Nøkkelbladet til den fjernbetjente sentrallåsen og bytte av batteri

Nøkkelbladet til den fjernbetjente sentrallåsen og bytte av batteri

Den fjernbetjente sentrallåsen har et avtagbart nøkkelblad som blant annet kan brukes til å låse opp venstre fordør hvis batteriet til den fjernbetjente sentrallåsen er svakt eller tomt. Du kan selv bytte batteri på din fjernbetjente sentrallås.

fjernkontroll

Den fjernbetjente sentrallåsen har et avtagbart nøkkelblad som blant annet kan brukes til å låse opp venstre fordør, for eksempel hvis batteriet til den fjernbetjente sentrallåsen er svakt eller tomt. Nøkkelbladet kan også brukes til å aktivere og deaktivere den mekaniske barnesikringen i bakdørene. Nedenfor finner du en video og instruksjoner som beskriver hvordan du tar ut nøkkelbladet og hvordan du bytter batteri til den fjernbetjente sentrallåsen.

Nøkkelbladet til den fjernbetjente sentrallåsen og bytte av batteri

Avtagbart nøkkelblad

Følg denne fremgangsmåten for å løsne nøkkelbladet fra nøkkelen og sette det inn igjen:

Løsne nøkkelbladet fra nøkkelen

Hold nøkkelen slik at siden med Volvo-logoen vender opp og nøkkelringen vender mot deg.

Skyv knappen ved nøkkelringen i det nedre hjørnet mot høyre.

Trykk dekselet på forsiden, forsiktig ned og ut fra nøkkelringen.

Dekselet løsner og kan løftes fra nøkkelen.

Ta nøkkelbladet ut av sporet i nøkkelen.

Nå kan du bruke nøkkelbladet.

Sette nøkkelbladet tilbake i nøkkelen

Sett nøkkelbladet tilbake i sporet for denne i nøkkeletuiet.

Sett på dekselet over nøkkelen igjen ved å trykke det forsiktig ned og i retning nøkkelringen.

Et klikk høres når dekselet sitter på plass.

Skifte batteri til fjernbetjent sentrallås

Følg denne fremgangsmåten for å skifte batteri til den fjernbetjente sentrallåsen:

Hold nøkkelen slik at siden med Volvo-logoen vender opp og nøkkelringen vender mot deg.

Skyv knappen ved nøkkelringen i det nedre hjørnet mot høyre.

Trykk dekselet på forsiden, forsiktig ned og ut fra nøkkelringen.

Dekselet løsner og kan løftes fra nøkkelen.

Syv knappen ved nøkkelbladsporet innover i retning nøkkelringen, og trykk dekselet på baksiden forsiktig ut, slik at det løsner og kan tas av.

Snu nøkkelen til den fjernbetjente sentrallåsen.

Bruk for eksempel en skrutrekker for å dreie batteridekselet mot urviseren helt til pilsymbolet er rettet mot OPEN.

Løft forsiktig av batteridekselet.

Ta batteriet forsiktig ut.

Sett inn et nytt batteri med (+)-siden på batteriet vendt opp. Unngå å berøre batterikontaktene til nøkkelen til den fjernbetjente sentrallåsen med fingrene.

Sett batteridekselet over batteriet igjen, og drei dekselet slik at pilsymbolet på dekselet er rettet mot CLOSE.

Sett på dekselet på baksiden igjen ved å trykke det forsiktig på plass i retning nøkkelringen til et klikk indikerer at dekselet sitter på plass.

Snu nøkkelen til den fjernbetjente sentrallåsen, og sett på dekselet på forsiden igjen ved å trykke det forsiktig på plass i retning nøkkelringen til et klikk indikerer at dekselet sitter på plass.

Vi anbefaler at du leser instruksjonsboken for din bilmodell for mer informasjon og eventuelle viktige advarsler.

Bilmodell/årsmodell

XC90 og XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 og senere

S90, V90 og V90 Cross Country av årsmodell 2017 og senere

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine og S90 Twin Engine av årsmodell 2018 og senere

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine og V60 Cross Country av årsmodell 2019 og senere

S60 og S60 Twin Engine av årsmodell 2020 og senere

Hvilke modeller som tilbys, kan variere avhengig av markedet.

Denne artikkelen er aktuell for

Bilmodell/årsmodell

XC90 og XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 og senere

S90, V90 og V90 Cross Country av årsmodell 2017 og senere

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine og S90 Twin Engine av årsmodell 2018 og senere

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine og V60 Cross Country av årsmodell 2019 og senere

S60 og S60 Twin Engine av årsmodell 2020 og senere

Hvilke modeller som tilbys, kan variere avhengig av markedet.

Listet under tema

Vedlikehold og service Bruke bilen din

DCS Rating Article

DCS Thanks Headline

DCS Thanks Description