Utrustning och funktioner för Volvo XC40

Utforska tillgänglig utrustning, smarta funktioner och alla tillbehör för Volvo XC40.

Choose category:
IntelliSafe
City Safety med Steering Support
Image2
City Safety med Steering Support

Med City Safety kan du slappna av och ändå ha kontroll tack vare att du får hjälp att hålla uppsikt och bromsa vid behov. Denna säkerhetsinnovation från Volvo kan identifiera andra fordon samt fotgängare, cyklister och stora djur – dag som natt. City Safety hjälper dig med ljud- och ljusvarningar samt bromspulsvarningar vid behov. Om du håller på att krocka eller om du skulle råka svänga in framför ett mötande fordon i en korsning kan City Safety bromsa bilen automatiskt för att hjälpa dig att undvika eller mildra en kollision.

Oncoming Lane Mitigation
Image2
Oncoming Lane Mitigation

Genom automatisk styrservo hjälper dig detta system att undvika kollisioner med mötande fordon. Om du korsar en körfältsmarkering framför ett mötande fordon styr bilen automatiskt tillbaka och varnar dig. Funktionen är aktiv mellan 60 och 140 km/h.

Observera: Föraren ansvarar alltid för hur bilen styrs. Funktionen är bara ett stöd.

Lane Keeping Aid
Image2
Lane Keeping Aid

Lane Keeping Aid gör motorvägskörningen bekvämare och säkrare. Om du försöker korsa en filmarkering utan att använda blinkersen styrs bilen varsamt tillbaka till den fil du kom från. Om den automatiska styrkorrigeringsåtgärden inte är tillräcklig eller om du fortsätter att korsa filmarkeringen varnas du via vibrationer i ratten. Lane Keeping Aid övervakar kontinuerligt din position på vägbanan, och kan ingripa i hastigheter mellan 65 km/h och 200 km/h.

Observera: Föraren ansvarar alltid för hur bilen styrs. Funktionen är bara ett stöd.

Run-Off road Mitigation
Image2
Run-Off road Mitigation

Run-off road Mitigation skyddar mot oavsiktlig avkörning. Om bilen korsar den yttre körfältsmarkeringen eller vägbanans kant hjälper systemet dig att styra tillbaka bilen på vägen. Vid behov ansätter detta innovativa säkerhetssystem även bromsarna för att undvika att bilen kör av vägen. Run-off road Mitigation fungerar i hastigheter mellan 65 km/h och 140 km/h.

Observera: Föraren ansvarar alltid för hur bilen styrs. Funktionen är bara ett stöd.

Driver Alert Control
Image2
Driver Alert Control

Driver Alert Control ger en diskret varning om ditt körbeteende visar tecken på distraktion eller trötthet. Vid behov avges en ljudsignal, och ett meddelande visas på instrumentpanelen om att du bör ta en paus. Systemet är aktivt i hastigheter över 65 km/h, och en kamera övervakar vägen framför dig medan Driver Alert Control jämför dina styrrörelser med hur du brukar köra. I kombination med Sensus Navigation kan du också få förslag på en plats i närheten där du kan ta en paus.

Observera: Föraren ansvarar alltid för hur bilen styrs. Funktionen är bara ett stöd.

Trafikskyltsinformation
Image2
Trafikskyltsinformation

Road Sign Information uppdaterar dig om aktuella trafikhändelser. Med hjälp av en kamera eller information från Sensus-navigationssystemet får du meddelanden om hastighetsbegränsningar, omkörningsförbud, infartsförbud och olika slags tilläggsskyltar. Trafikmärket visas på hastighetsmätaren. Om du överskrider hastighetsbegränsningen kan du via funktionen Road Sign Information få en varning i form av en blinkande trafikmärkesikon. Systemet kan också ge dig information om fartkameror. Och om du råkar köra in åt fel håll på en enkelriktad gata får du en varning i form av en "förbud mot infart" symbol.

Observera: Föraren ansvarar alltid för hur bilen styrs. Funktionen är bara ett stöd.

IntelliSafe Surround
IntelliSafe Surround
Image2
IntelliSafe Surround

IntelliSafe surround hjälper till i tät trafik och när du backar där sikten är begränsad. När ett fordon kommer in i döda vinkeln eller närmar sig snabbt i ett körfält på någon sida av bilen kan BLIS™ varna med en lampa i vänster eller höger ytterbackspegel. Om du inte reagerar på varningen och börjar glida in i ett annat fordons körfält kan funktionen Steer Assist försiktigt hjälpa dig tillbaka till ditt körfält. Radarsensorerna som är monterade bak på bilen övervakar kontinuerligt döda vinkeln och ett stort område bakom bilen, dag som natt, och reagerar på nästan alla typer av fordon, inklusive motorcyklar. Vid korsande trafik när du backar ut från en parkeringsplats kan Cross Traffic Alert påkalla din uppmärksamhet med hörbara varningar från vänster eller höger bakre högtalare och med grafik på centerdisplayen. Radarsensorerna som är monterade baktill kan upptäcka fordon som närmar sig från sidorna. Om ett fordon upptäcks kan Cross Traffic Alert varna dig och bromsar sedan åt dig vid behov för att undvika eller lindra en kollision. I optimala fall kan funktionen också hjälpa till att upptäcka cyklister och gångtrafikanter som närmar sig. Kollisionsvarning bak kan varna bilar som närmar sig snabbt bakifrån om de kommer för nära och en kollision hotar. Om en kollision är oundviklig sträcks de främre säkerhetsbältena, så att passagerarna stannar kvar i rätt position. Bromsarna ansätts också om bilen står stilla, det hjälper till att minska risken för pisksnärtskador ytterligare.

Observera: Föraren ansvarar alltid för hur bilen styrs. Funktionerna är bara hjälpmedel.

BLIS™ Blind Spot Information med Steer Assist och Cross Traffic Alert med autobroms
Image2
BLIS™ Blind Spot Information med Steer Assist och Cross Traffic Alert med autobroms

BLIS™ hjälper dig när du måste byta körfält vid livlig trafik genom att hjälpa till att varna dig för fordon i de döda vinklarna till vänster och höger och ger servostyrning vid behov. Och för att göra det enklare att backa ut från en parkeringsplats kan Cross Traffic Alert varna och bromsa för korsande trafik. När ett fordon kommer in i döda vinkeln eller närmar sig snabbt i ett körfält på någon sida av bilen kan BLIS™ varna med en lampa i vänster eller höger ytterbackspegel. Om du inte reagerar på varningen och börjar glida in i ett annat fordons körfält kan funktionen Steer Assist försiktigt hjälpa dig tillbaka till ditt körfält. Radarsensorerna som är monterade bak på bilen övervakar kontinuerligt döda vinkeln och ett stort område bakom bilen, dag som natt, och reagerar på nästan alla typer av fordon, inklusive motorcyklar. Vid korsande trafik när du backar ut från en parkeringsplats kan Cross Traffic Alert påkalla din uppmärksamhet med hörbara varningar från vänster eller höger bakre högtalare och med grafik på centerdisplayen. Radarsensorerna som är monterade baktill upptäcker fordon som närmar sig från sidorna. Om ett fordon upptäcks kan Cross Traffic Alert varna dig och bromsar sedan åt dig vid behov för att undvika eller lindra en kollision. I optimala förhållanden kan funktionen också upptäcka cyklister och fotgängare. Både BLIS™ och Cross Traffic Alert ingår i IntelliSafe Surround.

Observera: Föraren ansvarar alltid för hur bilen styrs. Funktionerna är bara hjälpmedel.

Bakre kollisionsvarning med bromsning vid stillastående
Image2
Bakre kollisionsvarning med bromsning vid stillastående

Rear Collision Warning ger dig ett försprång i trafiken. Alla indikeringslampor börjar blinka snabbt, så att fordon som närmar sig snabbt varnas om de kör för nära och kollisionsrisken är överhängande. Om en kollision är oundviklig sträcks de främre säkerhetsbältena precis före krocken, så att passagerarna stannar kvar i rätt position. Bromsarna ansätts också om bilen står stilla, det minskar risken för pisksnärtskador ytterligare. Rear Collision Warning med bromsning vid stillastående ingår i IntelliSafe Surround.

IntelliSafe Assist
Pilot Assist
Image2
Pilot Assist

För smidigare körning i tät trafik hjälper Pilot Assist till genom att ge lätta styrningsjusteringar för att hålla bilen mitt i filen och i en inställd hastighet. Och om det finns en bil framför dig kan den anpassa hastigheten så att du håller ett fast avstånd. Pilot Assists styrhjälp är aktiv från stillastående upp till 130 km/h och kan underlätta körning både i tät trafik och på motorväg. Och om du inte håller en hand på ratten stängs Pilot Assist automatiskt av. Du känner när systemet avaktiveras tack vare en lätt vibration i ratten. Pilot Assist är en del av IntelliSafe Assist.

Obs: Föraren ansvarar alltid för hur bilen körs och att rätt avstånd och hastighet hålls, även när Pilot Assist används. Avancerade förarhjälpsystem som Pilot Assist kan endast tillföra begränsad accelerationskraft, bromskraft och styrningskraft.

Förebyggande säkerhet
Adaptive Cruise Control
Image2
Adaptive Cruise Control

Adaptive Cruise Control bibehåller inställd hastighet och hjälper till att hålla ett säkert avstånd till långsammare fordon. Det är bara att välja önskad hastighet och önskat tidsavstånd till fordonet framför, sedan kan du njuta av en smidig körning från stillastående upp till maxhastighet. När du kör över 70 km/h hjälper Adaptive Cruise Control också till vid omkörning, genom att accelerera mot bilen framför när du sätter på blinkers. Farthållaren anpassar sig till ECO- respektive Dynamic-körläget som sänker bränsleförbrukningen respektive medger mer dynamisk körning. Den är smart också: Med kartinformation från bilens navigationssystem kan Adaptive Cruise Control identifiera kommande backar och anpassa hastigheten för optimerad komfort och säkerhet. Adaptive Cruise Control ingår i IntelliSafe Assist.

Observera: Föraren ansvarar alltid för hur bilen styrs. Funktionen är bara ett stöd.

Hastighetsbegränsare
Image2
Hastighetsbegränsare

Med hastighetsbegränsaren undviker du att köra för fort av misstag. När du uppnår den inställda hastigheten kommer du att bli uppmärksammad på det genom ett lätt motstånd från gaspedalen. Tryck ner gaspedalen om du vill åsidosätta funktionen.

Observera: Föraren ansvarar alltid för hur bilen styrs. Funktionen är bara ett stöd.

Lane Departure Warning
Image2
Lane Departure Warning

Om du skulle börja avvika från din fil kan vår Lane Departure Warning hjälpa till att varna dig. I hastigheter över 65 km/h tittar en kamera på körfältsmarkeringarna och kan meddela dig om du är på väg utanför ditt körfält. Är du det, varnas du via vibrationer i ratten. Men om du använder blinkers för att avisera ett filbyte reagerar Lane Departure Warning-systemet inte.

Electronic Stability Control, ESC
Image2
Electronic Stability Control, ESC

ESC – elektronisk stabilitetskontroll – optimerar dragkraften och minskar risken för sladd oavsett väglag och hastighet. Och genom att motverka under- och överstyrning bidrar det också till säkrare och roligare kurvtagning. Electronic Stability Control kan upptäcka och förhindra en begynnande sladd genom att minska motoreffekten eller bromsa ett eller flera hjul. Den registrerar också karossrörelserna så att greppet inte försvinner vid undanmanövrer eller hårda girar. Och vid bromsning på ytor med olika friktion på olika sidor motstyr bilen något så att stabiliteten bibehålls. Vår dynamiska momentvektorisering ger bilen mer dynamiska köregenskaper genom att få den att svara exceptionellt snabbt och exakt på dina styrmanövrar. Och vår Corner Traction Control, som genom momentvektoriseringen ger bättre grepp vid girar i hög hastighet, minskad understyrning och kraftfullare acceleration. Systemet fungerar på så sätt att det inre drivhjulet bromsas om det börjar tappa greppet i en kurva, medan kraften i stället överförs till det yttre hjulet. Understeer Control Logic bidrar också till att minimera understyrningstendenser för en mer stabil och dynamisk kurvtagning. Kanske vill du ta kontrollen vid dynamisk körning? Med läget Sport kopplas motoreffektregleringen av så att ett visst kontrollerat hjulspinn kan göras.

Connected Safety
Image2
Connected Safety

Connected Safety är en unik, molnbaserad säkerhetsfunktion som kan hjälpa dig att förutse och anpassa körningen till riskfyllda situationer på som kan dyka upp på vägen. Med hjälp av aktuell information om väder och infrastruktur kan Connected safety varna dig med en symbol på förardisplayen. Du blir också varnad om en annan ansluten bil på vägen framför varnar för halka. I så fall skickas ett meddelande från den bilen till din bil via "molnet". Samma sak gäller om ett annat anslutet fordon på vägen framför dig står stilla med varningsblinkers på och varnar för en riskfylld trafiksituation. Och om din bil detekterar halt väglag delas den informationen via "molnet" med andra anslutna bilar i närheten. Genom att göra detta bidrar din bil faktiskt också till ökad säkerhet för andra trafikanter.

Bromsar med Hill Start Assist och automatisk hållfunktion
Image2
Bromsar med Hill Start Assist och automatisk hållfunktion

Effektiva bromsar är avgörande för förarens trygghet och säkerhet. De utgör även en del av den dynamiska körupplevelsen och har IntelliSafe-teknik samt bekväma funktioner som Hill Start Assist och en automatisk hållfunktion. I en nödsituation kommer de stora låsningsfria skivbromsarna att vara avgörande. Även bromssystemet är smart: om du inte bromsar tillräckligt kraftigt, så ser nödbromsassistansen till att bromstrycket maximeras. Och om du hastigt lyfter foten från gaspedalen eller sensorerna känner av ett hinder framför bilen för dessutom Ready Alert Brakes omedelbart bromsbeläggen närmare bromsskivorna för att förkorta den totala stoppsträckan. För extra bekvämlighet ser den automatiska hållfunktionen till att bromsarna förblir ilagda efter att bilen bromsats till stillastående och bromspedalen släppts. Och för att göra det enklare och säkrare att starta i uppförs- eller nedförslut, så låser funktionen Hill Start Assist bromsarna en kort stund efter det att du släppt bromspedalen tills du trycker ned gaspedalen. Bilen rör sig inte medan din fot flyttas från broms- till gaspedalen.

Nödbromsljus och varningsblinker
Image2
Nödbromsljus och varningsblinker

Vår nödbromsljusfunktion hjälper till att varna fordon som närmar sig bakifrån om du tvingas panikbromsa. Funktionen är aktiv över 50 km/h och känner av skillnaden mellan normal inbromsning och panikbromsning. Vid en panikbromsning blinkar bromsljusen fyra gånger i sekunden, vilket skickar ett tydigt budskap till bakomvarande trafik att det finns ett potentiellt problem längre fram. När du har minskat din hastighet till 10 km/h slutar bromsljusen att blinka och varningsblinkersen tar över.

Säkerhetsbur i höghållfast stål
Image2
Säkerhetsbur i höghållfast stål

Volvos kaross ger maximalt skydd vid alla typer av olyckor. Du och passagerarna omges av en extremt stark säkerhetsbur, och deformationszoner fram och bak minskar effekterna av en kollision. Den stabila säkerhetsburen skyddar de åkande vid en kollision och är tillverkad av en av de starkaste typerna av stål som finns att tillgå. Tillsammans med de energiavgivande främre och bakre deformationszonerna och interiörens säkerhetsfunktioner hjälper den till att skydda de åkande vid en kollision. Vid en sidokollision fördelar vårt sidokollisionsskydd SIPS™ kollisionskrafterna över en stor del av bilens kaross, vilket ytterligare minskar skaderisken för de åkande. Om bilen voltar bidrar den starka takkonstruktionen till att skydda de åkande.

Indirect Tyre Pressure Monitoring System (iTPMS)
Image2
Indirect Tyre Pressure Monitoring System (iTPMS)

Med Indirect Tyre Pressure Monitoring System visas en varning på förardisplayen direkt om trycket i ett däck är för lågt, så att du kan fortsätta köra säkert. Systemet är aktivt från 30 km/tim.

Inner- och ytterbackspeglar med automatisk avbländning
Image2
Inner- och ytterbackspeglar med automatisk avbländning

Innerbackspegeln och ytterbackspeglarna bländas av samtidigt så att du inte bländas av trafiken bakom dig. När bländljuset försvinner återgår spegelglaset automatiskt till vanligt läge.

LED-strålkastare
Image2
LED-strålkastare

LED-belysning optimerar din sikt utan att blända andra. Våra egendesignade LED-strålkastare kombinerar distinkt utseende med överlägset långt och brett ljusområde och växlar automatiskt mellan helljus och halvljus när du möter eller kör ikapp andra fordon. Och de är smarta: Helljuset släcks när du kör in i städer men hålls tänt när du passerar en ljusskylt. Under dagen fungerar de iögonenfallande T-formade ljusslingorna som varselljus och gör din bil ännu synligare. Halvljuset kopplas in automatiskt när det behövs. LED-ljusen är extremt energisnåla och håller under hela bilens livslängd utan att förlora i styrka, vilket bidrar till förbättrad bränsleekonomi och lägre löpande kostnader.

LED-strålkastare med Active Bending Lights
Image2
LED-strålkastare med Active Bending Lights

Våra mest avancerade LED-strålkastare ger enastående god belysning, hjälper dig att se bättre i kurvor och optimerar sikten utan att blända andra. När du styr vrids strålkastarna för att lysa upp kurvan framför. Med LED-belysning kan du använda helljus med ännu större spridning och räckvidd. Och du kan låta helljuset vara påslaget hela tiden – när du möter eller närmar dig en annan bil, så växlar strålkastarna automatiskt till halvljus för att inte den andra föraren ska bländas. När den andra bilen har passerat växlar strålkastarna tillbaka till helljus igen för optimal sikt. Strålkastarna är smarta också. Helljuset släcks när du kör in i städer men hålls tänt när du passerar en ljusskylt. I den här funktionen ingår också dimstrålkastare som ger dig bättre sikt när du kör i dimma eller riklig nederbörd. Dessutom kan de vridas upp till 15 grader när du svänger för att lysa upp området intill bilen, så att det blir lättare att manövrera i låg hastighet och backa i mörkret. De förstärker också din Volvos distinkta design.

Dimljus med kurvfunktion
Image2
Dimljus med kurvfunktion

Dimljusen ger bättre sikt när du kör i dimma eller kraftig nederbörd. Och om du vrider ratten mer än 30 grader när du kör under 30 km/h eller backar lyser de upp området bredvid bilen (upp till 15 graders vinkel) för att underlätta manövrering och backning i mörker. De förstärker också din Volvos distinkta design. Kurvljusfunktionen kräver dynamiska LED-strålkastare.

Förberedelse för alkolås
Image2
Förberedelse för alkolås

Alkolås är ett effektivt sätt att hindra att bilen startas med en berusad förare bakom ratten. Denna mjukvaruuppdatering gör det enkelt att installera ett alkolås i bilen. Mjukvaran integrerar också alkolåset med bilens övriga funktioner. Steg-för-steg-instruktioner för alkolåset kan t.ex. visas på huvudskärmen. Observera att detta endast är en förberedelse som måste kompletteras med ett alkolåssystem från Dräger eller ACS Alcohol Countermeasure Systems.

Tillfälligt reservhjul
Image2
Tillfälligt reservhjul

Detta lätta och utrymmesbesparande reservhjul är avsett för tillfällig användning och en maxhastighet på 80 km/h. En domkraft, hylsnyckel för hjulbultarna och en textilväska för förvaring av det ordinarie hjulet ingår också.

Temporary Mobility Kit
Image2
Temporary Mobility Kit

Om du råkar ut för en punktering i däckets slitbana kan du laga däcket tillfälligt med denna reparationssats. Den innehåller en elektrisk luftkompressor och tätningsvätska och förvaras bekvämt under lastrumsgolvet. Kompressorn kan också användas för att kontrollera och justera däcktrycket. Maxhastigheten för det lagade däcket är 80 km/h (50 mph) och det bör bytas ut inom 200 km (125 miles).

Skyddande säkerhetssystem
Skyddande framsäten med energiupptagande struktur
Image2
Skyddande framsäten med energiupptagande struktur

Framstolarna absorberar energi och skyddar din rygg om bilen landar tungt efter en olycka. De kan dämpa kraftiga vertikala stötar. Inbyggt glidskydd minskar risken för att du glider under säkerhetsbältet vid en krock. De fasta nackstöden ger maximalt skydd oavsett kroppslängd.

Bromspedalen lossas
Image2
Bromspedalen lossas

Vid vissa frontalkrockar kopplas bromspedalen ur och förflyttas mot golvet. Det minskar risken för skador på höger fot och ben om foten ligger mot bromspedalen. Denna Volvo-säkerhetsinnovation utlöses av samma sensorer som aktiverar bältessträckarna och krockkuddarna.

SIPS™ Side Impact Protection System
Image2
SIPS™ Side Impact Protection System

Vi anser att det är bilen och inte passagerarna som ska ta emot smällen vid en kollision. Därför har vi utvecklat våra bilar så att de ger fantastiskt skydd, inte bara vid frontalkrockar och påkörningar bakifrån utan även vid sidokrockar. Bilens ramverk av stål – inklusive framstolsramarna – har konstruerats så att de vid en sidokrock avleder krockkraften från personerna i bilen och förhindrar att den andra bilen tränger in i kupén. Och eftersom vi vet att det finns risk för krockar med större fordon på vägar med tät trafik består den extremt starka sidostrukturen av ultrahöghållfast stål som gör det möjligt att stå emot en kraftig kollision. Vi har till och med tänkt på sidorutorna – krockgardinerna ser tillsammans med SIPS™ och sidokrockkuddarna till att skydda de som sitter i framsätena. I baksätet skyddas passagerarna på de yttre platserna av SIPS™ och krockgardinerna.

Krockgardiner
Image2
Krockgardiner

Den uppblåsbara krockgardinen skyddar huvudet och halsen vid sidokollisioner eller om bilen voltar. Den vecklas ut från taket ovanför dörrarna och skyddar passagerarna längst ut på sidorna. Krockgardinen skyddar också vid vissa frontalkrockar och hålls uppblåst i några sekunder för att skydda mot eventuella sekundära kollisioner.

Kraftupptagande interiör
Image2
Kraftupptagande interiör

Samtliga paneler och dörrsidor är stoppade med kraftupptagande material för att minska skaderisken för passagerarna i bilen.

Bilbälten med försträckare och lastbegränsare
Image2
Bilbälten med försträckare och lastbegränsare

Trepunktsbältena uppfanns av Volvo och är den viktigaste säkerhetsfunktionen inuti bilen. Om bilen välter eller krockar drar bältessträckarna åt bältena genast och håller kvar passagerarna i sätet. Sedan lossas de lite så att spänningen minskar. Det innebär även att föraren och passageraren fram skyddas av krockkuddarna på ett kontrollerat sätt. För att skydda dig och passagerarna maximalt samverkar säkerhetsbältena också med rattkolonnen och andra fastspänningstekniker, bland annat sidokrockkuddarna och krockgardinerna.

Säkerhetsrattstång
Image2
Säkerhetsrattstång

Rattstången utgör en viktig del i säkerhetssystemet, där de övre och nedre delarna ger vika på ett kontrollerat sätt för att hjälpa till att skydda föraren.

Whiplash-skydd WHIPS™
Image2
Whiplash-skydd WHIPS™

WHIPS™ är en säkerhetsinnovation från Volvo, som minskar risken för pisksnärtskador om bilen blir påkörd bakifrån. Vid en krock förflyttas hela det främre ryggstödet och nackstödet tillsammans med den som sitter i stolen, så att halsen får stöd.

Varningstriangel
Image2
Varningstriangel

Öka säkerheten för dig, dina passagerare och andra trafikanter med denna lätta varningstriangel med stor reflektionsvinkel. Den smarta designen håller den på plats även i hård vind och halka. Den bekväma placeringen inuti bagageluckan gör triangeln lätt att komma åt. Den är lätt att fälla i hop och förvaras i tillhörande fodral.

Sidokrockkuddar
Image2
Sidokrockkuddar

Vid en sidokollision blåses sidokrockkuddarna ögonblickligen upp och skyddar förarens och framsätespassagerarens överkropp och höfter. Sidokrockkuddarna är placerade på bästa tänkbara plats, nämligen på framsätets ryggstöd.

Knäkrockkudde, förarsidan
Image2
Knäkrockkudde, förarsidan

Ovanför pedalerna finns en knäkrockkudde som extra skydd för förarens underben vid frontalkollisioner. Knäkrockkudden utlöses tillsammans med övriga krockkuddar och hjälper tillsammans med säkerhetsbältet, bältessträckaren, bromspedallossning och det integrerade knäskyddet under instrumentpanelen till att optimera skyddet.

Första förbandsväska
Image2
Första förbandsväska

Se till att du har med dig de nödhjälpsartiklar du behöver med denna behändiga första hjälpen-väska. Väskan förvaras lättåtkomligt i lastutrymmet, och den innehåller ett antal olika förband som ligger i särskilda fack, vilket gör att det går lättare och snabbare att hitta det som behövs.

Krockkuddar med tvåstegsutlösning, förar- och passagerarsida
Image2
Krockkuddar med tvåstegsutlösning, förar- och passagerarsida

Säkerhetsbältena och de främre krockkuddarna skyddar huvud, ansikte och bröstkorg vid en frontalkrock. Och de är smarta: För optimalt skydd anpassas fyllningsgraden i krockkuddarna efter krockkraften. Och om kollisionens effekter är så milda att krockkuddarna inte behövs aktiveras bara bältesförsträckarna vid behov. Krockkudden på passagerarsidan stängs enkelt av med en strömställare så att du kan sätta en barnstol i den främre passagerarstolen.

Automatisk inbromsning efter krock
Image2
Automatisk inbromsning efter krock

Din Volvo bromsar automatiskt in när bältesförsträckarna eller en krockkudde aktiveras, vilket minskar risken för fler skador efter en krock – till exempel kollisioner med andra bilar eller människor.

Säkerhetsbur i höghållfast stål
Image2
Säkerhetsbur i höghållfast stål

Volvos kaross ger maximalt skydd vid alla typer av olyckor. Du och passagerarna omges av en extremt stark säkerhetsbur, och deformationszoner fram och bak minskar effekterna av en kollision. Den stabila säkerhetsburen skyddar de åkande vid en kollision och är tillverkad av en av de starkaste typerna av stål som finns att tillgå. Tillsammans med de energiavgivande främre och bakre deformationszonerna och interiörens säkerhetsfunktioner hjälper den till att skydda de åkande vid en kollision. Vid en sidokollision fördelar vårt sidokollisionsskydd SIPS™ kollisionskrafterna över en stor del av bilens kaross, vilket ytterligare minskar skaderisken för de åkande. Om bilen voltar bidrar den starka takkonstruktionen till att skydda de åkande.

Förberedda säkerhetsbälten fram
Image2
Förberedda säkerhetsbälten fram

När din Volvo registrerar en överhängande kollision eller avkörning sträcks de främre säkerhetsbältena via en elmotor för maximalt skydd. Om kollisionen undviks rullas bältena ut igen utan behov av reparation.

Volvo On Call
Image2
Volvo On Call

Volvo On Call ger tillgång till praktiska tjänster och många av bilens funktioner kan fjärrstyras. Du har också tillgång till personlig assistans dygnet runt och möjlighet till smart bildelning. Med hjälp av din telefon kan du starta klimatanläggningen i bilen där den står parkerad, kontrollera bilens status, se var den står, skicka resmål till navigeringssystemet, låsa eller låsa upp dörrarna och mycket mer. Och du kan enkelt hålla reda på affärsresor och spara dem som körjournaler. Och för den helt elektriska XC40 Recharge ger appen ytterligare funktioner, som t.ex. att hitta offentliga laddningsstationer, kontrollera batteriladdning och optimera dina laddningsalternativ för längre resor. Med Volvo On Call kan du enkelt dela din bil med andra under en viss tid. När det passar dig kan du ge vänner, familj och kollegor direkt tillgång till din bil via Volvo On Call-appen. De kan öppna bilen via sin telefon och köra iväg. Med Volvo On Call har du också tillgång till personlig assistans dygnet runt. Det är bara att trycka på en knapp i bilen så får du kontakt med en telefonoperatör som kan hjälpa till att hitta t.ex. ett kafé eller en restaurang i närheten. Och om du får punktering eller motorstopp, eller råkar ut för en olycka är hjälpen bara en knapptryckning bort. Om en krockkudde utlöses eller bältesförsträckarna aktiveras larmas Volvo On Calls servicecenter automatiskt. Volvo On Call kan även varna dig för inbrottsförsök och ger dig möjlighet att spåra bilen via satellit. Volvo On Call-appen finns för din smartphone, Ipad och bärbara enheter som Apple Watch och Android Wear med röststyrning. Den kan också användas på en dator eller surfplatta med Windows 10.

Volvo On Call med bilutlåning
Image2
Volvo On Call med bilutlåning

Volvo On Call kopplar din Volvo till din smartphone och blir din digitala nyckel till tjänster som sparar tid och underlättar ditt liv. Med In-car Delivery kan du till exempel shoppa online och få varorna levererade till bilens bagageutrymme när den är parkerad, så att du inte behöver vänta på att paketet ska levereras eller åka och hämta det någonstans. Och vår bilutlåningsfunktion är en annan innovativ tjänst. Med den kan du låna ut din bil genom att låta pålitliga vänner, familjemedlemmar eller kollegor få tillgång till den via Volvo On Call-appen. Volvo On Call kan du även använda för att fjärrstyra vissa funktioner i bilen. Tjänster för nödsamtal och hjälp vid vägkanten ingår också. Förvärm bilen, kontrollera dess skicket, se var den står, skicka resmål till navigeringssystemet, lås eller lås upp dörrarna och mycket mer. Kyl eller värm bilen innan du åker genom att fjärrstarta motorn eller parkeringsvärmaren via din smartphone. Med Volvo On Call synkar du också mötesplatser från din personliga kalender med navigeringssystemet så att du enkelt hittar dit. Följ bekvämt upp affärsresor och spara dem som körjournaler. Får du punktering eller motorstopp, eller råkar ut för en olycka, är hjälpen bara en knapptryckning bort. Och om en krockkudde utlöses eller bältesförsträckarna aktiveras larmas Volvo On Call-servicecentret automatiskt. Volvo On Call kan även varna dig för inbrottsförsök och ger dig möjlighet att spåra bilen via satellit. En bonus med Volvo On Call är en stabil internetanslutning via bilens takantenn. Din Volvo blir en wifi-hotspot för alla passagerare. Volvo On Call-appen finns för din smartphone, Ipad och bärbara enheter som Apple Watch, Android Wear och Microsoft Band 2 med röststyrning. Den kan också användas i en surfplatta eller PC med Windows 10 och är kompatibel med Flic-knappar.

Brandsläckarhållare
Image2
Brandsläckarhållare

För enkel och praktisk förvaring av brandsläckare i bilen kan du installera en flexibel hållare som håller brandsläckaren ur vägen, men ändå lättåtkomlig om den behövs.

Bilbarnstolar
ISOFIX monteringsfästen, baksäte
Image2
ISOFIX monteringsfästen, baksäte

ISOFIX är det säkraste och mest bekväma sättet att installera en bilbarnstol i din Volvo. Det är bara att klicka fast den ISOFIX-förberedda bilbarnstolen i ISOFIX-fästena i baksätet så sitter barnstolen säkert fast i bilens kaross. ISOFIX-fästena sitter bakom luckor i den nedre delen av de yttre baksätesryggstöden och är lätta att komma åt vid behov.

Barnsäkerhetsutrustning
Avstängningskontakt till passagerarkrockkudde
Image2
Avstängningskontakt till passagerarkrockkudde

Med denna omkopplare stänger du enkelt av passagerarkrockkudden när du placerar en bakåtvänd barnstol i den främre passagerarstolen. Omkopplaren är bara åtkomlig när dörren är öppen. När krockkudden är inaktiverad visas ett meddelande på displayen i takkonsolen.

Barnsäkerhetslås
Image2
Barnsäkerhetslås

Med det elektriska barnsäkerhetslåset kan du bekvämt låsa bakdörrarna och de elmanövrerade bakrutorna från förarplatsen så att de inte kan öppnas inifrån.

Sekretess
Larm
Image2
Larm

Larmet skyddar bilen när den parkerad och avskräcker objudna gäster. Det reagerar också på rörelser inuti bilen, om en ruta krossas eller om någon försöker stjäla hjulen eller bogsera bort bilen. Larmet aktiveras automatiskt när bilen låses och är kopplat till dörrarna, motorhuven och bakluckan. En nivågivare avskräcker tjuvar från att hissa upp bilen för att stjäla hjulen eller bogsera bort den, och dubbellåsningsfunktionen gör det omöjligt för en tjuv att öppna dörrarna från insidan när bilen har låsts från utsidan. Rörelsesensorn, nivåsensorn och baklåsfunktionen kan stängas av, så att personer eller husdjur kan vara kvar i den parkerade och låsta bilen.

Centrallås med fjärrkontroll
Image2
Centrallås med fjärrkontroll

Låser och låser upp dörrarna och bakluckan säkert och praktiskt med hjälp av fjärrkontrollen. När du lämnar eller stiger in i bilen kan du stänga eller öppna alla fönster inklusive panoramataket med en knapptryckning. Du kan låsa upp bakluckan separat vilket ger ökad trygghet. Du kan därmed få tillgång till lastutrymmet utan att någon av de övriga dörrarna kan öppnas från utsidan.

Automatisk låsning
Image2
Automatisk låsning

För att ytterligare öka din personliga säkerhet kan du ställa in dörrarna på att låsas automatiskt när du börjar köra. Du kan också enkelt låsa alla dörrar från framsätet med låsknappen. För att skydda dig vid olyckor låser Volvo upp dörrarna automatiskt så att de kan öppnas utifrån.

Start utan nyckel
Image2
Start utan nyckel

Så länge du tar med fjärrkontrollen in i bilen gör funktionen för start utan nyckel att du kan starta motorn genom att vrida startvredet samtidigt som du trampar ner bromspedalen.

Nyckellöst låssystem
Image2
Nyckellöst låssystem

Med den här funktionen låses din Volvo upp så snart du drar i dörrhandtaget. Du behöver inte använda fjärrkontrollen – ha den bara i fickan eller plånboken. Och för att låsa bilen när du har parkerat trycker du bara på knappen i dörrhandtaget. Funktionen omfattar också en vattentät, nyckellös minifjärrkontroll du kan ta med överallt. Bagageluckan öppnas utan att du behöver röra den – rör bara foten under den bakre stötfångaren så kommer du in i lastutrymmet.

Global Locking och stängning
Image2
Global Locking och stängning

Om du glömde stänga fönstren eller panoramasoltaket innan du klev ur bilen stänger du dem bekvämt med fjärrkontrollen. Öppna fönstren om du vill ha in frisk luft i kupén innan du kliver in.

Nyckellös öppning med beröringsfri öppning och stängning av bakluckan
Image2
Nyckellös öppning med beröringsfri öppning och stängning av bakluckan

Med nyckellös öppning har du enkel tillgång till din Volvo så länge du har fjärrnyckeln med dig. Dörrarna och bakluckan låses upp automatiskt när du drar i dörrhandtaget. För att låsa dörrarna trycker du bara på en knapp i vilket som helst av dörrhandtagen när du lämnar bilen. Denna funktion omfattar även beröringsfri öppning och stängning av den elmanövrerade bakluckan. Du bara sticker in foten under bakre stötfångaren så öppnas bakluckan – mycket praktiskt när du har händerna fulla.

Dubbel låsning
Image2
Dubbel låsning

Om du har låst bilen från utsidan och en inbrottstjuv slår sönder en fönsterruta gör denna funktion det omöjligt att öppna några av dörrarna inifrån.

Dolt förvaringsutrymme
Image2
Dolt förvaringsutrymme

Förvara mindre föremål säkert och dolt i det lättåtkomliga förvaringsfacket under lastutrymmets golv. När bagageluckan stängs överlappar och låser den förvaringsfackets lucka.

Välkomst- och trygghetsbelysning
Image2
Välkomst- och trygghetsbelysning

Bättre säkerhet när du går till bilen i mörker. Ytterbelysningen lyser upp närområdet i 30 sekunder när du låser upp bilen med fjärrkontrollen. Även den invändiga belysningen tänds. Och när du kliver ur bilen drar du i helljusreglaget så att du får ljus hela vägen till dörren. Denna funktion kan ställas in att vara aktiv i 30, 60 eller 90 sekunder.

Lackfärgade dörrhandtag med belysning
Image2
Lackfärgade dörrhandtag med belysning

De karossfärgade dörrhandtagen med markbelysning lyser upp området nedanför dörrhandtagen och inger en välkomnande känsla när du närmar dig bilen i mörker. Markbelysningen aktiveras när du låser upp din bil med fjärrkontrollen. För extra bekvämlighet finns tillvalet LED-markbelysning under dörrarna, som lyser upp området under den öppna dörren. Ingår i nyckellöst låsningssystem

HomeLink® och automatiskt avbländad innerbackspegel med kompass
Image2
HomeLink® och automatiskt avbländad innerbackspegel med kompass

Med HomeLink® kan du styra externa hushållsapparater som garagedörr, larm och utomhusbelysning – allt utan att lämna din Volvo. Backspegeln hjälper dig att undvika att bli bländad av bilar bakom dig och den har en inbyggd kompass som underlättar navigering.

Homelink är ett registrerat varumärke som tillhör Gentex Corporation.

Volvo On Call
Image2
Volvo On Call

Volvo On Call ger tillgång till praktiska tjänster och många av bilens funktioner kan fjärrstyras. Du har också tillgång till personlig assistans dygnet runt och möjlighet till smart bildelning. Med hjälp av din telefon kan du starta klimatanläggningen i bilen där den står parkerad, kontrollera bilens status, se var den står, skicka resmål till navigeringssystemet, låsa eller låsa upp dörrarna och mycket mer. Och du kan enkelt hålla reda på affärsresor och spara dem som körjournaler. Och för den helt elektriska XC40 Recharge ger appen ytterligare funktioner, som t.ex. att hitta offentliga laddningsstationer, kontrollera batteriladdning och optimera dina laddningsalternativ för längre resor. Med Volvo On Call kan du enkelt dela din bil med andra under en viss tid. När det passar dig kan du ge vänner, familj och kollegor direkt tillgång till din bil via Volvo On Call-appen. De kan öppna bilen via sin telefon och köra iväg. Med Volvo On Call har du också tillgång till personlig assistans dygnet runt. Det är bara att trycka på en knapp i bilen så får du kontakt med en telefonoperatör som kan hjälpa till att hitta t.ex. ett kafé eller en restaurang i närheten. Och om du får punktering eller motorstopp, eller råkar ut för en olycka är hjälpen bara en knapptryckning bort. Om en krockkudde utlöses eller bältesförsträckarna aktiveras larmas Volvo On Calls servicecenter automatiskt. Volvo On Call kan även varna dig för inbrottsförsök och ger dig möjlighet att spåra bilen via satellit. Volvo On Call-appen finns för din smartphone, Ipad och bärbara enheter som Apple Watch och Android Wear med röststyrning. Den kan också användas på en dator eller surfplatta med Windows 10.

