Parkoble din Volvo med en Bluetooth®-enhet

Parkoble din Volvo med en Bluetooth®-enhet

Når du kobler til en Bluetooth®-enhet, kan du enten gjøre det fra enheten eller fra din Volvo. Denne artikkelen beskriver hvordan du oppretter en tilkobling mellom din Volvo og en Bluetooth®-enhet (f.eks. mobiltelefon eller nettbrett).

Instruksjoner

Se instruksjonsvideoen eller følg instruksjonene nedenfor for å opprette en Bluetooth®-tilkobling.

Parkoble din Volvo med en Bluetooth®-enhet

Det finnes to forskjellige versjoner av Infotainment-systemet. Kontroller om du har tilkoblingsknappen for å se hvilken versjon som finnes i din bil. Har du den, går du til avsnittet Sensus Connect, ellers går du til avsnittet Sensus.

Sensus Connect

På din telefon: Gå till Innstillinger og kontroller at Bluetooth® er aktivert.

På din telefon: Pass på at telefonen er i synlig modus.

På midtkonsollen: Trykk på TEL og deretter OK/MENU.

På midtkonsollen: Drei på OK/MENU-knappen for å velge Søk etter ny telefon (for medieenhet Søk etter nytt utstyr) og trykk på OK/MENU.

Systemet vil søke etter tilgjengelige telefoner.

På midtkonsollen: Velg din enhet fra listen, og trykk på OK/MENU.

På midtkonsollen: Velg Koble til for telefon eller Koble til for medier og trykk på OK/MENU.

Pass på at koden som vises på din mobiltelefon er den samme som den som vises på skjermen i din bil. I så fall godkjenner du koden på begge stedene.

På din telefon: Aksepter eller avvis valg for telefonboken og meldinger (gjelder bare noen telefonmodeller).

Telefonen/medieenheten er nå koblet til din Volvo. Hvis denne metoden ikke lykkes, trykker du på EXIT og følger instruksjonene i Parkoble en Bluetooth®-enhet med din Volvo, eller kontakter din Volvo-forhandler.

Sensus

På din telefon: Gå till Innstillinger og kontroller at Bluetooth® er aktivert.

På midtkonsollen: Trykk på TEL eller MEDIA og deretter OK/MENU.

Følg anvisningene på din eksterne enhet og på skjermen i bilen for å fullføre prosedyren.

Telefonen/medieenheten er nå koblet til din Volvo. Hvis denne metoden ikke lykkes, trykker du på EXIT og følger instruksjonene i Parkoble en Bluetooth®-enhet med din Volvo, eller kontakter din Volvo-forhandler.

P3/P4 - Support site - Center console - TEL/MEDIA
P3/P4 - Support site - Phone view

Når telefonen/medieenheten er koblet til og valgt, vises navnet på Sensus Infotainment-skjermen og enheten kan kontrolleres fra bilen.

Denne prosedyren skal bare utføres én gang. Din Volvo vil så prøve å koble seg til enheten automatisk når den er innenfor rekkevidden til systemet, så lenge Bluetooth® er aktivert i enheten.

Hvis operativsystemet til mobiltelefonen din oppdateres, kan det avbryte tilkoblingen mellom telefonen og bilen. Hvis dette skjer, sletter du telefonen fra listen over tilkoblede telefoner (se Fjerne en Bluetooth-enhet fra din Volvo) og gjentar tilkoblingsprosedyren som beskrives her.

Interaktiv guide for Sensus Connect

Bilmodell/årsmodell

S60, V60, XC60 av årsmodell 2014 (uke 46) utstyrt med Sensus Connect

Biler av årsmodell 2015 og senere utstyrt med Sensus Connect

System

Sensus Connect

Denne artikkelen er aktuell for

Bilmodell/årsmodell

S60, V60, XC60 av årsmodell 2014 (uke 46) utstyrt med Sensus Connect

Biler av årsmodell 2015 og senere utstyrt med Sensus Connect

System

Sensus Connect

Listet under tema

Connectivity Bilsystem Bilapper

Relatert informasjon

Parkoble en Bluetooth®-enhet med din Volvo Fjerne en Bluetooth-enhet fra din Volvo Bluetooth® og din Volvo Bytte til en annen Bluetooth®-enhet

DCS Rating Article

DCS Thanks Headline

DCS Thanks Description