Talestyring av klimaet i bilen

Talestyring av klimaet i bilen

Talestyringen gir deg mulighet til å styre funksjoner i bilen, for eksempel regulere klimaet i kupeen. Ved hjelp av talestyring av klimaanlegget kan du for eksempel endre temperatur, aktivere elektrisk oppvarmet sete eller endre viftenivå.

Tilpasse klimaet

Bruk kommandoen "Klima" for å starte talestyring. Du ser en dialog og eksempler på kommandoer.

Bruke talestyring til kontroll av klima

Innstillinger og menyer i midtdisplayet varierer avhengig av programvareutgave.

Aktivere en kommando

Trykk på rattknappen for talestyring.

Si kommandoen for den funksjonen du vil aktivere.

Vanlige kommandoer/utsagn

 • "Still temperaturen til X grader" - stiller inn ønsket temperatur

  Funksjonen kan variere avhengig av tilleggsutstyr/klimaanlegg.

  .
 • "Øk temperaturen"/" Senk temperaturen"- øker/senker innstilt temperatur ett trinn.
 • "Still viften til maks"/"Slå av viften" - endrer viftenivå til Max/Off.
 • "Øk viften"/"Senk viften"- øker/reduserer innstilt viftenivå ett trinn.
 • "Slå på auto" - aktiverer automatisk klimaregulering

  Funksjonen kan variere avhengig av tilleggsutstyr/klimaanlegg.

  .
 • "Slå på klimaanlegg"/"Slå av klimaanlegg" - aktiverer/deaktiverer luftkondisjoneringen.
 • "Slå på resirkulering"/"Slå av resirkulering" - aktiverer/deaktiverer luftresirkuleringen.
 • "Slå defrosteren på"/"Slå defrosteren av" - aktiverer/deaktiverer avising av ruter og sidespeil.
 • "Slå på setevarmen"/"Slå av setevarmen" - aktiverer/deaktiverer elektrisk oppvarmet sete

  Tilleggsutstyr.

  .
 • "Øk setevarmen"/"Senk setevarmen" - øker/reduserer innstilt nivå på elektrisk oppvarmet sete

  Tilleggsutstyr.

  ett trinn.
 • "Slå på rattvarmen"/"Slå av rattvarmen" - aktiverer/deaktiverer elektrisk oppvarmet ratt

  Tilleggsutstyr.

  .
 • "Synkroniser temperatur" - synkroniserer temperaturen for alle klimasoner i bilen med temperaturen som er stilt inn for førersiden

  Funksjonen kan variere avhengig av tilleggsutstyr/klimaanlegg.

  .
 • "Slå på bakre defroster"/"Slå av bakre defroster" - aktiverer/deaktiverer elektrisk oppvarmet bakrute og utvendige bakspeil.
 • "Luft mot føtter"/"Luft mot kropp" - åpner ønsket luftflyt.

Generelle kommandoer

Følgende kommandoer kan vanligvis brukes uansett situasjon:

 • "Gjenta" - repeterer den siste taleinstruksjonen.
 • "Avbryt" - avbryter dialogen.
 • "Hjelp" - starter en hjelpedialog. Systemet svarer med kommandoer som kan brukes i en aktuell situasjon, en oppfordring eller et eksempel.

Bilmodell/årsmodell

XC90 og XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 og senere

S90, V90 og V90 Cross Country av årsmodell 2017 og senere

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine og S90 Twin Engine av årsmodell 2018 og senere

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine og V60 Cross Country av årsmodell 2019 og senere

S60 og S60 Twin Engine av årsmodell 2020 og senere

Hvilke modeller som tilbys, kan variere avhengig av markedet.

Denne artikkelen er aktuell for

Bilmodell/årsmodell

XC90 og XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 og senere

S90, V90 og V90 Cross Country av årsmodell 2017 og senere

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine og S90 Twin Engine av årsmodell 2018 og senere

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine og V60 Cross Country av årsmodell 2019 og senere

S60 og S60 Twin Engine av årsmodell 2020 og senere

Hvilke modeller som tilbys, kan variere avhengig av markedet.

Listet under tema

Talestyring

Relatert informasjon

Komme i gang med talestyring Forbedre bruken av talestyring

DCS Rating Article

DCS Thanks Headline

DCS Thanks Description