Komme i gang med talestyring av Sensus Navigation

Komme i gang med talestyring av Sensus Navigation

Hvis bilen din er utstyrt med Sensus Navigation, kan du bruke talekommandoer til å styre deler av navigasjonssystemet.

Starte navigering

Nedfor finner du en veiledning i hvordan du kommer i gang med talestyring av navigasjonssystemet i bilen. Følg lenken under "Relatert informasjon" for mer informasjon om kommandoer som kan brukes.

Talestyring av Sensus Navigation

Innstillinger og menyer i midtdisplayet varierer avhengig av programvareutgave.

Aktivere en navigasjonskommando

Trykk på rattknappen for talestyring.

Nå kan du gi kommandoer, for eksempel "Navigering" som starter en navigasjonsdialog og viser eksempler på kommandoer.

Bruke talestyring for å få en veibeskrivelse til en adresse

For å få veibeskrivelse til en spesifikk adresse bruker du talekommandoen Dra til etterfulgt av adressen. Det er viktig hvilken rekkefølge adressen angis i. For å få veibeskrivelse til en adresse ved bruk av talestyring må du angi adressen i rekkefølgen (1) gateadresse, (2) gatenummer. (3) by/sted som vist i dette eksempelet:

Angi kommandoen Dra til.

Nå kan du angi adressen du ønsker veibeskrivelse til.

Angi gateadresse, for eksempel "Storgata"

Angi gatenummer, for eksempel "fem"

Angi by eller sted, for eksempel "Lillehammer"

Den fullstendige kommandoen blir i dette tilfellet: "Dra til Storgata fem, Lillehammer". Forutsatt at adressen blir funnet i systemet får du nå veibeskrivelse til adressen via navigasjonssystemet.

Bruke talestyring for å få veibeskrivelse til en adresse i et annet land eller en annen stat

Ditt navigasjonssystem laster inn deler av kart for landet eller staten det registrerer at bilen befinner seg i. Dette betyr at for å kunne få en riktig veibeskrivelse over lands- eller statsgrenser må du først fortelle systemet hvilket land eller hvilken stat adressen du vil kjøre til, ligger i. Dette gjør du ved å bruke kommandoen Endre land eller Endre stat. (Kommandoen Endre stat brukes primært i USA. I eksempelet nedenfor brukes kommandoen Endre land.)

Angi kommandoen Endre land.

Du kan nå angi landet adressen du ønsker veibeskrivelse til, ligger i, for eksempel "Norge"

Nå angir du adressen du ønsker veibeskrivelse til ved å følge samme fremgangsmåte som i "Bruke talestyring for å få en veibeskrivelse til en adresse" over.

Den fullstendige kommandoen blir i dette tilfellet inndelt i to delkommandoer:

  1. "Endre land, Norge"
  2. "Dra tilStorgata fem, Lillehammer"

Forutsatt at adressen blir funnet i systemet får du nå veibeskrivelse til Storgata fem, Lillehammer, Norge via navigasjonssystemet

Etter at du har byttet land, forsøker du å uttale adressen du ønsker veibeskrivelse til, på destinasjonslandets språk. Dette er nødvendig, ettersom systemets gjenkjenning automatisk skifter til språket i det valgte landet.

Bruke talestyring for å få en veibeskrivelse til en adresse som er angitt som Hjem-posisjon

Hvis du har angitt en adresse som en Hjem-posisjon i navigasjonssystemet, kan du få veibeskrivelse til denne posisjonen med en talekommando.

Angi kommandoen Før meg hjem.

Hvis en hjemmeadresse er lagret i navigasjonssystemet, får du nå en veibeskrivelse dit.

Bruke talestyring for å få veibeskrivelse til et sted, en butikk eller en annen spesifikk virksomhet uten nøyaktig adresseangivelse

Du kan bruke navigasjonssystemet til å få veibeskrivelse til spesielle plasser eller en spesifikk type virksomhet, såkalte interessepunkter (POIPoint Of Interest). Restauranter, hoteller, bensinstasjoner, museer og severdigheter er eksempler på interessepunkter.

Når du søker etter et interessepunkt, bruker du kommandoen Søk. Det er mulig å søke både etter et spesifikt interessepunkt og kategorier av interessepunkter.

