Talestyring av telefon

Talestyring av telefon

Hvis du har koblet en mobiltelefon til bilen, kan du aktivere kommandoer for telefonfunksjonene ved hjelp av talestyring.

Bruke telefonen

Før talekommandoen til mobiltelefonens funksjoner (tekstmelding, telefonsamtaler og mediespiller) kan brukes, må en mobiltelefon være koblet til bilen. Se Koble mobiltelefonen til bilen via Bluetooth for informasjon om hvordan du kobler en mobiltelefon til bilen.

Når telefonen er koblet til bilen, kan du bruke talekommandoer til blant annet å ringe en kontaktperson, et nummer eller for å lytte til en melding.

Bruk talestyringen for å ringe.

Innstillinger og menyer i midtdisplayet varierer avhengig av programvareutgave.

Aktivere en kommando

Trykk på rattknappen for talestyring.

Si kommandoen for den funksjonen du vil aktivere.

Vanlige kommandoer/utsagn

 • "Ring [Fornavn][Etternavn]" - ringer en valgt kontakt fra telefonboken.
 • "Ring [Fornavn][Etternavn][nummerkategori]" - ringer en valgt kontakt fra telefonboken hvis kontakten har flere telefonnumre.
 • "Ring[telefonnummer]" - ringer telefonnummer.
 • "Nylige anrop" - viser samtalelisten.
 • "Melding til [kontakt]" - du oppfordres til å si en kort melding. Deretter leses meldingen opp, og du kan velge å sende den eller snakke inn meldingen på nytt. For å bruke funksjonen, må bilen være koblet til internett

  Krever at Sensus Connect har programvareversjonen fra mai 2017.

  .

Sifferkommandoen angis forskjellig, avhengig av hvilken funksjon som skal styres.

Telefon- og postnummer sies individuelt siffer for siffer, f.eks. null tre en to to fire fire tre (03122443).

Generelle kommandoer

Følgende kommandoer kan vanligvis brukes uansett situasjon:

 • "Gjenta" - repeterer den siste taleinstruksjonen.
 • "Avbryt" - avbryter dialogen.
 • "Hjelp" - starter en hjelpedialog. Systemet svarer med kommandoer som kan brukes i aktuell situasjon, en oppfordring eller et eksempel.

Bilmodell/årsmodell

XC90 og XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 og senere

S90, V90 og V90 Cross Country av årsmodell 2017 og senere

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine og S90 Twin Engine av årsmodell 2018 og senere

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine og V60 Cross Country av årsmodell 2019 og senere

S60 og S60 Twin Engine av årsmodell 2020 og senere

Hvilke modeller som tilbys, kan variere avhengig av markedet.

Denne artikkelen er aktuell for

Bilmodell/årsmodell

XC90 og XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 og senere

S90, V90 og V90 Cross Country av årsmodell 2017 og senere

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine og S90 Twin Engine av årsmodell 2018 og senere

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine og V60 Cross Country av årsmodell 2019 og senere

S60 og S60 Twin Engine av årsmodell 2020 og senere

Hvilke modeller som tilbys, kan variere avhengig av markedet.

Listet under tema

Talestyring

Relatert informasjon

Komme i gang med talestyring Forbedre bruken av talestyring Sensus Connect Talestyring av tekstmeldinger Telefoner og Bluetooth-kompatibilitet

DCS Rating Article

DCS Thanks Headline

DCS Thanks Description