Volvo On Call med bilutlåning
Image2
Volvo On Call med bilutlåning

Volvo On Call kopplar din Volvo till din smartphone och blir din digitala nyckel till tjänster som sparar tid och underlättar ditt liv. Med In-car Delivery kan du till exempel shoppa online och få varorna levererade till bilens bagageutrymme när den är parkerad, så att du inte behöver vänta på att paketet ska levereras eller åka och hämta det någonstans. Och vår bilutlåningsfunktion är en annan innovativ tjänst. Med den kan du låna ut din bil genom att låta pålitliga vänner, familjemedlemmar eller kollegor få tillgång till den via Volvo On Call-appen. Volvo On Call kan du även använda för att fjärrstyra vissa funktioner i bilen. Tjänster för nödsamtal och hjälp vid vägkanten ingår också. Förvärm bilen, kontrollera dess skicket, se var den står, skicka resmål till navigeringssystemet, lås eller lås upp dörrarna och mycket mer. Kyl eller värm bilen innan du åker genom att fjärrstarta motorn eller parkeringsvärmaren via din smartphone. Med Volvo On Call synkar du också mötesplatser från din personliga kalender med navigeringssystemet så att du enkelt hittar dit. Följ bekvämt upp affärsresor och spara dem som körjournaler. Får du punktering eller motorstopp, eller råkar ut för en olycka, är hjälpen bara en knapptryckning bort. Och om en krockkudde utlöses eller bältesförsträckarna aktiveras larmas Volvo On Call-servicecentret automatiskt. Volvo On Call kan även varna dig för inbrottsförsök och ger dig möjlighet att spåra bilen via satellit. En bonus med Volvo On Call är en stabil internetanslutning via bilens takantenn. Din Volvo blir en wifi-hotspot för alla passagerare. Volvo On Call-appen finns för din smartphone, Ipad och bärbara enheter som Apple Watch, Android Wear och Microsoft Band 2 med röststyrning. Den kan också användas i en surfplatta eller PC med Windows 10 och är kompatibel med Flic-knappar.

Elstyrda infällbara dörrbackspeglar
Image2
Elstyrda infällbara dörrbackspeglar

För att skydda dina backspeglar mot skador t.ex. när bilen är parkerad eller när du kör genom en biltvätt trycker du samtidigt på knappen för vänster och höger backspegel för att fälla in dem mot sidan av bilen. De kan också ställas in så att de fälls in eller ut automatiskt varje gång du låser eller låser upp bilen. Och för att göra det lättare att parkera kan backspeglarna lutas automatiskt (eller med en knapptryckning) när du backar.

Härdade sidofönster
Image2
Härdade sidofönster

Det härdade glaset i sidofönstren är tre till fem gånger starkare än vanligt glas med samma tjocklek. Det härdade glaset hjälper till att öka säkerheten vid kollisioner eller slag mot rutorna. Om glaset krossas bryts det i små bitar för att minska risken för skärskador.

Laminerade sidorutor
Image2
Laminerade sidorutor

Glaset i sidorutorna är laminerat och hjälper till att skydda din Volvo från oönskade besök när den står parkerad. Och även om glaset spruckit är det mycket svårt att ta sig genom. Det laminerade glaset gör också kupén tystare.

Låsbar hjulbultsats
Image2
Låsbar hjulbultsats

Öka säkerheten och minska risken för stöld med de låsbara hjulbultarna. Har ett unikt kodat uttag så att bara du och din återförsäljare eller tekniker kan ta av hjulen. Matcha bultarna med fälgarna genom att välja en hjulbultsats med färgkoordinerade huvuden i Matt Tech Black, Silver eller Chrome.

Stolar
Justerbar passagerarstol
Image2
Justerbar passagerarstol

Med den helt inställbara passagerarstolen kan dina passagerare till exempel ändra sittdynans höjd och vinkel så att den passar perfekt och ger stöd för hela låret. Generösa justeringsmarginaler för att flytta stolen framåt och bakåt gör det enkelt att hitta den perfekta sittställningen. För att garantera att ryggen får ett bra stöd kan svankstödet justeras på varje framsäte.

Framstolar
Image2
Framstolar

Framstolarna erbjuder det bästa inom stil och komfort med välkänd Volvo-ergonomi och modern skandinavisk design. Med många justeringsmöjligheter kan du enkelt anpassa framstolarna i din Volvo efter din egen kropp. Du kan sitta högt och få god överblick samtidigt som framstolarna för ytterligare komfort kan kompletteras med eljustering och minnesfunktion, svankstöd med justering i flera riktningar, samt sätesvärme. Och du kan lägga till manuella sitsförlängningar som ger ännu bättre stöd för låren.

Sätesvärmare, fram
Image2
Sätesvärmare, fram

Uppvärmda stolsdynor och ryggstöd fram (plus eventuella förlängningar) ger omedelbar värme vid kalla morgnar, särskilt på läderklädda stolar. Välj mellan tre värmenivåer via mittdisplayen med pekfunktioner.

Uppvärmda baksäten
Image2
Uppvärmda baksäten

De två yttre baksätena (dyna och ryggstöd) är eluppvärmda. De värms snabbt upp och inger en extra lyxig känsla vid kylig väderlek. De individuella reglagen som kan ställas in på tre värmenivåer är lätt åtkomliga från baksätet.

Fem separata stolar
Image2
Fem separata stolar

Alla fem passagerarna uppskattar komforten hos ett individuellt ergonomiskt utformat säte. Stolarna är placerade som på bio och ger utmärkt sikt, var du än sitter. Framstolarna och andra radens stolar är enkla att justera och det är därför lätt att hitta perfekt sittposition. Varje ryggstöd på andra raden kan lutas separat för att passa personliga preferenser. För att göra din Volvo ännu mer flexibel kan varje säte i baksätet fällas ned separat mot bagageutrymmets golv. På så sätt kan du transportera passagerare och/eller last utan att behöva kompromissa med vare sig komfort eller säkerhet.

Manuell sitsförlängning, förarsäte
Image2
Manuell sitsförlängning, förarsäte

Sitsförlängningen ger gott stöd åt låren, vilket är mycket praktiskt för den som har långa ben. Den är extra bred för att kunna anpassas efter dina agna önskemål på ett bekvämt sätt och ge ett utmärkt stöd hur du än håller benen. För att öka din komfort när det är kallt är sitsförlängaren eluppvärmd om du har eluppvärmda säten.

Manuell sitsförlängning, passagerarsäte
Image2
Manuell sitsförlängning, passagerarsäte

Passagerare med långa ben kommer att uppskatta den utskjutbara sittdynans sköna stöd åt låren. Den är extra bred för att kunna anpassas på ett bekvämt sätt och ge ett utmärkt stöd oavsett hur passageraren håller benen. För att öka komforten när det är kallt är sitsförlängaren eluppvärmd om du har eluppvärmda säten.

Manuella sitsförlängare för förar- och passagerarstol
Image2
Manuella sitsförlängare för förar- och passagerarstol

Sitsförlängningarna ger gott stöd åt låren, vilket är mycket praktiskt för den som har långa ben. De är extra breda för att kunna anpassas efter dina agna önskemål på ett bekvämt sätt och ge ett utmärkt stöd hur du än håller benen. För att öka din komfort när det är kallt är sitsförlängaren eluppvärmd om du har eluppvärmda säten.

Manuellt vikbara nackstöd, baksätets ytterplatser
Image2
Manuellt vikbara nackstöd, baksätets ytterplatser

Nackstöden på ytterplatserna bak är lätta att vika ned för att få bättre sikt bakåt. I nerfällt skick hindrar de passagerarna från att sätta sig upp tills de fällts upp igen.

Eldriven förarstol med minnesfunktion
Image2
Eldriven förarstol med minnesfunktion

Den elmanövrerade förarstolen kan anpassas på flera sätt – du hittar lätt den perfekta körställningen. För att göra det ännu bekvämare för dig justerar minnesfunktionen sätet och backspeglarna perfekt varje gång. Alla stolsinställningar justeras enkelt med hjälp av intuitiva kontroller eller via centerdisplayens pekskärm. När du låser upp bilen med hjälp av din personliga fjärrkontroll justeras sätet och backspeglarna automatiskt till dina senaste inställningar. Du kan också välja en viss minnesposition med hjälp av minnesknapparna på framdörrens övre panel. Minnesfunktionen kommer också väl till pass när ni är flera förare. Varje förare kan ha sin personliga fjärrkontroll, och bilen anpassar sig till varje kontrolls individuella inställningar. Två fjärrkontroller är standard, men din Volvo kan hantera upp till ytterligare tio fjärrkontroller.

Elmanövrerad passagerarstol
Image2
Elmanövrerad passagerarstol

Den elmanövrerade stolen är ännu bekvämare för passageraren i framstolen. Passagerarstolens sittdyna och ryggstöd justeras enkelt och intuitivt via reglagen på panelen bredvid sittdynan.

Elektriskt nedfällbara nackstöd på ytterplatserna
Image2
Elektriskt nedfällbara nackstöd på ytterplatserna

Med den här funktionen kan du fälla ner de yttre bakre nackstöden med en knapptryckning för bättre sikt bakåt. I nerfällt skick hindrar de passagerarna från att sätta sig upp tills de fällts upp igen.

Elmanövrerad nedvikning av bakre ryggstöd
Image2
Elmanövrerad nedvikning av bakre ryggstöd

Med denna funktion kan du bekvämt vika ned ett eller båda baksätets ryggstöd genom att bara trycka på en knapp när du lastar bilen. Knapparna sitter lättåtkomligt på lastutrymmets sida.

Fast svankstöd
Image2
Fast svankstöd

Med ett bra svankstöd i stolen avlastas musklerna kring ryggraden så att de inte behöver jobba så hårt för att hålla den naturligt krökt. Detta stöd är särskilt viktigt när du sitter under en längre period.

Elmanövrerat, svankstöd inställbart i 4 riktningar
Image2
Elmanövrerat, svankstöd inställbart i 4 riktningar

Framstolarnas elektriska svankstöd ökar komforten vid långkörningar. Det kan justeras både horisontellt och vertikalt för att göra det enkelt att anpassa efter dina önskemål.

Mittarmstöd bak med mugghållare
Image2
Mittarmstöd bak med mugghållare

Mittarmstödet fälls enkelt ut ur det bakre ryggstödet och ger extra komfort och plats för förfriskningar vid långa körningar.

Klimat
Värmepump
Image2
Värmepump

Värmepumpen fungerar i första hand som batterisparfunktion som hjälper till att förlänga räckvidden i den helelektriska XC40 Recharge. När det är kallt ute transporteras värmeenergi från omgivningsluften eller batteriet till luftintagen för att värma upp kupén. Denna värmetransport sköts av en kompressor, som förbrukar mindre energi jämfört med bilens vanliga elvärmare. Och genom att den hjälper luftkonditioneringen att arbeta mer effektivt sparas elenergi vid temperaturer från 0 °C upp till 25–30 °C. Värmepumpen kan också hjälpa till att värma eller kyla batteriet för att optimera prestanda och räckvidd under långa resor eller vid tung last.

Högvoltskylvätskevärmare (HVCH)
Image2
Högvoltskylvätskevärmare (HVCH)

Oberoende av vädret kan detta kraftfulla elektriska värme- och luftkonditioneringsaggregat hjälpa dig att skapa ett behagligt klimat i din Volvo Recharge. När bilen är på laddning kan du förkonditionera bilen innan du ger dig iväg. Så oavsett om det är kallt eller varmt ute kan du alltid sätta dig i en kupé som är behagligt klimatiserad av bilens elektriska värmare eller luftkonditionering. Detta hjälper också till att förlänga räckvidden helt elektriskt läge. För optimerad sikt och komfort i vinterkylan kan du slå på värmen i framstolarna, ratten, vindrutan, bakrutan och sidobackspeglarna. Förkonditioneringen styr du bekvämt från din mobiltelefon via appen Volvo On Call eller genom att bara trycka på huvuddisplayen. Starta den direkt eller välj bland upp till åtta förinställda avgångstider. I den helelektriska XC40 Recharge kan förkonditionering aktiveras även när bilen inte laddas, vilket ger ytterligare bekvämlighet och komfort.

Uppvärmt emblem i grillen
Image2
Uppvärmt emblem i grillen

När det är kallt värms Volvologgan i grillen upp för att hjälpa till att optimera frontkamerans sikt i alla förhållanden.

Elektronisk klimatkontroll, 1 zon
Image2
Elektronisk klimatkontroll, 1 zon

Välj den temperatur du vill ha i kupén, så sköter det elektroniskt styrda klimatsystemet resten. Det justerar automatiskt fläkthastigheten, luftfördelningen samt både kyla och värme för att skapa ett behagligt klimat och optimera din komfort. Temperaturen ställs in för hela kupén. Och för att ytterligare stärka ditt välbefinnande avfuktas även luften i kupén av klimatsystemet. Det är enkelt att ställa in temperaturen – samt göra manuella justeringar av fläkthastighet och luftfördelning – via huvuddisplayen eller med röststyrning. Luftkonditioneringen kan slås på eller av.

Uppvärmda spolarmunstycken
Image2
Uppvärmda spolarmunstycken

Eftersom munstyckena är uppvärmda fryser inte spolarvätskan, så att vindrutan kan rengöras även i extremt hårt väder.

CleanZone
Image2
CleanZone

CleanZone säkerställer att kupéluften är ren och hälsosam. Funktionen övervakar inkommande luft och kan stänga luftintagen i kupén om skadliga ämnen detekteras. Ett multifilter hjälper till att minska halten av damm, pollen, partiklar och dofter orsakade av kemiska ämnen. Den automatiska CleanZone-funktionen hjälper till att ventilera kupén när du låser upp bilen så att luften är fräsch under varma dagar.

Tvåzons klimatsystem med kylt handskfack
Image2
Tvåzons klimatsystem med kylt handskfack

Det effektiva klimatsystemet med två zoner ger hög luftkvalitet och komfort i alla väder och årstider. Det håller automatiskt den temperatur du väljer i kupén och kan ställas in separat för förar- och passagerarsidan. Golvutblåsen och ställbara utblås i bakänden av tunnelkonsolen ger ett komfortabelt klimat i baksätet även under långturer. Handskfacket är kylt som standard och håller förfriskningarna svala för ökad komfort under långresor. Alla inställningar för kupéklimatet styrs enkelt med intuitiva pekgester. Ett effektivt luftfilter håller luften i kupén fri från damm, pollen och andra partiklar – ett stort plus om du eller dina passagerare har hösnuva eller andra allergier.

Förventilering och efterklimatisering
Image2
Förventilering och efterklimatisering

Med den här funktionen fjärrstartar du ventilationsfläkten eller parkeringsvärmaren så att kupéklimatet är behagligt när du kommer fram. Och vid stillastående när motorn stängts av kan du låta klimatsystemet vara igång så att kupétemperaturen hålls jämn. Slå på förventilering eller förvärmning via appen Volvo On Call eller bilens mittdisplay. Om du sitter i bilen behöver du inte starta motorn.

Fjärrstart av luftkonditioneringen
Image2
Fjärrstart av luftkonditioneringen

Tänk dig att alltid kunna kliva in i en sval och skön bil – även om det är olidligt varmt ute. Med appen Volvo On Call kan du via din smartmobil fjärrstarta bilmotorn och luftkonditioneringen. På så sätt kyls kupén av i tid för att du och dina passagerare ska kunna starta färden bekvämt. Beroende på lokala miljöregler får motorn vara igång mellan 1 och 15 minuter.

Kupéfilter
Image2
Kupéfilter

Kupéfiltret bidrar till hälsosam luft i bilen genom att hindra damm och pollen från att komma in via ventilationssystemet.

Mörktonade bakrutor
Image2
Mörktonade bakrutor

Det extra mörka tonade glaset för bakfönstren ger din Volvo en extra sofistikerad stil, gör solen mindre bländande och håller temperaturen i bilen nere när det är varmt och soligt ute.

Värmeavvisande vindruta
Image2
Värmeavvisande vindruta

Denna vindruta gör klimatet i bilen behagligare genom att minska värmestrålningen och filtrera bort infrarött ljus från solen.

Panoramatak
Image2
Panoramatak

Vårt elstyrda panoramatak ger en enastående upplevelse av luftighet och ljus i din Volvo. För ventilation kan den främre delen öppnas eller lutas med en enkel knapptryckning. Ett eldrivet solskydd i perforerad textil minskar bländningen under soliga dagar. Solskyddet bibehåller också den luftiga känslan i kupén. Och när du parkerar bilen på soliga dagar fälls solskyddet automatiskt ner så fort yttertemperaturen når 25 °C. Det mörktonade laminerade glaset ökar komforten och säkerheten ytterligare. Och om du glömmer att stänga panoramataket när du parkerar kan det stängas från utsidan med fjärrkontrollen.

Bränsledriven parkeringsvärmare
Image2
Bränsledriven parkeringsvärmare

Elementet värmer upp kupén och motorn så att utsläppen och motorslitaget minskar vid kallstart. Ställ in tiden när du vill ha kupén varm – eller fjärrstarta elementet med din smartphone och appen Volvo On Call.

Parkeringsklimat, efterfläkt
Image2
Parkeringsklimat, efterfläkt

När det är varmt ute blåser denna funktion in luft från utsidan i upp till 15 minuter för att hjälpa till att hålla en skön temperatur i kupén när bilen är parkerad. Praktiskt om du till exempel vill sitta kvar i bilen med motorn avstängd.

Parkeringsklimat, värme
Image2
Parkeringsklimat, värme

När det är kallt utnyttjar denna funktion restvärme från motorn för att hjälpa till att hålla en skön temperatur i kupén i upp till 15 minuter när bilen är parkerad. Praktiskt om du till exempel vill sitta kvar i bilen med motorn avstängd.

Sätesvärmare, fram
Image2
Sätesvärmare, fram

Uppvärmda stolsdynor och ryggstöd fram (plus eventuella förlängningar) ger omedelbar värme vid kalla morgnar, särskilt på läderklädda stolar. Välj mellan tre värmenivåer via mittdisplayen med pekfunktioner.

Uppvärmda baksäten
Image2
Uppvärmda baksäten

De två yttre baksätena (dyna och ryggstöd) är eluppvärmda. De värms snabbt upp och inger en extra lyxig känsla vid kylig väderlek. De individuella reglagen som kan ställas in på tre värmenivåer är lätt åtkomliga från baksätet.

Uppvärmd vindruta
Image2
Uppvärmd vindruta

Med den här funktionen avlägsnar du enkelt is från vindrutan, bakrutan och dörrbackspeglarna när det är frost ute. Efter en enkel knapptryckning är du snart på väg igen.

Rattvärme
Image2
Rattvärme

Den eluppvärmda ratten ger dig extra komfort för kalla morgnar och gör att du kan köra utan handskar. Tryck bara på en knapp på huvudskärmen så kan du värma händerna när du kör iväg. Värmen kan ställas in på tre nivåer.

Strålkastarrengöring
Image2
Strålkastarrengöring

Strålkastarna rengörs effektivt från smuts med hjälp av högtrycksmunstycken och aktiveras tillsammans med vindrutespolaren. När den aktiveras, så skjuts munstyckena ut ur stötfångarna. Intelligent sekventiell rengöring bidrar till att spara spolarvätska.

Förvaring
Trådlös laddning av mobiltelefon
Image2
Trådlös laddning av mobiltelefon

Håll din smartphone inom räckhåll och ladda den på samma gång. Inga kablar behövs – det är bara att sätta din smartphone i förvaringsutrymmet under pekskärmen i mitten så laddas batteriet med genom induktion.

Låsbart handskfack
Image2
Låsbart handskfack

Handskfacket är en praktisk plats för både bildokumentation och små nödvändigheter. Det är belyst så att du lättare hittar dina saker och har både pennhållare och kreditkortsfack. Larmet har en privat låsfunktion. Du kan alltså låsa handskfacket även när du lämnar bilen och fjärrkontrollen till vaktmästare eller servicetekniker. En utfällbar krok som tillval ger fler användningsmöjligheter. Och om din Volvo har klimatsystemet med två zoner är handskfacket luftkonditionerat för att hålla dina drycker kalla.

Utfällbar krok i handskfacket
Image2
Utfällbar krok i handskfacket

Denna krok går enkelt att fälla ut från handsfackets lock för säkrare transport av hämtmat, en mindre handväska eller kasse medan du kör. När den inte behövs är den infälld inne i handskfacket.

Mittarmstöd fram och förvaringsutrymme
Image2
Mittarmstöd fram och förvaringsutrymme

Som extra vardagskomfort har mittarmstödet fram ett generöst förvaringsutrymme med plats för till exempel en låda med näsdukar. En löstagbar papperskorg med lock hjälper till att hålla interiören ren och fräsch och för din smartphone finns en förvaringsplats med induktionsladdning. För dina mobila enheter finns även ett 12-voltsuttag och en eller två USB-portar. Du har även två mugghållare som håller dina förfriskningar inom räckhåll.

Förvaring i framdörrar
Image2
Förvaring i framdörrar

Tack vare vår patenterade Air Woofer Technology™ har vi kunnat flytta högtalarna från dörrarna så att du får extra generöst förvaringsutrymme. I varje fack i framdörrarna kan du lägga saker som handväska eller upp till tre literflaskor – väldigt praktiskt på långa resor. Och för att hålla allt snyggt och prydligt kan du lägga till en avdelare för att organisera dörrfacken.

Korthållare
Image2
Korthållare

Dessa korthållare gör att du kan hålla reda på kreditkort eller passerkort och nå dem när det behövs. De är elegant integrerade i instrumentbrädan nära fönstret och på baksidan av solskyddet.

Mittarmstöd bak med mugghållare
Image2
Mittarmstöd bak med mugghållare

Mittarmstödet fälls enkelt ut ur det bakre ryggstödet och ger extra komfort och plats för förfriskningar vid långa körningar.

Dold förvaring under förarstolen
Image2
Dold förvaring under förarstolen

För extra praktisk förvaring finns ett dolt utrymme under förarstolen för saker som telefon, plånbok, kamera eller en mindre handväska eller läsplatta. Förvaringsutrymmet är enkelt att komma åt och hjälper till att hålla interiören snygg och prydlig.

Förvaringsfickor i ryggstöden
Image2
Förvaringsfickor i ryggstöden

Bekvämt placerade på framsätenas rygg håller dessa nätfickor tidningar, tidskrifter, böcker och andra småsaker tillgängliga för dina passagerare i baksätet. Varje nätficka rymmer även upp till tre halvlitersflaskor.

Askfat och cigarettändare
Image2
Askfat och cigarettändare

Askkoppen med lock monteras på ett lättåtkomligt ställe i en av mittkonsolens mugghållarpaneler. Askkoppen är lätt att ta bort och sätta in och den diskreta designen gör den lätt att rengöra. Cigarettändaren kan monteras i 12 V-uttagen på fram- och bakänden av tunnelkonsolen.

Förarstöd
Infotainment med Android
Image2
Infotainment med Android

Vi tycker att din Volvo ska vara lika intuitiv som din smartphone. Upplev nästa generation uppkopplade bilar med Volvo och Google. Den helt elektriska XC40 Recharge erbjuder det senaste inom infotainment med inbyggda Google-appar och tjänster, inklusive Google Assistent, Google Kartor och Google Play Store. Den hjälpsamma Google Assistenten kan du aktivera med röstkommandon och få assistans samtidigt som du håller ögonen på vägen och händerna på ratten. Du kan ringa eller SMS:a vänner, ställa in påminnelser eller till och med ändra temperaturen i bilen. Google Kartor är helt integrerat i din Volvo och hjälper dig att nå ditt resmål snabbare tack vare trafikinformation i realtid, automatiska ruttbyten och röststyrning. Appen är enkel att använda och ger praktisk information för elbilar, som bland annat räckvidd, beräknad batteriladdning vid ankomst och laddningsstationer längs vägen. Med Google Play Store kan du enkelt ladda ned dina favoritappar precis som du gör på telefonen. Det gör det enkelt att lyssna på din favoritmusik, poddsändningar eller ljudböcker medan du kör. Detta nya generationens infotainmentsystem anpassar sig även till ditt beteende och ger överlägsen individualisering, så att du kan koncentrera dig helt på körupplevelsen. Din bil är helt synkad med ditt digitala liv – även utan din telefon.

Obs: Funktionernas och tjänsternas tillgänglighet kan variera beroende på marknad.

IntelliSafe Surround
Image2
IntelliSafe Surround

IntelliSafe surround hjälper till i tät trafik och när du backar där sikten är begränsad. När ett fordon kommer in i döda vinkeln eller närmar sig snabbt i ett körfält på någon sida av bilen kan BLIS™ varna med en lampa i vänster eller höger ytterbackspegel. Om du inte reagerar på varningen och börjar glida in i ett annat fordons körfält kan funktionen Steer Assist försiktigt hjälpa dig tillbaka till ditt körfält. Radarsensorerna som är monterade bak på bilen övervakar kontinuerligt döda vinkeln och ett stort område bakom bilen, dag som natt, och reagerar på nästan alla typer av fordon, inklusive motorcyklar. Vid korsande trafik när du backar ut från en parkeringsplats kan Cross Traffic Alert påkalla din uppmärksamhet med hörbara varningar från vänster eller höger bakre högtalare och med grafik på centerdisplayen. Radarsensorerna som är monterade baktill kan upptäcka fordon som närmar sig från sidorna. Om ett fordon upptäcks kan Cross Traffic Alert varna dig och bromsar sedan åt dig vid behov för att undvika eller lindra en kollision. I optimala fall kan funktionen också hjälpa till att upptäcka cyklister och gångtrafikanter som närmar sig. Kollisionsvarning bak kan varna bilar som närmar sig snabbt bakifrån om de kommer för nära och en kollision hotar. Om en kollision är oundviklig sträcks de främre säkerhetsbältena, så att passagerarna stannar kvar i rätt position. Bromsarna ansätts också om bilen står stilla, det hjälper till att minska risken för pisksnärtskador ytterligare.

Observera: Föraren ansvarar alltid för hur bilen styrs. Funktionerna är bara hjälpmedel.

Sensus Connect
Image2
Sensus Connect

Sensus Connect kopplar ihop dig intuitivt med din Volvo och den digitala världen. Njut av total kontroll med hjälp av vår 9-tums centerdisplay med pekskärm, rattknappar, röststyrning, trådlös smarttelefonanslutning och vårt välljudande High Performance audiosystem. Via din smarttelefon har du omedelbar tillgång till Internetkartor och en mängd appar som är praktiska att ha i bilen. Du kan till exempel lyssna på onlineradio, strömmande musik, surfa på nätet och – om du har Sensus Navigation – dela din plats för att hitta lokala företag och att parkeringsplatser. Din Volvo kan till och med boka en tid för service när det är dags. Detta innebär också att din Volvo redan idag är tekniskt förberedd för kommande webb- och molnbaserade infotainmentfunktioner i bilen.

Navigation
Image2
Navigation

Sensus Navigation ger intuitiva köranvisningar och interagerar smidigt med våra molnbaserade tjänster och navigationsapplikationer. Den är smidig att använda via röststyrning eller pekskärmen. Vägbeskrivningar visas på förardisplayen och centerdisplayen. Du använder systemet utan att tappa fokus på trafiken – prata naturligt med din Volvo, så utförs dina kommandon via röststyrning. Systemet kan även användas av passagerare via mittdisplayens pekskärm. Du har åtkomst till appar i bilen som kan hjälpa till att hitta och betala för parkering, låta dina vänner se var du befinner dig, eller bara hitta det bästa caféet i stan. För att hjälpa dig undvika trafikstockningar håller RTTI (Real Time Traffic Information) dig uppdaterad om alternativa färdvägar. Kostnadsfria kartuppdateringar säkerställer aktuell navigering. Om du lägger till appen Volvo On Call kan du skicka destinationer från smarttelefonen till bilen. Du synkar du också mötesplatser från din personliga kalender med navigeringssystemet så att du enkelt hittar dit.

Mittdisplay på 9 tum med pekfunktion
Image2
Mittdisplay på 9 tum med pekfunktion

Mittdisplayen på 9 tum har pekfunktion som låter dig styra funktionerna i din Volvo på ett enkelt sätt och hålla dig uppkopplad. Pekskärmens stora knappar är lätta att hitta och använda. Det stående formatet ger bättre överblick. De virtuella knapparna r dynamiska – vid behov blir de större och dyker upp nedtill på skärmen så att de blir enkla att hitta och styra. Du kan också flytta de virtuella knapparna enligt egna önskemål. För att det ska vara enkelt och säkert för dig att titta på displayen medan du kör visas all information överst på skärmen medan pekreglagen finns nedtill på skärmen. Avancerad pekskärmsteknik innebär att ditt finger knappt behöver nudda skärmen för att aktivera eller styra en funktion. Vissa kommandon utför du genom att stryka ett finger eller en hand över skärmen – även med handskar på. Den stora, blanka displayen bidrar till kupéns eleganta och stilrena skandinaviska utseende. Ytan har en antireflexbeläggning som minimerar reflektioner och blänk.

Adaptive Cruise Control
Image2
Adaptive Cruise Control

Adaptive Cruise Control bibehåller inställd hastighet och hjälper till att hålla ett säkert avstånd till långsammare fordon. Det är bara att välja önskad hastighet och önskat tidsavstånd till fordonet framför, sedan kan du njuta av en smidig körning från stillastående upp till maxhastighet. När du kör över 70 km/h hjälper Adaptive Cruise Control också till vid omkörning, genom att accelerera mot bilen framför när du sätter på blinkers. Farthållaren anpassar sig till ECO- respektive Dynamic-körläget som sänker bränsleförbrukningen respektive medger mer dynamisk körning. Den är smart också: Med kartinformation från bilens navigationssystem kan Adaptive Cruise Control identifiera kommande backar och anpassa hastigheten för optimerad komfort och säkerhet. Adaptive Cruise Control ingår i IntelliSafe Assist.

Observera: Föraren ansvarar alltid för hur bilen styrs. Funktionen är bara ett stöd.

Bakre kollisionsvarning med bromsning vid stillastående
Image2
Bakre kollisionsvarning med bromsning vid stillastående

Rear Collision Warning ger dig ett försprång i trafiken. Alla indikeringslampor börjar blinka snabbt, så att fordon som närmar sig snabbt varnas om de kör för nära och kollisionsrisken är överhängande. Om en kollision är oundviklig sträcks de främre säkerhetsbältena precis före krocken, så att passagerarna stannar kvar i rätt position. Bromsarna ansätts också om bilen står stilla, det minskar risken för pisksnärtskador ytterligare. Rear Collision Warning med bromsning vid stillastående ingår i IntelliSafe Surround.

Pilot Assist
Image2
Pilot Assist

För smidigare körning i tät trafik hjälper Pilot Assist till genom att ge lätta styrningsjusteringar för att hålla bilen mitt i filen och i en inställd hastighet. Och om det finns en bil framför dig kan den anpassa hastigheten så att du håller ett fast avstånd. Pilot Assists styrhjälp är aktiv från stillastående upp till 130 km/h och kan underlätta körning både i tät trafik och på motorväg. Och om du inte håller en hand på ratten stängs Pilot Assist automatiskt av. Du känner när systemet avaktiveras tack vare en lätt vibration i ratten. Pilot Assist är en del av IntelliSafe Assist.

Obs: Föraren ansvarar alltid för hur bilen körs och att rätt avstånd och hastighet hålls, även när Pilot Assist används. Avancerade förarhjälpsystem som Pilot Assist kan endast tillföra begränsad accelerationskraft, bromskraft och styrningskraft.

Trafikskyltsinformation
Image2
Trafikskyltsinformation

Road Sign Information uppdaterar dig om aktuella trafikhändelser. Med hjälp av en kamera eller information från Sensus-navigationssystemet får du meddelanden om hastighetsbegränsningar, omkörningsförbud, infartsförbud och olika slags tilläggsskyltar. Trafikmärket visas på hastighetsmätaren. Om du överskrider hastighetsbegränsningen kan du via funktionen Road Sign Information få en varning i form av en blinkande trafikmärkesikon. Systemet kan också ge dig information om fartkameror. Och om du råkar köra in åt fel håll på en enkelriktad gata får du en varning i form av en "förbud mot infart" symbol.

Observera: Föraren ansvarar alltid för hur bilen styrs. Funktionen är bara ett stöd.

Röststyrning
Image2
Röststyrning

Röststyrningsfunktionen registrerar och utför dina kommandon för att hantera klimat, navigation, underhållning och din smartphone. Tryck på rattknappen, ge ditt röstkommando och håll uppsikt på trafiken – röststyrning kompletterar perfekt displayerna och de andra reglagen i din Volvo.

Rattreglage för ljudanläggning
Image2
Rattreglage för ljudanläggning

Många av bilens funktioner kan intuitivt hanteras under körning utan att du behöver ta händerna från ratten. Med rattreglagen på höger sida kan du sköta ljudanläggning, telefon, meddelanden, menynavigering och trippräknare. Röststyrning aktiveras med en knapptryckning. Med bara de vänstra rattreglagen sköter du också bilens förarstödfunktioner, som Adaptive Cruise Control, Pilot Assist och hastighetsbegränsare.

Rattreglage för ljudanläggning
Image2
Rattreglage för ljudanläggning

Med de intuitiva reglagen styr du en mängd funktioner i förardisplayen, bland annat farthållare, telefon, infotainment, färddator och förarinformationsmenyn – utan att du behöver släppa ratten. Tryck på en knapp om du vill aktivera röststyrningen.

Trådlös laddning av mobiltelefon
Image2
Trådlös laddning av mobiltelefon

Håll din smartphone inom räckhåll och ladda den på samma gång. Inga kablar behövs – det är bara att sätta din smartphone i förvaringsutrymmet under pekskärmen i mitten så laddas batteriet med genom induktion.

Belysta speglar i solskyddet
Image2
Belysta speglar i solskyddet

När du öppnar spegelskyddet i förarens och frampassagerarens solskydd tänds ljuset – bekvämt och praktiskt. Inbyggda biljetthållare är en annan praktisk detalj.

Automatisk strålkastarinställning
Image2
Automatisk strålkastarinställning

LED-strålkastarnas ljuskägla hålls automatiskt på en optimal nivå för att ge dig bästa sikt utan att blända andra trafikanter, oavsett last. Systemet bibehåller strålkastarnas nivå även vid snabb acceleration.

Elstyrda dörrbackspeglar
Image2
Elstyrda dörrbackspeglar

De elstyrda dörrbackspeglarna justeras enkelt som du vill ha dem. Skydda dem när du parkerat genom att fälla in dem med en knapp. De kan också fällas in automatiskt när du låser bilen. Förenkla parkeringen genom tippa speglarna nedåt när du backar, så att du ser trottoarkanten. Eller ställ in dem så att de justeras automatiskt så snart du lägger i backväxeln. Backspeglarna och bakrutan är eluppvärmda och därför frostfria, vilket bidrar till din säkerhet när det är kallt ute.

Elektriskt nedfällbara nackstöd på ytterplatserna
Image2
Elektriskt nedfällbara nackstöd på ytterplatserna

Med den här funktionen kan du fälla ner de yttre bakre nackstöden med en knapptryckning för bättre sikt bakåt. I nerfällt skick hindrar de passagerarna från att sätta sig upp tills de fällts upp igen.

Elmanövrerad nedvikning av bakre ryggstöd
Image2
Elmanövrerad nedvikning av bakre ryggstöd

Med denna funktion kan du bekvämt vika ned ett eller båda baksätets ryggstöd genom att bara trycka på en knapp när du lastar bilen. Knapparna sitter lättåtkomligt på lastutrymmets sida.

Uppvärmd vindruta
Image2
Uppvärmd vindruta

Med den här funktionen avlägsnar du enkelt is från vindrutan, bakrutan och dörrbackspeglarna när det är frost ute. Efter en enkel knapptryckning är du snart på väg igen.

Uppvärmda spolarmunstycken
Image2
Uppvärmda spolarmunstycken

Eftersom munstyckena är uppvärmda fryser inte spolarvätskan, så att vindrutan kan rengöras även i extremt hårt väder.

Hastighetsbegränsare
Image2
Hastighetsbegränsare

Med hastighetsbegränsaren undviker du att köra för fort av misstag. När du uppnår den inställda hastigheten kommer du att bli uppmärksammad på det genom ett lätt motstånd från gaspedalen. Tryck ner gaspedalen om du vill åsidosätta funktionen.

Observera: Föraren ansvarar alltid för hur bilen styrs. Funktionen är bara ett stöd.

Parkeringshjälpkamera, bak
Image2
Parkeringshjälpkamera, bak

Backkameran underlättar vid backning genom att visa i mittdisplayen vad som sker bakom bilen. Ledlinjer på skärmen ger extra hjälp vid parkering. En inzoomad vy nära bilen är bekväm när du kör med släp.

360-graderskamera
Image2
360-graderskamera

Vår 360-graderskamera ger trygghet när du backar eller manövrerar i trånga utrymmen med skymd sikt. Sex högupplösta vyer är tillgängliga på huvudskärmen. En praktisk översiktsvy av bilen med omgivning är standard. Och när det behövs kan du välja en bak- eller framvy, inklusive en korsningsvy. Backkameran har även riktlinjer som visar bilens förutsedda bana för enklare parkering. För att få bättre koll på vad som händer på sidan av bilen väljer du bara vänster eller höger sidovy. Systemet har fyra kameror: en vid varje sidobackspegel, en framtill och en baktill. Genom att röra vid kameraikonerna på displayen kan du se vad just den kameran visar. Den bakre kameran kan också zooma in på området närmas din bil – extra praktiskt när du kör med släp.

12-tums förardisplay
Image2
12-tums förardisplay

Förardisplayen på 12 tum visar intuitiv och relevant förarinformation – bland annat navigeringsanvisningar, telefon och vägmärken. Displayens layout anpassas efter dig och du kan välja mellan fyra olika grafiska lägen. Rakt framför föraren visas två stora runda instrument och en central informationsdisplay. Använder du navigationssystemet blir dess display större. För att göra läsningen vilsammare anpassas förardisplayens ljusstyrka automatiskt till det omgivande ljuset.

