Volvo återkallar bilar

Information till Volvo Cars kunder i Sverige

Återkallelse ang komponent kopplad till säkerhetsbälten
Juli 2020

Volvo Cars har utfärdat en förebyggande säkerhetsåterkallelse som rör en komponent kopplad till säkerhetsbälten i en tidigare generation Volvobilar. De modeller som berörs i Sverige är S60, S60 Cross Country, V60, V60 Cross Country, XC60, V70, XC70 och S80 av årsmodellerna 2006 till 2018. Återkallelsen berör inte någon av dagens modeller. 

Volvo Cars har inga rapporter om olyckor eller personskador som kan kopplas till den här återkallelsen. Återkallelsen är förebyggande och till för att undvika framtida problem.

Hur vet jag om min bil berörs av återkallelsen?
Om din bil tillhör någon av modellerna och årsmodellerna ovan berörs den av återkallelsen.

Vad ska jag göra nu?
Berörda kunder uppmanas i ett meddelande som skickas från Volvo Cars att kontakta sin Volvoverkstad i slutet av september för att boka tid för åtgärd. Arbetet med att åtgärda drabbade bilar börjar under senare delen av året.

Vad är det som behöver åtgärdas på min bil?
Syftet med återkallelsen är att åtgärda ett slitage som i mycket sällsynta fall kan uppkomma i en komponent som sitter ihop med de främre säkerhetsbältena. Volvo Cars egna undersökningar har identifierat att en stålvajer som är kopplad till golvfästet i framsätets säkerhetsbälte under vissa omständigheter utsättas för slitage. Det kan ske när användaren upprepade gånger och över en längre tid böjer det nedre fästet på säkerhetsbältet över sätet. Det kan i sin tur i mycket sällsynta fall leda till skador på vajern som försämrar funktionen på säkerhetsbältets fäste. Bilarna kommer att få en ny komponent som ersätter den gamla vajern. Det är en robust lösning som eliminerar risker för att slitage ska uppstå i framtiden. 

Behöver jag själv betala för åtgärden?
Nej, Volvo Cars står för hela kostnaden.

När kan jag räkna med att min bil åtgärdas?
Vi räknar med att de flesta bilarna kommer att åtgärdas under andra halvan av det här året. Ta kontakt med din Volvoverkstad för att få vet vilken tid som gäller just för dig. 

Är min bil säker att köra innan den har blivit åtgärdad?
Volvo Cars har inga rapporter om olyckor eller skador till följd av det här problemet. Påfrestningen på vajern måste hända tusentals gånger under många år för att en skada ska kunna uppstå.Om du som kund är orolig för att köra din bil ber vi dig kontakta din verkstad för inspektion av vajern. Du kan använda din bil som vanligt men vi rekommenderar att du ser till att bältesfästet vid bilens framsäten mellan dörren och golvet är upprätt, i linje med ryggstödet, när man kliver in i bilen. Då böjs det inte över sätet och riskerar inte att skadas.

Kan jag själv upptäcka om bältesfästet på min bil är skadat?
Vi rekommenderar att du vänder dig till en verkstad för en professionell bedömning. 

Återkallelse ang fel i förarassistanssystem
Mars 2020

Som en förebyggande åtgärd återkallas 66 705 Volvobilar. Återkallelsen gäller Volvo XC40, S60, V60, V60 Cross Country, XC60, S90, V90, V90 Cross Country och XC90. Bilarna som omfattas är producerade från vecka 4 2019 till vecka 11 2020.
 
Det automatiska nödbromssystemet riskerar att inte fungera som avsett i vissa situationer eller temperaturer. Det påverkar inte det manuella bromssystemet och bilarna är helt säkra att köra. Bilen varnar fortfarande vid kollision och bromsstödet som hjälper till när föraren själv bromsar är inte påverkat.
 
Åtgärden är en kostnadsfri mjukvaruuppgradering. Alla berörda bilägare kommer inom kort att informeras via brev och vi uppmanar alla att ta kontakt med sin lokala Volvohandlare för att få bilen åtgärdad.
 
I väntan på brev, funderar du på om din bil innefattas av återkallelsen?
Via Transportstyrelsen kan du med hjälp av registreringsnumret se vilken månad bilen är tillverkad. Ta sedan kontakt med din lokala Volvohandlare.