Det er viktig hvilken kommando du velger å bruke for å få veibeskrivelse til forskjellige alternativer. Når du ønsker veibeskrivelse til et interessepunkt, skal kommandoen Søk brukes. Dette er en annen kommando enn den du bruker når du søker etter veibeskrivelser til spesifikke adresser. Da skal i stedet kommandoen Dra til brukes.

Søke etter et spesifikt sted eller en spesifikk virksomhet

Med [Navn på interessepunkt] menes her et spesifikt sted eller en spesifikk virksomhet, et såkalt interessepunkt, for eksempel et hotell, en restaurant eller en park.

Angi kommandoen Søk.

Nå kan du angi et spesifikt interessepunkt du ønsker veibeskrivelse til.

Angi [Navn på interessepunkt], for eksempel "Slottsskogen"

Den fullstendige kommandoen blir i dette tilfellet: "Søk Slottsskogen". Forutsatt at stedet blir funnet i systemet får du nå veibeskrivelse til stedet via navigasjonssystemet.

Søke etter interessepunkt i en bestemt kategori, for eksempel butikker, hoteller, restauranter, museer eller andre severdigheter eller virksomheter

Med [POI-kategori] menes her spesifikke typer steder eller virksomheter, såkalte interessepunkter, for eksempel hoteller, restauranter eller museer.

Angi kommandoen Søk.

Nå kan du angi hva slags interessepunkt du ønsker å finne og få en veibeskrivelse til.

Angi [POI-kategori], for eksempel "restaurant"

Den fullstendige kommandoen blir i dette tilfellet: "Søk restaurant". Navigasjonssystemet vil nå søke etter restauranter som ligger rundt og i nærheten av bilen, og resultatene vises i en liste på førerdisplayet. Listen som vises, består av forslag systemet har kommet frem til basert på kommandoen din. Kategorier og resultater i nærheten ligger øverst, og jo mindre relevant et forslag anses å være, desto lengre ned kommer det på listen.

Ettersom du i dette tilfellet er ute etter en kategori, kan det være en god idé å velge kategorialternativet som ligger nærmest søket ditt.

Velg kategorien som passer best til det du søkte etter, i listen, i dette tilfellet "restaurant(er)", ved å si sifferet til raden alternativet ligger i på førerdisplayet.

Du kan nå se søkeresultatene dine og velge et alternativ som passer for deg.

Bruke talestyring for å avbryte en veibeskrivelse

Hvis du ønsker å avbryte en veibeskrivelse og alle del- og sluttmålene, kan dette gjøres med en talekommando.

Angi kommandoen Tøm reiserute.

Navigasjonssystemet avbryter veibeskrivelsen og fjerner alle del- og sluttmål langs reiseturen.

Angi postnummer og husnummer

Tallkommandoer angis ulikt avhengig av hvilken funksjon som skal styres:

  • Postnummer skal sies siffer for siffer, for eksempel null tre én to to fire fire tre (03122443).
  • Husnummer kan sies hver for seg eller i gruppe, f. eks. to to eller tjueto (22) Det er også mulig å angi med hundretall, for eksempel 19 hundre 22 (1922). På engelsk og nederlandsk kan flere grupper sies i sekvens, f. eks. tjueto tjueto (22 22). På engelsk kan også dobbel eller tredobbel brukes, f. eks. dobbel null (00). Nummer kan angis innenfor intervallet 0-2300.

Bilmodell/årsmodell

XC90 og XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 og senere

S90, V90 og V90 Cross Country av årsmodell 2017 og senere

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine og S90 Twin Engine av årsmodell 2018 og senere

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine og V60 Cross Country av årsmodell 2019 og senere

S60 av årsmodell 2020 og senere

Hvilke modeller som tilbys, kan variere avhengig av markedet.

System

Sensus Navigation

Denne artikkelen er aktuell for

Bilmodell/årsmodell

XC90 og XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 og senere

S90, V90 og V90 Cross Country av årsmodell 2017 og senere

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine og S90 Twin Engine av årsmodell 2018 og senere

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine og V60 Cross Country av årsmodell 2019 og senere

S60 av årsmodell 2020 og senere

Hvilke modeller som tilbys, kan variere avhengig av markedet.

System

Sensus Navigation

Listet under tema

Talestyring

Relatert informasjon

Komme i gang med talestyring Talestyring av Sensus Navigation: Kommandoer som kan brukes

DCS Rating Article

DCS Thanks Headline

DCS Thanks Description