12-tums förardisplay
Image2
12-tums förardisplay

Den nya generationens 12-tumsdisplay för förarinformation visar all viktig information som föraren behöver för att hålla sig uppdaterad. Den är utformad för intuitiv användning och kan enkelt anpassas till dina behov och den aktuella körsituationen. Förarinformationsdisplayen har tre visningslägen med olika informationsnivåer: Calm, Navi och Car Centric. Dessutom finns tre grafiska teman med olika utseende att välja bland. Finns till den helelektriska XC40 Recharge.

Kupébelysning
Image2
Kupébelysning

Kupébelysningen förstärker den exklusiva interiörkänslan. När du låser upp din Volvo tänds kupébelysningen tillsammans med fotutrymmesbelysningen och stämningsbelysningen som bidrar till en ombonad stämning på färden. Läslamporna fram är infällda i takkonsolen.

Generös kupébelysning
Image2
Generös kupébelysning

Vår förstklassiga interiörbelysning ger en sofistikerad stämning i din Volvo när det är mörkt ute – från att du öppnar dörren, till att du kommer fram till ditt mål. Inbyggd instegsbelysning, belysta trösklar och stämningsbelysning skapar en välkomnande känsla. De dekorativa ljusslingorna i instrumentpanelen, diskret stämningsbelysning i olika färger i dörrfickorna och mugghållarna bidrar ytterligare till en mysig atmosfär samtidigt som de gör det lättare att hitta saker i mörker. Läslamporna i baksätet är avskärmade så att inte föraren bländas. Och för att göra det lättare att lasta bilen i mörkret finns det inbyggd belysning även i bakluckan.

Konstantfarthållare
Image2
Konstantfarthållare

Farthållaren gör landsvägskörningen bekvämare genom att den hastighet du väljer upprätthålls utan att du behöver hålla foten på gaspedalen. Den manövreras bekvämt från ratten.

LED-strålkastare med Active Bending Lights
Image2
LED-strålkastare med Active Bending Lights

Våra mest avancerade LED-strålkastare ger enastående god belysning, hjälper dig att se bättre i kurvor och optimerar sikten utan att blända andra. När du styr vrids strålkastarna för att lysa upp kurvan framför. Med LED-belysning kan du använda helljus med ännu större spridning och räckvidd. Och du kan låta helljuset vara påslaget hela tiden – när du möter eller närmar dig en annan bil, så växlar strålkastarna automatiskt till halvljus för att inte den andra föraren ska bländas. När den andra bilen har passerat växlar strålkastarna tillbaka till helljus igen för optimal sikt. Strålkastarna är smarta också. Helljuset släcks när du kör in i städer men hålls tänt när du passerar en ljusskylt. I den här funktionen ingår också dimstrålkastare som ger dig bättre sikt när du kör i dimma eller riklig nederbörd. Dessutom kan de vridas upp till 15 grader när du svänger för att lysa upp området intill bilen, så att det blir lättare att manövrera i låg hastighet och backa i mörkret. De förstärker också din Volvos distinkta design.

Dimljus med kurvfunktion
Image2
Dimljus med kurvfunktion

Dimljusen ger bättre sikt när du kör i dimma eller kraftig nederbörd. Och om du vrider ratten mer än 30 grader när du kör under 30 km/h eller backar lyser de upp området bredvid bilen (upp till 15 graders vinkel) för att underlätta manövrering och backning i mörker. De förstärker också din Volvos distinkta design. Kurvljusfunktionen kräver dynamiska LED-strålkastare.

Utomhustermometer
Image2
Utomhustermometer

Utomhustermometern hjälper till att hålla dig uppdaterad om väderberoende vägförhållanden genom att varna om utomhustemperaturen innebär en risk för svartis.

BLIS™ Blind Spot Information med Steer Assist och Cross Traffic Alert med autobroms
Image2
BLIS™ Blind Spot Information med Steer Assist och Cross Traffic Alert med autobroms

BLIS™ hjälper dig när du måste byta körfält vid livlig trafik genom att hjälpa till att varna dig för fordon i de döda vinklarna till vänster och höger och ger servostyrning vid behov. Och för att göra det enklare att backa ut från en parkeringsplats kan Cross Traffic Alert varna och bromsa för korsande trafik. När ett fordon kommer in i döda vinkeln eller närmar sig snabbt i ett körfält på någon sida av bilen kan BLIS™ varna med en lampa i vänster eller höger ytterbackspegel. Om du inte reagerar på varningen och börjar glida in i ett annat fordons körfält kan funktionen Steer Assist försiktigt hjälpa dig tillbaka till ditt körfält. Radarsensorerna som är monterade bak på bilen övervakar kontinuerligt döda vinkeln och ett stort område bakom bilen, dag som natt, och reagerar på nästan alla typer av fordon, inklusive motorcyklar. Vid korsande trafik när du backar ut från en parkeringsplats kan Cross Traffic Alert påkalla din uppmärksamhet med hörbara varningar från vänster eller höger bakre högtalare och med grafik på centerdisplayen. Radarsensorerna som är monterade baktill upptäcker fordon som närmar sig från sidorna. Om ett fordon upptäcks kan Cross Traffic Alert varna dig och bromsar sedan åt dig vid behov för att undvika eller lindra en kollision. I optimala förhållanden kan funktionen också upptäcka cyklister och fotgängare. Både BLIS™ och Cross Traffic Alert ingår i IntelliSafe Surround.

Observera: Föraren ansvarar alltid för hur bilen styrs. Funktionerna är bara hjälpmedel.

Bakre parkeringshjälp
Image2
Bakre parkeringshjälp

Den bakre parkeringshjälpen hjälper dig att backa in i trånga utrymmen där sikten är begränsad. När bilen närmar sig ett föremål varnas du med en ljudsignal från fram- eller bakhögtalarna och grafik i mittdisplayen. Varningsljudets frekvens ökar i takt med att du närmare dig hindret.

Bakre och främre parkeringshjälp
Image2
Bakre och främre parkeringshjälp

Bakre och främre parkeringshjälp förenklar manövreringen i trånga utrymmen där sikten är begränsad. När bilen närmar sig ett föremål varnas du med ett pulserande ljud från fram- eller bakhögtalarna och grafik i mittdisplayen. Varningsljudets frekvens ökar i takt med att du närmare dig hindret.

Parkeringsassistanspilot
Image2
Parkeringsassistanspilot

Vår bekväma Park Assist Pilot gör parkeringen till ett nöje. Funktionen mäter parkeringsutrymmet och om det motsvarar minst 1,2 gånger bilens längd kan din bil parkera sig själv genom att ta över styrningen. Park Assist Pilot klarar både fickparkering och lodrät parkering, och kan också hjälpa till när du ska köra ut från en trång parkeringsficka.

Förarinställd servostyrning
Image2
Förarinställd servostyrning

I körlägesväljaren finns den ställbara elservostyrningen som du använder för att anpassa den hastighetsberoende servostyrningens egenskaper som du vill ha dem. Medan styrstödet justeras automatiskt efter din bils hastighet kan du på huvuddisplayen välja mellan tre nivåer av helhetskänsla och känslighet hos styrningen – lågt, mellan eller högt styrstöd för alla hastigheter.

Integrering av smarttelefon
Image2
Integrering av smarttelefon

Använd din smarttelefon på ett smartare sätt och integrera dess välbekanta gränssnitt och funktioner med centerdisplayen i din Volvo. Du kan enkelt ringa, skriva meddelanden, lyssna på musik och navigera med hjälp av pekskärmen, rattreglagen eller röststyrningen. Tack vare kabelanslutningen via en extra USB-port i främre mittarmstödet kan du ladda batteriet och njuta av bästa möjliga ljudkvalitet via ljudsystemet. Systemet stöder iPhone® (5 eller senare) via Apple CarPlay samt telefoner med Android (5.0 Lollipop eller senare) via Android Auto.

Mer information finns under Volvo:
http://www.apple.com/ios/carplay/
https://www.android.com/auto/

Apple CarPlay och CarPlay är varumärken som tillhör Apple Inc.
Android Auto är ett varumärke som tillhör Google Inc.

Regnsensor
Image2
Regnsensor

Regnsensorn aktiverar vindrutetorkarna så snart det börjar regna eller om vatten stänker på vindrutan. Den anpassar dessutom torkarhastigheten automatiskt.

Varselljus med dagsljussensor
Image2
Varselljus med dagsljussensor

Varselljusen med dagsljussensor gör att du ser bättre i dagsljus. När omgivningsljuset förändras och strålkastarna behövs aktiveras dessa automatiskt. De aktiveras också om du sätter på vindrutetorkarna eller dimbakljusen.

Inre backspegel med manuell avbländning
Image2
Inre backspegel med manuell avbländning

Starkt ljus bakifrån kan reflekteras i backspeglarna och blända föraren. Använd avbländningsfunktionen när du störs av ljus bakifrån. Blända av spegeln genom att flytta reglaget in mot passagerarkupén. Återgå till normalt läge genom att flytta reglaget mot vindrutan. Reglaget för manuell avbländning är inte tillgängligt på speglar med automatisk avbländning

Inre backspegel med automatisk avbländning
Image2
Inre backspegel med automatisk avbländning

Innerbackspegeln bländas av automatiskt så att du inte bländas av trafiken bakom dig. När bländljuset försvinner återgår spegelglaset automatiskt till vanligt läge.

Automatiskt avbländad innerbackspegel med kompass
Image2
Automatiskt avbländad innerbackspegel med kompass

Undvik att bländas med denna automatiskt justerande ramlösa backspegel. Den anpassar sig för att avleda strålkastarljuset från bilen bakom dig, och när det inte finns något ljus som kan blända dig återgår den automatiskt till sin normala inställning.

Aktuell kompassriktning visas kontinuerligt i backspegeln och assisterar vid navigering.

Inner- och ytterbackspeglar med automatisk avbländning
Image2
Inner- och ytterbackspeglar med automatisk avbländning

Innerbackspegeln och ytterbackspeglarna bländas av samtidigt så att du inte bländas av trafiken bakom dig. När bländljuset försvinner återgår spegelglaset automatiskt till vanligt läge.

Elstyrda infällbara dörrbackspeglar
Image2
Elstyrda infällbara dörrbackspeglar

För att skydda dina backspeglar mot skador t.ex. när bilen är parkerad eller när du kör genom en biltvätt trycker du samtidigt på knappen för vänster och höger backspegel för att fälla in dem mot sidan av bilen. De kan också ställas in så att de fälls in eller ut automatiskt varje gång du låser eller låser upp bilen. Och för att göra det lättare att parkera kan backspeglarna lutas automatiskt (eller med en knapptryckning) när du backar.

Elfönsterhissar, fram och bak
Image2
Elfönsterhissar, fram och bak

Alla åkande har bekväm tillgång till elmanövrerade fönster. Reglagen är bekvämt placerade i dörrarmstöden. Vid resa med småbarn kan bakfönstren låsas från förarsätet.

Hastighetsberoende servostyrning
Image2
Hastighetsberoende servostyrning

Vår fartberoende styrning ger exakt rätt nivå av servostyrning för att maximera komforten och rattresponsen: fastare styrning på landsvägar, lättare i långsam trafik. Rattkänslan kan även specialanpassas med körlägesreglaget (tillval).

Indirect Tyre Pressure Monitoring System (iTPMS)
Image2
Indirect Tyre Pressure Monitoring System (iTPMS)

Med Indirect Tyre Pressure Monitoring System visas en varning på förardisplayen direkt om trycket i ett däck är för lågt, så att du kan fortsätta köra säkert. Systemet är aktivt från 30 km/tim.

Torkarblad med integrerade spolare
Image2
Torkarblad med integrerade spolare

Dessa innovativa torkarblad förbättrar din sikt vid alla hastigheter genom att fördela spolarvätskan jämnt och direkt över vindrutan – med mindre siktstörning och minskad användning av spolarvätska. Tack vare de uppvärmda torkarbladen får du god sikt även i de tuffaste förhållanden.

Kommunikation
Sensus Connect
Image2
Sensus Connect

Sensus Connect kopplar ihop dig intuitivt med din Volvo och den digitala världen. Njut av total kontroll med hjälp av vår 9-tums centerdisplay med pekskärm, rattknappar, röststyrning, trådlös smarttelefonanslutning och vårt välljudande High Performance audiosystem. Via din smarttelefon har du omedelbar tillgång till Internetkartor och en mängd appar som är praktiska att ha i bilen. Du kan till exempel lyssna på onlineradio, strömmande musik, surfa på nätet och – om du har Sensus Navigation – dela din plats för att hitta lokala företag och att parkeringsplatser. Din Volvo kan till och med boka en tid för service när det är dags. Detta innebär också att din Volvo redan idag är tekniskt förberedd för kommande webb- och molnbaserade infotainmentfunktioner i bilen.

Bluetooth®-anslutning
Image2
Bluetooth®-anslutning

Tack vare Bluetooth®-anslutningen kan du ansluta din smartphone trådlöst till din Volvo för att extra bekvämt kunna njuta av underhållning i bilen. Ring och ta emot samtal med båda händerna på ratten och lyssna på direktuppspelad musik och poddsändningar via bilens ljudsystem. Och när du kliver i och ur bilen kan du skifta fritt fram och tillbaka mellan telefonen och handsfree-systemet.

Varumärket och logotypen Bluetooth® tillhör Bluetooth SIG, Inc. och Volvo Car Corporation använder märket på licens. Övriga varumärken och handelsnamn tillhör respektive ägare.

Trådlös laddning av mobiltelefon
Image2
Trådlös laddning av mobiltelefon

Håll din smartphone inom räckhåll och ladda den på samma gång. Inga kablar behövs – det är bara att sätta din smartphone i förvaringsutrymmet under pekskärmen i mitten så laddas batteriet med genom induktion.

Volvo On Call
Image2
Volvo On Call

Volvo On Call ger tillgång till praktiska tjänster och många av bilens funktioner kan fjärrstyras. Du har också tillgång till personlig assistans dygnet runt och möjlighet till smart bildelning. Med hjälp av din telefon kan du starta klimatanläggningen i bilen där den står parkerad, kontrollera bilens status, se var den står, skicka resmål till navigeringssystemet, låsa eller låsa upp dörrarna och mycket mer. Och du kan enkelt hålla reda på affärsresor och spara dem som körjournaler. Och för den helt elektriska XC40 Recharge ger appen ytterligare funktioner, som t.ex. att hitta offentliga laddningsstationer, kontrollera batteriladdning och optimera dina laddningsalternativ för längre resor. Med Volvo On Call kan du enkelt dela din bil med andra under en viss tid. När det passar dig kan du ge vänner, familj och kollegor direkt tillgång till din bil via Volvo On Call-appen. De kan öppna bilen via sin telefon och köra iväg. Med Volvo On Call har du också tillgång till personlig assistans dygnet runt. Det är bara att trycka på en knapp i bilen så får du kontakt med en telefonoperatör som kan hjälpa till att hitta t.ex. ett kafé eller en restaurang i närheten. Och om du får punktering eller motorstopp, eller råkar ut för en olycka är hjälpen bara en knapptryckning bort. Om en krockkudde utlöses eller bältesförsträckarna aktiveras larmas Volvo On Calls servicecenter automatiskt. Volvo On Call kan även varna dig för inbrottsförsök och ger dig möjlighet att spåra bilen via satellit. Volvo On Call-appen finns för din smartphone, Ipad och bärbara enheter som Apple Watch och Android Wear med röststyrning. Den kan också användas på en dator eller surfplatta med Windows 10.

Volvo On Call med bilutlåning
Image2
Volvo On Call med bilutlåning

Volvo On Call kopplar din Volvo till din smartphone och blir din digitala nyckel till tjänster som sparar tid och underlättar ditt liv. Med In-car Delivery kan du till exempel shoppa online och få varorna levererade till bilens bagageutrymme när den är parkerad, så att du inte behöver vänta på att paketet ska levereras eller åka och hämta det någonstans. Och vår bilutlåningsfunktion är en annan innovativ tjänst. Med den kan du låna ut din bil genom att låta pålitliga vänner, familjemedlemmar eller kollegor få tillgång till den via Volvo On Call-appen. Volvo On Call kan du även använda för att fjärrstyra vissa funktioner i bilen. Tjänster för nödsamtal och hjälp vid vägkanten ingår också. Förvärm bilen, kontrollera dess skicket, se var den står, skicka resmål till navigeringssystemet, lås eller lås upp dörrarna och mycket mer. Kyl eller värm bilen innan du åker genom att fjärrstarta motorn eller parkeringsvärmaren via din smartphone. Med Volvo On Call synkar du också mötesplatser från din personliga kalender med navigeringssystemet så att du enkelt hittar dit. Följ bekvämt upp affärsresor och spara dem som körjournaler. Får du punktering eller motorstopp, eller råkar ut för en olycka, är hjälpen bara en knapptryckning bort. Och om en krockkudde utlöses eller bältesförsträckarna aktiveras larmas Volvo On Call-servicecentret automatiskt. Volvo On Call kan även varna dig för inbrottsförsök och ger dig möjlighet att spåra bilen via satellit. En bonus med Volvo On Call är en stabil internetanslutning via bilens takantenn. Din Volvo blir en wifi-hotspot för alla passagerare. Volvo On Call-appen finns för din smartphone, Ipad och bärbara enheter som Apple Watch, Android Wear och Microsoft Band 2 med röststyrning. Den kan också användas i en surfplatta eller PC med Windows 10 och är kompatibel med Flic-knappar.

Audiosystem
Performance Audio
Image2
Performance Audio

Denna ljudanläggning på grundnivå med tre högtalare är utformad för att passa perfekt i din Volvo och ge bra ljud, särskilt för förare och framsätespassagerare. Det sitter en fullspektrumhögtalare i vardera framdörrens övre panel. Och dold nedanför vindrutan sitter vår patenterade woofer med Air Woofer Technology™ och levererar ett exakt, kraftfullt basljud. Detta ger också plats för extra förvaring i framdörrarnas förvaringsfack. Ljudanläggningen styrs smidigt via rattknapparna, huvuddisplayens pekskärm eller med röststyrning.

High Performance audiosystem
Image2
High Performance audiosystem

Vårt ljudsystem High Performance är skapat för akustiken i din Volvo och ger ett fantastiskt klart och naturligt ljud. Våra patenterade bashögtalare med Air Woofer Technology™ bakom instrumentbrädan levererar exakt, kraftfullt basljud och håller framdörrarna fria för extra förvaring. Det här kraftfulla ljudsystemet med åtta högtalare styrs smidigt via rattknapparna, mittdisplayen med pekskärm eller röststyrning.

Premium Sound från Harman Kardon
Image2
Premium Sound från Harman Kardon

Ljudsystemet Harman Kardon Premium Sound levererar ett vackert balanserat och kraftfullt ljud. Denna transformerande upplevelse skapas med hjälp av 14 hifi-högtalare, inklusive en luftventilerad subwoofer som ger ett ljud som känns i hela kroppen. Det högkvalitativa ljudsystemet har utvecklats i samarbete med hifi-specialisterna på Harman Kardon. De 14 högtalarna drivs av en 600 W digital förstärkare och är skräddarsydda för den unika akustiken i din Volvo. Resultatet är en kraftfull, kristallklar surround sound-upplevelse. En unik ljudbearbetningsprogramvara – Dirac® Unison Tuning – optimerar responsen både i varje enskild högtalare och i alla högtalare tillsammans, för att se till att de är i perfekt harmoni. Så oavsett var i bilen du sitter kan du och dina passagerare njuta av en kristallklar lyssningsupplevelse av högsta klass, oavsett förhållandena – och sist men inte minst – ett extremt tajt basljud.

Audioutrustning
Luftventilerad subwoofer
Image2
Luftventilerad subwoofer

Med den snyggt integrerade, luftventilerade subwoofern njuter du av ostörd bas i din Volvo. Den innovativa tekniken pulserar mycket stora mängder luft genom en öppning i det bakre hjulhuset så att de låga bastonerna hörs utan förvrängning. För att spara plats är subwoofern tunn och integrerad i bilens struktur.

Rattreglage för ljudanläggning
Image2
Rattreglage för ljudanläggning

Många av bilens funktioner kan intuitivt hanteras under körning utan att du behöver ta händerna från ratten. Med rattreglagen på höger sida kan du sköta ljudanläggning, telefon, meddelanden, menynavigering och trippräknare. Röststyrning aktiveras med en knapptryckning. Med bara de vänstra rattreglagen sköter du också bilens förarstödfunktioner, som Adaptive Cruise Control, Pilot Assist och hastighetsbegränsare.

Digital radiomottagning (DAB+)
Image2
Digital radiomottagning (DAB+)

Med digital radio i bilen kan du lyssna på DAB-radio (Digital Audio Broadcasting); standarden för digital radio i Europa. I länder med digitala radiosändningar har du tillgång till fler radiokanaler, bättre mottagning och hög ljudkvalitet.

Underhållning
Digital tv-mottagare
Image2
Digital tv-mottagare

Använd digital-TV-mottagaren för att se på marksända TV-program i mittdisplayen när bilen står stilla. Digital-TV:n styrs enkelt via pekskärmen eller tillvalsfjärrkontrollen. Tillsammans med Media Server kan också dina passagerare se digital-TV på sina surfplattor och smartphones under resan.

Textilklädslar
Textil i Charcoal till interiör i Charcoal (R100)
Image2
Textil i Charcoal till interiör i Charcoal (R100)

Ett finvävt tyg som ger komfort vid alla väderlekar och temperaturer. Perfekt för vardagen tack vare att det är praktiskt och slitstarkt.

Klädsel: Charcoal
Interiör: Charcoal
Innertak Blond

Premiumklädsel i textil
City Canvas-textil i Charcoal till interiör i Charcoal (R780)
Image2
City Canvas-textil i Charcoal till interiör i Charcoal (R780)

En modern premiumuppgradering av textilklädseln som ger en sofistikerad, robust urban känsla.

Klädsel: Charcoal
Interiör: Charcoal
Innertak Blond

City Block-textil i Grey Melange till interiör i Charcoal (R7C0)
Image2
City Block-textil i Grey Melange till interiör i Charcoal (R7C0)

En modern premiumuppgradering av textilklädseln som ger en sofistikerad, robust urban känsla.

Klädsel: Grey Melange
Interiör: Charcoal
Innertak Charcoal

Läderklädsel
Läderklädsel i Amber till interiör i Charcoal (RD20)
Image2
Läderklädsel i Amber till interiör i Charcoal (RD20)

Strukturerat narvläder med jämn, naturlig finish som skapas med hållbara tekniker.

Klädsel: Amber
Interiör: Charcoal
Innertak Charcoal

Läder i Oxide Red till interiör i Charcoal (RD90)
Image2
Läder i Oxide Red till interiör i Charcoal (RD90)

Strukturerat narvläder med jämn, naturlig finish som skapas med hållbara tekniker.

Klädsel: Oxide Red
Interiör: Charcoal
Innertak Charcoal

Läderklädsel i Blond till interiör i Charcoal/Blond (UD70)
Image2
Läderklädsel i Blond till interiör i Charcoal/Blond (UD70)

Strukturerat narvläder med jämn, naturlig finish som skapas med hållbara tekniker.

Klädsel: Blond
Interiör: Charcoal/Blond
Innertak Charcoal

Läderklädsel i Charcoal till interiör i Charcoal (RD00)
Image2
Läderklädsel i Charcoal till interiör i Charcoal (RD00)

Strukturerat narvläder med jämn, naturlig finish som skapas med hållbara tekniker.

Klädsel: Charcoal
Interiör: Charcoal
Innertak Charcoal

Läderklädsel i Blond till interiör i Charcoal/Blond (UD70)
Image2
Läderklädsel i Blond till interiör i Charcoal/Blond (UD70)

Strukturerat narvläder med jämn, naturlig finish som skapas med hållbara tekniker.

Klädsel: Blond
Interiör: Charcoal/Blond
Innertak Blond

Läderklädsel i Charcoal till interiör i Charcoal (RD00)
Image2
Läderklädsel i Charcoal till interiör i Charcoal (RD00)

Strukturerat narvläder med jämn, naturlig finish som skapas med hållbara tekniker.

Klädsel: Charcoal
Interiör: Charcoal
Innertak Blond

Klädsel i nubucktextil/perforerad nappa
Klädsel av nubuck/textil/perforerad nappa i Charcoal till interiör i Charcoal (RB00)
Image2
Klädsel av nubuck/textil/perforerad nappa i Charcoal till interiör i Charcoal (RB00)

Stolarna har paneler i nubuck med bolster och inlägg i perforerat nappaläder med kontrasterande vita sömmar och passpoaler för en verkligt sportig känsla. Nubucktextil är en vacker högteknologisk väv med enastående grepp och naturlig ventilation. Perfekt för vardagen tack vare att det är praktiskt och slitstarkt. Perforerat nappaläder har en jämn och naturlig finish och perforeringarna förbättrar ventilationen.

Klädsel: Charcoal
Interiör: Charcoal
Innertak Charcoal

Klädsel av nubuck/textil/perforerad nappa i Charcoal/Lava till interiör i Charcoal (RB00)
Image2
Klädsel av nubuck/textil/perforerad nappa i Charcoal/Lava till interiör i Charcoal (RB00)

Stolarna har paneler i nubuck med bolster och inlägg i perforerat nappaläder med kontrasterande vita sömmar och passpoaler för en verkligt sportig känsla. Nubucktextil är en vacker högteknologisk väv med enastående grepp och naturlig ventilation. Perfekt för vardagen tack vare att det är praktiskt och slitstarkt. Perforerat nappaläder har en jämn och naturlig finish och perforeringarna förbättrar ventilationen.

Klädsel: Charcoal
Interiör: Charcoal/Lava
Innertak Charcoal

Rattar
Läderklädd ratt, Charcoal
Image2
Läderklädd ratt, Charcoal

Handsydd läderklädd ratt i Charcoal, med ram i Charcoal runt hjulnavet och ekrarna. Den distinkta sicksacksömmen betonar det fina hantverket.

Läderklädd ratt med Uni-deco-inlägg
Image2
Läderklädd ratt med Uni-deco-inlägg

Ratt med handsytt Charcoal-läderskydd. Uni-deco-dekoren skapar en sidenglänsande ram till rattens nav och ekrar. Den distinkta sicksacksömmen betonar det fina hantverket.

Sportratt klädd med perforerat läder med Uni-deco-inlägg, Charcoal
Image2
Sportratt klädd med perforerat läder med Uni-deco-inlägg, Charcoal

En treekrad sportratt, handsydd och lindad med nappa och perforerat läder i Charcoal. Den vita kontrastsömmen matchar läderdekoren på andra platser i bilen och med Uni-deco-inlägget inramas rattens nav och ekrar i Satin Silk.

R-Designratt i perforerat läder med Uni-deco-inlägg, Charcoal
Image2
R-Designratt i perforerat läder med Uni-deco-inlägg, Charcoal

En treekrad R-Design-ratt, handsydd och lindad med nappa och perforerat läder i Charcoal. Ekern längst ner är i Satin Silk-aluminium med R-Design-märket. Kontrastsömmen matchar läderdekoren i R-Design på andra platser i bilen och med Uni-deco-inlägget inramas rattens nav och ekrar i Satin Silk.

Växelspaksknoppar
Läderklädd växelspaksknopp, Charcoal med Uni-deco-inlägg, manuell
Image2
Läderklädd växelspaksknopp, Charcoal med Uni-deco-inlägg, manuell

Läderklädd växelspaksknopp för manuell växellåda. Knoppens utformning är i full harmoni med resten av interiören och ger en exklusiv, luxuös känsla i passagerarutrymmet.

Läderklädd växelspaksknopp, Charcoal med Uni-deco-inlägg
Image2
Läderklädd växelspaksknopp, Charcoal med Uni-deco-inlägg

Läderklädd växelspaksknopp för automatisk växellåda. Knoppens utformning är i full harmoni med resten av interiören och ger en exklusiv, luxuös känsla i passagerarutrymmet.

R-Design läderklädd växelspaksknopp i Charcoal, Geartronic™
Image2
R-Design läderklädd växelspaksknopp i Charcoal, Geartronic™

Denna unika läderklädda R-Design-växelspaksknopp ger din bil en sportig och distinkt look. R-Design-sömmar och dekorpanel i Silk Metal ger dessutom en high-tech-känsla.

Crystal Geartronic™-växelspak från Orrefors®
Image2
Crystal Geartronic™-växelspak från Orrefors®

Den exklusiva växelspaken för den 8-stegade Geartronic™-automatlådan är handgjord av äkta, solitt kristallglas från Orrefors®. Detta vackra smycket som är en skön blandning av hantverksskicklighet och teknik är ett utsökt exempel på stram skandinavisk design.

Dekorinlägg
Origin
Image2
Origin

Den ingraverade Origin-dekoren ger interiören en modern känsla och visar en översikt över centrala Göteborg – din city SUVs hemstad.

Origin
Image2
Origin

Den ingraverade Origin-dekoren ger interiören en modern känsla och visar en översikt över centrala Göteborg – din city SUVs hemstad.

Urban Grid Aluminium
Image2
Urban Grid Aluminium

Den konkava dekoren Urban Grid i borstad aluminium med räfflor på instrumentbrädan och övre framdörrspanelen skapar en sofistikerad, modern känsla. Och dekoren sätter en extra krydda på den invändiga atmosfären både dag och natt, tack vare den effektfulla belysningen.

Cutting Edge Aluminium
Image2
Cutting Edge Aluminium

Den konkava aluminiumdekoren Cutting Edge på instrumentbrädan och övre framdörrspanelen skapar en grafisk, tredimensionell kontrasteffekt som förstärker de sportiga egenskaperna hos din Volvo R-Design. Och dekoren sätter en extra krydda på den invändiga atmosfären både dag och natt, tack vare den effektfulla belysningen.

(R-Design)

Driftwood
Image2
Driftwood

Ett unikt och genuint träinlägg format av den naturliga kraften från vatten, vind och vågor.

Fjärrkontrollhöljen
Fjärrkontrollhölje av plast, Charcoal
Image2
Fjärrkontrollhölje av plast, Charcoal

Små detaljer kan göra stora intryck. Fjärrkontrollhöljet är ett tecken på hantverket och den avskalade inredningen i din Volvo. Charcoal plast är standard. Men du kan få den av samma läder som stolarna.

Fjärrkontrollhölje, Charcoal läder
Image2
Fjärrkontrollhölje, Charcoal läder

Fjärrkontrollhöljet i Charcoal nappaläder avspeglar hantverket och den avskalade designen i bilens interiör – en exklusiv påminnelse om att du kör en Volvo.

Mattor
Textilgolvmattor
Image2
Textilgolvmattor

Dessa lättinstallerade golvmattor i textil är eleganta, praktiska och utformade för att passa perfekt till bilens interiör och ger din Volvo en ännu bekvämare och mer ombonad känsla. Dessutom skyddar de effektivt mot smuts genom att sluta tätt mot golvet och hålla interiören i snyggt skick. De går även enkelt att ta ur för att rengöras.

R-Design textilmattor, Lava
Image2
R-Design textilmattor, Lava

Golvmattorna i R-Design är sportiga och praktiska komplement till Volvos dynamiska look. Dessa lättinstallerade, högkvalitativa textilmattor ger din Volvo komfort och ombonad känsla. Dessutom skyddar de effektivt mot smuts genom att sluta tätt mot golvet och hålla interiören i snyggt skick. De går även enkelt att ta ur för att rengöras.

R-Design textilmattor, Charcoal
Image2
R-Design textilmattor, Charcoal

Golvmattorna i R-Design är sportiga och praktiska komplement till Volvos dynamiska look. Dessa lättinstallerade, högkvalitativa textilmattor ger din Volvo komfort och ombonad känsla. Dessutom skyddar de effektivt mot smuts genom att sluta tätt mot golvet och hålla interiören i snyggt skick. De går även enkelt att ta ur för att rengöras.

Formade plastgolvmattor, Charcoal
Image2
Formade plastgolvmattor, Charcoal

Mjuka och flexibla med gummikänsla. Dörrmattorna i plast för kupén täcker även kardantunneln och skyddar golvet i din Volvo utan att komma i konflikt med den inre designen. De upphöjda, mjuka kanterna går hela vägen runt och skyddar optimalt mot väta och smuts. Förarmattan har en bekväm textilplatta för foten som skyddar skorna mot slitage. Mattornas färg och form har matchats för att passa bilens interiör. Lätta att installera och sluter tätt mot golvet tack vare de inbyggda clipsen, som sätts in i läckageskyddade hål. Lätta att ta bort och spola av med vatten.

Övrig invändig styling
Kupébelysning, grundnivå
Image2
Kupébelysning, grundnivå

Den invändiga belysningen är en viktig del av upplevelsen i din Volvo. Grundnivån omfattar läslampor för framsätets platser, belysning i handskfacket, instegsbelysning för fram- och baksätet samt belysning i lastutrymmet.

Generös kupébelysning
Image2
Generös kupébelysning

Vår förstklassiga interiörbelysning ger en sofistikerad stämning i din Volvo när det är mörkt ute – från att du öppnar dörren, till att du kommer fram till ditt mål. Inbyggd instegsbelysning, belysta trösklar och stämningsbelysning skapar en välkomnande känsla. De dekorativa ljusslingorna i instrumentpanelen, diskret stämningsbelysning i olika färger i dörrfickorna och mugghållarna bidrar ytterligare till en mysig atmosfär samtidigt som de gör det lättare att hitta saker i mörker. Läslamporna i baksätet är avskärmade så att inte föraren bländas. Och för att göra det lättare att lasta bilen i mörkret finns det inbyggd belysning även i bakluckan.

Textilgolv och dörrinlägg - Lava
Image2
Textilgolv och dörrinlägg - Lava

Den invändiga mattan i färgen Lava ger interiören i Charcoal en kraftfull kontrasteffekt. Den täcker golvet, dörrinläggen, den nedre delen av instrumentpanelen och tunnelkonsolens sidor.

Pedaler Sport
Image2
Pedaler Sport

Förhöj den exklusiva och sportiga looken i din Volvo med de här sportpedalerna. Yta av borstad aluminium och gummi som ger extra grepp.

Innertak Blond
Image2
Innertak Blond

Innertaket i Blond förstärker den luftiga, rymliga miljön i din Volvo. Detta innertak är standard för alla klädslar i Blond och Blond/Charcoal interiör.

Charcoal innertak
Image2
Charcoal innertak

Med Charcoal-innertak kan du och dina passagerare få en ännu mer dynamisk och cockpitliknande känsla i din Volvo. Innertaket är tillgängligt med alla klädslar i Charcoal-inredningen.

Recharge främre instegslister i aluminium
Image2
Recharge främre instegslister i aluminium

Elegant insteg. Dessa aluminiuminstegslister monteras i dörröppningarna fram och har en graverad Recharge-logotyp som understryker känslan av genuin lyx varje gång du öppnar dörren.

Volvo instegslister, aluminium
Image2
Volvo instegslister, aluminium

Instegslisterna i aluminium vid framdörrarna inger en exklusiv känsla varje gång du stiger in i bilen.

Lackering
360 Coral Red metallic
Image2
360 Coral Red metallic

En livfull, modern metallic-färg som skapar en individualistisk urban kontrast, inspirerad av mode och design.

614 Ice Vit
Image2
614 Ice Vit

En skinande vit färg med en aning grått som ger karaktär och djup.

707 Crystal White pearl
Image2
707 Crystal White pearl

Gnistrande vitt med en pärlemorskimrande effekt över den vita baslacken som ger en silkeslen yta.

723 Denim Blue metallic
Image2
723 Denim Blue metallic

En intensiv och rökigt blå färg med stort djup och silkesaktig yta. Inspirerad av slitet läder och denim.

720 Bursting Blue metallic
Image2
720 Bursting Blue metallic

Gnistrande klarblå, mättad färg med silverdetaljer.

722 Maple brun metalliclack
Image2
722 Maple brun metalliclack

Djupt brun färg med lystern hos polerad mahogny och mörka chokladtoner.

717 Onyx Black metallic
Image2
717 Onyx Black metallic

Mycket mörk, svart färg som glittrar i solen och djupnar i svag belysning.

733 Sage Green Metallic
Image2
733 Sage Green Metallic

Sage Green Metallic är en helt ny metallic-färg med fina flingor som har en jordnära, trendig känsla.

725 Fusion Red metallic
Image2
725 Fusion Red metallic

Diskret röd färg med mörkare och ljusare accenter som ger djupverkan.

727 Pebble Grey metallic
Image2
727 Pebble Grey metallic

Elegant med en kraftfull, modern karaktär som påminner om svensk granit.

728 Thunder Grey metallic
Image2
728 Thunder Grey metallic

Denna finfördelade metallic-färg liknar det djupa färgspektrum som ses på himlen vid åska och ger ett dynamiskt utseende med attityd.

729 Glacier Silver metallic
Image2
729 Glacier Silver metallic

Denna gnistrande metallic-färg, inspirerad av glaciärens naturskönhet, ger din bil en modern silvrig stil med lite extra skandinavisk kyla.

019 Svart
Image2
019 Svart

Högblanka, smäckra, svarta med en ytfinish som påminner om pianolack.

Karosstyling
Tak i kontrastfärg, 614 Ice White
Image2
Tak i kontrastfärg, 614 Ice White

Det kontrasterande taket och backspegelkåporna i Ice White förstärker bilens moderna intryck och skapar en unik och exceptionell look. Finns till de flesta karossfärgerna i utrustningsnivån Momentum.

Tak i kontrastfärg, 019 Black Stone
Image2
Tak i kontrastfärg, 019 Black Stone

Det glänsande svarta taket och backspegelkåporna i Black Stone är unika för R-Design och skapar ett kraftfullt, sportigt intryck som passar perfekt till bilens övriga designdetaljer i Black Stone.

Backspegelkåpor, 614 Ice White
Image2
Backspegelkåpor, 614 Ice White

Tillsammans med det kontrasterande taket i Ice White ger dessa distinkta backspegelkåpor din Volvo en extra individuell stil och understryker den moderna looken.

Backspegelkåpor, 019 Black Stone
Image2
Backspegelkåpor, 019 Black Stone

De distinkta ytterbackspegelkåporna i Glossy Black Stone ger ett stråk av individuell stil och förstärker din Volvos sportiga och exklusiva intryck.

Standard på R-Design.

Färgkoordinerade backspegelkåpor
Image2
Färgkoordinerade backspegelkåpor

Backspegelkåpor i karossfärg.

