Omtanke

Nowy program równowagi ekologicznej

Raport na temat zrównoważonego rozwoju 2015

Jako przedsiębiorstwo skoncentrowane na ludzkich potrzebach, jesteśmy marką dla tych, którzy w naturalny sposób troszczą się o innych i otaczający nas świat. To podstawa naszej działalności i traktowania spraw środowiska. Nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój wykracza poza produkcję aut - przed podjęciem każdej decyzji zastanawiamy się, jak wpłynie ona na środowisko i życie człowieka.

W języku szwedzkim istnieje słowo "omtanke" - oznacza ono "troskę", "wzgląd na kogoś", ale także "przemyślenie". Zawiera w sobie nasze wysiłki, by chronić to, co - naszym zdaniem - jest dla Ciebie najważniejsze. Omtanke to nazwa naszego nowego programu zaangażowania w zrównoważony rozwój.

Chronić to, co najważniejsze

Mając na uwadze ochronę najważniejszych wartości, oparliśmy program Omtanke na trzech filarach: naszym znaczeniu jako przedsiębiorstwa, wpływie naszych produktów na środowisko i naszej roli w społeczeństwie.

Konsekwencje działania przedsiębiorstwa

Omtanke to nasze starania w celu zminimalizowania negatywnego wpływu funkcjonowania firmy i odwrócenia niekorzystnych procesów. To redukcja zanieczyszczenia środowiska, promocja kultury zdrowych warunków pracy oraz integracji pracowników.

Wpływ naszych produktów

Omtanke to także ochrona ludzi i środowiska przez kontrolę wpływu na nie naszych produktów. Projektujemy bardziej ekonomiczne samochody, emitujące coraz mniej spalin, by mniej szkodzić naszej planecie. Kładziemy duży nacisk na nowatorskie rozwiązania przemysłowe, które poprawiają bezpieczeństwo i komfort życia naszych Klientów.

Nasza rola w społeczeństwie

Omtanke to nasz społeczny wkład w lepszą ochronę ludzi i środowiska, poprzez promocję bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z organizacjami lokalnymi i międzynarodowymi. To także praca na rzecz odpowiedzialnych praktyk w biznesie przez nasz system wartości oraz promocję etycznego zarządzania i praw człowieka.

Odpowiedzialność w biznesie

Kodeks postępowania

Nasz obszerny Kodeks Postępowania, oparty na polityce korporacyjnej, to gwarancja prowadzenia biznesu w sposób etyczny i odpowiedzialny. Kodeks dotyczy każdego w Volvo Cars, także agencji i konsultantów pracujących na zlecenie firmy. Oczekujemy także, że wszyscy nasi partnerzy biznesowi będą postępować według tych samych lub podobnych zasad. To także istotna część naszego wkładu w ideę zrównoważonego rozwoju.

Stanowisko w sprawie pracy niewolniczej i handlu ludźmi

Oficjalne stanowisko Volvo Cars w sprawie pracy niewolniczej i handlu ludźmi powstało po to, by pokazać, w jaki sposób upewniamy się, że w na żadnym etapie naszego łańcucha dostaw nie dochodzi do wspomnianych praktyk.

Kluczowe wartości

W Volvo wszystko zaczyna się od ludzi. Dlatego naszą naturalną misją jest czynienie ludzkiego życia prostszym, lepszym i bardziej bezpiecznym. To polityka Volvo. Dziś jeszcze mocniej jesteśmy skoncentrowani na naszych trzech kluczowych wartościach: bezpieczeństwie, jakości i poszanowaniu środowiska. Czyli na tym, czego ochrona jest ważna; co sprawia, że ludzie czują się wyjątkowi. Jesteśmy dumni, że pomagamy uczynić świat lepszym dla nas wszystkich.

Zrównoważony rozwój - pytania

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej polityki zrónoważonego rozwoju lub ostatniego raportu na ten temat, możesz się z nami skontaktować pod adresem:

Volvo Car Group
Corporate Communications/Sustainability
50232, PVH 50
SE – 405 31
Goeteborg, Szwecja

CITIZEN@VOLVOCARS.COM