Opprett og registrer en Volvo ID

Opprett og registrer en Volvo ID

For å få tilgang til alle tilkoblede tjenester må du opprette en Volvo ID og registrere den til bilen din. Denne artikkelen beskriver hvordan du oppretter og registrerer en Volvo ID til bilen din.

Opprett en personlig Volvo ID

Hvis du vil opprette en Volvo ID, må du registrere en e-postadresse og følge anvisningene i bekreftelsesmeldingen som ble sendt til deg. Opprette en Volvo ID:

 • Via din Volvo
 • Via Volvo On Call-appen

  Gjelder bare Volvo On Call-markeder.

 • Via volvocars.com

  Ikke tilgjengelig for alle markeder.

 • Via Volvo-forhandleren som på forespørsel fra deg kan hjelpe deg med å opprette en Volvo ID.

Du finner mer informasjon om Volvo On Call, Volvo On Call.

Hvis du velger å opprette eller allerede har opprettet en Volvo ID ved bruk av en annen metode enn via Volvo ID-appen i bilens midtdisplay, må du også registrere din Volvo ID på bilen for å få tilgang til alle funksjonene. Se avsnittet "Registrere din Volvo ID på bilen" lenger nede i denne artikkelen for mer informasjon om hvordan du registrerer din Volvo ID på bilen.

Dette bør du huske på når du oppretter en Volvo ID

Av sikkerhetsgrunner må bestemte krav til brukernavn og passord oppfylles når du oppretter en Volvo ID.

Brukernavn:

 • Brukernavnet må være en gyldig e-postadresse som du har tilgang til.
 • Lengden på e-postadressen må ikke overskride 60 tegn totalt.

Passord:

 • Passordet skal bestå av minst åtte og maksimalt 20 tegn.
 • Den skal inneholde store bokstaver (A-Z), små bokstaver (a-z) og tall (0-9).
 • Det er også mulig å bruke visse spesialtegn (# $ % ! & ' * + ? - / = ^ _ ` { | } ~).

Opprette en Volvo ID via midtkonsollen i din Volvo (utstyrt med Sensus Connect):

På midtkonsollen: Trykk på tilkoblingsknappen to ganger og velg Apper.

I Sensus Connect-menyen: Velg Innstillinger og trykk på OK/MENU.

I Sensus Connect-menyen: Velg Volvo ID, og angi din e-postadresse under registrere Volvo ID. Hvis du har problemer med å angi spesialtegn, se Tegnhjul og tastatur.

Du får en e-postmelding med anvisninger for å fullføre prosessen.

P3/P4 - Support site - Connect button

Tilkoblingsknappen.

P3/P4 - Support site - Register Volvo ID

Registrert e-postadresse.

Opprette en Volvo ID via Volvo On Call-appen

Gjelder bare Volvo On Call-markeder

Denne anvisningen gjelder bare biler som har Volvo On Call.

Sørg for at du har den siste versjonen av Volvo On Call-appen

Den nyeste versjonen av appen kan for eksempel lastes ned fra Apple App Store eller Google Play.
/>

Velg Opprett en Volvo ID fra startsiden og følg anvisningene.

Ved oppretting av Volvo ID via Volvo On Call-appen må du også registrere e-postadressen i bilen for å kunne få tilgang til en rekke internettilkoblede funksjoner.

Registrere din Volvo ID i din tilkoblede bil

Hvis du vil registrere din Volvo ID i din bil og få tilgang til internettilkoblede funksjoner, kan du følge instruksjonene nedenfor:

Opprett en Volvo ID ved å følge instruksjonene over (hvis du ikke allerede har en Volvo ID).

På midtkonsollen: Trykk på tilkoblingsknappen to ganger og velg Apper.

I Sensus Connect-menyen: Velg Innstillinger og deretter Volvo ID.

I Sensus Connect-menyen: Oppgi e-postadressen under Registrere Volvo ID. Hvis du får problemer med å angi spesialtegn, se Tegnhjul og tastatur.

Du vil få en bekreftelsesmelding om fullføring av registreringen.

Ufullstendig registrering av Volvo ID

Hvis du har problemer med Volvo ID i din tilkoblede bil, sørger du for at du har fullført alle trinn i kontooppsettet ifølge instruksjonene over. Du kan også kontrollere statusen på din Volvo ID i bilen din:

På midtkonsollen: Trykk på tilkoblingsknappen to ganger og velg Apper.

I Sensus Connect-menyen: Velg Innstillinger og deretter Volvo ID.

Statusen på din Volvo ID vil vises på displayet. Hvis innstillingene har lyktes, vil din Volvo ID vises som registrert.

Hvis din Volvo ID venter på aktivering eller din Volvo ID ikke vises, ser du "Registrere Volvo ID i din tilkoblede bil" ovenfor, eller kontakter din lokale Volvo-forhandler eller Volvo Cars kundeservice.

Slette alle personopplysninger

Hvis du selger din Volvo og den er utstyrt med Sensus Connect, bør du slette alle personopplysninger fra bilen og tilbakestille fabrikkinnstillingene. se Slette brukerdata fra din Volvo for informasjon.

Hvilke tjenester som er tilgjengelig, kan variere over tid og er avhengig av utstyrsnivå og marked.

Tilgjengelige tjenester på volvocars.com og for Volvo On CallGjelder bare Volvo On Call-markeder. kan variere avhengig av markedet.

Interaktiv guide for Sensus Connect

Bilmodell/årsmodell

Sensus Connect: Mulig på biler av årsmodell 2015 og senere samt S60, V60, XC60 av årsmodell 2014 (uke 46).

System

Volvo On Call

Sensus Connect

Denne artikkelen er aktuell for

Bilmodell/årsmodell

Sensus Connect: Mulig på biler av årsmodell 2015 og senere samt S60, V60, XC60 av årsmodell 2014 (uke 46).

System

Volvo On Call

Sensus Connect

Listet under tema

Kontoer og pålogging Volvo On Call

Relatert informasjon

Volvo ID Problemer med å logge inn med Volvo ID Volvo On Call

DCS Rating Article

DCS Thanks Headline

DCS Thanks Description