengig av markedet.

Denne artikkelen er aktuell for

Bilmodell/årsmodell

XC90 og XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 og senere

S90, V90 og V90 Cross Country av årsmodell 2017 og senere

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine og S90 Twin Engine av årsmodell 2018 og senere

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine og V60 Cross Country av årsmodell 2019 og senere

S60 og S60 Twin Engine av årsmodell 2020 og senere

Hvilke modeller som tilbys, kan variere avhengig av markedet.

Listet under tema

Connectivity Bilsystem

Relatert informasjon

Komme i gang med talestyring Tips om bruk av Bluetooth-tilkobling

DCS Rating Article

DCS Thanks Headline

DCS Thanks Description