Betjene panoramataket

Betjene panoramataket

Panoramataket utføres av en solbeskyttelse og et glasstak. Du kan justere innstillingene til panoramataket etter eget ønske og behov.

Åpne/lukke panoramataket

Tilleggsutstyr.

Nedenfor finner du en beskrivelse av hvordan du betjener panoramataket i bilen din.

Forberedelser

17w06 - P5 - Support site - Engine start/stop button

Hvis bilen er i låst stilling, dreier du startknappen til START og slipper knappen.

17w06 - P5 - Support site - Panorama roof button

Knappen for styring av panoramataket er plassert over kupéspeilet.

Åpne panoramataket til ventilasjonsstilling

17w06 - P5 - Support site - Open Panorama roof in ventilation position

Trykk knappen opp én gang for å åpne panoramataket til ventilasjonsstilling.

Lukke panoramataket fra ventilasjonsstilling

17w06 - P5 - Support site - Close Panorama roof from ventlation position

Trykk knappen ned én gang for å lukke panoramataket fra ventilasjonsstilling.

Åpne panoramataket helt

17w06 - Support site - Open to full position

Hold i knappen og dra den bakover to ganger for å åpne panoramataket helt.

Lukke panoramataket fra helt åpen stilling

17w06 - P5 - Support site - Close Panorama roof from full open position

Trykk knappen ned to ganger for å lukke panoramataket fra helt åpen stilling.

De bevegelige delene i panoramataket kan komme til å klemme barn, andre passasjerer eller gjenstander.

Hold alltid øye med panoramataket når det kjøres.

Ikke la barn leke med bryteren.

Pass på at strømmen til panoramataket alltid brytes ved å sette bilens elektriske system i tenningsposisjon 0, og ta deretter med fjernkontrollnøkkelen når bilen forlates.

Ikke åpne panoramataket når lastholder er montert.

Fjern is og snø før panoramataket åpnes. Vær forsiktig. Unngå riper på overflater eller skade på lister.

Vinduene kan eventuelt ikke betjenes ved lave temperaturer.

Se bilens førerveiledning for mer informasjon om hvordan du betjener panoramataket.

Bilmodell/årsmodell

XC90 og XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 og senere

S90, V90 og V90 Cross Country av årsmodell 2017 og senere

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine og S90 Twin Engine av årsmodell 2018 og senere

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine og V60 Cross Country av årsmodell 2019 og senere

S60 og S60 Twin Engine av årsmodell 2020 og senere

Hvilke modeller som tilbys, kan variere avhengig av markedet.

Denne artikkelen er aktuell for

Bilmodell/årsmodell

XC90 og XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 og senere

S90, V90 og V90 Cross Country av årsmodell 2017 og senere

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine og S90 Twin Engine av årsmodell 2018 og senere

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine og V60 Cross Country av årsmodell 2019 og senere

S60 og S60 Twin Engine av årsmodell 2020 og senere

Hvilke modeller som tilbys, kan variere avhengig av markedet.

Listet under tema

Bruke bilen din

DCS Rating Article

DCS Thanks Headline

DCS Thanks Description