Karossfärgad täckt grill
Image2
Karossfärgad täckt grill

Denna unika, täckta grill med karossfärgad ram och inlägg skapar en distinkt, visuell uppdatering av fronten. Denna utformning är möjlig eftersom en elbil inte behöver lika stort luftflöde för att kyla motorn som en bensin- eller dieseldriven bil.

Recharge präglad logotyp på C/D-stolpen
Image2
Recharge präglad logotyp på C/D-stolpen

Den präglade Recharge-logotypen på C/D-stolpen visar tydligt att bilen går på el.

R-Design-emblem på takstolpen
Image2
R-Design-emblem på takstolpen

Detta stilrena R-Design-märke på den tredje takstolpen visar hur unik din Volvo R-Design är.

Svarta dekorlister kring sidorutorna
Image2
Svarta dekorlister kring sidorutorna

De svarta dekorlisterna kring sidorutorna ger din Volvo ett sportigt, målinriktad intryck.

Högglansiga svarta dekorlister kring sidorutorna
Image2
Högglansiga svarta dekorlister kring sidorutorna

De blanksvarta dekorlisterna kring sidorutorna ger din Volvo XC40 en touch av lyx.

Lackfärgade dörrhandtag med belysning
Image2
Lackfärgade dörrhandtag med belysning

De karossfärgade dörrhandtagen med markbelysning lyser upp området nedanför dörrhandtagen och inger en välkomnande känsla när du närmar dig bilen i mörker. Markbelysningen aktiveras när du låser upp din bil med fjärrkontrollen. För extra bekvämlighet finns tillvalet LED-markbelysning under dörrarna, som lyser upp området under den öppna dörren. Ingår i nyckellöst låsningssystem

Frontgrill med svart inlägg och kromad ram
Image2
Frontgrill med svart inlägg och kromad ram

Den innovativa designen gör att grillen ser ut att sväva i karossöppningens glänsande kromram. Det är en snygg stylingdetalj som bidrar ytterligare till bilens kraftfulla och dynamiska utseende.

R-Design-grill med högglansig svart insats och ram i Silk Metal
Image2
R-Design-grill med högglansig svart insats och ram i Silk Metal

Frontgrillen i R-Design har ett horisontellt nätmönster med en kontrasterande ram i Silk Metal som ger en tydlig identitet.

Inscription frontgrill i högglansigt svart med kromram
Image2
Inscription frontgrill i högglansigt svart med kromram

Grillens design, med högglansigt svart och glänsande krom, gör att den tycks sväva fritt i karossöppningen. En alldeles unik känsla. De svarta nedre yttergrillarna med kromlister ger en stilfull känsla som gör att bilen ser ännu mer kraftfull och dynamisk ut.

Dolda slutrör, infärgad skidplate i silver
Image2
Dolda slutrör, infärgad skidplate i silver

En silverglansig bakre skidplate med dolda slutrör ger ett robust men ändå stilfullt intryck bakifrån.

Takspoiler
Image2
Takspoiler

Denna stilfulla takspoiler förstärker på ett elegant sätt din Volvos dynamiska stil och aerodynamik Dess utformning bidrar till att optimera luftflödet och öka den nedåtriktade kraften så att luftmotståndet minskar och stabiliteten vid höga hastigheter ökar. En övre del i samma färg som karossen och en kontrasterande nedre del i svart ger ett distinkt och modernt utseende. Bilens övre bromsljus och bakre torkarspolmunstycke sitter smidigt integrerade i spoilern.

Takskenor, Bright aluminium
Image2
Takskenor, Bright aluminium

Dessa smidigt integrerade takskenor av aluminium med Satin Silk Metal-finish förstärker den dynamiska designen hos din Volvo ytterligare och gör det enkelt att använda Volvos lasthållarsystem. De är aerodynamiskt utformade för att minska vindbrus och bränsleförbrukning.

Takskenor, svarta
Image2
Takskenor, svarta

Dessa smidigt integrerade takskenor i matt svart förstärker den dynamiska designen hos din Volvo ytterligare och gör det enkelt att använda Volvos lasthållarsystem. De är aerodynamiskt utformade för att minska vindbrus och bränsleförbrukning.

Blanka svarta takskenor
Image2
Blanka svarta takskenor

Dessa smidigt integrerade takskenor av blanksvart aluminium förstärker den dynamiska designen hos din Volvo ytterligare och gör det enkelt att använda Volvos lasthållarsystem. De är aerodynamiskt utformade för att minska vindbrus och bränsleförbrukning.

Standard på R-Design.

Utan bakre motoremblem
Image2
Utan bakre motoremblem

Din Volvo kan levereras utan bakre motoremblem.

Utan bakre emblem (vänster och höger)
Image2
Utan bakre emblem (vänster och höger)

Du kan få din Volvo utan bakre emblem (vänster och höger).

Fälgar
21-tums lättmetallfälg med 5 öppna trippelekrar, Black Diamond Cut – W011
Image2
21-tums lättmetallfälg med 5 öppna trippelekrar, Black Diamond Cut – W011

Denna 21-tumsfälg med 5 trippelekrar framhäver din Volvos dynamiska och kraftfulla karaktär. Diamond Cut-utförande med kontrasterande ytor med rå, polerad aluminium och matt svart färg ger ett extra distinkt, tekniskt utseende. Förberedd för iTPMS (indirekt däcktrycksövervakning).

Mått: 8x21
Däckdimension: 245/40R21

20-tums lättmetallfälg med 5 dubbelekrar, Black Diamond Cut, fram – 1133
Image2
20-tums lättmetallfälg med 5 dubbelekrar, Black Diamond Cut, fram – 1133

Aerodynamiskt utformade 20-tums lättmetallfälgar med 5 dubbelekrar kompletterar perfekt de dynamiska egenskaperna hos din Volvo Recharge SUV. Diamond Cut-utförandet med kontrasterande ytor med rå, polerad aluminium och högglanssvart färg ger en extra distinkt och teknisk stil. Aerodynamisk utformning hjälper till att minska luftmotståndet, vilket ger dig bra förutsättningar för lång räckvidd. Förberedd för iTPMS (indirekt däcktrycksövervakning).

Mått: 8x20
Däckdimension: 235/45R20

20-tums lättmetallfälg med 5 dubbelekrar, Black Diamond Cut, bak – 1133
Image2
20-tums lättmetallfälg med 5 dubbelekrar, Black Diamond Cut, bak – 1133

Aerodynamiskt utformade 20-tums lättmetallfälgar med 5 dubbelekrar kompletterar perfekt de dynamiska egenskaperna hos din Volvo Recharge SUV. Diamond Cut-utförandet med kontrasterande ytor med rå, polerad aluminium och högglanssvart färg ger en extra distinkt och teknisk stil. Aerodynamisk utformning hjälper till att minska luftmotståndet, vilket ger dig bra förutsättningar för lång räckvidd. Förberedd för iTPMS (indirekt däcktrycksövervakning).

Mått: 8x20
Däckdimension: 255/40R20

20 tums lättmetallfälg med 5 dubbelekrar, Matt Black, Diamond Cut - 920
Image2
20 tums lättmetallfälg med 5 dubbelekrar, Matt Black, Diamond Cut - 920

Denna 20-tums fälg med 5 dubbelekrar framhäver den sportiga och stilrena karaktären hos din Volvo SUV. Diamond Cut-utförandet med kontrasterande ytor med rå, polerad aluminium och matt svart färg ger en extra distinkt, teknisk känsla. Förberedd för iTPMS (indirekt däcktrycksövervakning).

Mått: 8x20
Däckdimension: 245/45R20

20-tums lättmetallfälg med 5 ekrar, Black Diamond Cut – 917
Image2
20-tums lättmetallfälg med 5 ekrar, Black Diamond Cut – 917

Denna sportiga 5-ekrade 20-tums fälg kompletterar perfekt din Volvos viga egenskaper. Diamond Cut-utförandet med kontrasterande ytor av rå, polerad aluminium och högglanssvart färg ger den ett extra utpräglat tekniskt utseende. Förberedd för iTPMS (indirekt däcktrycksövervakning).

Mått: 8x20
Däckdimension: 245/45R20

19-tums lättmetallfälg med 5 dubbelekrar, Black Diamond Cut – 1077
Image2
19-tums lättmetallfälg med 5 dubbelekrar, Black Diamond Cut – 1077

Aerodynamiskt utformade 19-tums fälgar med 5 dubbelekrar framhäver den kraftfulla och urbana karaktären hos din Volvo SUV. Diamond Cut-utförandet med kontrasterande ytor med rå, polerad aluminium och högglanssvart färg ger en extra distinkt och teknisk stil. Aerodynamisk utformning hjälper till att sänka luftmotståndet, vilket kan bidra till förbättrad bränsleeffektivitet. Förberedd för iTPMS (indirekt däcktrycksövervakning).

Mått: 7,5x19
Däckdimension: 235/50R19

19-tums lättmetallfälg med 5 dubbelekrar, Matt Black, Diamond Cut - 911
Image2
19-tums lättmetallfälg med 5 dubbelekrar, Matt Black, Diamond Cut - 911

Denna sportiga aluminiumfälg med 5 dubbelekrar i distinkt svart Diamond Cut-design kompletterar perfekt de dynamiska egenskaperna hos din Volvo. Våra aluminiumfälgar har en förbehandlad bas för att öka skyddet mot korrosion och är målade med 3 lager med klarlackat ytskikt. Aluminiumfälgarna är välventilerade med goda värmeavledningsegenskaper och är centrerade vid navet med extremt små toleranser. I kombination med små toleranser för lateral skevhet och rundhet garanterar detta en mycket välbalanserad körupplevelse. Förberedd för iTPMS (indirekt däcktrycksövervakning).

Mått: 7,5x19
Däckdimension: 235/55R19

Lättmetallfälg 19 tum med 5 dubbelekrar, Black Diamond Cut - 924
Image2
Lättmetallfälg 19 tum med 5 dubbelekrar, Black Diamond Cut - 924

Denna 19-tumsfälg med 5 dubbelekrar framhäver den moderna och sportiga karaktären hos din Volvo SUV. Diamond Cut-utförandet med kontrasterande ytor med rå, polerad aluminium och högglanssvart färg ger en extra distinkt, teknisk känsla. Förberedd för iTPMS (indirekt däcktrycksövervakning).

Mått: 7,5x19
Däckdimension: 235/50R19

19-tums femekrad lättmetallfälg i Black White - 923
Image2
19-tums femekrad lättmetallfälg i Black White - 923

Denna moderna 19-tums femekrade lättmetallfälg i svart med vita ekrar kompletterar det vita taket och spegelkåporna perfekt och gör att din Volvo SUV verkligen sticker ut i mängden. Förberedd för iTPMS (indirekt däcktrycksövervakning).

Mått: 7,5x19
Däckdimension: 235/50R19

19-tums lättmetallfälg med 5 ekrar, Black Diamond Cut – 922
Image2
19-tums lättmetallfälg med 5 ekrar, Black Diamond Cut – 922

Denna 19-tums fälg med 5 dubbelekrar framhäver den moderna och sportiga karaktären hos din Volvo SUV. Diamond Cut-utförandet med kontrasterande ytor med rå, polerad aluminium och högglanssvart färg ger en extra distinkt, teknisk känsla. Förberedd för iTPMS (indirekt däcktrycksövervakning).


Mått: 7,5x19
Däckdimension: 235/50R19

19-tums lättmetallfälg med 5 dubbelekrar, Black Diamond Cut, fram
Image2
19-tums lättmetallfälg med 5 dubbelekrar, Black Diamond Cut, fram

Aerodynamiskt utformade 19-tums fälgar med 5 ekrar framhäver den moderna och sportiga karaktären hos din Volvo Recharge SUV. Diamond Cut-utförandet med kontrasterande ytor med rå, polerad aluminium och högglanssvart färg ger en extra distinkt och teknisk stil. Aerodynamisk utformning hjälper till att minska luftmotståndet, vilket ger dig bra förutsättningar för lång räckvidd. Förberedd för iTPMS (indirekt däcktrycksövervakning).

Mått: 7,5x19
Däckdimension: 235/50R19

19-tums lättmetallfälg med 5 ekrar, Black Diamond Cut, bak
Image2
19-tums lättmetallfälg med 5 ekrar, Black Diamond Cut, bak

Aerodynamiskt utformade 19-tums fälgar med 5 ekrar framhäver den moderna och sportiga karaktären hos din Volvo Recharge SUV. Diamond Cut-utförandet med kontrasterande ytor med rå, polerad aluminium och högglanssvart färg ger en extra distinkt och teknisk stil. Aerodynamisk utformning hjälper till att minska luftmotståndet, vilket ger dig bra förutsättningar för lång räckvidd. Förberedd för iTPMS (indirekt däcktrycksövervakning).

Mått: 7,5x19
Däckdimension: 255/45R19

18-tums lättmetallfälg med 6 ekrar, Black Diamond Cut -
Image2
18-tums lättmetallfälg med 6 ekrar, Black Diamond Cut -

Denna eleganta 6-ekrade 18-tumsfälg kompletterar perfekt din Volvos moderna stadskaraktär. Diamond Cut-utförandet med kontrasterande ytor av rå, polerad aluminium och högglanssvart färg ger den ett extra utpräglat tekniskt utseende. Förberedd för iTPMS (indirekt däcktrycksövervakning).

Mått: 7,5x18
Däckdimension: 235/55R18

18 tums lättmetallfälg med 5 dubbelekrar, Matt Black, Diamond Cut
Image2
18 tums lättmetallfälg med 5 dubbelekrar, Matt Black, Diamond Cut

Denna sportiga 18-tums fälg med 5 dubbelekrar kompletterar perfekt din Volvos dynamiska egenskaper. Diamond Cut-utförande med kontrasterande ytor med rå, polerad aluminium och matt svart färg ger en extra distinkt, teknisk känsla. Förberedd för iTPMS (indirekt däcktrycksövervakning).


Mått: 7,5x18
Däckdimension: 235/55R18

18-tums lättmetallfälg med 5 ekrar, Black Diamond Cut – 1076
Image2
18-tums lättmetallfälg med 5 ekrar, Black Diamond Cut – 1076

Aerodynamiskt utformade 18-tums fälgar med 5 ekrar kompletterar perfekt den urbana karaktären hos din Volvo SUV. Diamond Cut-utförandet med kontrasterande ytor med rå, polerad aluminium och högglanssvart färg ger en extra distinkt och teknisk stil. Aerodynamisk utformning hjälper till att sänka luftmotståndet, vilket kan bidra till förbättrad bränsleeffektivitet. Förberedd för iTPMS (indirekt däcktrycksövervakning).

Mått: 7,5x18
Däckdimension: 235/55R18

18-tums lättmetallfälg med 5 ekrar, Silver – 921
Image2
18-tums lättmetallfälg med 5 ekrar, Silver – 921

Denna 18-tumsfälg med 5 ekrar kompletterar din Volvos stilrena karaktär. Den blanka silverfinishen ger ett modernt och stilrent utseende. Förberedd för iTPMS (indirekt däcktrycksövervakning).

Mått: 7,5x18
Däckdimension: 235/55R18

17-tums lättmetallfälg med fem ekrar, Silver
Image2
17-tums lättmetallfälg med fem ekrar, Silver

Aerodynamiskt utformade 17-tumsfälgar med 5 ekrar harmonierar med din Volvo SUV:s moderna karaktär. Den blanka silverfinishen ger ett modernt och stilrent utseende. Aerodynamisk utformning hjälper till att sänka luftmotståndet, vilket kan bidra till förbättrad bränsleeffektivitet. Förberedd för iTPMS (indirekt däcktrycksövervakning).

Mått: 7,5x17
Däckdimension: 235/60R17

Sats med hjulbultskåpor, silver
Image2
Sats med hjulbultskåpor, silver

Skyddskåpor för hjulbultarna i plast som perfekt matchar hjulen på din Volvo. Sats med tjugo silverfärgade kåpor och verktyg

Sats med hjulbultskåpor, Matt Tech Grey
Image2
Sats med hjulbultskåpor, Matt Tech Grey

Skyddskåpor för hjulbultarna i plast som perfekt matchar hjulen på din Volvo. Sats med tjugo kåpor i Matt Tech Grey med verktyg.

Sats med hjulbultskåpor, krom
Image2
Sats med hjulbultskåpor, krom

Skyddskåpor för hjulbultarna i plast som perfekt matchar hjulen på din Volvo. Sats med tjugo kromkåpor och verktyg

Däck
19 tums allvädersdäck
Image2
19 tums allvädersdäck

Med dessa mycket kapabla allvädersdäck på 19 tum är du väl förberedd, oavsett väglag. De ger utmärkt grepp och bromsförmåga oavsett om vägen är torr och het, eller kall och våt – från sommar till milda vinterförhållanden, inklusive snö. Däcken är konstruerade för att ge en bekväm resa och kontrollerad körning, även i tuffa förhållanden, med oslagbar livslängd och optimerad bränsleförbrukning.

Däckdimensioner: 235/55R19, 235/50R19

Bagageutrymme
Främre lastutrymme
Image2
Främre lastutrymme

I den helelektriska XC40 Recharge ger detta praktiska lastutrymme smarta förvaringsmöjligheter. Det är den perfekta platsen att förvara dina laddningskablar så att de är lättåtkomliga och samtidigt skyddas från smuts, damm och fukt. Detta gör också att du får mer plats i det bakre lastutrymmet. I det främre lastutrymmet finns två avdelningar: En övre för sådant som laddningskablar eller spolarvätska och en nedre som är avsedd för en punkteringsreparationssats. De två avdelningarna skiljs åt av ett golv som är enkelt att ta bort.

Baksäte med delat ryggstöd 60/40
Image2
Baksäte med delat ryggstöd 60/40

Du kan ta med upp till tre passagerare i baksätet. Ett vikbart armstöd med inbyggda mugghållare och extra förvaring vid yttersätena är extra praktiskt. Det finns till och med eluppvärmning för yttersätena som extra bekvämlighet när det är kallt. Och när det behövs kan du vika ned de bakre ryggstöden separat i två delar så att du kan kombinera både bagage och passagerare enkelt och bekvämt.

Krokar för kassar
Image2
Krokar för kassar

Efter dina inköp kan du hänga upp dina bärkassar i de inbyggda krokarna i bagageutrymmets sidoväggar.

Elmanövrerad baklucka
Image2
Elmanövrerad baklucka

Med den här funktionen kan du på ett bekvämt sätt öppna eller stänga bakluckan utifrån genom att använda fjärrkontrollen. Du kan också manövrera den via knappar på bakluckan eller från förarsätet genom att trycka på en knapp på instrumentbrädan. Sensorer runt bakluckan ökar säkerheten när du stänger den. Den elmanövrerade bakluckan kan också programmeras att öppnas till en lägre höjd än den maximala, vilket är mycket behändigt om du parkerar i ett garage med låg takhöjd. Den inbyggda belysningen lyser upp området under bakluckan och ger dig extra bekvämlighet när du lastar. För att göra det enkelt att öppna bakluckan när båda dina händer är upptagna kan du lägga till en nyckelfri låsfunktion i form av en bekväm handsfree-lösning för att öppna och stänga den elmanövrerade bakluckan – för bara in foten under den bakre stötfångaren så öppnas eller stängs bakluckan.

Nyckellös öppning med beröringsfri öppning och stängning av bakluckan
Image2
Nyckellös öppning med beröringsfri öppning och stängning av bakluckan

Med nyckellös öppning har du enkel tillgång till din Volvo så länge du har fjärrnyckeln med dig. Dörrarna och bakluckan låses upp automatiskt när du drar i dörrhandtaget. För att låsa dörrarna trycker du bara på en knapp i vilket som helst av dörrhandtagen när du lämnar bilen. Denna funktion omfattar även beröringsfri öppning och stängning av den elmanövrerade bakluckan. Du bara sticker in foten under bakre stötfångaren så öppnas bakluckan – mycket praktiskt när du har händerna fulla.

Tröskelplåt för bakluckan i rostfritt stål
Image2
Tröskelplåt för bakluckan i rostfritt stål

Bakluckans tröskeldekor av rostfritt stål förstärker din Volvo SUV:s eleganta utseende och känsla och skyddar samtidigt lastutrymmets kanter vid i- och urlastning.

Lastutrymme med borttagbart och vikbart lastgolv
Image2
Lastutrymme med borttagbart och vikbart lastgolv

Lastutrymmets smarta utformning gör det till ett av de största i klassen, med många praktiska funktioner så att du kan anpassa det till din last. Om du behöver mer plats kan du vika ned ryggstöden genom att bara trycka på en knapp. Lastutrymmet har en kapacitet på 460 liter och en regelbunden form som gör att fyra eller fem personer får plats med sitt bagage. Om du behöver ta med skrymmande eller ovanligt långa saker kan du utnyttja det vik- och borttagbara lastgolvet. Det kan användas som tvärgående lastavdelare och hjälpa till att organisera och separera olika typer av last. I upprätt läge kan det vikbara lastgolvet också hjälpa till att hålla dina matkassar på plats. Och när du viker ned det skapas ett dolt, men ändå rymligt förvaringsutrymme under golvet för t.ex. en sportbag eller andra värdesaker. När du låser bilen låses även detta utrymme av bagageluckan. Det finns också fyra öglor för att fästa ömtåliga saker och skydda personer i bilen från lösa föremål. Det finns även fyra krokar för att se till att dina matkassar inte tippar ut i bagageutrymmet när du kör. De bakre ryggstöden viks ned separat i två delar så att du kan kombinera både bagage och passagerare enkelt och bekvämt. När de bakre ryggstöden är nedfällda blir lastutrymmet helt plant. Det gör det lättare att transportera skrymmande föremål och i-/urlastning går lättare. Det finns också en lastlucka i baksätets ryggstöd för långa föremål, som skidor.

Vikbart bagageskydd
Image2
Vikbart bagageskydd

Bagageskyddet döljer dina saker i lastutrymmet. För att öka lastutrymmet kan bagageskyddet tas loss och förvaras under lastutrymmets golv.

Vikbart lastgolv med lastavdelare och hållare för matkassar
Image2
Vikbart lastgolv med lastavdelare och hållare för matkassar

Detta vik- och borttagbara golv gör det enkelt att anpassa lastutrymmet till din last. Golvet kan transformeras till en lastavdelare som hjälper till att organisera och separera olika typer av bagage eller till en hållare för dina matkassar. Och när du viker ned det skapas ett dolt, men ändå rymligt förvaringsutrymme under golvet för t.ex. en sportbag eller andra värdesaker. När du låser bilen låses även detta utrymme av bagageluckan.

Genomlastningslucka, baksäte
Image2
Genomlastningslucka, baksäte

Lastluckan bakom mittarmstödet bak gör att du kan transportera långa föremål som skidor i bilen samtidigt som du ändå kan ha två passagerare som sitter bekvämt i baksätet.

Temporary Mobility Kit
Image2
Temporary Mobility Kit

Om du råkar ut för en punktering i däckets slitbana kan du laga däcket tillfälligt med denna reparationssats. Den innehåller en elektrisk luftkompressor och tätningsvätska och förvaras bekvämt under lastrumsgolvet. Kompressorn kan också användas för att kontrollera och justera däcktrycket. Maxhastigheten för det lagade däcket är 80 km/h (50 mph) och det bör bytas ut inom 200 km (125 miles).

Eluttag, bagageutrymme
Image2
Eluttag, bagageutrymme

Gör din Volvo mångsidigare och anslut extra elektrisk utrustning, till exempel en kylbox, med det här 12 V-uttaget i bagageutrymmet.

Lastsäkring
Skyddsnät
Image2
Skyddsnät

Nätet skyddar passagerarna från löst bagage vid kraftiga inbromsningar. När det inte behövs kan nätet förvaras under lastutrymmets golv i en praktisk förvaringsväska.

Lastöglor i bagageutrymmet
Image2
Lastöglor i bagageutrymmet

För ytterligare bekvämlighet hjälper dig dessa fyra öglorna att säkra bagaget på lastutrymmets golv. När de inte används fälls de in i det omgivande området för att inte vara i vägen vid ilastning eller urlastning.

Bogsering
360-graderskamera
Image2
360-graderskamera

Vår 360-graderskamera ger trygghet när du backar eller manövrerar i trånga utrymmen med skymd sikt. Sex högupplösta vyer är tillgängliga på huvudskärmen. En praktisk översiktsvy av bilen med omgivning är standard. Och när det behövs kan du välja en bak- eller framvy, inklusive en korsningsvy. Backkameran har även riktlinjer som visar bilens förutsedda bana för enklare parkering. För att få bättre koll på vad som händer på sidan av bilen väljer du bara vänster eller höger sidovy. Systemet har fyra kameror: en vid varje sidobackspegel, en framtill och en baktill. Genom att röra vid kameraikonerna på displayen kan du se vad just den kameran visar. Den bakre kameran kan också zooma in på området närmas din bil – extra praktiskt när du kör med släp.

Drag, infällbart
Image2
Drag, infällbart

Njut av bekvämligheten med ett elektriskt infällbart drag. Om du trycker på en knapp i bagageutrymmet fälls dragkroken ut. När draget är i position är allt som behövs en tryckning för att säkra det, sedan är det klart att användas. Fälls undan diskret när det inte används. Om draget inte låsts på plats eller om någon av släpets lampor inte fungerar, så meddelas du i bilens förardisplay. För säkerhets skull gör systemet också en kontroll av lamporna innan du kör. Draget ingår även i vår Trailer Stability Assist-teknik. Om släpet börjar kränga i hastigheter över 50 km/h bromsas ett eller flera hjul automatiskt, så att stabiliteten återfås och kontrollen bibehålls.

Automatisk nivåjustering
Image2
Automatisk nivåjustering

Tack vare den automatiska nivåregleringen justeras bakfjädringen automatiskt för att hjälpa dig upprätthålla körstabilitet, markfrigång och strålkastarvinkel när du bogserar eller transporterar en tung last.

Trailer Stability Assist
Image2
Trailer Stability Assist

Trailer Stability Assist förbättrar stabiliteten när du kör med släp eller husvagn. Om släpet börjar slingra sig över 50 km/tim bromsas ett eller flera hjul en aning så att du återfår kontrollen.

Bakre dimljus släcks när dimljusen på släpet är på
Image2
Bakre dimljus släcks när dimljusen på släpet är på

Med detta tillval kan du enkelt kolla att släpets lampor fungerar innan du ger dig av. Och när du aktiverar de bakre dimljusen släcks bilens dimljus bak och dimljusen på släpet tänds istället.

Lasthållare
Takskenor, Bright aluminium
Image2
Takskenor, Bright aluminium

Dessa smidigt integrerade takskenor av aluminium med Satin Silk Metal-finish förstärker den dynamiska designen hos din Volvo ytterligare och gör det enkelt att använda Volvos lasthållarsystem. De är aerodynamiskt utformade för att minska vindbrus och bränsleförbrukning.

Blanka svarta takskenor
Image2
Blanka svarta takskenor

Dessa smidigt integrerade takskenor av blanksvart aluminium förstärker den dynamiska designen hos din Volvo ytterligare och gör det enkelt att använda Volvos lasthållarsystem. De är aerodynamiskt utformade för att minska vindbrus och bränsleförbrukning.

Standard på R-Design.

Motorer
P8 AWD, 660 Nm/408 hk
Image2
P8 AWD, 660 Nm/408 hk

Den kraftfulla elektriska drivlinan är det centrala i körupplevelsen för XC40 Recharge P8 AWD. De högpresterande elmotorerna fram och bak på 304 kW/408 hk ger en otroligt inspirerande och raffinerad körning med ett omedelbart vridmoment på 660 Nm för snabba starter, stabil fyrhjulsdrift och smidig, linjär acceleration oavsett hastighet. Dessutom kör du i nästan total tystnad och helt utan koldioxidutsläpp. Den elektriska drivlinan erbjuder också full kontroll tack vare regenerativ bromsning och körning med en pedal. Tillsammans driver de två motorerna fram- och bakhjulen via en enväxlad växellåda med shift-by-wire-teknik – inga växlingar, bara en jämn, sömlös kraftström. Elmotorerna är permanent tätade och underhållsfria.
Det stora litiumjonbatteriet på 78 kWh är av senaste modell med ca 400 km räckvidd (WLTP) och ger låg tyngdpunkt vilket i sin tur ger stabil körning. En kraftfull 11 kW inbyggd laddare tillhandahåller bra laddningskapacitet, både hemma och ute på stan. Med XC40 Recharge P8 AWD tas stadskörningen till nya höjder.

*Räckvidden beräknas enligt WLTP-körcykler. Faktisk räckvidd kan variera. Siffrorna baseras på preliminärt mål. Den slutliga certifieringen är ännu inte klar.

T5 AWD, 247 hk/350 Nm
Image2
T5 AWD, 247 hk/350 Nm

Den bensindrivna T5 AWD-drivlinan har snabb respons både i stan och på motorvägen. En superb allroundprodukt som ger gott om kraft när du behöver den, för högklassiga köregenskaper tillsammans med responsiv fyrhjulsdrift och en smidig 8-stegs automatisk Geartronic™-växellåda. Med sänkt friktion i motorn, innovativt motorstyrsystem, direktinsprutning via common rail och avancerad turboteknik ger motorn maximal kraft och effekt. Turbon förbättrar responsen vid vardaglig körning på låga och måttliga varvtal. Motorns låga vikt gör fordonet lättmanövrerat på slingriga vägar. Med start/stopp-teknik och Eco-funktionen optimeras drivlinan och klimatsystemet, vilket sänker bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen ytterligare. Med körlägesfunktionen anpassar du enkelt drivlinans egenskaper som du vill: Comfort, Eco, Dynamic, Off-road eller Individual.

T5 Recharge 262 hk/425 Nm
Image2
T5 Recharge 262 hk/425 Nm

Upplev en hållbar och stimulerande körning med Recharge-laddhybriden T5. Genom att kombinera vår högeffektiva och kompakta 3-cylindrars bensinmotor och en elmotor, ger den här innovativa laddhybrid-drivlinan kraftfulla prestanda på landsvägen samtidigt som den tillåter pendling utan utsläpp. Det är enkelt att justera drivlinans egenskaper så att de passar ditt humör och dina behov. Hybridläget är standard – då används båda motorerna för att optimera komfort och körsträcka, till exempel vid längre resor. Läget Pure innebär 100 % eldrift med noll utsläpp och detta läge är aktivt i upp till 125 km/h – perfekt för smidig stadspendling. Om du väljer läget Power interagerar drivlinan, växellådan, bromsarna och styrningen för att maximera prestandan och ge en dynamisk och engagerande körupplevelse. I Off-road-läget optimeras stabilitet och dragkraft på dåliga vägar i lägre hastighet. Det finns även ett läge kallat Individual, där du kan konfigurera dina egna köregenskaper. Regenerativ bromsning är en funktion som förlänger räckvidden för eldrivningen och ger smidig och kraftfull bromsning. Varje gång du släpper gaspedalen eller trycker ned bromspedalen skickas elenergi tillbaka till batteriet. Det kompakta batteriet monteras i mitten av bilen för att få en balanserad viktfördelning med låg tyngdpunkt. Därigenom blir bilen stabil att hantera och utrymmet för passagerare och last påverkas inte. För att du ska få den bästa responsen och bränsleekonomin är drivlinan framhjulsdriven och anpassad till vår snabbväxlande sjustegade växellåda med dubbelkoppling.

T4 AWD, 190 hk/300 Nm
Image2
T4 AWD, 190 hk/300 Nm

Vår T4 AWD Drive-E-drivlina ger dig en mjuk, responsiv och mycket effektiv körning. Med avancerad motorteknik, responsiv fyrhjulsdrift och vår smidiga åttaväxlade Geartronic™-automatväxellåda får du full kontroll över körningen. Med sänkt friktion i motorn, innovativt motorstyrsystem, direktinsprutning via common rail och avancerad turboteknik ger bensinmotorn maximal kraft och effekt. Turboaggregatet ger särskilt bra respons vid låga till medelhöga motorvarvtal – redan från låga varvtal får du ett jämnt kraftflöde som garanterar utmärkta köregenskaper under alla förhållanden. Motorns låga vikt gör bilen lättmanövrerad på slingriga vägar. Med start/stopp-teknik och Eco-funktionen optimeras drivlinan och klimatsystemet, vilket sänker bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen ytterligare. Ett partikelfilter hjälper till att minska mängden skadliga partiklar i avgaserna. Med körlägesfunktionen anpassar du enkelt drivlinans egenskaper som du vill: Comfort, Eco, Dynamic, Off-road eller Individual.

T4, 211 hk/245 Nm
Image2
T4, 211 hk/245 Nm

Upplev en hållbar och inspirerande körning med vår T4 Twin Engine. Genom kombinationen av vår mycket effektiva, kompakta trecylindriga bensinmotor och en elmotorn ger denna innovativa plug-in hybrid-lina kraftfull prestanda ute på vägen samtidigt som du kan hålla dig på noll utsläpp när du pendlar. Det är enkelt att justera drivlinans egenskaper så att de passar ditt humör och dina behov. Hybridläget är standard – då används båda motorerna för att optimera komfort och körsträcka, till exempel vid längre resor. Läget Pure innebär 100 % eldrift med noll utsläpp och detta läge är aktivt i upp till 125 km/h – perfekt för smidig stadspendling. Om du väljer läget Power interagerar drivlinan, växellådan, bromsarna och styrningen för att maximera prestandan och ge en dynamisk och engagerande körupplevelse. I Off-road-läget optimeras stabilitet och dragkraft på dåliga vägar i lägre hastighet. Det finns även ett läge kallat Individual, där du kan konfigurera dina egna köregenskaper. Regenerativ bromsning är en funktion som förlänger räckvidden för eldrivningen och ger smidig och kraftfull bromsning. Varje gång du släpper gaspedalen eller trycker ned bromspedalen skickas elenergi tillbaka till batteriet. Det kompakta batteriet monteras i mitten av bilen för att få en balanserad viktfördelning med låg tyngdpunkt. Därigenom blir bilen stabil att hantera och utrymmet för passagerare och last påverkas inte. För att du ska få den bästa responsen och bränsleekonomin är drivlinan framhjulsdriven och anpassad till vår snabbväxlande sjustegade växellåda med dubbelkoppling.

T4, 190 hk/300 Nm
Image2
T4, 190 hk/300 Nm

Med vår drivlina T4 Drive-E kan du njuta av en smidig, lyhörd och mycket effektiv körupplevelse. Redan vid låga varvtal ger den ett jämnt kraftflöde som garanterar utmärkta köregenskaper under alla förhållanden. Med sänkt friktion i motorn, innovativt motorstyrsystem, direktinsprutning via common rail och avancerad turboteknik ger bensinmotorn maximal kraft och effekt. Turbon förbättrar responsen vid vardaglig körning på låga och måttliga varvtal. Motorns låga vikt gör bilen lättmanövrerad på slingriga vägar. Med start/stopp-teknik och Eco-funktionen optimeras drivlinan och klimatsystemet, vilket sänker bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen ytterligare. Ett partikelfilter hjälper till att minska mängden skadliga partiklar i avgaserna. Med körlägesfunktionen anpassar du enkelt drivlinans egenskaper som du vill: Comfort, Eco, Dynamic, Off-road eller Individual. T4 är tillgänglig med en automatisk 8-stegad Geartronic™-växellåda.

T3, 163 hk/265 Nm
Image2
T3, 163 hk/265 Nm

Vi har konstruerat vår bensindrivna trecylindriga 1,5 liters T3-drivlina för att du ska kunna få ut mer av mindre. Drivlinan kombineras med vår distinkta, 6-växlade manuella växellåda och ger låg bränsleförbrukning och jämn kraft vid alla varvtal. Med sänkt friktion i motorn, innovativt motorstyrsystem, direktinsprutning via common rail och avancerad turboteknik ger bensinmotorn maximal kraft och effekt. Turbon förbättrar responsen vid vardaglig körning på låga och måttliga varvtal. Motorns mycket låga vikt gör bilen lättmanövrerad på slingriga vägar. Med start/stopp-teknik och Eco-funktionen optimeras drivlinan och klimatsystemet, vilket sänker bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen ytterligare. Ett partikelfilter hjälper till att minska mängden skadliga partiklar i avgaserna. Med körlägesfunktionen anpassar du enkelt drivlinans egenskaper som du vill: Comfort, Eco, Dynamic, Off-road eller Individual.

T3, 163 hk/265 Nm
Image2
T3, 163 hk/265 Nm

Vi har konstruerat vår bensindrivna trecylindriga 1,5 liters T3-drivlina för att du ska kunna få ut mer av mindre. Drivlinan kombineras med vår distinkta, 6-växlade manuella växellåda och ger låg bränsleförbrukning och jämn kraft vid alla varvtal. Med sänkt friktion i motorn, innovativt motorstyrsystem, direktinsprutning via common rail och avancerad turboteknik ger bensinmotorn maximal kraft och effekt. Turbon förbättrar responsen vid vardaglig körning på låga och måttliga varvtal. Motorns mycket låga vikt gör bilen lättmanövrerad på slingriga vägar. Med start/stopp-teknik och Eco-funktionen optimeras drivlinan och klimatsystemet, vilket sänker bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen ytterligare. Ett partikelfilter hjälper till att minska mängden skadliga partiklar i avgaserna. Med körlägesfunktionen anpassar du enkelt drivlinans egenskaper som du vill: Comfort, Eco, Dynamic, Off-road eller Individual.

T2, 129 hk/245 Nm
Image2
T2, 129 hk/245 Nm

Vi har konstruerat vår bensindrivna trecylindriga 1,5 liters T2-drivlina för att du ska kunna få ut mer av mindre. Drivlinan kombineras med vår distinkta, 6-växlade manuella växellåda och ger låg bränsleförbrukning och jämn kraft vid alla varvtal. Med sänkt friktion i motorn, innovativt motorstyrsystem, direktinsprutning via common rail och avancerad turboteknik ger bensinmotorn maximal kraft och effekt. Turbon förbättrar responsen vid vardaglig körning på låga och måttliga varvtal. Motorns mycket låga vikt gör bilen lättmanövrerad på slingriga vägar. Med start/stopp-teknik och Eco-funktionen optimeras drivlinan och klimatsystemet, vilket sänker bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen ytterligare. Ett partikelfilter hjälper till att minska mängden skadliga partiklar i avgaserna. Med körlägesfunktionen anpassar du enkelt drivlinans egenskaper som du vill: Comfort, Eco, Dynamic, Off-road eller Individual.

