Tegnhjul og tastatur

Tegnhjul og tastatur

Bruk tegnhjulet eller knappene på midtkonsollen for å skrive og velge alternativ når du for eksempel skal angi en e-postadresse eller bruke nettleseren.

Aktivere et valg

Etter at ønsket funksjon/menyrad er markert med tommelhjulet eller TUNE-rattet - trykk på tommelhjul/OK for å se neste nivå av funksjoner/alternativer.

Skrive med tegnhjulet

P3/P4 - Support site - Character wheel

Tegnhjulet.

  1. Marker et tekstfelt.
  2. Trykk OK for å få frem tegnhjulet.
  3. Velg tegn med tommelhjul/TUNE-ratt og mat dem inn med et trykk på tommelhjulet/OK.

Skriv med talltastene

P3/P4 - Support site - Center console overwiew

Talltaster.

En annen måte å skrive inn tegn på, er med midtkonsollens knapper 0-9, * og #.

Ved f.eks. trykk på 9 vises en søyle med alle tegnSkrivetegnene for respektive knapp kan variere avhengig av marked/land/språk. under den knappen, f.eks. w, x, y, z og 9. Raske trykk på knappen flytter markøren gjennom disse tegnene.

  • Stopp med markøren på ønskede tegn for å velge - tegnet vises på skriveraden.
  • Slett/angre med EXIT.

Flere muligheter

I tegnhjulets innfelte meny er det flere alternativer som blant annet gir flere skrivetegn og tall:

  • 123/ABC + OK - tegnhjulet skifter mellom tall og skrivetegn.
  • MER + OK - alternative tegn vises i hjulet.
  • => + OK - markøren flyttes til listen på skjermens høyre side der valg kan foretas med OK.

Bilmodell/årsmodell

S60, V60, XC60 av årsmodell 2014 (uke 46) utstyrt med Sensus Connect

Biler av årsmodell 2015 og senere utstyrt med Sensus Connect

System

Sensus Connect

Denne artikkelen er aktuell for

Bilmodell/årsmodell

S60, V60, XC60 av årsmodell 2014 (uke 46) utstyrt med Sensus Connect

Biler av årsmodell 2015 og senere utstyrt med Sensus Connect

System

Sensus Connect

Listet under tema

Connectivity Kontoer og pålogging

DCS Rating Article

DCS Thanks Headline

DCS Thanks Description