Parkoble en Bluetooth®-enhet med din Volvo

Parkoble en Bluetooth®-enhet med din Volvo

Når du kobler til en Bluetooth®-enhet, kan du enten gjøre det fra enheten eller fra din Volvo. Denne artikkelen beskriver hvordan du oppretter en tilkobling fra en Bluetooth®-enhet (f.eks. mobiltelefon eller nettbrett) til din Volvo.

Instruksjoner

Se instruksjonsvideoen eller følg instruksjonene nedenfor for å opprette en Bluetooth®-tilkobling.

Parkoble en Bluetooth®-enhet med din Volvo

Det finnes to forskjellige versjoner av Infotainment-systemet. Kontroller at du har tilkoblingsknappen for å se hvilken versjon som finnes i din bil. Har du den, går du til avsnittet Sensus Connect, ellers går du til avsnittet Sensus.

Sensus Connect

På midtkonsollen: Trykk på TEL eller MEDIA.

På midtkonsollen: Trykk på OK/MENU og velg Gjør det mulig å oppdage bil.

På telefonen/mediaenheten: Gå til Bluetooth®-Innstillinger og søk etter enheter.

På telefonen/mediaenheten: Velg navnet på bilen din.

Pass på at koden som vises på din telefon/mediaenhet er den samme som den som vises på skjermen i bilen. I så fall godkjenner du koden på begge stedene.

På din telefon: Aksepter eller avvis valg for telefonboken og meldinger (gjelder bare noen telefonmodeller).

Telefonen/medieenheten er nå koblet til din Volvo. Hvis denne metoden ikke lykkes, trykker du på EXIT og følger instruksjonene i Parkoble din Volvo med en Bluetooth®-enhet, eller kontakter din Volvo-forhandler.

Sensus

På midtkonsollen: Drei på OK/MENU og Telefoninnstillinger.

På midtkonsollen: Velg Gjenkjenbar og trykk på OK/MENU.

På telefonen/mediaenheten: Velg My Volvo Car på telefonen/mediaenheten, og følg anvisningene for å fullføre prosedyren.

Angi en kode som du velger i den eksterne enheten.

Angi samme kode i bilen ved hjelp av knappene i midtkonsollen, og trykk på OK/MENU.

Telefonen/medieenheten er nå koblet til din Volvo. Hvis denne metoden ikke lykkes, trykker du på EXIT og følger instruksjonene i Parkoble din Volvo med en Bluetooth®-enhet, eller kontakter din Volvo-forhandler.

P3/P4 - Support site - Center console - TEL/MEDIA
P3/P4 - Support site - Phone view

Når telefonen/medieenheten er koblet til og valgt, vises navnet på Sensus Infotainment-skjermen og enheten kan kontrolleres fra bilen.

Denne prosedyren skal bare utføres én gang. Din Volvo vil så prøve å koble seg til enheten automatisk når den er innenfor rekkevidden til systemet, så lenge Bluetooth® er aktivert i enheten.

Hvis operativsystemet til mobiltelefonen din oppdateres, kan det avbryte tilkoblingen mellom telefonen og bilen. Hvis dette skjer, sletter du telefonen fra listen over tilkoblede telefoner (se Fjerne en Bluetooth-enhet fra din Volvo) og gjentar tilkoblingsprosedyren som beskrives her.

Interaktiv guide for Sensus Connect

Bilmodell/årsmodell

S60, V60, XC60 av årsmodell 2014 (uke 46) utstyrt med Sensus Connect

Biler av årsmodell 2015 og senere utstyrt med Sensus Connect

System

Sensus Connect

Denne artikkelen er aktuell for

Bilmodell/årsmodell

S60, V60, XC60 av årsmodell 2014 (uke 46) utstyrt med Sensus Connect

Biler av årsmodell 2015 og senere utstyrt med Sensus Connect

System

Sensus Connect

Listet under tema

Connectivity Bilsystem Bilapper

Relatert informasjon

Parkoble din Volvo med en Bluetooth®-enhet Fjerne en Bluetooth-enhet fra din Volvo Bluetooth® og din Volvo Bytte til en annen Bluetooth®-enhet

DCS Rating Article

DCS Thanks Headline

DCS Thanks Description