Koble til Internett via personlig SIM-kort (Volvo On Call)

Koble til Internett via personlig SIM-kort (Volvo On Call)

For at du skal kunne koble til Internett via et personlig SIM-kort, må din Volvo ha Sensus Connect og Volvo On Call. Når du har opprettet en Internettilkobling, anbefaler vi at du slår av PIN-kodelåsen, slik at du kan koble til Internett automatisk.

Opprette Internettilkobling via SIM-kort.

Se instruksjonsvideoen eller følg instruksjonene nedenfor for å opprette en Internettilkobling i din Volvo via et personlig SIM-kort.

Installer personlig SIM-kort

Instruksjoner

Sett inn ditt personlige SIM-kort i SIM-kortleseren, som er plassert i hanskerommet. SIM-kortet må ha et aktivt dataabonnement.

SIM-kortet må være av type mini-SIM for at det skal passe i bilens kortleser.

SIM-kortet som brukes bør være et kort som bare er beregnet for datatrafikk eller et kort med et nummer som ikke deles med noe annet SIM-kort.

På midtkonsollen: Trykk på MY CAR og deretter OK/MENU.

I Sensus Connect-menyen: Velg Innstillinger og deretter Internettinnstillinger.

I Sensus Connect-menyen: Velg Koble til via og deretter Bilmodem.

I Sensus Connect-menyen: Trykk på OK/MENU og angi PIN-koden for SIM-kortet ditt.

Nå kan du begynne å bruke nettleseren og appene.

P3/P4 - Support site - Internet settings menu - Select connection technology

Slå av PIN-kodelåsen for SIM-kortet

Volvo anbefaler at du slår av PIN-kodelåsen for SIM-kortet for å unngå PIN-kodeprosedyren hver gang Sensus Connect starter. Søk etter internettilkoblingen skjer da automatisk.

Instruksjoner

På midtkonsollen: Trykk på MY CAR og deretter OK/MENU.

I Sensus Connect-menyen: Velg Innstillinger og deretter Internettinnstillinger.

I Sensus Connect-menyen: Velg Bilmodem og fjern markeringen fra Lås SIM-kort.

I Sensus Connect-menyen: Angi PIN-koden din igjen.

PIN-kodelåsen er nå slått av.

Glemt PIN-kode og/eller PUK-kode

Hvis du ikke kan den aktuelle PIN-koden og/eller PUK-koden, kontakter du mobiloperatøren din. Der kan du få oppgitt PIN- og/eller PUK-kode.

Ved bruk av Internett overføres data (datatrafikk), som kan medføre en kostnad.

Aktivering av dataroaming kan forårsake ytterligere avgifter.

Kontakt nettverksoperatøren om kostnaden av datatrafikk.

Interaktiv guide for Sensus Connect

Bilmodell/årsmodell

S60, V60, XC60 av årsmodell 2014 (uke 46) utstyrt med Sensus Connect

Biler av årsmodell 2015 og senere utstyrt med Sensus Connect

System

Sensus Connect

Volvo On Call

Denne artikkelen er aktuell for

Bilmodell/årsmodell

S60, V60, XC60 av årsmodell 2014 (uke 46) utstyrt med Sensus Connect

Biler av årsmodell 2015 og senere utstyrt med Sensus Connect

System

Sensus Connect

Volvo On Call

Listet under tema

Connectivity Bilsystem

Relatert informasjon

Koble til Internett via mobiltelefon (Bluetooth) Koble til Internett via mobiltelefon (Wi-Fi)

DCS Rating Article

DCS Thanks Headline

DCS Thanks Description