VOLVO V90 - ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПЕРЕЛІК РЕЧОВИН-КАНДИДАТІВ (СТАТТЯ 33 REACH)

VOLVO V90 - ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПЕРЕЛІК РЕЧОВИН-КАНДИДАТІВ (СТАТТЯ 33 REACH)

Регламент REACH (реєстраційний номер ЄС 1907/2006), Стаття 33.1 призначений для забезпечення вжиття професійними споживачами продукції, що постачається, відповідних заходів з управління ризиками, які можуть виникнути внаслідок наявності в цій продукції особливо небезпечних речовин (ОНР), зазначених в поточному переліку кандидатів (ПК) для авторизації, для забезпечення їх безпечного використання.

Volvo Car Corporation підтримує базові цілі REACH у цілому, і, зокрема, Статтю 33, що є втіленням нашої відданості просувати відповідальне виробництво, поводження та використання нашої продукції.

Наявність речовин з переліку кандидатів

Наскільки нам відомо, виходячи з інформації, отриманої від наших постачальників та наших власних даних про продукцію, речовини з Переліку кандидатів, наявні у різних компонентах у кількості, що перевищує 0,1% у ваговому вимірі, є ті, що згадані у відповідній "Таблиці речовин з переліку кандидатів" для кожного конкретного автомобіля.

Специфічна інформація щодо безпечного використання виробів, що містять речовини з переліку кандидатів

Якщо застосовно, специфічна інформація щодо безпечного використання виробів, що містять речовини з переліку кандидатів, додається до відповідної "Таблиці речовин з переліку кандидатів" по конкретному автомобілю.

Загальна інформація щодо безпечного використання виробів

Кожен автомобіль Volvo Car Corporation постачається з посібником з експлуатації, в який включена інформація щодо безпечного використання для власників / операторів автомобіля. Інформація Volvo Car Corporation про сервісно-ремонтне обслуговування автомобілів та фірмові запасні частини також містить інформацію про безпечне використання для сервісного персоналу.

Там, де такі речовини, що наведені в "Таблиці речовин з переліку кандидатів", наявні в компонентах даного автомобіля, вони включені в структуру автомобіля у такий спосіб, щоб мінімізувати взаємодію з клієнтами та виключити небезпеку для людей чи довкілля, якщо тільки автомобіль та його компоненти використовуються за призначенням, а будь-які сервісно-ремонтні роботи та технічне обслуговування проводяться із дотриманням технічних інструкцій для цих видів діяльності, галузевих стандартів та найкращої практики.

Після завершення терміну експлуатації автомобіль може бути легально утилізований в Європейському Союзі тільки в уповноваженій організації з вторинної переробки (УОВП). Компоненти автомобіля мають утилізуватися відповідно до чинного місцевого законодавства та нормативних рекомендацій регулятора.

Volvo Car Corporation V90

Таблиця речовин з переліку кандидатів

Речовини з переліку кандидатів, наявні у виробах з масовою часткою понад 0,1%

№ CAS

С,С '-азоді (формамід)

123-77-3

N,N-діметилацетамід

127-19-5

4,4'-ізопропиліденедіфенол

80-05-7

Полі(оксі-1,2-етанеділ), альфа-(нонілфеніл)-омега-гідроксі-, розгалужений

68412-54-4

Борна кислота

10043-35-3

Ноноксінол

9016-45-9

1,2-діметоксіетан

110-71-4

1-метил-2-пірролідон

872-50-4

Імідазолідін-2-тіон

96-45-7

2,4-ді-терт-бутил-6-(5-хлорбензотріазол-2-іл)фенол

3864-99-1

2-(2H-бензотріазол-2-іл)-4,6-дітертпентилфенол

25973-55-1

1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18- додекахлоропентацикло[12.2.1.16,9.02,13.05,10]октадека-7,15-дієн

13560-89-9

2-етілгексил 10-етил-4,4-діоктил-7-оксо-8-окса-3,5-дітіа-4-станнатетрадеканоат

15571-58-1

Вогнетривкі керамічні волокна

142844-00-6

Дісодіум тетраборат, ангідрічний

1330-43-4

Специфічна інформація щодо безпечного використання виробів, що містять речовини з переліку кандидатів

Специфічної інформації щодо безпечного використання не потрібно - дотримуйтесь загальної інформації щодо безпечного використання Виробів.

Модель авто / модельний рік

V90 модельного ряду 2017 року та пізніші моделі

Ця стаття застосована до

Модель авто / модельний рік

V90 модельного ряду 2017 року та пізніші моделі

Відноситься до статей

Експлуатація вашого авто

 Допоможіть нам, оцінивши цю статтю

DCS Thanks Headline

DCS Thanks Description