B5 AWD Mildhybrid, Bensin 250 hk/350 Nm
Image2
B5 AWD Mildhybrid, Bensin 250 hk/350 Nm

Den bensindrivna mildhybrid-drivlinan B5 AWD har snabb respons både i stan och på motorvägen. Denna superbt mångsidiga drivlina ger generös kraft precis när du behöver den. Den säkerställer utmärkta köregenskaper tillsammans med fyrhjulsdrift med bra gensvar och vår intuitiva 8-växlade Geartronic™. Genom att återvinna energi som genereras vid bromsning för att stötta bensinmotorn hjälper mildhybridtekniken till att använda bränslet mer effektivt Dessutom blir körupplevelsen ännu bekvämare. Motorn startas om omedelbart och accelerationen från stillastående blir mjukare. Mildhybrid-tekniken är ett viktigt steg mot en mer hållbar, elektrifierad mobilitet. Den är baserad på en kraftfull integrerad startgenerator och ett 48 V-batteri som kompletterar bilens vanliga 12 V-elsystem. När du trycker ned bromspedalen eller använder motorbromsning omvandlas den rörelseenergi som annars skulle försvunnit ut som värme till elektrisk energi och matas in i 48 V-batteriet. Vid behov kan den lagrade energin användas för att tillfälligt ge bensinmotorn extra kraft genom att använda den integrerade startgeneratorn för ännu kraftfullare acceleration. Med sänkt friktion i motorn, innovativt motorstyrsystem, direktinsprutning via common rail och avancerad turboteknik ger motorn maximal kraft och effekt. Turbon förbättrar responsen vid vardaglig körning på låga och måttliga varvtal. Och för att ytterligare minska bränsleförbrukningen i situationer med lätt last, till exempel landsvägskörning, inaktiveras två av de fyra cylindrarna för att spara bränsle utan att göra avkall på komfort eller prestanda. Motorns låga vikt gör fordonet lättmanövrerat på slingriga vägar. Med start/stopp-teknik och Eco-funktionen optimeras drivlinan och klimatsystemet, vilket sänker bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen ytterligare. Med körlägesfunktionen anpassar du enkelt drivlinans egenskaper som du vill: Comfort, Eco, Dynamic, Off-road eller Individual.

B4 Mildhybrid, Bensin 197 hk/300 Nm
Image2
B4 Mildhybrid, Bensin 197 hk/300 Nm

Med den bensindrivna mildhybriddrivlinan B4 kan du njuta av en smidig, lyhörd och mycket effektiv körupplevelse. Den optimerade turboladdningen med fullt vridmoment redan från låga varvtal och vår smidiga 8-växlade Geartronic™-automatlåda ger dig full kontroll över körningen. Genom att återvinna energi från bromsning och använda den för att hjälpa bensinmotorn ger mildhybrid-tekniken möjlighet att använda bränslet mer effektivt. Dessutom blir körupplevelsen ännu bekvämare. Motorn startas om omedelbart och accelerationen från stillastående blir mjukare. Mildhybrid-tekniken är ett viktigt steg mot en mer hållbar, elektrifierad mobilitet. Den är baserad på en kraftfull integrerad startgenerator och ett 48 V-batteri som kompletterar bilens vanliga 12 V-elsystem. När du trycker ned bromspedalen eller använder motorbromsning omvandlas den rörelseenergi som annars skulle försvunnit ut som värme till elektrisk energi och matas in i 48 V-batteriet. Vid behov kan den lagrade energin användas för att tillfälligt ge bensinmotorn extra kraft genom att använda den integrerade startgeneratorn för ännu kraftfullare acceleration. Med sänkt friktion i motorn, innovativt motorstyrsystem, direktinsprutning via common rail och avancerad turboteknik ger bensinmotorn maximal kraft och effekt. Turbon förbättrar responsen vid vardaglig körning på låga och måttliga varvtal. Motorns låga vikt gör bilen väl balanserad på slingriga vägar. Med start/stopp-teknik och Eco-funktionen optimeras drivlinan och klimatsystemet, vilket sänker bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen ytterligare. Ett partikelfilter hjälper till att minska mängden skadliga partiklar i avgaserna. Med vår körlägesfunktion kan du enkelt anpassa drivlinans egenskaper enligt dina önskemål.

D4 AWD, 190 hk/400 Nm
Image2
D4 AWD, 190 hk/400 Nm

Den sofistikerade dieseldrivna D4 AWD-drivlinan på 190 hk/400 Nm ger dig mer att njuta av med mindre resurser. Den är kopplad till vår dynamiska fyrhjulsdrift. Med D4 AWD kör du effektivt och säkert. Den sofistikerade drivlinans effektivitet gör den till rätt val för företagsanvändare. Lågfriktionsteknik, innovativt motorstyrsystem och avancerad dubbelturboteknik ökar körglädjen utan effektkompromisser. Bränslet mäts exakt för varje cylinder med i-Art, som får motorn att gå jämnare och samtidigt dra mindre bränsle. Motorns låga vikt gör fordonet lättmanövrerat på slingriga vägar. Med start/stopp-teknik och Eco-funktionen optimeras drivlinan och klimatsystemet, vilket sänker bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen ytterligare. Med körlägesfunktionen anpassar du enkelt drivlinans egenskaper som du vill: Comfort, Eco, Dynamic, Off-road eller Individual. Denna D4 AWD finns med en åttastegad Geartronic™ automatlåda.

D3 AWD 150 hk/320 Nm
Image2
D3 AWD 150 hk/320 Nm

Drivlinan är en dieselbaserad Drive-E på 150 hk/320 Nm, som utvecklats för att optimalt kombinera bränsleekonomi med prestanda. Tillsammans med den förfinade motorkarakteristiken blir den effektiva och mångsidiga D3 AWD en perfekt reskamrat. Den är kopplad till vår dynamiska fyrhjulsdrift. Med D3 AWD kör du effektivt och säkert. Lågfriktionsteknik, innovativa motorstyrsystem och avancerad turboteknik ökar körglädjen utan effektkompromisser. Bränslet mäts exakt för varje cylinder med i-Art, som får motorn att gå jämnare och samtidigt dra mindre bränsle. Motorns låga vikt gör fordonet lättmanövrerat på slingriga vägar. Med start/stopp-teknik och ECO-funktionen optimeras drivlinan och klimatsystemet, vilket sänker bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen ytterligare. Och för att hjälpa till att minimera ohälsosamma utsläpp minskas utsläppen av kväveoxider (NOx) med upp till 90 % av vår senaste generation avgasrenare med selektiv katalytisk reduktion. Med körlägesfunktionen anpassar du enkelt drivlinans egenskaper som du vill: Comfort, Eco, Dynamic, Off-road eller Individual. Denna D3 AWD finns att få med antingen en sexväxlad manuell växellåda eller en åttastegad Geartronic™ automatlåda.

D3 150 hk/320 Nm
Image2
D3 150 hk/320 Nm

Drivlinan är en dieselbaserad Drive-E på 150 hk/320 Nm, som utvecklats för att optimalt kombinera bränsleekonomi med prestanda. Tillsammans med den förfinade motorkarakteristiken blir den effektiva och mångsidiga D3 en perfekt reskamrat. Lågfriktionsteknik, innovativt motorstyrsystem och avancerad turboteknik ökar körglädjen utan effektkompromisser. Bränslet mäts exakt för varje cylinder med i-Art, som får motorn att gå jämnare och samtidigt dra mindre bränsle. Motorns låga vikt gör fordonet lättmanövrerat på slingriga vägar. Med start/stopp-teknik och Eco-funktionen optimeras drivlinan och klimatsystemet, vilket sänker bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen ytterligare. Och för att hjälpa till att minimera ohälsosamma utsläpp minskas utsläppen av kväveoxider (NOx) med upp till 90 % av vår senaste generation avgasrenare med selektiv katalytisk reduktion. Med körlägesfunktionen anpassar du enkelt drivlinans egenskaper som du vill: Comfort, Eco, Dynamic, Off-road eller Individual. Denna D3 finns att få med antingen en sexväxlad manuell växellåda eller en åttastegad Geartronic™ automatlåda.

Bränslepåfyllning utan tanklock
Image2
Bränslepåfyllning utan tanklock

Tankluckan öppnar du enkelt genom att trycka på en knapp på fjärrkontrollen, och när den är öppnad finns inget lock som måste skruvas loss och tas bort. Detta förhindrar också att fel typ av tankmunstycke sätts in. En integrerad tätning öppnas när munstycket sätts i och stängs automatiskt när det dras ut.

Laddningsutrustning
Laddkabel, Mode 3, med typ 2-kontakt (7 meter)
Image2
Laddkabel, Mode 3, med typ 2-kontakt (7 meter)

Med denna slittåliga enfaskabel kan du ladda din Volvo Recharge säkert och bekvämt vid laddningsstationer när du är ute på resa. Kabelns kapacitet på max. 16A/3,5 kW ger effektiv laddning. Kabelns längd på 7 meter kan vara praktisk i situationer då bilen inte kan parkeras nära laddningsuttaget.

Laddkabel Mode 3, högvolt 16 A trefas med typ 2-kontakt (4,5 meter)
Image2
Laddkabel Mode 3, högvolt 16 A trefas med typ 2-kontakt (4,5 meter)

Med denna slittåliga trefaskabel för högvoltsström kan du ladda din Volvo Recharge säkert och bekvämt vid laddningsstationer när du är ute på resa. Kapaciteten på max 16 A/11kW ger effektiv laddning.

Laddkabel, Mode 2, 6A med Schuko-kontakt (7 meter)
Image2
Laddkabel, Mode 2, 6A med Schuko-kontakt (7 meter)

Med denna slittåliga laddkabel kan du säkert och bekvämt ladda din Volvo Recharge hemma. Det är bara att ansluta den till ett vanligt 220 V-uttag och laddningen övervakas med tvåvägskommunikation mellan bilen och kabelns styrenhet. När kabeln är ansluten till bilen utför den ett diagnostiskt självtest för att se till att kabeln är ordentligt ansluten och att bilen är klar att ta emot laddströmmen innan laddningen startar. Styrenheten är inbyggd i laddkabeln och ansluts till ett vanligt vägguttag. Kabelns längd på 7 meter kan vara praktisk i situationer då bilen inte kan parkeras nära laddningsuttaget.

Laddkabel, Mode 2, 8A med Schuko-kontakt (7 meter)
Image2
Laddkabel, Mode 2, 8A med Schuko-kontakt (7 meter)

Med denna slittåliga laddkabel kan du säkert och bekvämt ladda din Volvo Recharge hemma. Det är bara att ansluta den till ett vanligt 220 V-uttag och laddningen övervakas med tvåvägskommunikation mellan bilen och kabelns styrenhet. När kabeln är ansluten till bilen utför den ett diagnostiskt självtest för att se till att kabeln är ordentligt ansluten och att bilen är klar att ta emot laddströmmen innan laddningen startar. Styrenheten är inbyggd i laddkabeln och ansluts till ett vanligt vägguttag. Kabelns längd på 7 meter kan vara praktisk i situationer då bilen inte kan parkeras nära laddningsuttaget.

Laddkabel, Mode 2, 10A med Schuko-kontakt (7 meter)
Image2
Laddkabel, Mode 2, 10A med Schuko-kontakt (7 meter)

Med denna slittåliga laddkabel kan du säkert och bekvämt ladda din Volvo hemma. Det är bara att ansluta den till ett vanligt 220 V-uttag och laddningen övervakas med tvåvägskommunikation mellan bilen och kabelns styrenhet. När kabeln är ansluten till bilen utför den ett diagnostiskt självtest för att se till att kabeln är ordentligt ansluten och att bilen är klar att ta emot laddströmmen innan laddningen startar. Styrenheten är inbyggd i laddkabeln och ansluts till ett vanligt vägguttag.

Laddkabel, Mode 2, 10A med Schuko-kontakt (7 meter)
Image2
Laddkabel, Mode 2, 10A med Schuko-kontakt (7 meter)

Med denna slittåliga laddkabel kan du säkert och bekvämt ladda din Volvo Recharge hemma. Det är bara att ansluta den till ett vanligt 220 V-uttag och laddningen övervakas med tvåvägskommunikation mellan bilen och kabelns styrenhet. När kabeln är ansluten till bilen utför den ett diagnostiskt självtest för att se till att kabeln är ordentligt ansluten och att bilen är klar att ta emot laddströmmen innan laddningen startar. Styrenheten är inbyggd i laddkabeln och ansluts till ett vanligt vägguttag. Kabelns längd på 7 meter kan vara praktisk i situationer då bilen inte kan parkeras nära laddningsuttaget.

Laddkabel, Mode 2, 16A CEE enfas, blå kontakt (7 meter)
Image2
Laddkabel, Mode 2, 16A CEE enfas, blå kontakt (7 meter)

Med denna slittåliga enfas laddkabel kan du säkert och bekvämt och effektivt ladda din Volvo Recharge hemma. Kabelns kapacitet på max 16 A/3,5 kW ger kortare laddningstider jämfört med standardkabeln – allt du behöver är en elektrisk heminstallation med en blå CEE enfaskontakt. Laddningen av bilen övervakas med tvåvägskommunikation mellan bilen och kabelns styrenhet. När kabeln är ansluten till bilen utför den ett diagnostiskt självtest för att se till att kabeln är ordentligt ansluten och att bilen är klar att ta emot laddströmmen innan laddningen startar. Styrenheten är inbyggd i laddkabeln och ansluts till ett vanligt vägguttag. Kabelns längd på 7 meter kan vara praktisk i situationer då bilen inte kan parkeras nära laddningsuttaget.

Laddkabel, Mode 2, 10 A G-kontakt (7 meter)
Image2
Laddkabel, Mode 2, 10 A G-kontakt (7 meter)

Med denna slittåliga laddkabel kan du säkert och bekvämt ladda din Volvo Recharge hemma. Det är bara att ansluta den till ett vanligt 220 V-uttag och laddningen övervakas med tvåvägskommunikation mellan bilen och kabelns styrenhet. När kabeln är ansluten till bilen utför den ett diagnostiskt självtest för att se till att kabeln är ordentligt ansluten och att bilen är klar att ta emot laddströmmen innan laddningen startar. Styrenheten är inbyggd i laddkabeln och ansluts till ett vanligt vägguttag. Kabelns längd på 7 meter kan vara praktisk i situationer då bilen inte kan parkeras nära laddningsuttaget.

Laddkabel Mode 2, högvolt 16 A trefas med röd kontakt (4,5 meter)
Image2
Laddkabel Mode 2, högvolt 16 A trefas med röd kontakt (4,5 meter)

Med denna slittåliga trefas högvoltsladdkabel kan du säkert och bekvämt och effektivt ladda din Volvo Recharge hemma. Kabelns kapacitet på max 16 A/11 kW ger avsevärt kortare laddningstider jämfört med standardkabeln – allt du behöver är en elektrisk heminstallation med en röd CEE trefaskontakt. Laddningen av bilen övervakas med tvåvägskommunikation mellan bilen och kabelns styrenhet. När kabeln är ansluten till bilen utför den ett diagnostiskt självtest för att se till att kabeln är ordentligt ansluten och att bilen är klar att ta emot laddströmmen innan laddningen startar. Styrenheten är inbyggd i laddkabeln och ansluts till ett vanligt vägguttag.

Väska till laddkabel
Image2
Väska till laddkabel

Håller dina laddningskablar i tryggt förvar i denna snygga och hållbara väska.

Växellåda
Åttastegad automatlåda, fyrhjulsdrift
Image2
Åttastegad automatlåda, fyrhjulsdrift

Vår snabb- och mjukväxlande åttastegade automatlåda ger överlägsen effektivitet och stor körglädje. Du kör alltid på rätt växel, oavsett om du eftersträvar optimalt gensvar på alla varvtal eller vill lugnt glida fram med bästa möjliga bränsleeffektivitet. Och när du känner för mer dynamisk körning skiftar du enkelt till manuell växling. Och med vår körlägesväljare kan du anpassa automatlådans växlingsmönster till din egen körstil – med lägena Comfort, Dynamic, Eco eller Individual.

Åttastegad automatlåda
Image2
Åttastegad automatlåda

Vår nya generation av snabb- och mjukväxlande åttastegade automatlåda ger överlägsen effektivitet och stor körglädje. Du kör alltid på rätt växel, oavsett om du eftersträvar optimalt gensvar på alla varvtal eller vill lugnt glida fram med bästa möjliga bränsleeffektivitet. Och när du känner för mer dynamisk körning skiftar du enkelt till manuell växling.

Sjustegad automatlåda med dubbelkoppling
Image2
Sjustegad automatlåda med dubbelkoppling

Med dubbelkopplingstekniken kombinerar denna sjustegade automatlåda både bränslebesparande effektivitet och en körupplevelse med snabbt gensvar. Växlingarna sker omedelbart och vridmomentet levereras utan avbrott för en extra dynamisk känsla av kontroll. Och när du känner för mer aktiv körning kan du även växla manuellt.

Sexväxlad manuell växellåda
Image2
Sexväxlad manuell växellåda

Den sexväxlade manuella växellådan ger maximal körglädje med sina smidiga och exakta växellägen. Den sjätte växeln ger avslappnad körning, bättre bränsleekonomi och minskade koldioxidutsläpp vid motorvägskörning. Och den smidiga kopplingen ser till att du kör iväg med självförtroende och elegans.

Enväxlad automatlåda med Shift By Wire-teknik, AWD
Image2
Enväxlad automatlåda med Shift By Wire-teknik, AWD

I helt eldrivna Volvo Recharge finns inga växlingar – bara ett jämnt och smidigt kraftflöde som ger en mycket bekväm, kontrollerad och intuitiv körupplevelse. Med Shift by wire-tekniken kan du med en rörelse enkelt växla mellan växelspakens tre lägen: Reverse, Neutral och Drive. Parkeringsläget lägger du i genom att trycka på en knapp bredvid växelspaken.

Start-/stoppautomatik
Image2
Start-/stoppautomatik

Start/stopp-funktionen minskar bränsleförbrukningen och avgasemissionerna ännu mer i stan. När du stannar vid ett trafikljus eller i en kö stängs motorn av tillfälligt, och startas direkt igen när du fortsätter köra.

Fyrhjulsdrift (AWD)
Image2
Fyrhjulsdrift (AWD)

Vår AWD-teknik med Instant Traction™ ökar körstabiliteten och dragkraften på alla underlag och i alla väder – du får ett försprång. När situationen ändras fördelas kraften till hjulen med bäst grepp så att körningen optimeras. I normalt väglag fördelas i princip all kraft till framhjulen för att minimera bränsleförbrukningen, utan att ge avkall på stabiliteten. Och när det behövs fördelas upp till 50 procent av motorns kraft till bakhjulen. Fullständig fyrhjulsdrift aktiveras alltid vid stillastående för att förbereda för maximal dragkraft. Detta underlättar också start i halt väglag eller om du till exempel drar ett båtsläp uppför en ramp.

Hill Start Assist
Image2
Hill Start Assist

Med Hill Start Assist kan du starta i upp- eller nedförsbacke utan att bilen rullar iväg när du flyttar foten från bromspedalen till gaspedalen. Bromsarna hålls ansatta en kort stund efter att du släppt bromspedalen.

Hill Descent Control
Image2
Hill Descent Control

Hill Descent Control möjliggör kontrollerad körning utför branta och hala vägar. När funktionen är aktiverad hjälper den dig att köra ned för backen smidigt i 8 till 40 km/h med hjälp av motorbromsning eller vid behov genom att bromsa varje hjul individuellt – du behöver bara styra. Du kan bromsa när som helst, eller om du hellre vill det kan du också accelerera för att anpassa hastigheten. Hill Descent Controls smidiga acceleration gör det även lättare att komma iväg när du drar ett tungt släp eller en båt på ett släp uppför en ramp. Detta fungerar även när du backar.

Chassi & styrning
Sportchassi
Image2
Sportchassi

De styvare stötdämparna och fjädrarna förbättrar väggreppet, dragkraften och dynamiken ytterligare i kurvorna, så att du kan njuta av den ökade stabiliteten och snabbare styrresponsen.

Dynamiskt chassi
Image2
Dynamiskt chassi

Din Volvos chassi är konstruerat för att inspirera ditt självförtroende – både i stan och ute på landsvägarna. Du har kommandot, och den höga markfrigången ger ökad komfort och möjlighet att köra på alla typer av vägar. Framfjädringen bidrar till en energisk drivning och gör köregenskaperna säkra och förutsägbara samt ger styrningen bra gensvar. Den bakre fjädringen i sofistikerad multilänkdesign bidrar till säkra, bekväma och underhållande köregenskaper. Omfattande användning av lättviktskomponenter i aluminium bidrar både till bättre åkkomfort och smidig manövrering.

Touring-chassi
Image2
Touring-chassi

Chassit i din Volvo har anpassats för en jämn körning och exakt manövrering på alla vägar, vart du än ska. Du har kommandot, och hög markfrigång och lång fjädringsväg ger ökad komfort och möjlighet att köra på alla typer av vägar. Den främre hjulupphängningen med dubbla aluminiumarmar ger perfekt balanserade egenskaper för bästa väghållning och styrning. Den exklusiva bakre upphängningen har inbyggda länkarmar och en tvärgående bladfjäder av kompositmaterial som ger låg vikt, hög komfort och enastående köregenskaper med neutral, balanserad kurvtagning.

Electronic Stability Control, ESC
Image2
Electronic Stability Control, ESC

ESC – elektronisk stabilitetskontroll – optimerar dragkraften och minskar risken för sladd oavsett väglag och hastighet. Och genom att motverka under- och överstyrning bidrar det också till säkrare och roligare kurvtagning. Electronic Stability Control kan upptäcka och förhindra en begynnande sladd genom att minska motoreffekten eller bromsa ett eller flera hjul. Den registrerar också karossrörelserna så att greppet inte försvinner vid undanmanövrer eller hårda girar. Och vid bromsning på ytor med olika friktion på olika sidor motstyr bilen något så att stabiliteten bibehålls. Vår dynamiska momentvektorisering ger bilen mer dynamiska köregenskaper genom att få den att svara exceptionellt snabbt och exakt på dina styrmanövrar. Och vår Corner Traction Control, som genom momentvektoriseringen ger bättre grepp vid girar i hög hastighet, minskad understyrning och kraftfullare acceleration. Systemet fungerar på så sätt att det inre drivhjulet bromsas om det börjar tappa greppet i en kurva, medan kraften i stället överförs till det yttre hjulet. Understeer Control Logic bidrar också till att minimera understyrningstendenser för en mer stabil och dynamisk kurvtagning. Kanske vill du ta kontrollen vid dynamisk körning? Med läget Sport kopplas motoreffektregleringen av så att ett visst kontrollerat hjulspinn kan göras.

Trailer Stability Assist
Image2
Trailer Stability Assist

Trailer Stability Assist förbättrar stabiliteten när du kör med släp eller husvagn. Om släpet börjar slingra sig över 50 km/tim bromsas ett eller flera hjul en aning så att du återfår kontrollen.

Förarinställd servostyrning
Image2
Förarinställd servostyrning

I körlägesväljaren finns den ställbara elservostyrningen som du använder för att anpassa den hastighetsberoende servostyrningens egenskaper som du vill ha dem. Medan styrstödet justeras automatiskt efter din bils hastighet kan du på huvuddisplayen välja mellan tre nivåer av helhetskänsla och känslighet hos styrningen – lågt, mellan eller högt styrstöd för alla hastigheter.

Hastighetsberoende servostyrning
Image2
Hastighetsberoende servostyrning

Vår fartberoende styrning ger exakt rätt nivå av servostyrning för att maximera komforten och rattresponsen: fastare styrning på landsvägar, lättare i långsam trafik. Rattkänslan kan även specialanpassas med körlägesreglaget (tillval).

Körlägen
Image2
Körlägen

Tack vare valbara körlägen kan du snabbt anpassa drivnings- och styregenskaper efter egna önskemål och rådande körförhållanden. Comfort, Eco, Dynamic, Off-road och ett Individuellt läge – växla mellan lägena på huvudpekskärmen eller genom att trycka på en knapp. I Comfort-läget optimeras komfort, medan Eco-läget ställer in drivning och klimatsystem för lägsta möjliga bränsleförbrukning. Dynamic-läget är inställt för sportig körning, med snabbt gensvar från motor, växellåda, styrning och bromsar. Off-road-läget underlättar körning på dåliga vägar och i svåra situationer. I Individual-läget kan du skräddarsy ett eget körläge.

Aktivt chassi, Four-C
Image2
Aktivt chassi, Four-C

Vårt aktiva chassi Four-C ger din Volvo utökad dynamik och komfort. Tack vare att det automatiskt bibehåller vägegenskaperna och komfortnivån i alla förhållanden kan du anpassa chassit enligt dina önskemål – Comfort, ECO, Dynamic och Off-road. Med denna teknik övervakas bilen, vägen och föraren 500 gånger per sekund. Välj det körläge du vill ha genom att trycka på en knapp och de elektroniskt styrda stötdämparna anpassar sig efter dina önskemål: "Comfort" för mjuk stötdämpning och smidiga rörelser, "ECO" för maximal bränsleeffektivitet, "Dynamic" för sportigare körning med hårdare stötdämpning och "Off-road" för maximal prestanda på dåliga vägar.

Automatisk nivåjustering
Image2
Automatisk nivåjustering

Tack vare den automatiska nivåregleringen justeras bakfjädringen automatiskt för att hjälpa dig upprätthålla körstabilitet, markfrigång och strålkastarvinkel när du bogserar eller transporterar en tung last.

Elektrisk servostyrning
Image2
Elektrisk servostyrning

Den elektriska servostyrningen svarar exakt på dina kommandon vid alla hastigheter. För att underlätta parkering ger den en hög servoeffekt vid låga hastigheter. När hastigheten ökar minskas servoeffekten gradvis för att maximera körglädjen. Du kan enkelt anpassa styregenskaperna och servoassistansen så att du får den perfekta inställningen i alla lägen.

Invändigt
CleanZone
Image2
CleanZone

CleanZone säkerställer att kupéluften är ren och hälsosam. Funktionen övervakar inkommande luft och kan stänga luftintagen i kupén om skadliga ämnen detekteras. Ett multifilter hjälper till att minska halten av damm, pollen, partiklar och dofter orsakade av kemiska ämnen. Den automatiska CleanZone-funktionen hjälper till att ventilera kupén när du låser upp bilen så att luften är fräsch under varma dagar.

Fuktsensor
Image2
Fuktsensor

Fuktsensorn hjälper till att hålla kupéklimatet behagligt med en lämplig luftfuktighet i relation till utomhusklimatet. Sensorn sitter bredvid innerbackspegeln.

Kupéfilter
Image2
Kupéfilter

Kupéfiltret bidrar till hälsosam luft i bilen genom att hindra damm och pollen från att komma in via ventilationssystemet.

Utvändigt
Körlägen
Image2
Körlägen

Tack vare valbara körlägen kan du snabbt anpassa drivnings- och styregenskaper efter egna önskemål och rådande körförhållanden. Comfort, Eco, Dynamic, Off-road och ett Individuellt läge – växla mellan lägena på huvudpekskärmen eller genom att trycka på en knapp. I Comfort-läget optimeras komfort, medan Eco-läget ställer in drivning och klimatsystem för lägsta möjliga bränsleförbrukning. Dynamic-läget är inställt för sportig körning, med snabbt gensvar från motor, växellåda, styrning och bromsar. Off-road-läget underlättar körning på dåliga vägar och i svåra situationer. I Individual-läget kan du skräddarsy ett eget körläge.

Start-/stoppautomatik
Image2
Start-/stoppautomatik

Start/stopp-funktionen minskar bränsleförbrukningen och avgasemissionerna ännu mer i stan. När du stannar vid ett trafikljus eller i en kö stängs motorn av tillfälligt, och startas direkt igen när du fortsätter köra.

Dieselutsläppskontroll inklusive SCR (Selective Catalytic Reduction)
Image2
Dieselutsläppskontroll inklusive SCR (Selective Catalytic Reduction)

Ju mindre skadliga ämnen som finns i avgaserna, desto bättre är det för miljön. Vår nya generation av utsläppskontroll för dieselmotorer inte bara minskar utsläppen av kolmonoxid (CO) och kolväten (HC). Den minskar även utsläppen av kväveoxider (NOx). Dessutom minskas kväveoxidutsläppen ytterligare genom SCR-tekniken med upp till 90 %. Detta uppnås genom att en dieselavgasvätska (DEF) som t.ex. AdBlue® sprutas in i avgassystemet med hjälp av en separat SCR-katalysator. Vätskan förvaras i en separat tank och fylls alltid på när bilen lämnas in på service. Endast små mängder av vätskan förbrukas och vid normala körförhållanden kan det vara tillräckligt med en påfyllning mellan servicetillfällena. Beroende på körstil, accelerationer, hög hastighet, bogsering osv. kan det behövas två eller tre påfyllningar. Om du behöver fylla på själv är det mycket enkelt – det blå påfyllningsröret sitter lättåtkomligt bredvid dieselröret under samma tanklock.

AdBlue® är ett registrerat varumärke som tillhör Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA)

IntelliSafe
City Safety med Steering Support
Image2
City Safety med Steering Support

Med City Safety kan du slappna av och ändå ha kontroll tack vare att du får hjälp att hålla uppsikt och bromsa vid behov. Denna säkerhetsinnovation från Volvo kan identifiera andra fordon samt fotgängare, cyklister och stora djur – dag som natt. City Safety hjälper dig med ljud- och ljusvarningar samt bromspulsvarningar vid behov. Om du håller på att krocka eller om du skulle råka svänga in framför ett mötande fordon i en korsning kan City Safety bromsa bilen automatiskt för att hjälpa dig att undvika eller mildra en kollision.

Oncoming Lane Mitigation
Image2
Oncoming Lane Mitigation

Genom automatisk styrservo hjälper dig detta system att undvika kollisioner med mötande fordon. Om du korsar en körfältsmarkering framför ett mötande fordon styr bilen automatiskt tillbaka och varnar dig. Funktionen är aktiv mellan 60 och 140 km/h.

Observera: Föraren ansvarar alltid för hur bilen styrs. Funktionen är bara ett stöd.

Lane Keeping Aid
Image2
Lane Keeping Aid

Lane Keeping Aid gör motorvägskörningen bekvämare och säkrare. Om du försöker korsa en filmarkering utan att använda blinkersen styrs bilen varsamt tillbaka till den fil du kom från. Om den automatiska styrkorrigeringsåtgärden inte är tillräcklig eller om du fortsätter att korsa filmarkeringen varnas du via vibrationer i ratten. Lane Keeping Aid övervakar kontinuerligt din position på vägbanan, och kan ingripa i hastigheter mellan 65 km/h och 200 km/h.

Observera: Föraren ansvarar alltid för hur bilen styrs. Funktionen är bara ett stöd.

Run-Off road Mitigation
Image2
Run-Off road Mitigation

Run-off road Mitigation skyddar mot oavsiktlig avkörning. Om bilen korsar den yttre körfältsmarkeringen eller vägbanans kant hjälper systemet dig att styra tillbaka bilen på vägen. Vid behov ansätter detta innovativa säkerhetssystem även bromsarna för att undvika att bilen kör av vägen. Run-off road Mitigation fungerar i hastigheter mellan 65 km/h och 140 km/h.

Observera: Föraren ansvarar alltid för hur bilen styrs. Funktionen är bara ett stöd.

Driver Alert Control
Image2
Driver Alert Control

Driver Alert Control ger en diskret varning om ditt körbeteende visar tecken på distraktion eller trötthet. Vid behov avges en ljudsignal, och ett meddelande visas på instrumentpanelen om att du bör ta en paus. Systemet är aktivt i hastigheter över 65 km/h, och en kamera övervakar vägen framför dig medan Driver Alert Control jämför dina styrrörelser med hur du brukar köra. I kombination med Sensus Navigation kan du också få förslag på en plats i närheten där du kan ta en paus.

Observera: Föraren ansvarar alltid för hur bilen styrs. Funktionen är bara ett stöd.

Trafikskyltsinformation
Image2
Trafikskyltsinformation

Road Sign Information uppdaterar dig om aktuella trafikhändelser. Med hjälp av en kamera eller information från Sensus-navigationssystemet får du meddelanden om hastighetsbegränsningar, omkörningsförbud, infartsförbud och olika slags tilläggsskyltar. Trafikmärket visas på hastighetsmätaren. Om du överskrider hastighetsbegränsningen kan du via funktionen Road Sign Information få en varning i form av en blinkande trafikmärkesikon. Systemet kan också ge dig information om fartkameror. Och om du råkar köra in åt fel håll på en enkelriktad gata får du en varning i form av en "förbud mot infart" symbol.

Observera: Föraren ansvarar alltid för hur bilen styrs. Funktionen är bara ett stöd.

IntelliSafe Surround
IntelliSafe Surround
Image2
IntelliSafe Surround

IntelliSafe surround hjälper till i tät trafik och när du backar där sikten är begränsad. När ett fordon kommer in i döda vinkeln eller närmar sig snabbt i ett körfält på någon sida av bilen kan BLIS™ varna med en lampa i vänster eller höger ytterbackspegel. Om du inte reagerar på varningen och börjar glida in i ett annat fordons körfält kan funktionen Steer Assist försiktigt hjälpa dig tillbaka till ditt körfält. Radarsensorerna som är monterade bak på bilen övervakar kontinuerligt döda vinkeln och ett stort område bakom bilen, dag som natt, och reagerar på nästan alla typer av fordon, inklusive motorcyklar. Vid korsande trafik när du backar ut från en parkeringsplats kan Cross Traffic Alert påkalla din uppmärksamhet med hörbara varningar från vänster eller höger bakre högtalare och med grafik på centerdisplayen. Radarsensorerna som är monterade baktill kan upptäcka fordon som närmar sig från sidorna. Om ett fordon upptäcks kan Cross Traffic Alert varna dig och bromsar sedan åt dig vid behov för att undvika eller lindra en kollision. I optimala fall kan funktionen också hjälpa till att upptäcka cyklister och gångtrafikanter som närmar sig. Kollisionsvarning bak kan varna bilar som närmar sig snabbt bakifrån om de kommer för nära och en kollision hotar. Om en kollision är oundviklig sträcks de främre säkerhetsbältena, så att passagerarna stannar kvar i rätt position. Bromsarna ansätts också om bilen står stilla, det hjälper till att minska risken för pisksnärtskador ytterligare.

Observera: Föraren ansvarar alltid för hur bilen styrs. Funktionerna är bara hjälpmedel.

BLIS™ Blind Spot Information med Steer Assist och Cross Traffic Alert med autobroms
Image2
BLIS™ Blind Spot Information med Steer Assist och Cross Traffic Alert med autobroms

BLIS™ hjälper dig när du måste byta körfält vid livlig trafik genom att hjälpa till att varna dig för fordon i de döda vinklarna till vänster och höger och ger servostyrning vid behov. Och för att göra det enklare att backa ut från en parkeringsplats kan Cross Traffic Alert varna och bromsa för korsande trafik. När ett fordon kommer in i döda vinkeln eller närmar sig snabbt i ett körfält på någon sida av bilen kan BLIS™ varna med en lampa i vänster eller höger ytterbackspegel. Om du inte reagerar på varningen och börjar glida in i ett annat fordons körfält kan funktionen Steer Assist försiktigt hjälpa dig tillbaka till ditt körfält. Radarsensorerna som är monterade bak på bilen övervakar kontinuerligt döda vinkeln och ett stort område bakom bilen, dag som natt, och reagerar på nästan alla typer av fordon, inklusive motorcyklar. Vid korsande trafik när du backar ut från en parkeringsplats kan Cross Traffic Alert påkalla din uppmärksamhet med hörbara varningar från vänster eller höger bakre högtalare och med grafik på centerdisplayen. Radarsensorerna som är monterade baktill upptäcker fordon som närmar sig från sidorna. Om ett fordon upptäcks kan Cross Traffic Alert varna dig och bromsar sedan åt dig vid behov för att undvika eller lindra en kollision. I optimala förhållanden kan funktionen också upptäcka cyklister och fotgängare. Både BLIS™ och Cross Traffic Alert ingår i IntelliSafe Surround.

Observera: Föraren ansvarar alltid för hur bilen styrs. Funktionerna är bara hjälpmedel.

Bakre kollisionsvarning med bromsning vid stillastående
Image2
Bakre kollisionsvarning med bromsning vid stillastående

Rear Collision Warning ger dig ett försprång i trafiken. Alla indikeringslampor börjar blinka snabbt, så att fordon som närmar sig snabbt varnas om de kör för nära och kollisionsrisken är överhängande. Om en kollision är oundviklig sträcks de främre säkerhetsbältena precis före krocken, så att passagerarna stannar kvar i rätt position. Bromsarna ansätts också om bilen står stilla, det minskar risken för pisksnärtskador ytterligare. Rear Collision Warning med bromsning vid stillastående ingår i IntelliSafe Surround.

IntelliSafe Assist
Pilot Assist
Image2
Pilot Assist

För smidigare körning i tät trafik hjälper Pilot Assist till genom att ge lätta styrningsjusteringar för att hålla bilen mitt i filen och i en inställd hastighet. Och om det finns en bil framför dig kan den anpassa hastigheten så att du håller ett fast avstånd. Pilot Assists styrhjälp är aktiv från stillastående upp till 130 km/h och kan underlätta körning både i tät trafik och på motorväg. Och om du inte håller en hand på ratten stängs Pilot Assist automatiskt av. Du känner när systemet avaktiveras tack vare en lätt vibration i ratten. Pilot Assist är en del av IntelliSafe Assist.

Obs: Föraren ansvarar alltid för hur bilen körs och att rätt avstånd och hastighet hålls, även när Pilot Assist används. Avancerade förarhjälpsystem som Pilot Assist kan endast tillföra begränsad accelerationskraft, bromskraft och styrningskraft.

Förebyggande säkerhet
Adaptive Cruise Control
Image2
Adaptive Cruise Control

Adaptive Cruise Control bibehåller inställd hastighet och hjälper till att hålla ett säkert avstånd till långsammare fordon. Det är bara att välja önskad hastighet och önskat tidsavstånd till fordonet framför, sedan kan du njuta av en smidig körning från stillastående upp till maxhastighet. När du kör över 70 km/h hjälper Adaptive Cruise Control också till vid omkörning, genom att accelerera mot bilen framför när du sätter på blinkers. Farthållaren anpassar sig till ECO- respektive Dynamic-körläget som sänker bränsleförbrukningen respektive medger mer dynamisk körning. Den är smart också: Med kartinformation från bilens navigationssystem kan Adaptive Cruise Control identifiera kommande backar och anpassa hastigheten för optimerad komfort och säkerhet. Adaptive Cruise Control ingår i IntelliSafe Assist.

Observera: Föraren ansvarar alltid för hur bilen styrs. Funktionen är bara ett stöd.

Hastighetsbegränsare
Image2
Hastighetsbegränsare

Med hastighetsbegränsaren undviker du att köra för fort av misstag. När du uppnår den inställda hastigheten kommer du att bli uppmärksammad på det genom ett lätt motstånd från gaspedalen. Tryck ner gaspedalen om du vill åsidosätta funktionen.

