VOLVO XC60 - MADDELERİN ADAY LİSTESİ BİLGİLERİ (REACH MADDE 33)

VOLVO XC60 - MADDELERİN ADAY LİSTESİ BİLGİLERİ (REACH MADDE 33)

REACH Tüzüğü (Yönetmelik EC 1907/2006) Madde 33.1, tedarik edilen ürünlerin profesyonel müşterilerinin, mevcut Yetkilendirme için Aday Listesinde (CL) listelenen Yüksek Önem Arz Eden Maddelerin (SVCH) mevcudiyetinden kaynaklanabilecek ilgili risk yönetim tedbirlerini almasını sağlamaktır.

Volvo Car Corporation genel olarak REACH'in temel hedeflerini ve ürünlerimizin sorumlu üretimini, kullanımını ve kullanımını teşvik etme taahhüdümüz ile tutarlı olan, özellikle Madde 33'ü desteklemektedir.

Aday Listesi Maddelerinin Mevcudiyeti

Tedarik zincirimizden ve kendi ürün verilerimizden aldığımız en iyi bilgilere dayanarak, bileşen maddelerinde suda %0,1 ağırlığın üzerinde bulunan Aday Listesi maddeleri belirli bir araç için ilgili “Aday Listesi Maddeleri Tablosu” üzerinde gösterilenlerdir.

Aday Listesi Maddelerini İçeren Makaleler için Özel Güvenli Kullanım Bilgileri

Varsa, Aday Listesi maddeleri içeren maddeler için Özel Güvenli Kullanım Bilgileri, ilgili araç için ilgili “CL Maddeler Tablosuna” eklenir.

Maddeler için Genel Güvenli Kullanım Bilgileri

Her Volvo Car Corporation aracına, araç sahipleri/operatörleri için güvenli kullanım bilgilerini içeren bir kullanıcı el kitabı verilir. Volvo Car Corporation'ın araçların ve orijinal parçaların onarımı ve servisi ile ilgili bilgileri, servis personeli için güvenli kullanım bilgilerini de içerir.

Bu aracın bazı kısımlarında mevcut olduğunda, ilgili araç için ilgili “CL Maddeler Tablosu” üzerinde gösterilen Aday Listesi maddeleri, müşterilere maruz kalma olasılığını en aza indirecek ve insanlar veya çevre için tehlike dışlanacak şekilde dahil edilir. Araç ve parçaları öngörüldüğü şekilde kullanıldığı sürece ve bu faaliyetler için teknik talimatlar ve endüstri standardı iyi uygulamalarının ardından herhangi bir onarım, servis ve bakım gerçekleştirilir.

Kullanım ömrünün sonuna gelmiş bir araç sadece Avrupa Birliği'nde Yetkili İşleme Tesisinde (ATF) yasal olarak bertaraf edilebilir. Araç parçaları, yerel olarak geçerli yasalara ve yerel yönetim kılavuzuna uygun olarak bertaraf edilmelidir.

Volvo Car Corporation XC60

CL Maddeleri Tablosu

Ağırlık olarak %0,1 üzerimde maddelerde bulunan Aday Listesi maddeleri

CAS No

C,C'-azodi(formamid)

123-77-3

N,N-Dimetilasetamid

127-19-5

4,4'-İzopropilidenedifenol

80-05-7

Poli(oksi-1,2-etandiil), alfa-(nonilfenil)-omega-hidroksi-, dallı

68412-54-4

Borik asit

10043-35-3

Nonoksinol

9016-45-9

1,2-Dimetoksietan

110-71-4

1-Metil-2-pirolidon

872-50-4

Imidazolidin-2-tion

96-45-7

2,4-Di-tert-butil-6- (5-chlorobenzotriazol-2-il)fenol

3864-99-1

2- (2H-Benzotriazol-2-il) -4,6-ditertpentylphenol

25973-55-1

1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18- Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]oktadeka-7,15-diene

13560-89-9

2-etilheksil 10-etil-4,4-dioktil-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4- stannatetradekanoat

15571-58-1

Refrakter seramik lifler

142844-00-6

Disodyum tetraborat, anhidrit

1330-43-4

Aday Listesi Maddelerini İçeren Makaleler için Özel Güvenli Kullanım Bilgileri

Belirli güvenli kullanım bilgisi gerekmez - Maddeler için Genel Güvenli Kullanım Bilgilerini izleyin.

Araç modeli/model yılı

Model yılı 2018 ve sonrası olan XC60 model araçlar

Bu makale şunlar için geçerlidir

Araç modeli/model yılı

Model yılı 2018 ve sonrası olan XC60 model araçlar

Şu konuların altında yer alıyor

Aracınızı Kullanın

Bu makaleye puan vererek bize yardım edin

DCS Thanks Headline

DCS Thanks Description