AdBlue®

AdBlue ®

AdBlue er en fargeløs væske som brukes i bilens forbrenningssystem (SCR) for å redusere utslippet av skadelige stoffer fra dieselmotoren. Her kan du lese om AdBlue og hva du bør være klar over når det gjelder påfylling og kontroll av AdBlue-nivået.

Eksosrensing med AdBlue

Registrert varemerke som tilhører Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA)

AdBlue-væsken bidrar til å rengjøre eksosen for skadelige stoffer og dermed redusere utslippet av nitrogenmonoksid. Teknikken er basert på at en separat tank brukes ved siden av dieseltanken, der en bestemt mengde AdBlue sprøytes inn i eksossystemet for å redusere utslippet av skadelige stoffer. AdBlue består i hovedsak av vann (ca. 67,5 % vann og 32,5 % ureaCO(NH2)2). Den er spesielt utviklet for bruk i bilens forbrenningssystem (SCR-system). AdBlue har en egen tank og fylles på i et separat påfyllingsrør innenfor tankluken. Førerdisplayet viser AdBlue-nivået og varsler når det begynner å bli på tide å fylle på.

Her beskrives AdBlue i korte trekk. Vi anbefaler at du leser instruksjonsboken for din bilmodell for mer informasjon og viktige advarsler.

Kontrollere og fylle på AdBlue

Kontroller AdBlue-nivået jevnlig, og fyll på hvis meldingen om lavt AdBlue-nivå vises i førerdisplayet. Eksosrensesystemet overvåker kontinuerlig nivået og kvaliteten på og doseringen av AdBlue. En melding vises i førerdisplayet hvis noe er galt. Volvo-verkstedet kan fylle på AdBlue ved service på bilen, men det er også mulig å fylle på selv ved behov. Avhengig av kjørestil, utetemperatur og systemets driftstemperatur kan det være nødvendig å fylle på noen ganger mellom serviceintervallene. AdBlue fylles på i et separat påfyllingsrør innenfor tankluken.

Hvis Adblue-tanken blir helt tom, vil det ikke være mulig å starte bilen. For at bilen skal kunne startes igjen, må det fylles AdBlue av spesifisert kvalitet på tanken. Fyll som minimum på den mengden som er angitt i førerdisplayet. Unngå å kjøre tanken helt tom. Fyll på i god tid.

Kontrollere AdBlue-nivå

18w09 - Supportsite - Car Status symbol

Åpne appen Bilstatus i appvinduet.

18w09 - Supportsite - Adblue level Symbol

Trykk på Statusfor å se AdBlue-nivået.

18w09 - Supportsite - Graphic for AdBlue level centerdisplay

Grafikk for AdBlue-nivå i midtdisplayet.

Hver markør representerer ca. 25 % av full tank. Når det er mindre enn 25 % igjen i tanken, endrer markøren som gjenstår, farge til gul, og ved mindre enn 10 % blir den rød.

Påfylling

18w09 - Supportsite - AdBlue level low message

Når AdBlue-nivået begynner å bli lavt, tennes et symbol i førerdisplayet, og meldingen Lavt AdBlue-nivå vises.

Åpne tankluken med et lett trykk på den bakre delen av luken.

18w09 - Supportsite - Picture showing blue cover for filling AdBlue

Åpne det blå lokket til påfyllingsrøret (mindre rør) som er beregnet for AdBlue.

Fyll på AdBlue av riktig kvalitetISO 22241. Ikke fyll for mye på tanken.

Ved drivstoffylling fra AdBlue-pumpe på bensinstasjon anbefales pumpe som er tilpasset personbiler. Alternativt kan en AdBlue-pumpe for tyngre kjøretøy brukes.

Håndtering av AdBlue

AdBlue består i hovedsak av vann, og er ikke brannfarlig, men bør håndteres med forsiktighet, ettersom den kan irritere øynene og huden. Unngå innånding av damp og kontakt med hud og øyne.

Adblue skal oppbevares i tett, lukket originalemballasje ved temperatur mellom -11 og 30 °C. Væsken må ikke oppbevares i direkte sollys. Når det er kaldt ute, er det viktig å huske at væsken fryser ved -11 °C.

Bilmodell/årsmodell

XC40 og XC60 av årsmodell 2018 og senere

V60, V60 og V60 Cross Country av årsmodell 2019 og senere

S60 og S60 Twin Engine av årsmodell 2020 og senere

Hvilke modeller som tilbys, kan variere avhengig av markedet.

Denne artikkelen er aktuell for

Bilmodell/årsmodell

XC40 og XC60 av årsmodell 2018 og senere

V60, V60 og V60 Cross Country av årsmodell 2019 og senere

S60 og S60 Twin Engine av årsmodell 2020 og senere

Hvilke modeller som tilbys, kan variere avhengig av markedet.

Listet under tema

Vedlikehold og service Bruke bilen din

DCS Rating Article

DCS Thanks Headline

DCS Thanks Description