Koble til Internett via mobiltelefon (Wi-Fi)

Koble til Internett via mobiltelefon (Wi-Fi)

Hvis din Volvo har Sensus Connect, er det mulig å opprette en Internettilkobling via mobiltelefonen. For at dette skal fungere, må telefonen din støtte Internettdeling.

Opprette Internettilkobling via Wi-Fi

Følg instruksjonene nedenfor for å opprette en Internettilkobling i din Volvo via Wi-Fi.

Instruksjoner

På telefonen: Kontroller at telefonen din støtter internettdeling, og at denne funksjonen er aktivert. Funksjonen kalles "internettdeling" på iPhone og "personlig trådløs sone" på Android-telefoner. For iPhone-telefoner må også menysiden "internettdeling" være åpen til internettilkoblingen er opprettet.

På midtkonsollen: Trykk på MY CAR og deretter OK/MENU.

I Sensus Connect-menyen: Velg Innstill. og deretter Internettinnstillinger.

I Sensus Connect-menyen: Velg Koble til via og deretter Wi-Fi.

Søk etter tilgjengelige Wi-Fi-nettverk startes.

I Sensus Connect-menyen: Velg ditt nettverk.

I Sensus Connect-menyen: Velg Koble til.

I Sensus Connect-menyen: Angi passordet til nettverket.

Bilen prøver nå å koble seg til nettverket.

P3/P4 - Support site - Internet settings menu - Select connection technology

Koble til via wi-fi.

Etter dette vil bilen automatisk prøve å koble opp via Wi-Fi ved tilgjengelige nettverk. Bilen kan maksimalt huske 10 Wi-Fi-nettverk. Hvis du legger til ytterligere ett, fjernes det eldste nettverket og passordet fra listen over lagrede nettverk.

Ved deling av internettilkobling via Wi-Fi fra iPhone (alle modeller) til bilen blir tilkoblingen avbrutt når telefonsamtale eller lydoverføring via Bluetooth® pågår. Dette kan føre til at apper og andre tjenester som er basert på internettilkobling, blir påvirket.

Tilkoblingen gjenopptas når Bluetooth®-samtalen eller lydoverføringen avsluttes.

For å unngå forstyrrelser ved bruk av apper og tjenester, anbefaler vi at du bruker internettdeling via Bluetooth® i stedet for Wi-Fi når iPhone-brukes.

Problem med Wi-Fi-tilkoblingen

Husk at noen telefoner slår av internettdelingen hvis kontakten til bilen blir brutt, for eksempel hvis telefonen som deler Wi-Fi-nettverket forlater bilen. Aktiver internettdeling (bærbart/personlig hotspot) i telefonen for å koble til internett igjen.

Hvis bilen er utstyrt med bilmodem (P-SIM), vil bilen prøve å koble til internett igjen automatisk hvis tilkoblingen brytes, for eksempel hvis SIM-kortet fjernes. Se Koble til Internett via personlig SIM-kort (Volvo On Call) for mer informasjon om bilmodem (P-SIM).

Fjern separat Wi-Fi-nettverk

Instruksjoner

Se instruksjonene nedenfor for å fjerne lagrede Wi-Fi-nettverk.

På midtkonsollen: Trykk på MY CAR og deretter OK/MENU.

I Sensus Connect-menyen: Velg Innstill. og deretter Internettinnstillinger.

I Sensus Connect-menyen: Velg Wi-Fi.

Du ser en liste over tilgjengelige nettverk.

I Sensus Connect-menyen: Velg nettverket som skal fjernes.

I Sensus Connect-menyen: Velg Glem.

Bilen vil ikke lenger prøve å koble seg til nettverket automatisk.

Fjern alle nettverk

Alle kan fjernes samtidig. For å gjøre dette, må du stille bilen tilbake til fabrikkinnstillingene. Merk at alle brukerdata og systeminnstillinger da må slettes fra bilen. Se Slette brukerdata fra din Volvo hvis du vil tilbakestille bilen til fabrikkinnstillingen og fjerne alle nettverk.

Avbryt nettverkstilkoblingen

Trykk på OK/MENU og velg Innstill.InternettinnstillingerKoble til viaIngen i Sensus Connect-menyen hvis du vil avbryte nettverkstilkoblingen. Bilen kommer ikke lenger til å koble seg opp mot Internett.

Interaktiv guide for Sensus Connect

Bilmodell/årsmodell

S60, V60, XC60 av årsmodell 2014 (uke 46) utstyrt med Sensus Connect

Biler av årsmodell 2015 og senere utstyrt med Sensus Connect

System

Sensus Connect

Denne artikkelen er aktuell for

Bilmodell/årsmodell

S60, V60, XC60 av årsmodell 2014 (uke 46) utstyrt med Sensus Connect

Biler av årsmodell 2015 og senere utstyrt med Sensus Connect

System

Sensus Connect

Listet under tema

Connectivity Bilsystem

Relatert informasjon

Koble til Internett via mobiltelefon (Bluetooth) Koble til Internett via personlig SIM-kort (Volvo On Call) Veksle tilkobling mellom personlig SIM-kort og mobiltelefon

DCS Rating Article

DCS Thanks Headline

DCS Thanks Description