Kartnedlasting for Sensus Navigation

Kartnedlasting for Sensus Navigation

MapCareTM er en kartoppdateringstjeneste for volvoer med Sensus Navigation. Oppdatering av kart skjer i to trinn, først lastes kartet ned til en tom USB-penn, og så lastes kartet over fra USB-pennen til bilen. Denne artikkelen beskriver instruksjonene for disse stegene.

Forberedelser

Kartet skal lastes ned til en tomt USB-penn (32GB) med FAT32-formatering. Hvis en USB-penn ikke er tilgjengelig, kan du laste ned kartet til et annet, valgfritt sted. Så må du kopiere alle filer til en tom USB-penn senere.

Kartnedlastingsprogram

Nedlastingen av kart skjer ved hjelp av et program som installeres på datamaskinen din. Dette programmet gjør det lettere å hente ned den store kartfilen og tillater at du avbryter og gjenopptar nedlastingen senere.

Utfør kartoppdatering

Hvis du velger bil og årsmodell under menyvalget "biler" ovenfor, kommer du til informasjonen for den respektive bilen. Under kategorien for programvare og nedlasting finner du aktuelle oppdateringer for ditt navigasjonssystem. Klikk på den oppdateringen du vil foreta, og følg så anvisningene nedenfor.

Vennligst merk følgende:

  • Overføringen fra USB-minnet tar ulik tid avhengig av omfanget på kartdataene. Oppdateringen kan gjøres under kjøring. Ved oppdatering av en kartregion kan navigasjonssystemet brukes, men det kan ikke brukes mens et helt kartmarked, f.eks. EU, oppdateres. Hvis innlesingen ikke er fullført mår bilen slås av, fortsetter oppdateringen på neste kjøretur.
  • Hvis infotainmentsystemet slås av, eller hvis USB-pennen trekkes ut før oppdateringen er fullført, settes oppdateringen på pause. Oppdateringen gjenopptas automatisk når systemet slås på igjen, eller når du setter USB-pennen inn igjen.
  • Vent gjerne en stund med å stenge av bilen, og trekk ut USB-minnet når overføringen er ferdig. Dette gjøres for å sikre at kartet installeres riktig.
  • Hvis du opplever at et kart ikke blir riktig installert, kan du prøve å installere et mindre kart fra te annet land (f.eks. Israel) først, og deretter installere det ønskede kartet igjen.
  • Hvis du vil oppdatere navigasjonssystemet ditt med et annet kart enn det som allerede finnes i systemet, ber vi deg kontakte Volvo-forhandleren din for å kontrollere at det er gjennomførbart.

Instruksjoner

Velg nedlastingslenke for Windows eller Mac avhengig av hvilket du system du har.

Velg "Kjør" for å installere kartnedlastingsprogrammet.

Klikk på "Ny nedlasting" for å laste ned kartet til en USB-penn eller til datamaskinens harddisk.

Du kan bekrefte at nedlastingen/kopieringen til USB-minnepinnen var vellykket før du installerer kartet i bilen ved gjenta trinn 1–2 og deretter trykke på "Kontrollere nedlasting" i nedlastingsprogrammet.

Ta med USB-pennen med det nedlastede kartet til bilen din og slå på Infotainment-systemet.

Sett USB-pennen i USB-uttaket.

P3/P4 - Support site - MapUpdate - USB

Plasseringen til uttaket kan variere mellom forskjellige bilmodeller.

Kartoppdateringen initieres automatisk, og Infotainment-systemet informerer om tid for oppdateringen og ber deg bekrefte at du vil fortsette.

Trykk på OK/MENU. Kartoppdateringen startes, og du ser en fremdriftslinje.

P3/P4 - Support site - Map update ongoing

Kartoppdatering pågår.

Ta USB-pennen ut når oppdateringen er fullført.

Hvis det oppstår problemer med kartoppdateringen, kontakter du kundestøtte eller din Volvo-forhandler.

Det er ikke lurt å bruke mobiltilkobling via mobile enheter/telefoner ved nedlasting, eller i tilfeller der abonnementet som benyttes kan ha en begrensing for antall GB som kan lastes ned per måned.

Bilmodell/årsmodell

S60, V60, XC60 av årsmodell 2014 (2013, uke 46) utstyrt med Sensus Navigation

Biler av årsmodell 2015 og senere utstyrt med Sensus Navigation

System

Sensus Navigation

Denne artikkelen er aktuell for

Bilmodell/årsmodell

S60, V60, XC60 av årsmodell 2014 (2013, uke 46) utstyrt med Sensus Navigation

Biler av årsmodell 2015 og senere utstyrt med Sensus Navigation

System

Sensus Navigation

Listet under tema

Kart og navigering

Relatert informasjon

MapCareTM

DCS Rating Article

DCS Thanks Headline

DCS Thanks Description