Opprett og registrer en Volvo ID

Opprett og registrer en Volvo ID

For å få tilgang til alle tilkoblede tjenester, må du opprette en Volvo ID og så registrere den til bilen din. Denne artikkelen beskriver hvordan du oppretter og registrerer en Volvo ID til bilen din.

Opprett en personlig Volvo ID

Personlig Volvo ID

Hvis du vil opprette en Volvo ID, må du registrere en e-postadresse og følge anvisningene i bekreftelsesmeldingen som sendes til deg som en del av prosessen.

Du kan opprette en Volvo ID på følgende måter:

 • Via Volvo ID-appen i bilens midtdisplay.
 • Via Volvo On Call-appen

  Gjelder bare Volvo On Call-markeder.

  .
 • Via https://www.volvocars.com

  Ikke tilgjengelig for alle markeder.

  .
 • Via Volvo-forhandleren som på forespørsel fra deg kan hjelpe deg med å opprette en Volvo ID.

Hvis du velger å opprette eller allerede har opprettet en Volvo ID ved bruk av en annen metode enn via Volvo ID-appen i bilens midtdisplay, må du også registrere din Volvo ID på bilen for å få tilgang til alle funksjonene. Se avsnittet "Registrere din Volvo ID på bilen" lenger nede i denne artikkelen for mer informasjon om hvordan du registrerer din Volvo ID på bilen.

Dette bør du huske på når du oppretter en Volvo ID

Av sikkerhetsgrunner må bestemte krav til brukernavn og passord oppfylles når du oppretter en Volvo ID.

Brukernavn:

 • Brukernavnet må være en gyldig e-postadresse som du har tilgang til.
 • Lengden på e-postadressen må ikke overskride 60 tegn totalt.

Passord:

 • Passordet skal bestå av minst åtte og maksimalt 20 tegn.
 • Den skal inneholde store bokstaver (A-Z), små bokstaver (a-z) og tall (0-9).
 • Det er også mulig å bruke visse spesialtegn (# $ % ! & ' * + ? - / = ^ _ ` { | } ~).

Opprette en Volvo ID via Volvo On Call-appen

Denne anvisningen gjelder bare biler som har Volvo On CallGjelder bare Volvo On Call-markeder..

Sørg for at du har den siste versjonen av Volvo On Call-appen

Den nyeste versjonen av appen kan for eksempel lastes ned fra Apple App Store eller Google Play.
.

Velg Opprett en Volvo ID fra startsiden og følg anvisningene.

Ved oppretting av Volvo ID via Volvo On Call-appen må du også registrere e-postadressen i bilen for å kunne få tilgang til en rekke internettilkoblede funksjoner, se instruksjonene nedenfor under "Registrere ditt Volvo ID til bilen".

Opprette en Volvo ID via bilappen Volvo ID

Hvis det ikke allerede er gjort, laster du ned appen Volvo ID fra Nedlastingssenter i appvinduet i midtdisplayet. Se Laste ned og oppdatere apper for informasjon om hvordan du laster ned apper.

Start appen og registrer en personlig e-postadresse.

Følg instruksjonene som automatisk sendes til den angitte e-postadressen.

En Volvo ID er nå opprettet, og ID-en er automatisk registrert til bilen. Volvo ID-tjenestene kan nå brukes.

Opprette en Volvo ID via volvocars.com

Velg ditt marked på https://www.volvocars.com. Oppe til høyre på siden kan du deretter velge "Opprette en ny Volvo ID".

Muligheten til å opprette en Volvo ID via volvocars.com er ikke tilgjengelig for alle markeder. Hvis ditt marked ikke har denne muligheten, bruker du en av de andre metodene som beskrives i denne artikkelen for å opprette en Volvo ID.

Registrer din Volvo ID til bilen

Hvis Volvo ID ble opprettet via nett eller med Volvo On Call-appen, registrerer du den til bilen:

Last ned appen Volvo ID fra Nedlastingssenter i appvinduet i midtdisplayet. Se Laste ned og oppdatere apper for informasjon om hvordan du laster ned apper.

Bilen må være koblet til internett for at det skal være mulig å laste ned apper. Se Koble til internett via mobiltelefon (WiFi) for informasjon om hvordan du kobler bilen til internett.

Start appen og fyll ut din Volvo ID/din e-postadresse.

Følg instruksjonene som automatisk sendes til e-postadressen som er koblet til din Volvo ID.

Din Volvo ID er nå registrert til bilen. Volvo ID-tjenestene kan nå brukes.

Hvilke tjenester som er tilgjengelig, kan variere over tid og er avhengig av utstyrsnivå og marked.

Tilgjengelige tjenester på volvocars.com og for Volvo On CallGjelder bare Volvo On Call-markeder. kan variere avhengig av markedet.

Bilmodell/årsmodell

XC90 og XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 og senere

S90, V90 og V90 Cross Country av årsmodell 2017 og senere

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine og S90 Twin Engine av årsmodell 2018 og senere

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine og V60 Cross Country av årsmodell 2019 og senere

S60 og S60 Twin Engine av årsmodell 2020 og senere

Hvilke modeller som tilbys, kan variere avhengig av markedet.

Denne artikkelen er aktuell for

Bilmodell/årsmodell

XC90 og XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 og senere

S90, V90 og V90 Cross Country av årsmodell 2017 og senere

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine og S90 Twin Engine av årsmodell 2018 og senere

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine og V60 Cross Country av årsmodell 2019 og senere

S60 og S60 Twin Engine av årsmodell 2020 og senere

Hvilke modeller som tilbys, kan variere avhengig av markedet.

Listet under tema

Kontoer og pålogging Volvo On Call

Relatert informasjon

Problemer med å logge inn med Volvo ID Volvo ID

DCS Rating Article

DCS Thanks Headline

DCS Thanks Description