Apple® CarPlay®

Apple® CarPlay®

CarPlay gjør det mulig å styre mange av funksjonene på din iPhone via bilens midtdisplay. Her kan du lese om CarPlay og hva du bør kjenne til før du begynner å bruke funksjonen.

CarPlay

Med CarPlayApple, CarPlay, iPhone, Siri, iOS og iPhone er registrerte varemerker som eies av Apple Inc. kan du blant annet lytte til musikk, ringe (telefonere), sende og ta imot meldinger og brukte utvalgte apper. Funksjonene kan talestyres med Siri. CarPlay fungerer med utvalgte Apple-enheter.

15w49 - Support site - Apple CarPlay apps view - GBR

CarPlay-visningen.

Apper

Du finner informasjon om hvilke apper som støttes og hvilke telefonmodeller som er kompatible på Apples nettside.

Bruke CarPlay

Hvis du ønsker instruksjoner om hvordan du bruker CarPlay, kan du se Bruke Apple® CarPlay®.

Internettilkobling ved bruk av CarPlay

Hvis telefonen er koblet til bilen via BluetoothGjelder ikke ved tilkobling via Wi-Fi eller bilmodem (P-SIM), vil tilkoblingen brytes ved bruk av CarPlay. Gjenoppta internettilkoblingen i din bil ved å dele internett via Wi-Fi-hotspot fra din telefon. Se instruksjonene nedenfor.

Instruksjoner

På din telefon: Velg Innstillinger > Internettdeling > for å aktivere funksjonen.

I din bil: Velg Innstillinger > Kommunikasjon > Wi-Fi > Aktiver funksjonen. Mer informasjon, se Koble til internett via mobiltelefon (WiFi).

Bilen søker opp telefonens delte Wi-Fi-hotspot og kobler til internett.

Husk at iPhone slår av internettdelingen etter at kontakten til bilen er brutt. Følg trinn 1 over for å aktivere Internettdeling igjen.

Ved bruk av Internett overføres data (datatrafikk), som kan medføre en kostnad. Kontakt nettverksoperatøren om kostnaden av datatrafikk.

Kompatible enheter

  • CarPlay er tilgjengelig for iPhone 5 eller senere. Oppdater telefonen din med det nyeste iOS-operativsystemet for å få bedre funksjonalitet.
  • CarPlay er ikke kompatibel med iPad.

Tilgjengelighet og funksjonalitet kan variere avhengig av marked.

Bilmodell/årsmodell

XC90 og XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 og senere

S90, V90 og V90 Cross Country av årsmodell 2017 og senere

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine og S90 Twin Engine av årsmodell 2018 og senere

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine og V60 Cross Country av årsmodell 2019 og senere

S60 og S60 Twin Engine av årsmodell 2020 og senere

Hvilke modeller som tilbys, kan variere avhengig av markedet.

Denne artikkelen er aktuell for

Bilmodell/årsmodell

XC90 og XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 og senere

S90, V90 og V90 Cross Country av årsmodell 2017 og senere

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine og S90 Twin Engine av årsmodell 2018 og senere

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine og V60 Cross Country av årsmodell 2019 og senere

S60 og S60 Twin Engine av årsmodell 2020 og senere

Hvilke modeller som tilbys, kan variere avhengig av markedet.

Listet under tema

Connectivity Bilapper

Relatert informasjon

Bruke Apple® CarPlay® Tips om bruk av Apple® CarPlay® Laste ned og oppdatere apper

DCS Rating Article

DCS Thanks Headline

DCS Thanks Description