Del internett via Wi-Fi-hotspot

Del internett via Wi-Fi-hotspot

Når bilen er tilkoblet, er det mulig å dele internettilkoblingen, slik at andre enheter i bilen kan bruke den.

Internettdeling via Wi-Fi-hotspot

Hvis bilen er koblet til Internett, har du mulighet til å dele Internett-tilkoblingen med andre enheterGjelder ikke hvis bilen er tilkoblet Internett viaWi-Fi.. Følg instruksjonene nedenfor for å dele internett via Wi-Fi-hotspot.

Instruksjoner

Nettverksleverandøren (SIM-kortet), må støtte internettdeling (deling av Internettilkobling).

Trykk på Innstillinger i toppvinduet.

Trykk på KommunikasjonWi-Fi hotspot i bilen.

Trykk på Nettverksnavn og navngi internettdelingen.

Trykk på Passord og velg et passord, som så skal angis i tilkoblede enheter.

Trykk på Frekvensbånd og velg hvilken frekvens internettdelingen skal sende data med. Husk at valg av frekvensbånd ikke er tilgjengelig på alle markeder.

Aktivere/deaktivere ved å markere/fjerne markering fra ruten for Wi-Fi hotspot i bilen.

Hvis Wi-Fi er brukt tidligere som oppkoblingskilde, bekrefter du valget om å bytte oppkobling.

Nå kan eksterne enheter koble seg til bilens internettdeling (Wi-Fi-hotspot).

Aktivering av Wi-Fi-hotspot kan føre til enda flere avgifter til nettverksleverandøren.

Kontakt nettverksleverandøren om kostnaden for datatrafikk.

Oppkoblingsstatus vises med symbol i statusfeltet på midtdisplayet.

Trykk på Tilkoblede enheter for å se en liste over de enhetene som er tilkoblet nå.

Bilmodell/årsmodell

XC90 og XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 og senere

S90, V90 og V90 Cross Country av årsmodell 2017 og senere

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine og S90 Twin Engine av årsmodell 2018 og senere

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine og V60 Cross Country av årsmodell 2019 og senere

S60 og S60 Twin Engine av årsmodell 2020 og senere

Hvilke modeller som tilbys, kan variere avhengig av markedet.

Denne artikkelen er aktuell for

Bilmodell/årsmodell

XC90 og XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 og senere

S90, V90 og V90 Cross Country av årsmodell 2017 og senere

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine og S90 Twin Engine av årsmodell 2018 og senere

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine og V60 Cross Country av årsmodell 2019 og senere

S60 og S60 Twin Engine av årsmodell 2020 og senere

Hvilke modeller som tilbys, kan variere avhengig av markedet.

Listet under tema

Connectivity

Relatert informasjon

Koble mobiltelefonen til bilen via Bluetooth Koble til internett via bilmodem (P-SIM)

DCS Rating Article

DCS Thanks Headline

DCS Thanks Description