Landscape with wind turbines - Clean energy

Volvo. Recharged.

Vi har alltid utvecklat våra bilar för att skydda människor. Nu utvecklar vi dem även med tanke på vår framtid.

För en säkrare framtid

Vi laddar om allt vi gör, från våra bilar till våra fabriker och leverantörskedjan. Vår ambition är att minska vårt koldioxidavtryck med 40% per bil till år 2025 jämfört med 2018. Och att vara helt klimatneutrala till 2040. För vi har bara en planet.

Volvo Recharge. Ansvarfull lyx.

Vi introducerar Volvo Recharge – våra nya, avancerade elbilar och laddhybrider, utvecklade för att ge dig en mer hållbar körupplevelse. Bilarna som skyddar dig och din familj, bidrar även till en säkrare framtid.

Volvo Recharge detail

Varje ny Volvo kommer vara elektrifierad.
Idag är vi den enda biltillverkaren där alla modeller finns som laddhybrider. Och de kommande fem åren lanserar vi fem helt eldrivna bilar. Vår ambition är att 2025 skall hälften av alla bilar vi säljer vara elektriska.

Volvo XC40 plugged to charging station

XC40 Recharge

Vår första helt elektriska SUV är här. Utvecklad för ditt sätt att leva, byggd för att skydda dig och göra vår framtid säkrare. 

Mer om XC40 Recharge

Att bara elektrifiera räcker inte

Elektrifiering av våra bilar är en början, men inte hela lösningen. För en säkrare framtid måste vi göra mer. Vår vision är att vara klimatneutrala över hela värdekedjan till år 2040 – ett decennium innan Paris-avtalets uppsatta mål. 

Hållbarhet hela vägen

Till år 2025 siktar vi på att reducera vårt totala koldioxidutsläpp med 25% jämfört med 2018. Det inkluderar allt vi gör som företag, från tillverkning till affärsresor, och även våra Volvohandlare. Vi arbetar för att uppnå klimatneutralitet i vår tillverkning till år 2025, och har nu kommit så långt att 80% av våra globala fabriker drivs av förnyelsebar energi.

Operations caring car for final delivery
Metal sheet material for Volvo Cars

Minskad miljöpåverkan i vår tillverkning

Vår ambition är att minska koldioxidutsläppen från hela leverantörskedjan – en stor del av vår värdekedjas totala utsläpp – med 25% per bil till år 2025 jämfört med 2018. Där ingår utsläpp från komponent- och materialproduktion, utvinning av mineraler och metaller. Vi kommer arbeta för att uppnå våra mål på flera olika sätt, bland annat genom att hjälpa våra leverantörer att öka användningen av förnyelsebar energi, använda mer hållbara material i våra bilar och reducera avfall. Vi har redan en ambition att åtminstone 25% av all plast som används i nya Volvobilar lanserade efter år 2025 kommer från återvunnet material.

Kör med gott samvete

Merparten av de totala koldioxidutsläppen från en laddhybrid kommer när den körs på bensin. För att uppmuntra förare att köra så hållbart som möjligt, har vi som mål att göra det ännu mer fördelaktigt att köra i helt elektriskt läge. 

Landscape with wind turbines and Volvo car on the road.