Observera: Föraren ansvarar alltid för hur bilen styrs. Funktionen är bara ett stöd.

Lane Departure Warning
Image2
Lane Departure Warning

Om du skulle börja avvika från din fil kan vår Lane Departure Warning hjälpa till att varna dig. I hastigheter över 65 km/h tittar en kamera på körfältsmarkeringarna och kan meddela dig om du är på väg utanför ditt körfält. Är du det, varnas du via vibrationer i ratten. Men om du använder blinkers för att avisera ett filbyte reagerar Lane Departure Warning-systemet inte.

Electronic Stability Control, ESC
Image2
Electronic Stability Control, ESC

ESC – elektronisk stabilitetskontroll – optimerar dragkraften och minskar risken för sladd oavsett väglag och hastighet. Och genom att motverka under- och överstyrning bidrar det också till säkrare och roligare kurvtagning. Electronic Stability Control kan upptäcka och förhindra en begynnande sladd genom att minska motoreffekten eller bromsa ett eller flera hjul. Den registrerar också karossrörelserna så att greppet inte försvinner vid undanmanövrer eller hårda girar. Och vid bromsning på ytor med olika friktion på olika sidor motstyr bilen något så att stabiliteten bibehålls. Vår dynamiska momentvektorisering ger bilen mer dynamiska köregenskaper genom att få den att svara exceptionellt snabbt och exakt på dina styrmanövrar. Och vår Corner Traction Control, som genom momentvektoriseringen ger bättre grepp vid girar i hög hastighet, minskad understyrning och kraftfullare acceleration. Systemet fungerar på så sätt att det inre drivhjulet bromsas om det börjar tappa greppet i en kurva, medan kraften i stället överförs till det yttre hjulet. Understeer Control Logic bidrar också till att minimera understyrningstendenser för en mer stabil och dynamisk kurvtagning. Kanske vill du ta kontrollen vid dynamisk körning? Med läget Sport kopplas motoreffektregleringen av så att ett visst kontrollerat hjulspinn kan göras.

Connected Safety
Image2
Connected Safety

Connected Safety är en unik, molnbaserad säkerhetsfunktion som kan hjälpa dig att förutse och anpassa körningen till riskfyllda situationer på som kan dyka upp på vägen. Med hjälp av aktuell information om väder och infrastruktur kan Connected safety varna dig med en symbol på förardisplayen. Du blir också varnad om en annan ansluten bil på vägen framför varnar för halka. I så fall skickas ett meddelande från den bilen till din bil via "molnet". Samma sak gäller om ett annat anslutet fordon på vägen framför dig står stilla med varningsblinkers på och varnar för en riskfylld trafiksituation. Och om din bil detekterar halt väglag delas den informationen via "molnet" med andra anslutna bilar i närheten. Genom att göra detta bidrar din bil faktiskt också till ökad säkerhet för andra trafikanter.

Bromsar med Hill Start Assist och automatisk hållfunktion
Image2
Bromsar med Hill Start Assist och automatisk hållfunktion

Effektiva bromsar är avgörande för förarens trygghet och säkerhet. De utgör även en del av den dynamiska körupplevelsen och har IntelliSafe-teknik samt bekväma funktioner som Hill Start Assist och en automatisk hållfunktion. I en nödsituation kommer de stora låsningsfria skivbromsarna att vara avgörande. Även bromssystemet är smart: om du inte bromsar tillräckligt kraftigt, så ser nödbromsassistansen till att bromstrycket maximeras. Och om du hastigt lyfter foten från gaspedalen eller sensorerna känner av ett hinder framför bilen för dessutom Ready Alert Brakes omedelbart bromsbeläggen närmare bromsskivorna för att förkorta den totala stoppsträckan. För extra bekvämlighet ser den automatiska hållfunktionen till att bromsarna förblir ilagda efter att bilen bromsats till stillastående och bromspedalen släppts. Och för att göra det enklare och säkrare att starta i uppförs- eller nedförslut, så låser funktionen Hill Start Assist bromsarna en kort stund efter det att du släppt bromspedalen tills du trycker ned gaspedalen. Bilen rör sig inte medan din fot flyttas från broms- till gaspedalen.

Nödbromsljus och varningsblinker
Image2
Nödbromsljus och varningsblinker

Vår nödbromsljusfunktion hjälper till att varna fordon som närmar sig bakifrån om du tvingas panikbromsa. Funktionen är aktiv över 50 km/h och känner av skillnaden mellan normal inbromsning och panikbromsning. Vid en panikbromsning blinkar bromsljusen fyra gånger i sekunden, vilket skickar ett tydigt budskap till bakomvarande trafik att det finns ett potentiellt problem längre fram. När du har minskat din hastighet till 10 km/h slutar bromsljusen att blinka och varningsblinkersen tar över.

Säkerhetsbur i höghållfast stål
Image2
Säkerhetsbur i höghållfast stål

Volvos kaross ger maximalt skydd vid alla typer av olyckor. Du och passagerarna omges av en extremt stark säkerhetsbur, och deformationszoner fram och bak minskar effekterna av en kollision. Den stabila säkerhetsburen skyddar de åkande vid en kollision och är tillverkad av en av de starkaste typerna av stål som finns att tillgå. Tillsammans med de energiavgivande främre och bakre deformationszonerna och interiörens säkerhetsfunktioner hjälper den till att skydda de åkande vid en kollision. Vid en sidokollision fördelar vårt sidokollisionsskydd SIPS™ kollisionskrafterna över en stor del av bilens kaross, vilket ytterligare minskar skaderisken för de åkande. Om bilen voltar bidrar den starka takkonstruktionen till att skydda de åkande.

Indirect Tyre Pressure Monitoring System (iTPMS)
Image2
Indirect Tyre Pressure Monitoring System (iTPMS)

Med Indirect Tyre Pressure Monitoring System visas en varning på förardisplayen direkt om trycket i ett däck är för lågt, så att du kan fortsätta köra säkert. Systemet är aktivt från 30 km/tim.

Inner- och ytterbackspeglar med automatisk avbländning
Image2
Inner- och ytterbackspeglar med automatisk avbländning

Innerbackspegeln och ytterbackspeglarna bländas av samtidigt så att du inte bländas av trafiken bakom dig. När bländljuset försvinner återgår spegelglaset automatiskt till vanligt läge.

LED-strålkastare
Image2
LED-strålkastare

LED-belysning optimerar din sikt utan att blända andra. Våra egendesignade LED-strålkastare kombinerar distinkt utseende med överlägset långt och brett ljusområde och växlar automatiskt mellan helljus och halvljus när du möter eller kör ikapp andra fordon. Och de är smarta: Helljuset släcks när du kör in i städer men hålls tänt när du passerar en ljusskylt. Under dagen fungerar de iögonenfallande T-formade ljusslingorna som varselljus och gör din bil ännu synligare. Halvljuset kopplas in automatiskt när det behövs. LED-ljusen är extremt energisnåla och håller under hela bilens livslängd utan att förlora i styrka, vilket bidrar till förbättrad bränsleekonomi och lägre löpande kostnader.

LED-strålkastare med Active Bending Lights
Image2
LED-strålkastare med Active Bending Lights

Våra mest avancerade LED-strålkastare ger enastående god belysning, hjälper dig att se bättre i kurvor och optimerar sikten utan att blända andra. När du styr vrids strålkastarna för att lysa upp kurvan framför. Med LED-belysning kan du använda helljus med ännu större spridning och räckvidd. Och du kan låta helljuset vara påslaget hela tiden – när du möter eller närmar dig en annan bil, så växlar strålkastarna automatiskt till halvljus för att inte den andra föraren ska bländas. När den andra bilen har passerat växlar strålkastarna tillbaka till helljus igen för optimal sikt. Strålkastarna är smarta också. Helljuset släcks när du kör in i städer men hålls tänt när du passerar en ljusskylt. I den här funktionen ingår också dimstrålkastare som ger dig bättre sikt när du kör i dimma eller riklig nederbörd. Dessutom kan de vridas upp till 15 grader när du svänger för att lysa upp området intill bilen, så att det blir lättare att manövrera i låg hastighet och backa i mörkret. De förstärker också din Volvos distinkta design.

Dimljus med kurvfunktion
Image2
Dimljus med kurvfunktion

Dimljusen ger bättre sikt när du kör i dimma eller kraftig nederbörd. Och om du vrider ratten mer än 30 grader när du kör under 30 km/h eller backar lyser de upp området bredvid bilen (upp till 15 graders vinkel) för att underlätta manövrering och backning i mörker. De förstärker också din Volvos distinkta design. Kurvljusfunktionen kräver dynamiska LED-strålkastare.

Förberedelse för alkolås
Image2
Förberedelse för alkolås

Alkolås är ett effektivt sätt att hindra att bilen startas med en berusad förare bakom ratten. Denna mjukvaruuppdatering gör det enkelt att installera ett alkolås i bilen. Mjukvaran integrerar också alkolåset med bilens övriga funktioner. Steg-för-steg-instruktioner för alkolåset kan t.ex. visas på huvudskärmen. Observera att detta endast är en förberedelse som måste kompletteras med ett alkolåssystem från Dräger eller ACS Alcohol Countermeasure Systems.

Tillfälligt reservhjul
Image2
Tillfälligt reservhjul

Detta lätta och utrymmesbesparande reservhjul är avsett för tillfällig användning och en maxhastighet på 80 km/h. En domkraft, hylsnyckel för hjulbultarna och en textilväska för förvaring av det ordinarie hjulet ingår också.

Temporary Mobility Kit
Image2
Temporary Mobility Kit

Om du råkar ut för en punktering i däckets slitbana kan du laga däcket tillfälligt med denna reparationssats. Den innehåller en elektrisk luftkompressor och tätningsvätska och förvaras bekvämt under lastrumsgolvet. Kompressorn kan också användas för att kontrollera och justera däcktrycket. Maxhastigheten för det lagade däcket är 80 km/h (50 mph) och det bör bytas ut inom 200 km (125 miles).

Skyddande säkerhetssystem
Skyddande framsäten med energiupptagande struktur
Image2
Skyddande framsäten med energiupptagande struktur

Framstolarna absorberar energi och skyddar din rygg om bilen landar tungt efter en olycka. De kan dämpa kraftiga vertikala stötar. Inbyggt glidskydd minskar risken för att du glider under säkerhetsbältet vid en krock. De fasta nackstöden ger maximalt skydd oavsett kroppslängd.

Bromspedalen lossas
Image2
Bromspedalen lossas

Vid vissa frontalkrockar kopplas bromspedalen ur och förflyttas mot golvet. Det minskar risken för skador på höger fot och ben om foten ligger mot bromspedalen. Denna Volvo-säkerhetsinnovation utlöses av samma sensorer som aktiverar bältessträckarna och krockkuddarna.

SIPS™ Side Impact Protection System
Image2
SIPS™ Side Impact Protection System

Vi anser att det är bilen och inte passagerarna som ska ta emot smällen vid en kollision. Därför har vi utvecklat våra bilar så att de ger fantastiskt skydd, inte bara vid frontalkrockar och påkörningar bakifrån utan även vid sidokrockar. Bilens ramverk av stål – inklusive framstolsramarna – har konstruerats så att de vid en sidokrock avleder krockkraften från personerna i bilen och förhindrar att den andra bilen tränger in i kupén. Och eftersom vi vet att det finns risk för krockar med större fordon på vägar med tät trafik består den extremt starka sidostrukturen av ultrahöghållfast stål som gör det möjligt att stå emot en kraftig kollision. Vi har till och med tänkt på sidorutorna – krockgardinerna ser tillsammans med SIPS™ och sidokrockkuddarna till att skydda de som sitter i framsätena. I baksätet skyddas passagerarna på de yttre platserna av SIPS™ och krockgardinerna.

Krockgardiner
Image2
Krockgardiner

Den uppblåsbara krockgardinen skyddar huvudet och halsen vid sidokollisioner eller om bilen voltar. Den vecklas ut från taket ovanför dörrarna och skyddar passagerarna längst ut på sidorna. Krockgardinen skyddar också vid vissa frontalkrockar och hålls uppblåst i några sekunder för att skydda mot eventuella sekundära kollisioner.

Kraftupptagande interiör
Image2
Kraftupptagande interiör

Samtliga paneler och dörrsidor är stoppade med kraftupptagande material för att minska skaderisken för passagerarna i bilen.

Bilbälten med försträckare och lastbegränsare
Image2
Bilbälten med försträckare och lastbegränsare

Trepunktsbältena uppfanns av Volvo och är den viktigaste säkerhetsfunktionen inuti bilen. Om bilen välter eller krockar drar bältessträckarna åt bältena genast och håller kvar passagerarna i sätet. Sedan lossas de lite så att spänningen minskar. Det innebär även att föraren och passageraren fram skyddas av krockkuddarna på ett kontrollerat sätt. För att skydda dig och passagerarna maximalt samverkar säkerhetsbältena också med rattkolonnen och andra fastspänningstekniker, bland annat sidokrockkuddarna och krockgardinerna.

Säkerhetsrattstång
Image2
Säkerhetsrattstång

Rattstången utgör en viktig del i säkerhetssystemet, där de övre och nedre delarna ger vika på ett kontrollerat sätt för att hjälpa till att skydda föraren.

Whiplash-skydd WHIPS™
Image2
Whiplash-skydd WHIPS™

WHIPS™ är en säkerhetsinnovation från Volvo, som minskar risken för pisksnärtskador om bilen blir påkörd bakifrån. Vid en krock förflyttas hela det främre ryggstödet och nackstödet tillsammans med den som sitter i stolen, så att halsen får stöd.

Varningstriangel
Image2
Varningstriangel

Öka säkerheten för dig, dina passagerare och andra trafikanter med denna lätta varningstriangel med stor reflektionsvinkel. Den smarta designen håller den på plats även i hård vind och halka. Den bekväma placeringen inuti bagageluckan gör triangeln lätt att komma åt. Den är lätt att fälla i hop och förvaras i tillhörande fodral.

Sidokrockkuddar
Image2
Sidokrockkuddar

Vid en sidokollision blåses sidokrockkuddarna ögonblickligen upp och skyddar förarens och framsätespassagerarens överkropp och höfter. Sidokrockkuddarna är placerade på bästa tänkbara plats, nämligen på framsätets ryggstöd.

Knäkrockkudde, förarsidan
Image2
Knäkrockkudde, förarsidan

Ovanför pedalerna finns en knäkrockkudde som extra skydd för förarens underben vid frontalkollisioner. Knäkrockkudden utlöses tillsammans med övriga krockkuddar och hjälper tillsammans med säkerhetsbältet, bältessträckaren, bromspedallossning och det integrerade knäskyddet under instrumentpanelen till att optimera skyddet.

Första förbandsväska
Image2
Första förbandsväska

Se till att du har med dig de nödhjälpsartiklar du behöver med denna behändiga första hjälpen-väska. Väskan förvaras lättåtkomligt i lastutrymmet, och den innehåller ett antal olika förband som ligger i särskilda fack, vilket gör att det går lättare och snabbare att hitta det som behövs.

Krockkuddar med tvåstegsutlösning, förar- och passagerarsida
Image2
Krockkuddar med tvåstegsutlösning, förar- och passagerarsida

Säkerhetsbältena och de främre krockkuddarna skyddar huvud, ansikte och bröstkorg vid en frontalkrock. Och de är smarta: För optimalt skydd anpassas fyllningsgraden i krockkuddarna efter krockkraften. Och om kollisionens effekter är så milda att krockkuddarna inte behövs aktiveras bara bältesförsträckarna vid behov. Krockkudden på passagerarsidan stängs enkelt av med en strömställare så att du kan sätta en barnstol i den främre passagerarstolen.

Automatisk inbromsning efter krock
Image2
Automatisk inbromsning efter krock

Din Volvo bromsar automatiskt in när bältesförsträckarna eller en krockkudde aktiveras, vilket minskar risken för fler skador efter en krock – till exempel kollisioner med andra bilar eller människor.

Säkerhetsbur i höghållfast stål
Image2
Säkerhetsbur i höghållfast stål

Volvos kaross ger maximalt skydd vid alla typer av olyckor. Du och passagerarna omges av en extremt stark säkerhetsbur, och deformationszoner fram och bak minskar effekterna av en kollision. Den stabila säkerhetsburen skyddar de åkande vid en kollision och är tillverkad av en av de starkaste typerna av stål som finns att tillgå. Tillsammans med de energiavgivande främre och bakre deformationszonerna och interiörens säkerhetsfunktioner hjälper den till att skydda de åkande vid en kollision. Vid en sidokollision fördelar vårt sidokollisionsskydd SIPS™ kollisionskrafterna över en stor del av bilens kaross, vilket ytterligare minskar skaderisken för de åkande. Om bilen voltar bidrar den starka takkonstruktionen till att skydda de åkande.

Förberedda säkerhetsbälten fram
Image2
Förberedda säkerhetsbälten fram

När din Volvo registrerar en överhängande kollision eller avkörning sträcks de främre säkerhetsbältena via en elmotor för maximalt skydd. Om kollisionen undviks rullas bältena ut igen utan behov av reparation.

Volvo On Call
Image2
Volvo On Call

Volvo On Call ger tillgång till praktiska tjänster och många av bilens funktioner kan fjärrstyras. Du har också tillgång till personlig assistans dygnet runt och möjlighet till smart bildelning. Med hjälp av din telefon kan du starta klimatanläggningen i bilen där den står parkerad, kontrollera bilens status, se var den står, skicka resmål till navigeringssystemet, låsa eller låsa upp dörrarna och mycket mer. Och du kan enkelt hålla reda på affärsresor och spara dem som körjournaler. Och för den helt elektriska XC40 Recharge ger appen ytterligare funktioner, som t.ex. att hitta offentliga laddningsstationer, kontrollera batteriladdning och optimera dina laddningsalternativ för längre resor. Med Volvo On Call kan du enkelt dela din bil med andra under en viss tid. När det passar dig kan du ge vänner, familj och kollegor direkt tillgång till din bil via Volvo On Call-appen. De kan öppna bilen via sin telefon och köra iväg. Med Volvo On Call har du också tillgång till personlig assistans dygnet runt. Det är bara att trycka på en knapp i bilen så får du kontakt med en telefonoperatör som kan hjälpa till att hitta t.ex. ett kafé eller en restaurang i närheten. Och om du får punktering eller motorstopp, eller råkar ut för en olycka är hjälpen bara en knapptryckning bort. Om en krockkudde utlöses eller bältesförsträckarna aktiveras larmas Volvo On Calls servicecenter automatiskt. Volvo On Call kan även varna dig för inbrottsförsök och ger dig möjlighet att spåra bilen via satellit. Volvo On Call-appen finns för din smartphone, Ipad och bärbara enheter som Apple Watch och Android Wear med röststyrning. Den kan också användas på en dator eller surfplatta med Windows 10.

Volvo On Call med bilutlåning
Image2
Volvo On Call med bilutlåning

Volvo On Call kopplar din Volvo till din smartphone och blir din digitala nyckel till tjänster som sparar tid och underlättar ditt liv. Med In-car Delivery kan du till exempel shoppa online och få varorna levererade till bilens bagageutrymme när den är parkerad, så att du inte behöver vänta på att paketet ska levereras eller åka och hämta det någonstans. Och vår bilutlåningsfunktion är en annan innovativ tjänst. Med den kan du låna ut din bil genom att låta pålitliga vänner, familjemedlemmar eller kollegor få tillgång till den via Volvo On Call-appen. Volvo On Call kan du även använda för att fjärrstyra vissa funktioner i bilen. Tjänster för nödsamtal och hjälp vid vägkanten ingår också. Förvärm bilen, kontrollera dess skicket, se var den står, skicka resmål till navigeringssystemet, lås eller lås upp dörrarna och mycket mer. Kyl eller värm bilen innan du åker genom att fjärrstarta motorn eller parkeringsvärmaren via din smartphone. Med Volvo On Call synkar du också mötesplatser från din personliga kalender med navigeringssystemet så att du enkelt hittar dit. Följ bekvämt upp affärsresor och spara dem som körjournaler. Får du punktering eller motorstopp, eller råkar ut för en olycka, är hjälpen bara en knapptryckning bort. Och om en krockkudde utlöses eller bältesförsträckarna aktiveras larmas Volvo On Call-servicecentret automatiskt. Volvo On Call kan även varna dig för inbrottsförsök och ger dig möjlighet att spåra bilen via satellit. En bonus med Volvo On Call är en stabil internetanslutning via bilens takantenn. Din Volvo blir en wifi-hotspot för alla passagerare. Volvo On Call-appen finns för din smartphone, Ipad och bärbara enheter som Apple Watch, Android Wear och Microsoft Band 2 med röststyrning. Den kan också användas i en surfplatta eller PC med Windows 10 och är kompatibel med Flic-knappar.

Brandsläckarhållare
Image2
Brandsläckarhållare

För enkel och praktisk förvaring av brandsläckare i bilen kan du installera en flexibel hållare som håller brandsläckaren ur vägen, men ändå lättåtkomlig om den behövs.

Bilbarnstolar
ISOFIX monteringsfästen, baksäte
Image2
ISOFIX monteringsfästen, baksäte

ISOFIX är det säkraste och mest bekväma sättet att installera en bilbarnstol i din Volvo. Det är bara att klicka fast den ISOFIX-förberedda bilbarnstolen i ISOFIX-fästena i baksätet så sitter barnstolen säkert fast i bilens kaross. ISOFIX-fästena sitter bakom luckor i den nedre delen av de yttre baksätesryggstöden och är lätta att komma åt vid behov.

Barnsäkerhetsutrustning
Avstängningskontakt till passagerarkrockkudde
Image2
Avstängningskontakt till passagerarkrockkudde

Med denna omkopplare stänger du enkelt av passagerarkrockkudden när du placerar en bakåtvänd barnstol i den främre passagerarstolen. Omkopplaren är bara åtkomlig när dörren är öppen. När krockkudden är inaktiverad visas ett meddelande på displayen i takkonsolen.

Barnsäkerhetslås
Image2
Barnsäkerhetslås

Med det elektriska barnsäkerhetslåset kan du bekvämt låsa bakdörrarna och de elmanövrerade bakrutorna från förarplatsen så att de inte kan öppnas inifrån.

Sekretess
Larm
Image2
Larm

Larmet skyddar bilen när den parkerad och avskräcker objudna gäster. Det reagerar också på rörelser inuti bilen, om en ruta krossas eller om någon försöker stjäla hjulen eller bogsera bort bilen. Larmet aktiveras automatiskt när bilen låses och är kopplat till dörrarna, motorhuven och bakluckan. En nivågivare avskräcker tjuvar från att hissa upp bilen för att stjäla hjulen eller bogsera bort den, och dubbellåsningsfunktionen gör det omöjligt för en tjuv att öppna dörrarna från insidan när bilen har låsts från utsidan. Rörelsesensorn, nivåsensorn och baklåsfunktionen kan stängas av, så att personer eller husdjur kan vara kvar i den parkerade och låsta bilen.

Centrallås med fjärrkontroll
Image2
Centrallås med fjärrkontroll

Låser och låser upp dörrarna och bakluckan säkert och praktiskt med hjälp av fjärrkontrollen. När du lämnar eller stiger in i bilen kan du stänga eller öppna alla fönster inklusive panoramataket med en knapptryckning. Du kan låsa upp bakluckan separat vilket ger ökad trygghet. Du kan därmed få tillgång till lastutrymmet utan att någon av de övriga dörrarna kan öppnas från utsidan.

Automatisk låsning
Image2
Automatisk låsning

För att ytterligare öka din personliga säkerhet kan du ställa in dörrarna på att låsas automatiskt när du börjar köra. Du kan också enkelt låsa alla dörrar från framsätet med låsknappen. För att skydda dig vid olyckor låser Volvo upp dörrarna automatiskt så att de kan öppnas utifrån.

Start utan nyckel
Image2
Start utan nyckel

Så länge du tar med fjärrkontrollen in i bilen gör funktionen för start utan nyckel att du kan starta motorn genom att vrida startvredet samtidigt som du trampar ner bromspedalen.

Nyckellöst låssystem
Image2
Nyckellöst låssystem

Med den här funktionen låses din Volvo upp så snart du drar i dörrhandtaget. Du behöver inte använda fjärrkontrollen – ha den bara i fickan eller plånboken. Och för att låsa bilen när du har parkerat trycker du bara på knappen i dörrhandtaget. Funktionen omfattar också en vattentät, nyckellös minifjärrkontroll du kan ta med överallt. Bagageluckan öppnas utan att du behöver röra den – rör bara foten under den bakre stötfångaren så kommer du in i lastutrymmet.

Global Locking och stängning
Image2
Global Locking och stängning

Om du glömde stänga fönstren eller panoramasoltaket innan du klev ur bilen stänger du dem bekvämt med fjärrkontrollen. Öppna fönstren om du vill ha in frisk luft i kupén innan du kliver in.

Nyckellös öppning med beröringsfri öppning och stängning av bakluckan
Image2
Nyckellös öppning med beröringsfri öppning och stängning av bakluckan

Med nyckellös öppning har du enkel tillgång till din Volvo så länge du har fjärrnyckeln med dig. Dörrarna och bakluckan låses upp automatiskt när du drar i dörrhandtaget. För att låsa dörrarna trycker du bara på en knapp i vilket som helst av dörrhandtagen när du lämnar bilen. Denna funktion omfattar även beröringsfri öppning och stängning av den elmanövrerade bakluckan. Du bara sticker in foten under bakre stötfångaren så öppnas bakluckan – mycket praktiskt när du har händerna fulla.

Dubbel låsning
Image2
Dubbel låsning

Om du har låst bilen från utsidan och en inbrottstjuv slår sönder en fönsterruta gör denna funktion det omöjligt att öppna några av dörrarna inifrån.

Dolt förvaringsutrymme
Image2
Dolt förvaringsutrymme

Förvara mindre föremål säkert och dolt i det lättåtkomliga förvaringsfacket under lastutrymmets golv. När bagageluckan stängs överlappar och låser den förvaringsfackets lucka.

Välkomst- och trygghetsbelysning
Image2
Välkomst- och trygghetsbelysning

Bättre säkerhet när du går till bilen i mörker. Ytterbelysningen lyser upp närområdet i 30 sekunder när du låser upp bilen med fjärrkontrollen. Även den invändiga belysningen tänds. Och när du kliver ur bilen drar du i helljusreglaget så att du får ljus hela vägen till dörren. Denna funktion kan ställas in att vara aktiv i 30, 60 eller 90 sekunder.

Lackfärgade dörrhandtag med belysning
Image2
Lackfärgade dörrhandtag med belysning

De karossfärgade dörrhandtagen med markbelysning lyser upp området nedanför dörrhandtagen och inger en välkomnande känsla när du närmar dig bilen i mörker. Markbelysningen aktiveras när du låser upp din bil med fjärrkontrollen. För extra bekvämlighet finns tillvalet LED-markbelysning under dörrarna, som lyser upp området under den öppna dörren. Ingår i nyckellöst låsningssystem

HomeLink® och automatiskt avbländad innerbackspegel med kompass
Image2
HomeLink® och automatiskt avbländad innerbackspegel med kompass

Med HomeLink® kan du styra externa hushållsapparater som garagedörr, larm och utomhusbelysning – allt utan att lämna din Volvo. Backspegeln hjälper dig att undvika att bli bländad av bilar bakom dig och den har en inbyggd kompass som underlättar navigering.

Homelink är ett registrerat varumärke som tillhör Gentex Corporation.

Volvo On Call
Image2
Volvo On Call

Volvo On Call ger tillgång till praktiska tjänster och många av bilens funktioner kan fjärrstyras. Du har också tillgång till personlig assistans dygnet runt och möjlighet till smart bildelning. Med hjälp av din telefon kan du starta klimatanläggningen i bilen där den står parkerad, kontrollera bilens status, se var den står, skicka resmål till navigeringssystemet, låsa eller låsa upp dörrarna och mycket mer. Och du kan enkelt hålla reda på affärsresor och spara dem som körjournaler. Och för den helt elektriska XC40 Recharge ger appen ytterligare funktioner, som t.ex. att hitta offentliga laddningsstationer, kontrollera batteriladdning och optimera dina laddningsalternativ för längre resor. Med Volvo On Call kan du enkelt dela din bil med andra under en viss tid. När det passar dig kan du ge vänner, familj och kollegor direkt tillgång till din bil via Volvo On Call-appen. De kan öppna bilen via sin telefon och köra iväg. Med Volvo On Call har du också tillgång till personlig assistans dygnet runt. Det är bara att trycka på en knapp i bilen så får du kontakt med en telefonoperatör som kan hjälpa till att hitta t.ex. ett kafé eller en restaurang i närheten. Och om du får punktering eller motorstopp, eller råkar ut för en olycka är hjälpen bara en knapptryckning bort. Om en krockkudde utlöses eller bältesförsträckarna aktiveras larmas Volvo On Calls servicecenter automatiskt. Volvo On Call kan även varna dig för inbrottsförsök och ger dig möjlighet att spåra bilen via satellit. Volvo On Call-appen finns för din smartphone, Ipad och bärbara enheter som Apple Watch och Android Wear med röststyrning. Den kan också användas på en dator eller surfplatta med Windows 10.

Volvo On Call med bilutlåning
Image2
Volvo On Call med bilutlåning

Volvo On Call kopplar din Volvo till din smartphone och blir din digitala nyckel till tjänster som sparar tid och underlättar ditt liv. Med In-car Delivery kan du till exempel shoppa online och få varorna levererade till bilens bagageutrymme när den är parkerad, så att du inte behöver vänta på att paketet ska levereras eller åka och hämta det någonstans. Och vår bilutlåningsfunktion är en annan innovativ tjänst. Med den kan du låna ut din bil genom att låta pålitliga vänner, familjemedlemmar eller kollegor få tillgång till den via Volvo On Call-appen. Volvo On Call kan du även använda för att fjärrstyra vissa funktioner i bilen. Tjänster för nödsamtal och hjälp vid vägkanten ingår också. Förvärm bilen, kontrollera dess skicket, se var den står, skicka resmål till navigeringssystemet, lås eller lås upp dörrarna och mycket mer. Kyl eller värm bilen innan du åker genom att fjärrstarta motorn eller parkeringsvärmaren via din smartphone. Med Volvo On Call synkar du också mötesplatser från din personliga kalender med navigeringssystemet så att du enkelt hittar dit. Följ bekvämt upp affärsresor och spara dem som körjournaler. Får du punktering eller motorstopp, eller råkar ut för en olycka, är hjälpen bara en knapptryckning bort. Och om en krockkudde utlöses eller bältesförsträckarna aktiveras larmas Volvo On Call-servicecentret automatiskt. Volvo On Call kan även varna dig för inbrottsförsök och ger dig möjlighet att spåra bilen via satellit. En bonus med Volvo On Call är en stabil internetanslutning via bilens takantenn. Din Volvo blir en wifi-hotspot för alla passagerare. Volvo On Call-appen finns för din smartphone, Ipad och bärbara enheter som Apple Watch, Android Wear och Microsoft Band 2 med röststyrning. Den kan också användas i en surfplatta eller PC med Windows 10 och är kompatibel med Flic-knappar.

Elstyrda infällbara dörrbackspeglar
Image2
Elstyrda infällbara dörrbackspeglar

För att skydda dina backspeglar mot skador t.ex. när bilen är parkerad eller när du kör genom en biltvätt trycker du samtidigt på knappen för vänster och höger backspegel för att fälla in dem mot sidan av bilen. De kan också ställas in så att de fälls in eller ut automatiskt varje gång du låser eller låser upp bilen. Och för att göra det lättare att parkera kan backspeglarna lutas automatiskt (eller med en knapptryckning) när du backar.

Härdade sidofönster
Image2
Härdade sidofönster

Det härdade glaset i sidofönstren är tre till fem gånger starkare än vanligt glas med samma tjocklek. Det härdade glaset hjälper till att öka säkerheten vid kollisioner eller slag mot rutorna. Om glaset krossas bryts det i små bitar för att minska risken för skärskador.

Laminerade sidorutor
Image2
Laminerade sidorutor

Glaset i sidorutorna är laminerat och hjälper till att skydda din Volvo från oönskade besök när den står parkerad. Och även om glaset spruckit är det mycket svårt att ta sig genom. Det laminerade glaset gör också kupén tystare.

Låsbar hjulbultsats
Image2
Låsbar hjulbultsats

Öka säkerheten och minska risken för stöld med de låsbara hjulbultarna. Har ett unikt kodat uttag så att bara du och din återförsäljare eller tekniker kan ta av hjulen. Matcha bultarna med fälgarna genom att välja en hjulbultsats med färgkoordinerade huvuden i Matt Tech Black, Silver eller Chrome.

Stolar
Justerbar passagerarstol
Image2
Justerbar passagerarstol

Med den helt inställbara passagerarstolen kan dina passagerare till exempel ändra sittdynans höjd och vinkel så att den passar perfekt och ger stöd för hela låret. Generösa justeringsmarginaler för att flytta stolen framåt och bakåt gör det enkelt att hitta den perfekta sittställningen. För att garantera att ryggen får ett bra stöd kan svankstödet justeras på varje framsäte.

Framstolar
Image2
Framstolar

Framstolarna erbjuder det bästa inom stil och komfort med välkänd Volvo-ergonomi och modern skandinavisk design. Med många justeringsmöjligheter kan du enkelt anpassa framstolarna i din Volvo efter din egen kropp. Du kan sitta högt och få god överblick samtidigt som framstolarna för ytterligare komfort kan kompletteras med eljustering och minnesfunktion, svankstöd med justering i flera riktningar, samt sätesvärme. Och du kan lägga till manuella sitsförlängningar som ger ännu bättre stöd för låren.

Sätesvärmare, fram
Image2
Sätesvärmare, fram

Uppvärmda stolsdynor och ryggstöd fram (plus eventuella förlängningar) ger omedelbar värme vid kalla morgnar, särskilt på läderklädda stolar. Välj mellan tre värmenivåer via mittdisplayen med pekfunktioner.

Uppvärmda baksäten
Image2
Uppvärmda baksäten

De två yttre baksätena (dyna och ryggstöd) är eluppvärmda. De värms snabbt upp och inger en extra lyxig känsla vid kylig väderlek. De individuella reglagen som kan ställas in på tre värmenivåer är lätt åtkomliga från baksätet.

Fem separata stolar
Image2
Fem separata stolar

Alla fem passagerarna uppskattar komforten hos ett individuellt ergonomiskt utformat säte. Stolarna är placerade som på bio och ger utmärkt sikt, var du än sitter. Framstolarna och andra radens stolar är enkla att justera och det är därför lätt att hitta perfekt sittposition. Varje ryggstöd på andra raden kan lutas separat för att passa personliga preferenser. För att göra din Volvo ännu mer flexibel kan varje säte i baksätet fällas ned separat mot bagageutrymmets golv. På så sätt kan du transportera passagerare och/eller last utan att behöva kompromissa med vare sig komfort eller säkerhet.

Manuell sitsförlängning, förarsäte
Image2
Manuell sitsförlängning, förarsäte

Sitsförlängningen ger gott stöd åt låren, vilket är mycket praktiskt för den som har långa ben. Den är extra bred för att kunna anpassas efter dina agna önskemål på ett bekvämt sätt och ge ett utmärkt stöd hur du än håller benen. För att öka din komfort när det är kallt är sitsförlängaren eluppvärmd om du har eluppvärmda säten.

Manuell sitsförlängning, passagerarsäte
Image2
Manuell sitsförlängning, passagerarsäte

Passagerare med långa ben kommer att uppskatta den utskjutbara sittdynans sköna stöd åt låren. Den är extra bred för att kunna anpassas på ett bekvämt sätt och ge ett utmärkt stöd oavsett hur passageraren håller benen. För att öka komforten när det är kallt är sitsförlängaren eluppvärmd om du har eluppvärmda säten.

Manuella sitsförlängare för förar- och passagerarstol
Image2
Manuella sitsförlängare för förar- och passagerarstol

Sitsförlängningarna ger gott stöd åt låren, vilket är mycket praktiskt för den som har långa ben. De är extra breda för att kunna anpassas efter dina agna önskemål på ett bekvämt sätt och ge ett utmärkt stöd hur du än håller benen. För att öka din komfort när det är kallt är sitsförlängaren eluppvärmd om du har eluppvärmda säten.

Manuellt vikbara nackstöd, baksätets ytterplatser
Image2
Manuellt vikbara nackstöd, baksätets ytterplatser

Nackstöden på ytterplatserna bak är lätta att vika ned för att få bättre sikt bakåt. I nerfällt skick hindrar de passagerarna från att sätta sig upp tills de fällts upp igen.

Eldriven förarstol med minnesfunktion
Image2
Eldriven förarstol med minnesfunktion

Den elmanövrerade förarstolen kan anpassas på flera sätt – du hittar lätt den perfekta körställningen. För att göra det ännu bekvämare för dig justerar minnesfunktionen sätet och backspeglarna perfekt varje gång. Alla stolsinställningar justeras enkelt med hjälp av intuitiva kontroller eller via centerdisplayens pekskärm. När du låser upp bilen med hjälp av din personliga fjärrkontroll justeras sätet och backspeglarna automatiskt till dina senaste inställningar. Du kan också välja en viss minnesposition med hjälp av minnesknapparna på framdörrens övre panel. Minnesfunktionen kommer också väl till pass när ni är flera förare. Varje förare kan ha sin personliga fjärrkontroll, och bilen anpassar sig till varje kontrolls individuella inställningar. Två fjärrkontroller är standard, men din Volvo kan hantera upp till ytterligare tio fjärrkontroller.

Elmanövrerad passagerarstol
Image2
Elmanövrerad passagerarstol

Den elmanövrerade stolen är ännu bekvämare för passageraren i framstolen. Passagerarstolens sittdyna och ryggstöd justeras enkelt och intuitivt via reglagen på panelen bredvid sittdynan.

Elektriskt nedfällbara nackstöd på ytterplatserna
Image2
Elektriskt nedfällbara nackstöd på ytterplatserna

Med den här funktionen kan du fälla ner de yttre bakre nackstöden med en knapptryckning för bättre sikt bakåt. I nerfällt skick hindrar de passagerarna från att sätta sig upp tills de fällts upp igen.

Elmanövrerad nedvikning av bakre ryggstöd
Image2
Elmanövrerad nedvikning av bakre ryggstöd

Med denna funktion kan du bekvämt vika ned ett eller båda baksätets ryggstöd genom att bara trycka på en knapp när du lastar bilen. Knapparna sitter lättåtkomligt på lastutrymmets sida.

Fast svankstöd
Image2
Fast svankstöd

Med ett bra svankstöd i stolen avlastas musklerna kring ryggraden så att de inte behöver jobba så hårt för att hålla den naturligt krökt. Detta stöd är särskilt viktigt när du sitter under en längre period.

Elmanövrerat, svankstöd inställbart i 4 riktningar
Image2
Elmanövrerat, svankstöd inställbart i 4 riktningar

Framstolarnas elektriska svankstöd ökar komforten vid långkörningar. Det kan justeras både horisontellt och vertikalt för att göra det enkelt att anpassa efter dina önskemål.

Mittarmstöd bak med mugghållare
Image2
Mittarmstöd bak med mugghållare

Mittarmstödet fälls enkelt ut ur det bakre ryggstödet och ger extra komfort och plats för förfriskningar vid långa körningar.

Klimat
Värmepump
Image2
Värmepump

Värmepumpen fungerar i första hand som batterisparfunktion som hjälper till att förlänga räckvidden i den helelektriska XC40 Recharge. När det är kallt ute transporteras värmeenergi från omgivningsluften eller batteriet till luftintagen för att värma upp kupén. Denna värmetransport sköts av en kompressor, som förbrukar mindre energi jämfört med bilens vanliga elvärmare. Och genom att den hjälper luftkonditioneringen att arbeta mer effektivt sparas elenergi vid temperaturer från 0 °C upp till 25–30 °C. Värmepumpen kan också hjälpa till att värma eller kyla batteriet för att optimera prestanda och räckvidd under långa resor eller vid tung last.

Högvoltskylvätskevärmare (HVCH)
Image2
Högvoltskylvätskevärmare (HVCH)

Oberoende av vädret kan detta kraftfulla elektriska värme- och luftkonditioneringsaggregat hjälpa dig att skapa ett behagligt klimat i din Volvo Recharge. När bilen är på laddning kan du förkonditionera bilen innan du ger dig iväg. Så oavsett om det är kallt eller varmt ute kan du alltid sätta dig i en kupé som är behagligt klimatiserad av bilens elektriska värmare eller luftkonditionering. Detta hjälper också till att förlänga räckvidden helt elektriskt läge. För optimerad sikt och komfort i vinterkylan kan du slå på värmen i framstolarna, ratten, vindrutan, bakrutan och sidobackspeglarna. Förkonditioneringen styr du bekvämt från din mobiltelefon via appen Volvo On Call eller genom att bara trycka på huvuddisplayen. Starta den direkt eller välj bland upp till åtta förinställda avgångstider. I den helelektriska XC40 Recharge kan förkonditionering aktiveras även när bilen inte laddas, vilket ger ytterligare bekvämlighet och komfort.

Uppvärmt emblem i grillen
Image2
Uppvärmt emblem i grillen

När det är kallt värms Volvologgan i grillen upp för att hjälpa till att optimera frontkamerans sikt i alla förhållanden.

Elektronisk klimatkontroll, 1 zon
Image2
Elektronisk klimatkontroll, 1 zon

Välj den temperatur du vill ha i kupén, så sköter det elektroniskt styrda klimatsystemet resten. Det justerar automatiskt fläkthastigheten, luftfördelningen samt både kyla och värme för att skapa ett behagligt klimat och optimera din komfort. Temperaturen ställs in för hela kupén. Och för att ytterligare stärka ditt välbefinnande avfuktas även luften i kupén av klimatsystemet. Det är enkelt att ställa in temperaturen – samt göra manuella justeringar av fläkthastighet och luftfördelning – via huvuddisplayen eller med röststyrning. Luftkonditioneringen kan slås på eller av.

Uppvärmda spolarmunstycken
Image2
Uppvärmda spolarmunstycken

Eftersom munstyckena är uppvärmda fryser inte spolarvätskan, så att vindrutan kan rengöras även i extremt hårt väder.

CleanZone
Image2
CleanZone

CleanZone säkerställer att kupéluften är ren och hälsosam. Funktionen övervakar inkommande luft och kan stänga luftintagen i kupén om skadliga ämnen detekteras. Ett multifilter hjälper till att minska halten av damm, pollen, partiklar och dofter orsakade av kemiska ämnen. Den automatiska CleanZone-funktionen hjälper till att ventilera kupén när du låser upp bilen så att luften är fräsch under varma dagar.

Tvåzons klimatsystem med kylt handskfack
Image2
Tvåzons klimatsystem med kylt handskfack

Det effektiva klimatsystemet med två zoner ger hög luftkvalitet och komfort i alla väder och årstider. Det håller automatiskt den temperatur du väljer i kupén och kan ställas in separat för förar- och passagerarsidan. Golvutblåsen och ställbara utblås i bakänden av tunnelkonsolen ger ett komfortabelt klimat i baksätet även under långturer. Handskfacket är kylt som standard och håller förfriskningarna svala för ökad komfort under långresor. Alla inställningar för kupéklimatet styrs enkelt med intuitiva pekgester. Ett effektivt luftfilter håller luften i kupén fri från damm, pollen och andra partiklar – ett stort plus om du eller dina passagerare har hösnuva eller andra allergier.

Förventilering och efterklimatisering
Image2
Förventilering och efterklimatisering

Med den här funktionen fjärrstartar du ventilationsfläkten eller parkeringsvärmaren så att kupéklimatet är behagligt när du kommer fram. Och vid stillastående när motorn stängts av kan du låta klimatsystemet vara igång så att kupétemperaturen hålls jämn. Slå på förventilering eller förvärmning via appen Volvo On Call eller bilens mittdisplay. Om du sitter i bilen behöver du inte starta motorn.

Fjärrstart av luftkonditioneringen
Image2
Fjärrstart av luftkonditioneringen

Tänk dig att alltid kunna kliva in i en sval och skön bil – även om det är olidligt varmt ute. Med appen Volvo On Call kan du via din smartmobil fjärrstarta bilmotorn och luftkonditioneringen. På så sätt kyls kupén av i tid för att du och dina passagerare ska kunna starta färden bekvämt. Beroende på lokala miljöregler får motorn vara igång mellan 1 och 15 minuter.

Kupéfilter
Image2
Kupéfilter

Kupéfiltret bidrar till hälsosam luft i bilen genom att hindra damm och pollen från att komma in via ventilationssystemet.

Mörktonade bakrutor
Image2
Mörktonade bakrutor

Det extra mörka tonade glaset för bakfönstren ger din Volvo en extra sofistikerad stil, gör solen mindre bländande och håller temperaturen i bilen nere när det är varmt och soligt ute.

Värmeavvisande vindruta
Image2
Värmeavvisande vindruta

Denna vindruta gör klimatet i bilen behagligare genom att minska värmestrålningen och filtrera bort infrarött ljus från solen.

Panoramatak
Image2
Panoramatak

Vårt elstyrda panoramatak ger en enastående upplevelse av luftighet och ljus i din Volvo. För ventilation kan den främre delen öppnas eller lutas med en enkel knapptryckning. Ett eldrivet solskydd i perforerad textil minskar bländningen under soliga dagar. Solskyddet bibehåller också den luftiga känslan i kupén. Och när du parkerar bilen på soliga dagar fälls solskyddet automatiskt ner så fort yttertemperaturen når 25 °C. Det mörktonade laminerade glaset ökar komforten och säkerheten ytterligare. Och om du glömmer att stänga panoramataket när du parkerar kan det stängas från utsidan med fjärrkontrollen.

Bränsledriven parkeringsvärmare
Image2
Bränsledriven parkeringsvärmare

Elementet värmer upp kupén och motorn så att utsläppen och motorslitaget minskar vid kallstart. Ställ in tiden när du vill ha kupén varm – eller fjärrstarta elementet med din smartphone och appen Volvo On Call.

Parkeringsklimat, efterfläkt
Image2
Parkeringsklimat, efterfläkt

När det är varmt ute blåser denna funktion in luft från utsidan i upp till 15 minuter för att hjälpa till att hålla en skön temperatur i kupén när bilen är parkerad. Praktiskt om du till exempel vill sitta kvar i bilen med motorn avstängd.

Parkeringsklimat, värme
Image2
Parkeringsklimat, värme

När det är kallt utnyttjar denna funktion restvärme från motorn för att hjälpa till att hålla en skön temperatur i kupén i upp till 15 minuter när bilen är parkerad. Praktiskt om du till exempel vill sitta kvar i bilen med motorn avstängd.

Sätesvärmare, fram
Image2
Sätesvärmare, fram

Uppvärmda stolsdynor och ryggstöd fram (plus eventuella förlängningar) ger omedelbar värme vid kalla morgnar, särskilt på läderklädda stolar. Välj mellan tre värmenivåer via mittdisplayen med pekfunktioner.

Uppvärmda baksäten
Image2
Uppvärmda baksäten

De två yttre baksätena (dyna och ryggstöd) är eluppvärmda. De värms snabbt upp och inger en extra lyxig känsla vid kylig väderlek. De individuella reglagen som kan ställas in på tre värmenivåer är lätt åtkomliga från baksätet.

Uppvärmd vindruta
Image2
Uppvärmd vindruta

Med den här funktionen avlägsnar du enkelt is från vindrutan, bakrutan och dörrbackspeglarna när det är frost ute. Efter en enkel knapptryckning är du snart på väg igen.

Rattvärme
Image2
Rattvärme

Den eluppvärmda ratten ger dig extra komfort för kalla morgnar och gör att du kan köra utan handskar. Tryck bara på en knapp på huvudskärmen så kan du värma händerna när du kör iväg. Värmen kan ställas in på tre nivåer.

Strålkastarrengöring
Image2
Strålkastarrengöring

Strålkastarna rengörs effektivt från smuts med hjälp av högtrycksmunstycken och aktiveras tillsammans med vindrutespolaren. När den aktiveras, så skjuts munstyckena ut ur stötfångarna. Intelligent sekventiell rengöring bidrar till att spara spolarvätska.

Förvaring
Trådlös laddning av mobiltelefon
Image2
Trådlös laddning av mobiltelefon

Håll din smartphone inom räckhåll och ladda den på samma gång. Inga kablar behövs – det är bara att sätta din smartphone i förvaringsutrymmet under pekskärmen i mitten så laddas batteriet med genom induktion.

Låsbart handskfack
Image2
Låsbart handskfack

Handskfacket är en praktisk plats för både bildokumentation och små nödvändigheter. Det är belyst så att du lättare hittar dina saker och har både pennhållare och kreditkortsfack. Larmet har en privat låsfunktion. Du kan alltså låsa handskfacket även när du lämnar bilen och fjärrkontrollen till vaktmästare eller servicetekniker. En utfällbar krok som tillval ger fler användningsmöjligheter. Och om din Volvo har klimatsystemet med två zoner är handskfacket luftkonditionerat för att hålla dina drycker kalla.

Utfällbar krok i handskfacket
Image2
Utfällbar krok i handskfacket

Denna krok går enkelt att fälla ut från handsfackets lock för säkrare transport av hämtmat, en mindre handväska eller kasse medan du kör. När den inte behövs är den infälld inne i handskfacket.

Mittarmstöd fram och förvaringsutrymme
Image2
Mittarmstöd fram och förvaringsutrymme

Som extra vardagskomfort har mittarmstödet fram ett generöst förvaringsutrymme med plats för till exempel en låda med näsdukar. En löstagbar papperskorg med lock hjälper till att hålla interiören ren och fräsch och för din smartphone finns en förvaringsplats med induktionsladdning. För dina mobila enheter finns även ett 12-voltsuttag och en eller två USB-portar. Du har även två mugghållare som håller dina förfriskningar inom räckhåll.

Förvaring i framdörrar
Image2
Förvaring i framdörrar

Tack vare vår patenterade Air Woofer Technology™ har vi kunnat flytta högtalarna från dörrarna så att du får extra generöst förvaringsutrymme. I varje fack i framdörrarna kan du lägga saker som handväska eller upp till tre literflaskor – väldigt praktiskt på långa resor. Och för att hålla allt snyggt och prydligt kan du lägga till en avdelare för att organisera dörrfacken.

Korthållare
Image2
Korthållare

Dessa korthållare gör att du kan hålla reda på kreditkort eller passerkort och nå dem när det behövs. De är elegant integrerade i instrumentbrädan nära fönstret och på baksidan av solskyddet.

Mittarmstöd bak med mugghållare
Image2
Mittarmstöd bak med mugghållare

Mittarmstödet fälls enkelt ut ur det bakre ryggstödet och ger extra komfort och plats för förfriskningar vid långa körningar.

Dold förvaring under förarstolen
Image2
Dold förvaring under förarstolen

För extra praktisk förvaring finns ett dolt utrymme under förarstolen för saker som telefon, plånbok, kamera eller en mindre handväska eller läsplatta. Förvaringsutrymmet är enkelt att komma åt och hjälper till att hålla interiören snygg och prydlig.

Förvaringsfickor i ryggstöden
Image2
Förvaringsfickor i ryggstöden

Bekvämt placerade på framsätenas rygg håller dessa nätfickor tidningar, tidskrifter, böcker och andra småsaker tillgängliga för dina passagerare i baksätet. Varje nätficka rymmer även upp till tre halvlitersflaskor.

Askfat och cigarettändare
Image2
Askfat och cigarettändare

Askkoppen med lock monteras på ett lättåtkomligt ställe i en av mittkonsolens mugghållarpaneler. Askkoppen är lätt att ta bort och sätta in och den diskreta designen gör den lätt att rengöra. Cigarettändaren kan monteras i 12 V-uttagen på fram- och bakänden av tunnelkonsolen.

Förarstöd
Infotainment med Android
Image2
Infotainment med Android

Vi tycker att din Volvo ska vara lika intuitiv som din smartphone. Upplev nästa generation uppkopplade bilar med Volvo och Google. Den helt elektriska XC40 Recharge erbjuder det senaste inom infotainment med inbyggda Google-appar och tjänster, inklusive Google Assistent, Google Kartor och Google Play Store. Den hjälpsamma Google Assistenten kan du aktivera med röstkommandon och få assistans samtidigt som du håller ögonen på vägen och händerna på ratten. Du kan ringa eller SMS:a vänner, ställa in påminnelser eller till och med ändra temperaturen i bilen. Google Kartor är helt integrerat i din Volvo och hjälper dig att nå ditt resmål snabbare tack vare trafikinformation i realtid, automatiska ruttbyten och röststyrning. Appen är enkel att använda och ger praktisk information för elbilar, som bland annat räckvidd, beräknad batteriladdning vid ankomst och laddningsstationer längs vägen. Med Google Play Store kan du enkelt ladda ned dina favoritappar precis som du gör på telefonen. Det gör det enkelt att lyssna på din favoritmusik, poddsändningar eller ljudböcker medan du kör. Detta nya generationens infotainmentsystem anpassar sig även till ditt beteende och ger överlägsen individualisering, så att du kan koncentrera dig helt på körupplevelsen. Din bil är helt synkad med ditt digitala liv – även utan din telefon.

Obs: Funktionernas och tjänsternas tillgänglighet kan variera beroende på marknad.

IntelliSafe Surround
Image2
IntelliSafe Surround

IntelliSafe surround hjälper till i tät trafik och när du backar där sikten är begränsad. När ett fordon kommer in i döda vinkeln eller närmar sig snabbt i ett körfält på någon sida av bilen kan BLIS™ varna med en lampa i vänster eller höger ytterbackspegel. Om du inte reagerar på varningen och börjar glida in i ett annat fordons körfält kan funktionen Steer Assist försiktigt hjälpa dig tillbaka till ditt körfält. Radarsensorerna som är monterade bak på bilen övervakar kontinuerligt döda vinkeln och ett stort område bakom bilen, dag som natt, och reagerar på nästan alla typer av fordon, inklusive motorcyklar. Vid korsande trafik när du backar ut från en parkeringsplats kan Cross Traffic Alert påkalla din uppmärksamhet med hörbara varningar från vänster eller höger bakre högtalare och med grafik på centerdisplayen. Radarsensorerna som är monterade baktill kan upptäcka fordon som närmar sig från sidorna. Om ett fordon upptäcks kan Cross Traffic Alert varna dig och bromsar sedan åt dig vid behov för att undvika eller lindra en kollision. I optimala fall kan funktionen också hjälpa till att upptäcka cyklister och gångtrafikanter som närmar sig. Kollisionsvarning bak kan varna bilar som närmar sig snabbt bakifrån om de kommer för nära och en kollision hotar. Om en kollision är oundviklig sträcks de främre säkerhetsbältena, så att passagerarna stannar kvar i rätt position. Bromsarna ansätts också om bilen står stilla, det hjälper till att minska risken för pisksnärtskador ytterligare.

Observera: Föraren ansvarar alltid för hur bilen styrs. Funktionerna är bara hjälpmedel.

Sensus Connect
Image2
Sensus Connect

Sensus Connect kopplar ihop dig intuitivt med din Volvo och den digitala världen. Njut av total kontroll med hjälp av vår 9-tums centerdisplay med pekskärm, rattknappar, röststyrning, trådlös smarttelefonanslutning och vårt välljudande High Performance audiosystem. Via din smarttelefon har du omedelbar tillgång till Internetkartor och en mängd appar som är praktiska att ha i bilen. Du kan till exempel lyssna på onlineradio, strömmande musik, surfa på nätet och – om du har Sensus Navigation – dela din plats för att hitta lokala företag och att parkeringsplatser. Din Volvo kan till och med boka en tid för service när det är dags. Detta innebär också att din Volvo redan idag är tekniskt förberedd för kommande webb- och molnbaserade infotainmentfunktioner i bilen.

Navigation
Image2
Navigation

Sensus Navigation ger intuitiva köranvisningar och interagerar smidigt med våra molnbaserade tjänster och navigationsapplikationer. Den är smidig att använda via röststyrning eller pekskärmen. Vägbeskrivningar visas på förardisplayen och centerdisplayen. Du använder systemet utan att tappa fokus på trafiken – prata naturligt med din Volvo, så utförs dina kommandon via röststyrning. Systemet kan även användas av passagerare via mittdisplayens pekskärm. Du har åtkomst till appar i bilen som kan hjälpa till att hitta och betala för parkering, låta dina vänner se var du befinner dig, eller bara hitta det bästa caféet i stan. För att hjälpa dig undvika trafikstockningar håller RTTI (Real Time Traffic Information) dig uppdaterad om alternativa färdvägar. Kostnadsfria kartuppdateringar säkerställer aktuell navigering. Om du lägger till appen Volvo On Call kan du skicka destinationer från smarttelefonen till bilen. Du synkar du också mötesplatser från din personliga kalender med navigeringssystemet så att du enkelt hittar dit.

Mittdisplay på 9 tum med pekfunktion
Image2
Mittdisplay på 9 tum med pekfunktion

Mittdisplayen på 9 tum har pekfunktion som låter dig styra funktionerna i din Volvo på ett enkelt sätt och hålla dig uppkopplad. Pekskärmens stora knappar är lätta att hitta och använda. Det stående formatet ger bättre överblick. De virtuella knapparna r dynamiska – vid behov blir de större och dyker upp nedtill på skärmen så att de blir enkla att hitta och styra. Du kan också flytta de virtuella knapparna enligt egna önskemål. För att det ska vara enkelt och säkert för dig att titta på displayen medan du kör visas all information överst på skärmen medan pekreglagen finns nedtill på skärmen. Avancerad pekskärmsteknik innebär att ditt finger knappt behöver nudda skärmen för att aktivera eller styra en funktion. Vissa kommandon utför du genom att stryka ett finger eller en hand över skärmen – även med handskar på. Den stora, blanka displayen bidrar till kupéns eleganta och stilrena skandinaviska utseende. Ytan har en antireflexbeläggning som minimerar reflektioner och blänk.

Adaptive Cruise Control
Image2
Adaptive Cruise Control

Adaptive Cruise Control bibehåller inställd hastighet och hjälper till att hålla ett säkert avstånd till långsammare fordon. Det är bara att välja önskad hastighet och önskat tidsavstånd till fordonet framför, sedan kan du njuta av en smidig körning från stillastående upp till maxhastighet. När du kör över 70 km/h hjälper Adaptive Cruise Control också till vid omkörning, genom att accelerera mot bilen framför när du sätter på blinkers. Farthållaren anpassar sig till ECO- respektive Dynamic-körläget som sänker bränsleförbrukningen respektive medger mer dynamisk körning. Den är smart också: Med kartinformation från bilens navigationssystem kan Adaptive Cruise Control identifiera kommande backar och anpassa hastigheten för optimerad komfort och säkerhet. Adaptive Cruise Control ingår i IntelliSafe Assist.

Observera: Föraren ansvarar alltid för hur bilen styrs. Funktionen är bara ett stöd.

Bakre kollisionsvarning med bromsning vid stillastående
Image2
Bakre kollisionsvarning med bromsning vid stillastående

Rear Collision Warning ger dig ett försprång i trafiken. Alla indikeringslampor börjar blinka snabbt, så att fordon som närmar sig snabbt varnas om de kör för nära och kollisionsrisken är överhängande. Om en kollision är oundviklig sträcks de främre säkerhetsbältena precis före krocken, så att passagerarna stannar kvar i rätt position. Bromsarna ansätts också om bilen står stilla, det minskar risken för pisksnärtskador ytterligare. Rear Collision Warning med bromsning vid stillastående ingår i IntelliSafe Surround.

Pilot Assist
Image2
Pilot Assist

För smidigare körning i tät trafik hjälper Pilot Assist till genom att ge lätta styrningsjusteringar för att hålla bilen mitt i filen och i en inställd hastighet. Och om det finns en bil framför dig kan den anpassa hastigheten så att du håller ett fast avstånd. Pilot Assists styrhjälp är aktiv från stillastående upp till 130 km/h och kan underlätta körning både i tät trafik och på motorväg. Och om du inte håller en hand på ratten stängs Pilot Assist automatiskt av. Du känner när systemet avaktiveras tack vare en lätt vibration i ratten. Pilot Assist är en del av IntelliSafe Assist.

Obs: Föraren ansvarar alltid för hur bilen körs och att rätt avstånd och hastighet hålls, även när Pilot Assist används. Avancerade förarhjälpsystem som Pilot Assist kan endast tillföra begränsad accelerationskraft, bromskraft och styrningskraft.

Trafikskyltsinformation
Image2
Trafikskyltsinformation

Road Sign Information uppdaterar dig om aktuella trafikhändelser. Med hjälp av en kamera eller information från Sensus-navigationssystemet får du meddelanden om hastighetsbegränsningar, omkörningsförbud, infartsförbud och olika slags tilläggsskyltar. Trafikmärket visas på hastighetsmätaren. Om du överskrider hastighetsbegränsningen kan du via funktionen Road Sign Information få en varning i form av en blinkande trafikmärkesikon. Systemet kan också ge dig information om fartkameror. Och om du råkar köra in åt fel håll på en enkelriktad gata får du en varning i form av en "förbud mot infart" symbol.

Observera: Föraren ansvarar alltid för hur bilen styrs. Funktionen är bara ett stöd.

Röststyrning
Image2
Röststyrning

Röststyrningsfunktionen registrerar och utför dina kommandon för att hantera klimat, navigation, underhållning och din smartphone. Tryck på rattknappen, ge ditt röstkommando och håll uppsikt på trafiken – röststyrning kompletterar perfekt displayerna och de andra reglagen i din Volvo.

Rattreglage för ljudanläggning
Image2
Rattreglage för ljudanläggning

Många av bilens funktioner kan intuitivt hanteras under körning utan att du behöver ta händerna från ratten. Med rattreglagen på höger sida kan du sköta ljudanläggning, telefon, meddelanden, menynavigering och trippräknare. Röststyrning aktiveras med en knapptryckning. Med bara de vänstra rattreglagen sköter du också bilens förarstödfunktioner, som Adaptive Cruise Control, Pilot Assist och hastighetsbegränsare.

Rattreglage för ljudanläggning
Image2
Rattreglage för ljudanläggning

Med de intuitiva reglagen styr du en mängd funktioner i förardisplayen, bland annat farthållare, telefon, infotainment, färddator och förarinformationsmenyn – utan att du behöver släppa ratten. Tryck på en knapp om du vill aktivera röststyrningen.

Trådlös laddning av mobiltelefon
Image2
Trådlös laddning av mobiltelefon

Håll din smartphone inom räckhåll och ladda den på samma gång. Inga kablar behövs – det är bara att sätta din smartphone i förvaringsutrymmet under pekskärmen i mitten så laddas batteriet med genom induktion.

Belysta speglar i solskyddet
Image2
Belysta speglar i solskyddet

När du öppnar spegelskyddet i förarens och frampassagerarens solskydd tänds ljuset – bekvämt och praktiskt. Inbyggda biljetthållare är en annan praktisk detalj.

Automatisk strålkastarinställning
Image2
Automatisk strålkastarinställning

LED-strålkastarnas ljuskägla hålls automatiskt på en optimal nivå för att ge dig bästa sikt utan att blända andra trafikanter, oavsett last. Systemet bibehåller strålkastarnas nivå även vid snabb acceleration.

Elstyrda dörrbackspeglar
Image2
Elstyrda dörrbackspeglar

De elstyrda dörrbackspeglarna justeras enkelt som du vill ha dem. Skydda dem när du parkerat genom att fälla in dem med en knapp. De kan också fällas in automatiskt när du låser bilen. Förenkla parkeringen genom tippa speglarna nedåt när du backar, så att du ser trottoarkanten. Eller ställ in dem så att de justeras automatiskt så snart du lägger i backväxeln. Backspeglarna och bakrutan är eluppvärmda och därför frostfria, vilket bidrar till din säkerhet när det är kallt ute.

Elektriskt nedfällbara nackstöd på ytterplatserna
Image2
Elektriskt nedfällbara nackstöd på ytterplatserna

Med den här funktionen kan du fälla ner de yttre bakre nackstöden med en knapptryckning för bättre sikt bakåt. I nerfällt skick hindrar de passagerarna från att sätta sig upp tills de fällts upp igen.

Elmanövrerad nedvikning av bakre ryggstöd
Image2
Elmanövrerad nedvikning av bakre ryggstöd

Med denna funktion kan du bekvämt vika ned ett eller båda baksätets ryggstöd genom att bara trycka på en knapp när du lastar bilen. Knapparna sitter lättåtkomligt på lastutrymmets sida.

Uppvärmd vindruta
Image2
Uppvärmd vindruta

Med den här funktionen avlägsnar du enkelt is från vindrutan, bakrutan och dörrbackspeglarna när det är frost ute. Efter en enkel knapptryckning är du snart på väg igen.

Uppvärmda spolarmunstycken
Image2
Uppvärmda spolarmunstycken

Eftersom munstyckena är uppvärmda fryser inte spolarvätskan, så att vindrutan kan rengöras även i extremt hårt väder.

Hastighetsbegränsare
Image2
Hastighetsbegränsare

Med hastighetsbegränsaren undviker du att köra för fort av misstag. När du uppnår den inställda hastigheten kommer du att bli uppmärksammad på det genom ett lätt motstånd från gaspedalen. Tryck ner gaspedalen om du vill åsidosätta funktionen.

Observera: Föraren ansvarar alltid för hur bilen styrs. Funktionen är bara ett stöd.

Parkeringshjälpkamera, bak
Image2
Parkeringshjälpkamera, bak

Backkameran underlättar vid backning genom att visa i mittdisplayen vad som sker bakom bilen. Ledlinjer på skärmen ger extra hjälp vid parkering. En inzoomad vy nära bilen är bekväm när du kör med släp.

360-graderskamera
Image2
360-graderskamera

Vår 360-graderskamera ger trygghet när du backar eller manövrerar i trånga utrymmen med skymd sikt. Sex högupplösta vyer är tillgängliga på huvudskärmen. En praktisk översiktsvy av bilen med omgivning är standard. Och när det behövs kan du välja en bak- eller framvy, inklusive en korsningsvy. Backkameran har även riktlinjer som visar bilens förutsedda bana för enklare parkering. För att få bättre koll på vad som händer på sidan av bilen väljer du bara vänster eller höger sidovy. Systemet har fyra kameror: en vid varje sidobackspegel, en framtill och en baktill. Genom att röra vid kameraikonerna på displayen kan du se vad just den kameran visar. Den bakre kameran kan också zooma in på området närmas din bil – extra praktiskt när du kör med släp.

12-tums förardisplay
Image2
12-tums förardisplay

Förardisplayen på 12 tum visar intuitiv och relevant förarinformation – bland annat navigeringsanvisningar, telefon och vägmärken. Displayens layout anpassas efter dig och du kan välja mellan fyra olika grafiska lägen. Rakt framför föraren visas två stora runda instrument och en central informationsdisplay. Använder du navigationssystemet blir dess display större. För att göra läsningen vilsammare anpassas förardisplayens ljusstyrka automatiskt till det omgivande ljuset.

12-tums förardisplay
Image2
12-tums förardisplay

Den nya generationens 12-tumsdisplay för förarinformation visar all viktig information som föraren behöver för att hålla sig uppdaterad. Den är utformad för intuitiv användning och kan enkelt anpassas till dina behov och den aktuella körsituationen. Förarinformationsdisplayen har tre visningslägen med olika informationsnivåer: Calm, Navi och Car Centric. Dessutom finns tre grafiska teman med olika utseende att välja bland. Finns till den helelektriska XC40 Recharge.

Kupébelysning
Image2
Kupébelysning

Kupébelysningen förstärker den exklusiva interiörkänslan. När du låser upp din Volvo tänds kupébelysningen tillsammans med fotutrymmesbelysningen och stämningsbelysningen som bidrar till en ombonad stämning på färden. Läslamporna fram är infällda i takkonsolen.

Generös kupébelysning
Image2
Generös kupébelysning

Vår förstklassiga interiörbelysning ger en sofistikerad stämning i din Volvo när det är mörkt ute – från att du öppnar dörren, till att du kommer fram till ditt mål. Inbyggd instegsbelysning, belysta trösklar och stämningsbelysning skapar en välkomnande känsla. De dekorativa ljusslingorna i instrumentpanelen, diskret stämningsbelysning i olika färger i dörrfickorna och mugghållarna bidrar ytterligare till en mysig atmosfär samtidigt som de gör det lättare att hitta saker i mörker. Läslamporna i baksätet är avskärmade så att inte föraren bländas. Och för att göra det lättare att lasta bilen i mörkret finns det inbyggd belysning även i bakluckan.

Konstantfarthållare
Image2
Konstantfarthållare

Farthållaren gör landsvägskörningen bekvämare genom att den hastighet du väljer upprätthålls utan att du behöver hålla foten på gaspedalen. Den manövreras bekvämt från ratten.

LED-strålkastare med Active Bending Lights
Image2
LED-strålkastare med Active Bending Lights

Våra mest avancerade LED-strålkastare ger enastående god belysning, hjälper dig att se bättre i kurvor och optimerar sikten utan att blända andra. När du styr vrids strålkastarna för att lysa upp kurvan framför. Med LED-belysning kan du använda helljus med ännu större spridning och räckvidd. Och du kan låta helljuset vara påslaget hela tiden – när du möter eller närmar dig en annan bil, så växlar strålkastarna automatiskt till halvljus för att inte den andra föraren ska bländas. När den andra bilen har passerat växlar strålkastarna tillbaka till helljus igen för optimal sikt. Strålkastarna är smarta också. Helljuset släcks när du kör in i städer men hålls tänt när du passerar en ljusskylt. I den här funktionen ingår också dimstrålkastare som ger dig bättre sikt när du kör i dimma eller riklig nederbörd. Dessutom kan de vridas upp till 15 grader när du svänger för att lysa upp området intill bilen, så att det blir lättare att manövrera i låg hastighet och backa i mörkret. De förstärker också din Volvos distinkta design.

Dimljus med kurvfunktion
Image2
Dimljus med kurvfunktion

Dimljusen ger bättre sikt när du kör i dimma eller kraftig nederbörd. Och om du vrider ratten mer än 30 grader när du kör under 30 km/h eller backar lyser de upp området bredvid bilen (upp till 15 graders vinkel) för att underlätta manövrering och backning i mörker. De förstärker också din Volvos distinkta design. Kurvljusfunktionen kräver dynamiska LED-strålkastare.

Utomhustermometer
Image2
Utomhustermometer

Utomhustermometern hjälper till att hålla dig uppdaterad om väderberoende vägförhållanden genom att varna om utomhustemperaturen innebär en risk för svartis.

BLIS™ Blind Spot Information med Steer Assist och Cross Traffic Alert med autobroms
Image2
BLIS™ Blind Spot Information med Steer Assist och Cross Traffic Alert med autobroms

BLIS™ hjälper dig när du måste byta körfält vid livlig trafik genom att hjälpa till att varna dig för fordon i de döda vinklarna till vänster och höger och ger servostyrning vid behov. Och för att göra det enklare att backa ut från en parkeringsplats kan Cross Traffic Alert varna och bromsa för korsande trafik. När ett fordon kommer in i döda vinkeln eller närmar sig snabbt i ett körfält på någon sida av bilen kan BLIS™ varna med en lampa i vänster eller höger ytterbackspegel. Om du inte reagerar på varningen och börjar glida in i ett annat fordons körfält kan funktionen Steer Assist försiktigt hjälpa dig tillbaka till ditt körfält. Radarsensorerna som är monterade bak på bilen övervakar kontinuerligt döda vinkeln och ett stort område bakom bilen, dag som natt, och reagerar på nästan alla typer av fordon, inklusive motorcyklar. Vid korsande trafik när du backar ut från en parkeringsplats kan Cross Traffic Alert påkalla din uppmärksamhet med hörbara varningar från vänster eller höger bakre högtalare och med grafik på centerdisplayen. Radarsensorerna som är monterade baktill upptäcker fordon som närmar sig från sidorna. Om ett fordon upptäcks kan Cross Traffic Alert varna dig och bromsar sedan åt dig vid behov för att undvika eller lindra en kollision. I optimala förhållanden kan funktionen också upptäcka cyklister och fotgängare. Både BLIS™ och Cross Traffic Alert ingår i IntelliSafe Surround.

Observera: Föraren ansvarar alltid för hur bilen styrs. Funktionerna är bara hjälpmedel.

Bakre parkeringshjälp
Image2
Bakre parkeringshjälp

Den bakre parkeringshjälpen hjälper dig att backa in i trånga utrymmen där sikten är begränsad. När bilen närmar sig ett föremål varnas du med en ljudsignal från fram- eller bakhögtalarna och grafik i mittdisplayen. Varningsljudets frekvens ökar i takt med att du närmare dig hindret.

Bakre och främre parkeringshjälp
Image2
Bakre och främre parkeringshjälp

Bakre och främre parkeringshjälp förenklar manövreringen i trånga utrymmen där sikten är begränsad. När bilen närmar sig ett föremål varnas du med ett pulserande ljud från fram- eller bakhögtalarna och grafik i mittdisplayen. Varningsljudets frekvens ökar i takt med att du närmare dig hindret.

Parkeringsassistanspilot
Image2
Parkeringsassistanspilot

Vår bekväma Park Assist Pilot gör parkeringen till ett nöje. Funktionen mäter parkeringsutrymmet och om det motsvarar minst 1,2 gånger bilens längd kan din bil parkera sig själv genom att ta över styrningen. Park Assist Pilot klarar både fickparkering och lodrät parkering, och kan också hjälpa till när du ska köra ut från en trång parkeringsficka.

Förarinställd servostyrning
Image2
Förarinställd servostyrning

I körlägesväljaren finns den ställbara elservostyrningen som du använder för att anpassa den hastighetsberoende servostyrningens egenskaper som du vill ha dem. Medan styrstödet justeras automatiskt efter din bils hastighet kan du på huvuddisplayen välja mellan tre nivåer av helhetskänsla och känslighet hos styrningen – lågt, mellan eller högt styrstöd för alla hastigheter.

Integrering av smarttelefon
Image2
Integrering av smarttelefon

Använd din smarttelefon på ett smartare sätt och integrera dess välbekanta gränssnitt och funktioner med centerdisplayen i din Volvo. Du kan enkelt ringa, skriva meddelanden, lyssna på musik och navigera med hjälp av pekskärmen, rattreglagen eller röststyrningen. Tack vare kabelanslutningen via en extra USB-port i främre mittarmstödet kan du ladda batteriet och njuta av bästa möjliga ljudkvalitet via ljudsystemet. Systemet stöder iPhone® (5 eller senare) via Apple CarPlay samt telefoner med Android (5.0 Lollipop eller senare) via Android Auto.

Mer information finns under Volvo:
http://www.apple.com/ios/carplay/
https://www.android.com/auto/

Apple CarPlay och CarPlay är varumärken som tillhör Apple Inc.
Android Auto är ett varumärke som tillhör Google Inc.

Regnsensor
Image2
Regnsensor

Regnsensorn aktiverar vindrutetorkarna så snart det börjar regna eller om vatten stänker på vindrutan. Den anpassar dessutom torkarhastigheten automatiskt.

Varselljus med dagsljussensor
Image2
Varselljus med dagsljussensor

Varselljusen med dagsljussensor gör att du ser bättre i dagsljus. När omgivningsljuset förändras och strålkastarna behövs aktiveras dessa automatiskt. De aktiveras också om du sätter på vindrutetorkarna eller dimbakljusen.

Inre backspegel med manuell avbländning
Image2
Inre backspegel med manuell avbländning

Starkt ljus bakifrån kan reflekteras i backspeglarna och blända föraren. Använd avbländningsfunktionen när du störs av ljus bakifrån. Blända av spegeln genom att flytta reglaget in mot passagerarkupén. Återgå till normalt läge genom att flytta reglaget mot vindrutan. Reglaget för manuell avbländning är inte tillgängligt på speglar med automatisk avbländning

Inre backspegel med automatisk avbländning
Image2
Inre backspegel med automatisk avbländning

Innerbackspegeln bländas av automatiskt så att du inte bländas av trafiken bakom dig. När bländljuset försvinner återgår spegelglaset automatiskt till vanligt läge.

Automatiskt avbländad innerbackspegel med kompass
Image2
Automatiskt avbländad innerbackspegel med kompass

Undvik att bländas med denna automatiskt justerande ramlösa backspegel. Den anpassar sig för att avleda strålkastarljuset från bilen bakom dig, och när det inte finns något ljus som kan blända dig återgår den automatiskt till sin normala inställning.

Aktuell kompassriktning visas kontinuerligt i backspegeln och assisterar vid navigering.

Inner- och ytterbackspeglar med automatisk avbländning
Image2
Inner- och ytterbackspeglar med automatisk avbländning

Innerbackspegeln och ytterbackspeglarna bländas av samtidigt så att du inte bländas av trafiken bakom dig. När bländljuset försvinner återgår spegelglaset automatiskt till vanligt läge.

Elstyrda infällbara dörrbackspeglar
Image2
Elstyrda infällbara dörrbackspeglar

För att skydda dina backspeglar mot skador t.ex. när bilen är parkerad eller när du kör genom en biltvätt trycker du samtidigt på knappen för vänster och höger backspegel för att fälla in dem mot sidan av bilen. De kan också ställas in så att de fälls in eller ut automatiskt varje gång du låser eller låser upp bilen. Och för att göra det lättare att parkera kan backspeglarna lutas automatiskt (eller med en knapptryckning) när du backar.

Elfönsterhissar, fram och bak
Image2
Elfönsterhissar, fram och bak

Alla åkande har bekväm tillgång till elmanövrerade fönster. Reglagen är bekvämt placerade i dörrarmstöden. Vid resa med småbarn kan bakfönstren låsas från förarsätet.

Hastighetsberoende servostyrning
Image2
Hastighetsberoende servostyrning

Vår fartberoende styrning ger exakt rätt nivå av servostyrning för att maximera komforten och rattresponsen: fastare styrning på landsvägar, lättare i långsam trafik. Rattkänslan kan även specialanpassas med körlägesreglaget (tillval).

Indirect Tyre Pressure Monitoring System (iTPMS)
Image2
Indirect Tyre Pressure Monitoring System (iTPMS)

Med Indirect Tyre Pressure Monitoring System visas en varning på förardisplayen direkt om trycket i ett däck är för lågt, så att du kan fortsätta köra säkert. Systemet är aktivt från 30 km/tim.

Torkarblad med integrerade spolare
Image2
Torkarblad med integrerade spolare

Dessa innovativa torkarblad förbättrar din sikt vid alla hastigheter genom att fördela spolarvätskan jämnt och direkt över vindrutan – med mindre siktstörning och minskad användning av spolarvätska. Tack vare de uppvärmda torkarbladen får du god sikt även i de tuffaste förhållanden.

Kommunikation
Sensus Connect
Image2
Sensus Connect

Sensus Connect kopplar ihop dig intuitivt med din Volvo och den digitala världen. Njut av total kontroll med hjälp av vår 9-tums centerdisplay med pekskärm, rattknappar, röststyrning, trådlös smarttelefonanslutning och vårt välljudande High Performance audiosystem. Via din smarttelefon har du omedelbar tillgång till Internetkartor och en mängd appar som är praktiska att ha i bilen. Du kan till exempel lyssna på onlineradio, strömmande musik, surfa på nätet och – om du har Sensus Navigation – dela din plats för att hitta lokala företag och att parkeringsplatser. Din Volvo kan till och med boka en tid för service när det är dags. Detta innebär också att din Volvo redan idag är tekniskt förberedd för kommande webb- och molnbaserade infotainmentfunktioner i bilen.

Bluetooth®-anslutning
Image2
Bluetooth®-anslutning

Tack vare Bluetooth®-anslutningen kan du ansluta din smartphone trådlöst till din Volvo för att extra bekvämt kunna njuta av underhållning i bilen. Ring och ta emot samtal med båda händerna på ratten och lyssna på direktuppspelad musik och poddsändningar via bilens ljudsystem. Och när du kliver i och ur bilen kan du skifta fritt fram och tillbaka mellan telefonen och handsfree-systemet.

Varumärket och logotypen Bluetooth® tillhör Bluetooth SIG, Inc. och Volvo Car Corporation använder märket på licens. Övriga varumärken och handelsnamn tillhör respektive ägare.

Trådlös laddning av mobiltelefon
Image2
Trådlös laddning av mobiltelefon

Håll din smartphone inom räckhåll och ladda den på samma gång. Inga kablar behövs – det är bara att sätta din smartphone i förvaringsutrymmet under pekskärmen i mitten så laddas batteriet med genom induktion.

Volvo On Call
Image2
Volvo On Call

Volvo On Call ger tillgång till praktiska tjänster och många av bilens funktioner kan fjärrstyras. Du har också tillgång till personlig assistans dygnet runt och möjlighet till smart bildelning. Med hjälp av din telefon kan du starta klimatanläggningen i bilen där den står parkerad, kontrollera bilens status, se var den står, skicka resmål till navigeringssystemet, låsa eller låsa upp dörrarna och mycket mer. Och du kan enkelt hålla reda på affärsresor och spara dem som körjournaler. Och för den helt elektriska XC40 Recharge ger appen ytterligare funktioner, som t.ex. att hitta offentliga laddningsstationer, kontrollera batteriladdning och optimera dina laddningsalternativ för längre resor. Med Volvo On Call kan du enkelt dela din bil med andra under en viss tid. När det passar dig kan du ge vänner, familj och kollegor direkt tillgång till din bil via Volvo On Call-appen. De kan öppna bilen via sin telefon och köra iväg. Med Volvo On Call har du också tillgång till personlig assistans dygnet runt. Det är bara att trycka på en knapp i bilen så får du kontakt med en telefonoperatör som kan hjälpa till att hitta t.ex. ett kafé eller en restaurang i närheten. Och om du får punktering eller motorstopp, eller råkar ut för en olycka är hjälpen bara en knapptryckning bort. Om en krockkudde utlöses eller bältesförsträckarna aktiveras larmas Volvo On Calls servicecenter automatiskt. Volvo On Call kan även varna dig för inbrottsförsök och ger dig möjlighet att spåra bilen via satellit. Volvo On Call-appen finns för din smartphone, Ipad och bärbara enheter som Apple Watch och Android Wear med röststyrning. Den kan också användas på en dator eller surfplatta med Windows 10.

Volvo On Call med bilutlåning
Image2
Volvo On Call med bilutlåning

Volvo On Call kopplar din Volvo till din smartphone och blir din digitala nyckel till tjänster som sparar tid och underlättar ditt liv. Med In-car Delivery kan du till exempel shoppa online och få varorna levererade till bilens bagageutrymme när den är parkerad, så att du inte behöver vänta på att paketet ska levereras eller åka och hämta det någonstans. Och vår bilutlåningsfunktion är en annan innovativ tjänst. Med den kan du låna ut din bil genom att låta pålitliga vänner, familjemedlemmar eller kollegor få tillgång till den via Volvo On Call-appen. Volvo On Call kan du även använda för att fjärrstyra vissa funktioner i bilen. Tjänster för nödsamtal och hjälp vid vägkanten ingår också. Förvärm bilen, kontrollera dess skicket, se var den står, skicka resmål till navigeringssystemet, lås eller lås upp dörrarna och mycket mer. Kyl eller värm bilen innan du åker genom att fjärrstarta motorn eller parkeringsvärmaren via din smartphone. Med Volvo On Call synkar du också mötesplatser från din personliga kalender med navigeringssystemet så att du enkelt hittar dit. Följ bekvämt upp affärsresor och spara dem som körjournaler. Får du punktering eller motorstopp, eller råkar ut för en olycka, är hjälpen bara en knapptryckning bort. Och om en krockkudde utlöses eller bältesförsträckarna aktiveras larmas Volvo On Call-servicecentret automatiskt. Volvo On Call kan även varna dig för inbrottsförsök och ger dig möjlighet att spåra bilen via satellit. En bonus med Volvo On Call är en stabil internetanslutning via bilens takantenn. Din Volvo blir en wifi-hotspot för alla passagerare. Volvo On Call-appen finns för din smartphone, Ipad och bärbara enheter som Apple Watch, Android Wear och Microsoft Band 2 med röststyrning. Den kan också användas i en surfplatta eller PC med Windows 10 och är kompatibel med Flic-knappar.

Audiosystem
Performance Audio
Image2
Performance Audio

Denna ljudanläggning på grundnivå med tre högtalare är utformad för att passa perfekt i din Volvo och ge bra ljud, särskilt för förare och framsätespassagerare. Det sitter en fullspektrumhögtalare i vardera framdörrens övre panel. Och dold nedanför vindrutan sitter vår patenterade woofer med Air Woofer Technology™ och levererar ett exakt, kraftfullt basljud. Detta ger också plats för extra förvaring i framdörrarnas förvaringsfack. Ljudanläggningen styrs smidigt via rattknapparna, huvuddisplayens pekskärm eller med röststyrning.

High Performance audiosystem
Image2
High Performance audiosystem

Vårt ljudsystem High Performance är skapat för akustiken i din Volvo och ger ett fantastiskt klart och naturligt ljud. Våra patenterade bashögtalare med Air Woofer Technology™ bakom instrumentbrädan levererar exakt, kraftfullt basljud och håller framdörrarna fria för extra förvaring. Det här kraftfulla ljudsystemet med åtta högtalare styrs smidigt via rattknapparna, mittdisplayen med pekskärm eller röststyrning.

Premium Sound från Harman Kardon
Image2
Premium Sound från Harman Kardon

Ljudsystemet Harman Kardon Premium Sound levererar ett vackert balanserat och kraftfullt ljud. Denna transformerande upplevelse skapas med hjälp av 14 hifi-högtalare, inklusive en luftventilerad subwoofer som ger ett ljud som känns i hela kroppen. Det högkvalitativa ljudsystemet har utvecklats i samarbete med hifi-specialisterna på Harman Kardon. De 14 högtalarna drivs av en 600 W digital förstärkare och är skräddarsydda för den unika akustiken i din Volvo. Resultatet är en kraftfull, kristallklar surround sound-upplevelse. En unik ljudbearbetningsprogramvara – Dirac® Unison Tuning – optimerar responsen både i varje enskild högtalare och i alla högtalare tillsammans, för att se till att de är i perfekt harmoni. Så oavsett var i bilen du sitter kan du och dina passagerare njuta av en kristallklar lyssningsupplevelse av högsta klass, oavsett förhållandena – och sist men inte minst – ett extremt tajt basljud.

Audioutrustning
Luftventilerad subwoofer
Image2
Luftventilerad subwoofer

Med den snyggt integrerade, luftventilerade subwoofern njuter du av ostörd bas i din Volvo. Den innovativa tekniken pulserar mycket stora mängder luft genom en öppning i det bakre hjulhuset så att de låga bastonerna hörs utan förvrängning. För att spara plats är subwoofern tunn och integrerad i bilens struktur.

Rattreglage för ljudanläggning
Image2
Rattreglage för ljudanläggning

Många av bilens funktioner kan intuitivt hanteras under körning utan att du behöver ta händerna från ratten. Med rattreglagen på höger sida kan du sköta ljudanläggning, telefon, meddelanden, menynavigering och trippräknare. Röststyrning aktiveras med en knapptryckning. Med bara de vänstra rattreglagen sköter du också bilens förarstödfunktioner, som Adaptive Cruise Control, Pilot Assist och hastighetsbegränsare.

Digital radiomottagning (DAB+)
Image2
Digital radiomottagning (DAB+)

Med digital radio i bilen kan du lyssna på DAB-radio (Digital Audio Broadcasting); standarden för digital radio i Europa. I länder med digitala radiosändningar har du tillgång till fler radiokanaler, bättre mottagning och hög ljudkvalitet.

Underhållning
Digital tv-mottagare
Image2
Digital tv-mottagare

Använd digital-TV-mottagaren för att se på marksända TV-program i mittdisplayen när bilen står stilla. Digital-TV:n styrs enkelt via pekskärmen eller tillvalsfjärrkontrollen. Tillsammans med Media Server kan också dina passagerare se digital-TV på sina surfplattor och smartphones under resan.

Textilklädslar
Textil i Charcoal till interiör i Charcoal (R100)
Image2
Textil i Charcoal till interiör i Charcoal (R100)

Ett finvävt tyg som ger komfort vid alla väderlekar och temperaturer. Perfekt för vardagen tack vare att det är praktiskt och slitstarkt.

Klädsel: Charcoal
Interiör: Charcoal
Innertak Blond

Premiumklädsel i textil
City Canvas-textil i Charcoal till interiör i Charcoal (R780)
Image2
City Canvas-textil i Charcoal till interiör i Charcoal (R780)

En modern premiumuppgradering av textilklädseln som ger en sofistikerad, robust urban känsla.

Klädsel: Charcoal
Interiör: Charcoal
Innertak Blond

City Block-textil i Grey Melange till interiör i Charcoal (R7C0)
Image2
City Block-textil i Grey Melange till interiör i Charcoal (R7C0)

En modern premiumuppgradering av textilklädseln som ger en sofistikerad, robust urban känsla.

Klädsel: Grey Melange
Interiör: Charcoal
Innertak Charcoal

Läderklädsel
Läderklädsel i Amber till interiör i Charcoal (RD20)
Image2
Läderklädsel i Amber till interiör i Charcoal (RD20)

Strukturerat narvläder med jämn, naturlig finish som skapas med hållbara tekniker.

Klädsel: Amber
Interiör: Charcoal
Innertak Charcoal

Läder i Oxide Red till interiör i Charcoal (RD90)
Image2
Läder i Oxide Red till interiör i Charcoal (RD90)

Strukturerat narvläder med jämn, naturlig finish som skapas med hållbara tekniker.

Klädsel: Oxide Red
Interiör: Charcoal
Innertak Charcoal

Läderklädsel i Blond till interiör i Charcoal/Blond (UD70)
Image2
Läderklädsel i Blond till interiör i Charcoal/Blond (UD70)

Strukturerat narvläder med jämn, naturlig finish som skapas med hållbara tekniker.

Klädsel: Blond
Interiör: Charcoal/Blond
Innertak Charcoal

Läderklädsel i Charcoal till interiör i Charcoal (RD00)
Image2
Läderklädsel i Charcoal till interiör i Charcoal (RD00)

Strukturerat narvläder med jämn, naturlig finish som skapas med hållbara tekniker.

Klädsel: Charcoal
Interiör: Charcoal
Innertak Charcoal

Läderklädsel i Blond till interiör i Charcoal/Blond (UD70)
Image2
Läderklädsel i Blond till interiör i Charcoal/Blond (UD70)

Strukturerat narvläder med jämn, naturlig finish som skapas med hållbara tekniker.

Klädsel: Blond
Interiör: Charcoal/Blond
Innertak Blond

Läderklädsel i Charcoal till interiör i Charcoal (RD00)
Image2
Läderklädsel i Charcoal till interiör i Charcoal (RD00)

Strukturerat narvläder med jämn, naturlig finish som skapas med hållbara tekniker.

Klädsel: Charcoal
Interiör: Charcoal
Innertak Blond

Klädsel i nubucktextil/perforerad nappa
Klädsel av nubuck/textil/perforerad nappa i Charcoal till interiör i Charcoal (RB00)
Image2
Klädsel av nubuck/textil/perforerad nappa i Charcoal till interiör i Charcoal (RB00)

Stolarna har paneler i nubuck med bolster och inlägg i perforerat nappaläder med kontrasterande vita sömmar och passpoaler för en verkligt sportig känsla. Nubucktextil är en vacker högteknologisk väv med enastående grepp och naturlig ventilation. Perfekt för vardagen tack vare att det är praktiskt och slitstarkt. Perforerat nappaläder har en jämn och naturlig finish och perforeringarna förbättrar ventilationen.

Klädsel: Charcoal
Interiör: Charcoal
Innertak Charcoal

Klädsel av nubuck/textil/perforerad nappa i Charcoal/Lava till interiör i Charcoal (RB00)
Image2
Klädsel av nubuck/textil/perforerad nappa i Charcoal/Lava till interiör i Charcoal (RB00)

Stolarna har paneler i nubuck med bolster och inlägg i perforerat nappaläder med kontrasterande vita sömmar och passpoaler för en verkligt sportig känsla. Nubucktextil är en vacker högteknologisk väv med enastående grepp och naturlig ventilation. Perfekt för vardagen tack vare att det är praktiskt och slitstarkt. Perforerat nappaläder har en jämn och naturlig finish och perforeringarna förbättrar ventilationen.

Klädsel: Charcoal
Interiör: Charcoal/Lava
Innertak Charcoal

Rattar
Läderklädd ratt, Charcoal
Image2
Läderklädd ratt, Charcoal

Handsydd läderklädd ratt i Charcoal, med ram i Charcoal runt hjulnavet och ekrarna. Den distinkta sicksacksömmen betonar det fina hantverket.

Läderklädd ratt med Uni-deco-inlägg
Image2
Läderklädd ratt med Uni-deco-inlägg

Ratt med handsytt Charcoal-läderskydd. Uni-deco-dekoren skapar en sidenglänsande ram till rattens nav och ekrar. Den distinkta sicksacksömmen betonar det fina hantverket.

Sportratt klädd med perforerat läder med Uni-deco-inlägg, Charcoal
Image2
Sportratt klädd med perforerat läder med Uni-deco-inlägg, Charcoal

En treekrad sportratt, handsydd och lindad med nappa och perforerat läder i Charcoal. Den vita kontrastsömmen matchar läderdekoren på andra platser i bilen och med Uni-deco-inlägget inramas rattens nav och ekrar i Satin Silk.

R-Designratt i perforerat läder med Uni-deco-inlägg, Charcoal
Image2
R-Designratt i perforerat läder med Uni-deco-inlägg, Charcoal

En treekrad R-Design-ratt, handsydd och lindad med nappa och perforerat läder i Charcoal. Ekern längst ner är i Satin Silk-aluminium med R-Design-märket. Kontrastsömmen matchar läderdekoren i R-Design på andra platser i bilen och med Uni-deco-inlägget inramas rattens nav och ekrar i Satin Silk.

Växelspaksknoppar
Läderklädd växelspaksknopp, Charcoal med Uni-deco-inlägg, manuell
Image2
Läderklädd växelspaksknopp, Charcoal med Uni-deco-inlägg, manuell

Läderklädd växelspaksknopp för manuell växellåda. Knoppens utformning är i full harmoni med resten av interiören och ger en exklusiv, luxuös känsla i passagerarutrymmet.

Läderklädd växelspaksknopp, Charcoal med Uni-deco-inlägg
Image2
Läderklädd växelspaksknopp, Charcoal med Uni-deco-inlägg

Läderklädd växelspaksknopp för automatisk växellåda. Knoppens utformning är i full harmoni med resten av interiören och ger en exklusiv, luxuös känsla i passagerarutrymmet.

R-Design läderklädd växelspaksknopp i Charcoal, Geartronic™
Image2
R-Design läderklädd växelspaksknopp i Charcoal, Geartronic™

Denna unika läderklädda R-Design-växelspaksknopp ger din bil en sportig och distinkt look. R-Design-sömmar och dekorpanel i Silk Metal ger dessutom en high-tech-känsla.

Crystal Geartronic™-växelspak från Orrefors®
Image2
Crystal Geartronic™-växelspak från Orrefors®

Den exklusiva växelspaken för den 8-stegade Geartronic™-automatlådan är handgjord av äkta, solitt kristallglas från Orrefors®. Detta vackra smycket som är en skön blandning av hantverksskicklighet och teknik är ett utsökt exempel på stram skandinavisk design.

Dekorinlägg
Origin
Image2
Origin

Den ingraverade Origin-dekoren ger interiören en modern känsla och visar en översikt över centrala Göteborg – din city SUVs hemstad.

Origin
Image2
Origin

Den ingraverade Origin-dekoren ger interiören en modern känsla och visar en översikt över centrala Göteborg – din city SUVs hemstad.

Urban Grid Aluminium
Image2
Urban Grid Aluminium

Den konkava dekoren Urban Grid i borstad aluminium med räfflor på instrumentbrädan och övre framdörrspanelen skapar en sofistikerad, modern känsla. Och dekoren sätter en extra krydda på den invändiga atmosfären både dag och natt, tack vare den effektfulla belysningen.

Cutting Edge Aluminium
Image2
Cutting Edge Aluminium

Den konkava aluminiumdekoren Cutting Edge på instrumentbrädan och övre framdörrspanelen skapar en grafisk, tredimensionell kontrasteffekt som förstärker de sportiga egenskaperna hos din Volvo R-Design. Och dekoren sätter en extra krydda på den invändiga atmosfären både dag och natt, tack vare den effektfulla belysningen.

(R-Design)

Driftwood
Image2
Driftwood

Ett unikt och genuint träinlägg format av den naturliga kraften från vatten, vind och vågor.

Fjärrkontrollhöljen
Fjärrkontrollhölje av plast, Charcoal
Image2
Fjärrkontrollhölje av plast, Charcoal

Små detaljer kan göra stora intryck. Fjärrkontrollhöljet är ett tecken på hantverket och den avskalade inredningen i din Volvo. Charcoal plast är standard. Men du kan få den av samma läder som stolarna.

Fjärrkontrollhölje, Charcoal läder
Image2
Fjärrkontrollhölje, Charcoal läder

Fjärrkontrollhöljet i Charcoal nappaläder avspeglar hantverket och den avskalade designen i bilens interiör – en exklusiv påminnelse om att du kör en Volvo.

Mattor
Textilgolvmattor
Image2
Textilgolvmattor

Dessa lättinstallerade golvmattor i textil är eleganta, praktiska och utformade för att passa perfekt till bilens interiör och ger din Volvo en ännu bekvämare och mer ombonad känsla. Dessutom skyddar de effektivt mot smuts genom att sluta tätt mot golvet och hålla interiören i snyggt skick. De går även enkelt att ta ur för att rengöras.

R-Design textilmattor, Lava
Image2
R-Design textilmattor, Lava

Golvmattorna i R-Design är sportiga och praktiska komplement till Volvos dynamiska look. Dessa lättinstallerade, högkvalitativa textilmattor ger din Volvo komfort och ombonad känsla. Dessutom skyddar de effektivt mot smuts genom att sluta tätt mot golvet och hålla interiören i snyggt skick. De går även enkelt att ta ur för att rengöras.

R-Design textilmattor, Charcoal
Image2
R-Design textilmattor, Charcoal

Golvmattorna i R-Design är sportiga och praktiska komplement till Volvos dynamiska look. Dessa lättinstallerade, högkvalitativa textilmattor ger din Volvo komfort och ombonad känsla. Dessutom skyddar de effektivt mot smuts genom att sluta tätt mot golvet och hålla interiören i snyggt skick. De går även enkelt att ta ur för att rengöras.

Formade plastgolvmattor, Charcoal
Image2
Formade plastgolvmattor, Charcoal

Mjuka och flexibla med gummikänsla. Dörrmattorna i plast för kupén täcker även kardantunneln och skyddar golvet i din Volvo utan att komma i konflikt med den inre designen. De upphöjda, mjuka kanterna går hela vägen runt och skyddar optimalt mot väta och smuts. Förarmattan har en bekväm textilplatta för foten som skyddar skorna mot slitage. Mattornas färg och form har matchats för att passa bilens interiör. Lätta att installera och sluter tätt mot golvet tack vare de inbyggda clipsen, som sätts in i läckageskyddade hål. Lätta att ta bort och spola av med vatten.

Övrig invändig styling
Kupébelysning, grundnivå
Image2
Kupébelysning, grundnivå

Den invändiga belysningen är en viktig del av upplevelsen i din Volvo. Grundnivån omfattar läslampor för framsätets platser, belysning i handskfacket, instegsbelysning för fram- och baksätet samt belysning i lastutrymmet.

Generös kupébelysning
Image2
Generös kupébelysning

Vår förstklassiga interiörbelysning ger en sofistikerad stämning i din Volvo när det är mörkt ute – från att du öppnar dörren, till att du kommer fram till ditt mål. Inbyggd instegsbelysning, belysta trösklar och stämningsbelysning skapar en välkomnande känsla. De dekorativa ljusslingorna i instrumentpanelen, diskret stämningsbelysning i olika färger i dörrfickorna och mugghållarna bidrar ytterligare till en mysig atmosfär samtidigt som de gör det lättare att hitta saker i mörker. Läslamporna i baksätet är avskärmade så att inte föraren bländas. Och för att göra det lättare att lasta bilen i mörkret finns det inbyggd belysning även i bakluckan.

Textilgolv och dörrinlägg - Lava
Image2
Textilgolv och dörrinlägg - Lava

Den invändiga mattan i färgen Lava ger interiören i Charcoal en kraftfull kontrasteffekt. Den täcker golvet, dörrinläggen, den nedre delen av instrumentpanelen och tunnelkonsolens sidor.

Pedaler Sport
Image2
Pedaler Sport

Förhöj den exklusiva och sportiga looken i din Volvo med de här sportpedalerna. Yta av borstad aluminium och gummi som ger extra grepp.

Innertak Blond
Image2
Innertak Blond

Innertaket i Blond förstärker den luftiga, rymliga miljön i din Volvo. Detta innertak är standard för alla klädslar i Blond och Blond/Charcoal interiör.

Charcoal innertak
Image2
Charcoal innertak

Med Charcoal-innertak kan du och dina passagerare få en ännu mer dynamisk och cockpitliknande känsla i din Volvo. Innertaket är tillgängligt med alla klädslar i Charcoal-inredningen.

Recharge främre instegslister i aluminium
Image2
Recharge främre instegslister i aluminium

Elegant insteg. Dessa aluminiuminstegslister monteras i dörröppningarna fram och har en graverad Recharge-logotyp som understryker känslan av genuin lyx varje gång du öppnar dörren.

Volvo instegslister, aluminium
Image2
Volvo instegslister, aluminium

Instegslisterna i aluminium vid framdörrarna inger en exklusiv känsla varje gång du stiger in i bilen.

Lackering
360 Coral Red metallic
Image2
360 Coral Red metallic

En livfull, modern metallic-färg som skapar en individualistisk urban kontrast, inspirerad av mode och design.

614 Ice Vit
Image2
614 Ice Vit

En skinande vit färg med en aning grått som ger karaktär och djup.

707 Crystal White pearl
Image2
707 Crystal White pearl

Gnistrande vitt med en pärlemorskimrande effekt över den vita baslacken som ger en silkeslen yta.

723 Denim Blue metallic
Image2
723 Denim Blue metallic

En intensiv och rökigt blå färg med stort djup och silkesaktig yta. Inspirerad av slitet läder och denim.

720 Bursting Blue metallic
Image2
720 Bursting Blue metallic

Gnistrande klarblå, mättad färg med silverdetaljer.

722 Maple brun metalliclack
Image2
722 Maple brun metalliclack

Djupt brun färg med lystern hos polerad mahogny och mörka chokladtoner.

717 Onyx Black metallic
Image2
717 Onyx Black metallic

Mycket mörk, svart färg som glittrar i solen och djupnar i svag belysning.

733 Sage Green Metallic
Image2
733 Sage Green Metallic

Sage Green Metallic är en helt ny metallic-färg med fina flingor som har en jordnära, trendig känsla.

725 Fusion Red metallic
Image2
725 Fusion Red metallic

Diskret röd färg med mörkare och ljusare accenter som ger djupverkan.

727 Pebble Grey metallic
Image2
727 Pebble Grey metallic

Elegant med en kraftfull, modern karaktär som påminner om svensk granit.

728 Thunder Grey metallic
Image2
728 Thunder Grey metallic

Denna finfördelade metallic-färg liknar det djupa färgspektrum som ses på himlen vid åska och ger ett dynamiskt utseende med attityd.

729 Glacier Silver metallic
Image2
729 Glacier Silver metallic

Denna gnistrande metallic-färg, inspirerad av glaciärens naturskönhet, ger din bil en modern silvrig stil med lite extra skandinavisk kyla.

019 Svart
Image2
019 Svart

Högblanka, smäckra, svarta med en ytfinish som påminner om pianolack.

Karosstyling
Tak i kontrastfärg, 614 Ice White
Image2
Tak i kontrastfärg, 614 Ice White

Det kontrasterande taket och backspegelkåporna i Ice White förstärker bilens moderna intryck och skapar en unik och exceptionell look. Finns till de flesta karossfärgerna i utrustningsnivån Momentum.

Tak i kontrastfärg, 019 Black Stone
Image2
Tak i kontrastfärg, 019 Black Stone

Det glänsande svarta taket och backspegelkåporna i Black Stone är unika för R-Design och skapar ett kraftfullt, sportigt intryck som passar perfekt till bilens övriga designdetaljer i Black Stone.

Backspegelkåpor, 614 Ice White
Image2
Backspegelkåpor, 614 Ice White

Tillsammans med det kontrasterande taket i Ice White ger dessa distinkta backspegelkåpor din Volvo en extra individuell stil och understryker den moderna looken.

Backspegelkåpor, 019 Black Stone
Image2
Backspegelkåpor, 019 Black Stone

De distinkta ytterbackspegelkåporna i Glossy Black Stone ger ett stråk av individuell stil och förstärker din Volvos sportiga och exklusiva intryck.

Standard på R-Design.

Färgkoordinerade backspegelkåpor
Image2
Färgkoordinerade backspegelkåpor

Backspegelkåpor i karossfärg.

Karossfärgad täckt grill
Image2
Karossfärgad täckt grill

Denna unika, täckta grill med karossfärgad ram och inlägg skapar en distinkt, visuell uppdatering av fronten. Denna utformning är möjlig eftersom en elbil inte behöver lika stort luftflöde för att kyla motorn som en bensin- eller dieseldriven bil.

Recharge präglad logotyp på C/D-stolpen
Image2
Recharge präglad logotyp på C/D-stolpen

Den präglade Recharge-logotypen på C/D-stolpen visar tydligt att bilen går på el.

R-Design-emblem på takstolpen
Image2
R-Design-emblem på takstolpen

Detta stilrena R-Design-märke på den tredje takstolpen visar hur unik din Volvo R-Design är.

Svarta dekorlister kring sidorutorna
Image2
Svarta dekorlister kring sidorutorna

De svarta dekorlisterna kring sidorutorna ger din Volvo ett sportigt, målinriktad intryck.

Högglansiga svarta dekorlister kring sidorutorna
Image2
Högglansiga svarta dekorlister kring sidorutorna

De blanksvarta dekorlisterna kring sidorutorna ger din Volvo XC40 en touch av lyx.

Lackfärgade dörrhandtag med belysning
Image2
Lackfärgade dörrhandtag med belysning

De karossfärgade dörrhandtagen med markbelysning lyser upp området nedanför dörrhandtagen och inger en välkomnande känsla när du närmar dig bilen i mörker. Markbelysningen aktiveras när du låser upp din bil med fjärrkontrollen. För extra bekvämlighet finns tillvalet LED-markbelysning under dörrarna, som lyser upp området under den öppna dörren. Ingår i nyckellöst låsningssystem

Frontgrill med svart inlägg och kromad ram
Image2
Frontgrill med svart inlägg och kromad ram

Den innovativa designen gör att grillen ser ut att sväva i karossöppningens glänsande kromram. Det är en snygg stylingdetalj som bidrar ytterligare till bilens kraftfulla och dynamiska utseende.

R-Design-grill med högglansig svart insats och ram i Silk Metal
Image2
R-Design-grill med högglansig svart insats och ram i Silk Metal

Frontgrillen i R-Design har ett horisontellt nätmönster med en kontrasterande ram i Silk Metal som ger en tydlig identitet.

Inscription frontgrill i högglansigt svart med kromram
Image2
Inscription frontgrill i högglansigt svart med kromram

Grillens design, med högglansigt svart och glänsande krom, gör att den tycks sväva fritt i karossöppningen. En alldeles unik känsla. De svarta nedre yttergrillarna med kromlister ger en stilfull känsla som gör att bilen ser ännu mer kraftfull och dynamisk ut.

Dolda slutrör, infärgad skidplate i silver
Image2
Dolda slutrör, infärgad skidplate i silver

En silverglansig bakre skidplate med dolda slutrör ger ett robust men ändå stilfullt intryck bakifrån.

Takspoiler
Image2
Takspoiler

Denna stilfulla takspoiler förstärker på ett elegant sätt din Volvos dynamiska stil och aerodynamik Dess utformning bidrar till att optimera luftflödet och öka den nedåtriktade kraften så att luftmotståndet minskar och stabiliteten vid höga hastigheter ökar. En övre del i samma färg som karossen och en kontrasterande nedre del i svart ger ett distinkt och modernt utseende. Bilens övre bromsljus och bakre torkarspolmunstycke sitter smidigt integrerade i spoilern.

Takskenor, Bright aluminium
Image2
Takskenor, Bright aluminium

Dessa smidigt integrerade takskenor av aluminium med Satin Silk Metal-finish förstärker den dynamiska designen hos din Volvo ytterligare och gör det enkelt att använda Volvos lasthållarsystem. De är aerodynamiskt utformade för att minska vindbrus och bränsleförbrukning.

Takskenor, svarta
Image2
Takskenor, svarta

Dessa smidigt integrerade takskenor i matt svart förstärker den dynamiska designen hos din Volvo ytterligare och gör det enkelt att använda Volvos lasthållarsystem. De är aerodynamiskt utformade för att minska vindbrus och bränsleförbrukning.

Blanka svarta takskenor
Image2
Blanka svarta takskenor

Dessa smidigt integrerade takskenor av blanksvart aluminium förstärker den dynamiska designen hos din Volvo ytterligare och gör det enkelt att använda Volvos lasthållarsystem. De är aerodynamiskt utformade för att minska vindbrus och bränsleförbrukning.

Standard på R-Design.

Utan bakre motoremblem
Image2
Utan bakre motoremblem

Din Volvo kan levereras utan bakre motoremblem.

Utan bakre emblem (vänster och höger)
Image2
Utan bakre emblem (vänster och höger)

Du kan få din Volvo utan bakre emblem (vänster och höger).

Fälgar
21-tums lättmetallfälg med 5 öppna trippelekrar, Black Diamond Cut – W011
Image2
21-tums lättmetallfälg med 5 öppna trippelekrar, Black Diamond Cut – W011

Denna 21-tumsfälg med 5 trippelekrar framhäver din Volvos dynamiska och kraftfulla karaktär. Diamond Cut-utförande med kontrasterande ytor med rå, polerad aluminium och matt svart färg ger ett extra distinkt, tekniskt utseende. Förberedd för iTPMS (indirekt däcktrycksövervakning).

Mått: 8x21
Däckdimension: 245/40R21

20-tums lättmetallfälg med 5 dubbelekrar, Black Diamond Cut, fram – 1133
Image2
20-tums lättmetallfälg med 5 dubbelekrar, Black Diamond Cut, fram – 1133

Aerodynamiskt utformade 20-tums lättmetallfälgar med 5 dubbelekrar kompletterar perfekt de dynamiska egenskaperna hos din Volvo Recharge SUV. Diamond Cut-utförandet med kontrasterande ytor med rå, polerad aluminium och högglanssvart färg ger en extra distinkt och teknisk stil. Aerodynamisk utformning hjälper till att minska luftmotståndet, vilket ger dig bra förutsättningar för lång räckvidd. Förberedd för iTPMS (indirekt däcktrycksövervakning).

Mått: 8x20
Däckdimension: 235/45R20

20-tums lättmetallfälg med 5 dubbelekrar, Black Diamond Cut, bak – 1133
Image2
20-tums lättmetallfälg med 5 dubbelekrar, Black Diamond Cut, bak – 1133

Aerodynamiskt utformade 20-tums lättmetallfälgar med 5 dubbelekrar kompletterar perfekt de dynamiska egenskaperna hos din Volvo Recharge SUV. Diamond Cut-utförandet med kontrasterande ytor med rå, polerad aluminium och högglanssvart färg ger en extra distinkt och teknisk stil. Aerodynamisk utformning hjälper till att minska luftmotståndet, vilket ger dig bra förutsättningar för lång räckvidd. Förberedd för iTPMS (indirekt däcktrycksövervakning).

Mått: 8x20
Däckdimension: 255/40R20

20 tums lättmetallfälg med 5 dubbelekrar, Matt Black, Diamond Cut - 920
Image2
20 tums lättmetallfälg med 5 dubbelekrar, Matt Black, Diamond Cut - 920

Denna 20-tums fälg med 5 dubbelekrar framhäver den sportiga och stilrena karaktären hos din Volvo SUV. Diamond Cut-utförandet med kontrasterande ytor med rå, polerad aluminium och matt svart färg ger en extra distinkt, teknisk känsla. Förberedd för iTPMS (indirekt däcktrycksövervakning).

Mått: 8x20
Däckdimension: 245/45R20

20-tums lättmetallfälg med 5 ekrar, Black Diamond Cut – 917
Image2
20-tums lättmetallfälg med 5 ekrar, Black Diamond Cut – 917

Denna sportiga 5-ekrade 20-tums fälg kompletterar perfekt din Volvos viga egenskaper. Diamond Cut-utförandet med kontrasterande ytor av rå, polerad aluminium och högglanssvart färg ger den ett extra utpräglat tekniskt utseende. Förberedd för iTPMS (indirekt däcktrycksövervakning).

Mått: 8x20
Däckdimension: 245/45R20

19-tums lättmetallfälg med 5 dubbelekrar, Black Diamond Cut – 1077
Image2
19-tums lättmetallfälg med 5 dubbelekrar, Black Diamond Cut – 1077

Aerodynamiskt utformade 19-tums fälgar med 5 dubbelekrar framhäver den kraftfulla och urbana karaktären hos din Volvo SUV. Diamond Cut-utförandet med kontrasterande ytor med rå, polerad aluminium och högglanssvart färg ger en extra distinkt och teknisk stil. Aerodynamisk utformning hjälper till att sänka luftmotståndet, vilket kan bidra till förbättrad bränsleeffektivitet. Förberedd för iTPMS (indirekt däcktrycksövervakning).

Mått: 7,5x19
Däckdimension: 235/50R19

19-tums lättmetallfälg med 5 dubbelekrar, Matt Black, Diamond Cut - 911
Image2
19-tums lättmetallfälg med 5 dubbelekrar, Matt Black, Diamond Cut - 911

Denna sportiga aluminiumfälg med 5 dubbelekrar i distinkt svart Diamond Cut-design kompletterar perfekt de dynamiska egenskaperna hos din Volvo. Våra aluminiumfälgar har en förbehandlad bas för att öka skyddet mot korrosion och är målade med 3 lager med klarlackat ytskikt. Aluminiumfälgarna är välventilerade med goda värmeavledningsegenskaper och är centrerade vid navet med extremt små toleranser. I kombination med små toleranser för lateral skevhet och rundhet garanterar detta en mycket välbalanserad körupplevelse. Förberedd för iTPMS (indirekt däcktrycksövervakning).

Mått: 7,5x19
Däckdimension: 235/55R19

Lättmetallfälg 19 tum med 5 dubbelekrar, Black Diamond Cut - 924
Image2
Lättmetallfälg 19 tum med 5 dubbelekrar, Black Diamond Cut - 924

Denna 19-tumsfälg med 5 dubbelekrar framhäver den moderna och sportiga karaktären hos din Volvo SUV. Diamond Cut-utförandet med kontrasterande ytor med rå, polerad aluminium och högglanssvart färg ger en extra distinkt, teknisk känsla. Förberedd för iTPMS (indirekt däcktrycksövervakning).

Mått: 7,5x19
Däckdimension: 235/50R19

19-tums femekrad lättmetallfälg i Black White - 923